Proces verbal din 05.08.2020

Proces verbal şedinţă din 05 august 2020

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL încheiat astăzi 5 AUGUST 2020

D-na. Zarojanu, președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței de îndată a Consiliului Local al municipiului Suceava convocat în baza Dispoziției Primarului nr. 1.505/04.08.2020, pentru data de 05.08.2020, ora 14.00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava și informează că sunt prezenți 17 consilieri locali, lipsesc: dl. Bejinaru, dl. Cemescu, d-na. Fuior, dl. Milici și dl. Roibu. întârzie dl Ungurian.

La ședință participă: dl. Primar Ion Lungu, d-na. Violeta Bujorean - Șef Serviciul acte administrative, relații publice, circulația și păstrarea documentelor, directorii: d-na. Elisabeta Văideanu, dl. Paul Iftimie, dl. Neculai Frunzaru, dl. Dan Dura și d-na: Mirela Dziubinschi - șef Serviciul resurse umane și d-na. Mirela Sorian - șef Serviciul buget.

Din partea mass-media participă reprezentanți ai presei scrise și ai televiziunilor locale.

Dl Primar felicită pe dl. Viceprimar Andronache și pe dl. Flutur pentru zilele de naștere. Domnia sa propune păstrarea unui moment de reculegere în memoria d-nei. Doina Popa -secretara primarilor în decursul a 30 de ani de activitate.

Se păstrează un moment de reculegere.

Se reiau lucrările ședinței.

D-na. Zarojanu prezintă ordinea de zi a ședinței și o supune la vot:

  • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

  • 2. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

  • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 31/25.02.2016 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile inteme/exteme în valoare de 25.000.000 lei, cu modificările ulterioare - inițiator Primarul municipiului Suceava;

  • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico -economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare strada Lipoveni (fundătură)” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

  • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici a proiectului „Creșterea eficienței energetice a cantinei - internat din cadrul Colegiului Național „Petru Rareș”, Suceava” - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

  • 6. Proiect de hotărâre privind mutarea și transformarea unor posturi - funcții contractuale vacante - inițiator Primarul municipiului Suceava;

  • VOT: DA -17

Ordinea de zi a fost aprobată.

D-na. Bujorean solicită consilierilor locali să comunice dacă există un potențial conflict de interese / incompatibilitate cu privire la vreun proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței.

PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Municipalitatea se confruntă cu o problemă deosebită, respectiv redeschiderea anului școlar în condițiile actuale. în cursul săptămânii trecute domnia sa a purtat discuții pe trei paliere cu directorii unităților de învățământ din municipiul Suceava, reprezentanții IT din unitățile de învățământ, reprezentanții IT de la Inspectoratul Școlar Județean și reprezentanții părinților pentru identificarea măsurilor ce pot fi luate pentru a deschide anul școlar în condiții de siguranță sanitară. S-a ajuns la concluzia ca indiferent de modul în care va reîncepe școala respectiv alternativ sau online, școlile nu sunt pregătite tehnic pentru acest sistem online, iar pentru o bună desfășurare a orelor în sistem online trebuie ca fiecare clasă să fie minim dotată cu un sistem cablat de internet, un calculator sau un laptop, un videoproiector și o cameră web. Suma necesară asigurării acestor dotări se ridică la 3,9 milioane de lei. Domnia sa menționează că au fost preluate sumele propuse de unitățile de învățământ în funcție de dotările pe care aceste le dețin. Au fost luate în calcul și sumele necesare dotării cu materiale pentru dezinfecție și măști. Anterior a fost făcută o inventariere de către Inspectoratul Școlar Județean potrivit căreia, la nivelul municipiului Suceava ar fi nevoie de încă 742 de tablete.

Domnia sa solicită implicarea consilierilor locali membri în consiliile de administrație la școli pentru luarea și implementarea măsurilor ce se impun. După aprobarea acestor două proiecte de hotărâre responsabilitatea se mută la școli, acestea trebuie să facă toate demersurile necesare pentru reînceperea în bune condiții a anului școlar.

A venit dl Ungurian - sunt prezenți 18 consilieri locali.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Buciac solicită rezolvarea problemei de la Școala gimnazială nr. 9 legată de avizul ISU pe care încearcă de 2 ani să-1 obțină și pentru care este necesară amenajarea unui bazin de 20.000 litri de apă.

Dl Primar menționează că are o colaborare foarte bună cu conducerea Școlii gimnaziale nr. 9, însă problema sesizată de dl Buciac este strict a d-nei director Martiniuc și nu a Primarului municipiului Suceava.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-18

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, acesta este o continuare a primului proiect, se regăsește suma de la partea de funcționare. Domnia sa solicită implicarea consilierilor locali membri în consiliile de administrație la școli pentru a putea angaja aceste sume pentru asigurarea echipamentelor necesare pentru învățământul online.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-18

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 31/25.02.2016 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/exteme în valoare de 25.000.000 lei, cu modificările ulterioare - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. S-a modificat legea finanțărilor rambursabile din credite, în fiecare an până la data de 15 august trebuie raportate cheltuielile, în măsura în care nu sunt cheltuite sumele angajate, se aplică o penalizare de 2% din aceste sume la sfârșitul anului. Astfel simt obiective la care nu pot fi cheltuite sumele în totalitate, spre exemplu: rețeaua de gaz metan în Burdujeni care nu va fi gata în acest an, astfel se ia suma de 500.000 lei; la Ștrandul Ițcani lucrările sunt la început și nu vor putea fi finalizate până la sfârșitul anului astfel se ia suma de 1.000.000 lei; la Drumuri și parcări în Cartierul Tătărași, lucrările sunt stagnate până la finalizarea lucrărilor de apă și canalizare, astfel se ia suma de 500.000 lei. 1.000.000 lei la Modernizare Piața George Enescu și parcare subterană, 1.000.000 lei la Ruta alternativă Suceava - Botoșani la care se lucrează la varianta Mirăuți, la fel este licitat podețul peste Pârâul Cetății - suma de 500.000 lei.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-18

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 4 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare strada Lipoveni (fundătură)” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-18

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 5 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici a proiectului „Creșterea eficienței energetice a cantinei - internat din cadrul Colegiului Național „Petru Rareș”, Suceava” - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Colegiul Național „Petru Rareș” dorește să depună vineri la ADR NE un proiect în vederea reabilitării cantinei - internat. După aprobarea de la Piatra Neamț se vor stabili în Consiliul Local cotele de participare.

Domnia sa apreciază că școlile trebuie încurajate să promoveze astfel de proiecte.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-18

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 6 Proiect de hotărâre privind mutarea și transformarea unor posturi - funcții contractuale vacante - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, este propusă transferarea la Primărie a unor angajați de la bazinul Școlii gimnaziale nr. 3 pentru a evita concedierea.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-18

Hotărârea a fost adoptată.

Dl Primar aduce la cunoștință faptul că ședința ordinară a lunii august va avea loc joi 27 august, iar următoarea ședință ordinară va avea loc în data de 29 septembrie după alegeri.

D-na. Zarojanu declară închise lucrările ședinței de îndată a Consiliului Local al municipiului Suceava din data de 5 august 2020 și mulțumește celor prezenți pentru participare.

& A/

■REȘEDINȚĂ igăM

ANGELA              ./

SECRETAR GENMtU/MUMOPIU Jrs. IOWCWTAC

[/         ÎNTOCMIT

ANCUȚA GRĂMADĂ