Hotărârea nr. 99/2020

Hotărâre privind aprobarea asigurarii hranei personalului Spitalului Județean de Urgență “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava care au optat pentru carantinarea voluntară în spațiile puse la dispoziție în căminul C2 al Universității “Ștefan cel Mare” din Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593


HOTĂRÂRE

privind aprobarea asigurării hranei, din bugetul local al Municipiului Suceava, personalului spitalului Județean de Urgență ”Sf. loan cel Nou” Suceava care au optat pentru carantinarea voluntară în spațiile puse la dispoziție în Căminul C2 al Universității Ștefan cel Mare Suceava

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere referatul de aprobare al Primarului Municipiului Suceava înregistrat sub nr. 11738 din 13.04.2020, raportul de specialitate înregistrat sub nr. 11739 din 13.04.2020 precum si avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

In conformitate cu: - Ordonanța Militară nr.2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,

  • - Ordonanța Militară nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

  • - Ordonanța Militară nr.4 din 29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

  • - Ordonanța Militară nr.5 din 30.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

  • - Ordonanța Militară nr.6 din 30.03.2020 privind instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofa, precum și a unei zone de protecție asupra unor unităpți admiinistrativ-teritoriale din județul Suceava;

  • - Ordonanța Militară nr. 8 din 09.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

-ORDIN nr. 533 din 29 martie 2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19 și a Listei spitalelor de suport pentru pacienții testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2;

Potrivit Decretului nr, 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

în temeiul prevederilor art.129, alin. (2) lit.d, alin.(6), lit.b, și alin.7 lit.c) și h) art.139, alin. (3) lit. a, art.140 și ait. 196 alin.(l) lit.a), din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă asigurarea hranei, din bugetul local al Municipiului Suceava, personalului Spitalului Județean de Urgență ”Sf. loan cel Nou” Suceava care au optat pentru carantinarea voluntară în spațiile puse la dispoziție în Căminul C2 al Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava

Plata serviciilor mcnționatcmaisusse va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de speșialiț^^X VtS

PREȘEDINTE DE DINȚĂ:

CONTRASEMNEAZĂ icîpiului UTACSecretar general

JR.Nr. 99 Din 13 aprilie 2020