Hotărârea nr. 98/2020

Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Spitalul Județean de Urgență “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava a unui număr de 2000 teste pentru diagnosticare moleculară Real Time PCR-

sg MUNICIPIUL SUCEAVA

WLJtapr B-dul 1 Mai nr. SA, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

SUCEAVA

HOTARARE privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Spitalul Județean de Urgență “Sfântul loan cel Nou” Suceava a unui număr de 2000 teste pentru diagnosticare moleculară Real Time PCR

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere referatul de aprobare al Primarului Municipiului Suceava înregistrat sub nr. 11.751 din 13.04.2020 , raportul de specialitate înregistrat sub nr.11752 din 13.04.2020 precum si avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

In conformitate cu: - Ordonanța Militară nr.2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,

  • - Ordonanța Militară nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

  • - Ordonanța Militară nr.4 din 29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

  • - Ordonanța Militară nr.5 din 30.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

  • - Ordonanța Militară nr.6 din 30.03.2020 privind instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum și a unei zone de protecție asupra unor unităpți admiinistrativ-teritoriale din județul Suceava;

-ORDIN nr. 533 din 29 martie 2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19 și a Listei spitalelor de suport pentru pacienții testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2;

Potrivit Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

în temeiul prevederilor art.129, alin. (2) lit.d, alin.(6), lit.b, și alin.7 lit.c) și h) art.139, alin. (3) lit. a, art.140 și art. 196 alin.(l) lit.a), din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită către Spitalul Județean de Urgență “Sfântul loan cel Nou” Suceava a unui număr de 2000 teste pentru diagnosticare moleculară Real Time PCR, achiziționate de către Primăria municipiului Suceava conform actului adițional nr. 1 la contractul de vânzare-cumparare înregistrat la SC Praxis Medica SRL sub nr. 16864/26.03.2020 și Ia Primăria Municipiului Suceava sub nr. 10394/26.03.2020, valoarea actului adițional fiind de 202.957,71 RON, inclusiv TVA.

Art. 2. Predarea - primirea se va realiza odată cu recepționarea bunurilor menționate la

art.l.


Art. 3. Spitalul Județean de Urgență “Sfântul loan cel Nou” Suceava răspunde pentru utilizarea în condiții optime a bunurilor menționate la art. 1.

Art. 4. Prevederile prezentei hotarari, vor fi duse la indeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.


CONTRA


Secretar gener:

JR. IC


ÎMNEÂZĂ


municipiului

CIUTAC


Nr. 98 Din 13 aprilie 2020