Hotărârea nr. 95/2020

HOTĂRÂRE privind respingerea transmiterii în folosință gratuită a tuturor bunurilor imobile din incinta Colegiului Național de Informatică “ Spiru Haret “ către Spitalul Județean de Urgență Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind respingerea transmiterii în folosință gratuită a tuturor bunurilor imobile din incinta Colegiului Național de Informatică “ Spiru Haret “ către Spitalul Județean de Urgență Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere referatul de aprobare a Primarului municipiului Suceava înregistrat la nr. 11387/08.04.2020, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr.11388/08.04.2020 și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

în baza Hotărârii nr. 3 din 17.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Suceava;

în conformitate cu Ordonanțele Militare nr.2 din 21.03.2020, nr. 3 din 24.03.2020, nr. 4 din 29.03.2020, nr. 5 din 30.03.2020, nr. 6 din 30.03.2020, nr. 7 din 04.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19. și Ordinul nr. 533 din 29.03.2020 privind aprobarea planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de Coronavirus Covid 19 și a listei spitalelor de suport pentru pacienții testați pozitiv cu SARS - COV 2;

Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

în temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit.a), ale art.140 și art.196 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Articol Unic. Se respinge transmiterea în folosință gratuită a tuturor bunurilor imobile din incinta Colegiului Național de Informatică “ Spiru Haret “ către Spitalul Județean de Urgență Suceava


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAwAL MUNICIPIULUI Jrs. IO&CFUTAC

Nr. 35 din 08.04.2020