Hotărârea nr. 8/2020

Hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici a proiectului “Reabilitarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Tehnic “Petru Muşat” cod SMIS 126402

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!