Hotărârea nr. 38/2020

Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie, mai 2020

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: martie, aprilie, mai 2020

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare a Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 5427/18.02.2020 și Raportul Secretarului general al municipiului Suceava înregistrat sub nr. 5428/18.02.2020;

în baza dispozițiilor art. 123 alin. 1, art. 129 alin.14, art.139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit.„a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Este ales președinte de ședință pentru lunile: martie, aprilie, mai 2020 dl. LUCIAN HARȘOVSCHL

Art. 2 Președintele de ședință reprezintă interesele Consiliului Local al municipiului Suceava în relațiile cu persoanele fizice și juridice, inclusiv în justiție.

Art. 3 Pentru apărarea intereselor Consiliului Local al municipiului Suceava, președintele de ședință stă în judecată ca reprezentant legal și nu în nume propriu.

Art. 4 Președintele de ședință poate împuternici o persoană cu studii juridice de lungă durată din aparatul de specialitate al primarului care să reprezinte interesele Consiliului Local al municipiului Suceava în justiție.


Contrasemnează Secretar genoaj^mnnicipiului Jrs.j$ÂN CIUTAC

Nr. 38 din 27 februarie 2020