Hotărârea nr. 220/2020

HOTĂRÂRE,privind alegerea președintelui de ședință

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Raportul Secretarului general al municipiului Suceava înregistrat sub nr. 25239/21.08.2020 și Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava nr. 25240/21.08.2020.

în baza dispozițiilor art. 123 alin. 1, art. 129 alin.14, art. 139 alin.l, art. 196 alin.l lit.„a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Este ales președinte de ședință dl. Viceprimar Lucian Harșovschi.

Art. 2 Președintele de ședință reprezintă interesele Consiliului Local al municipiului Suceava în relațiile cu persoanele fizice și juridice, inclusiv injustiție.

Art. 3 Pentru apărarea intereselor Consiliului Local al municipiului Suceava, președintele de ședință stă în judecată ca reprezentant legal și nu în nume propriu.

Art. 4 Președintele de ședință poate împuternici o persoană cu studii juridice de lungă durată din aparatul de specialitate al primarului care să reprezinte interesele Consiliului Local al municipiului Suceava injustiție.

PREȘEDINTE DJE^ț^ ANGELA ZARț) JA^»-<
Contr

Secretar ge Jrs. I


nează

al a unicipiului UTAC


Nr. 220 din 27 august 2020