Hotărârea nr. 215/2020

HOTĂRÂRE,privind aprobarea listei de priorităţi cuprinzând solicitanţii ,care au acces la o locuinţă pentru tineri, destinată închirierii în municipiul Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.nriniariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitanții


care au acces la o locuință pentru tineri, destinată închirierii în municipiul Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și al Viceprimarului municipiului Suceava dl. Marian Andronache înregistrat cu nr. 25160/20.08.2020, Raportul Biroului evidența și administrarea imobilelor de locuit înregistrat cu nr. 25161/20.08.2020 și Avizul Comisiei de învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte și protecție socială;

In temeiul HCL nr.263/30.08.2018 și H.C.L. nr. 152/25.06.2020.

în temeiul prevederilor Legii nr. 152/1998, republicată și modificată, privind înființarea Agenției Naționale a Locuinței și a HG nr.962/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998;

în conformitate cu prevederile art.129, alin.(7), lit."q", art.l39,alin.(3), lit."gM și art. 196 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă lista de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință pentru tineri, destinată închirierii în municipiul Suceava, prezentată în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 La data repartizării locuințelor pentru tineri, solicitanții acestora au obligația să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces, conform prevederilor HCL nr.263 din 30.08.2018.

Art.3 Se stablilește cu titlu de garanție, pentru acoperirea chiriei și a cheltuielilor comune, în caz de neplată, următoarele sume, după cum urmează:

 • - 1.000 lei pentru apartamentele cu 2 camere și 1.500 lei pentru apartamentele cu 3 camere din Ansamblul Metro -Bl. 30;

 • - 1.000 lei pentru apartamentele cu 1 cameră și 1.500 lei pentru apartamentele cu 2 camere din Ansamblul Privighetorii și Ansamblul Metro-Petrom;

Art.4 Garanția se achită de beneficiar înainte de emiterea repartiției. Nedepunerea garanției conduce la pierderea dreptului locativ, locuința rămânând a fi repartizată altei familii, în ordinea de pe lista de priorități.

 • A rt.5 Primarul municipiului Suceava prin Biroul Evidența și Administrarea Imobilelor de Locuit va duce la îpdeplimfe prevederile prezentei hotărâri.

  PREȘEDINTE $E;Șfe^®W ANGELA ZA^pjANwft


  Contra:

  Secretar gene Jrs. IO


  nează

  ^municipiului fUTAC


Nr. 215 din 27 august 2020

cAuxex. 44CL Zl57-2oâp

Lista de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Suceava

Nr. Crt.

Nume și prenume

PCT

1.

HUȚAN IONELA VALENTINA

78

2.

PETRICIAC ANDREEA OANA

66

3.

AXINIAANCA

65

4.

LUNGU DANIEL

65

5.

NEGRU NADIA

64

6.

CURPĂN MIOARA- ELENA

63

7.

DULA MANUELA GEORGIANA

63

8.

SIMIONESCU IOANA

61

9.

NEGEL ELIZAIULIANA

61

10.

PLEȘCA ALEXANDRA-MANUEL A

61

11.

COJOCARU MARIA

60

12.

HATNEAN AURELIA MARICICA

58

13.

RUSU OVIDIU ALEXANDRU

58

14.

ICHIM ANA-MARIA

58

15.

ȚIBICHIBIANCA ELENA

58

16.

BOGDAN RALUCA-MARIA

58

17.

ROMAN IONUȚ

57

18.

VATAVU DUMITRU ALIN

57

19.

DINU IOANA CRISTINA

57

20.

PASCARIU LEVI-PETRICĂ

57

21.

ONICIOAIE SIMONA ADRIANA

56

22.

COSOVANU LUCIAN MIHAI

56

23.

CURELUȘĂ LUIZA FLORENTINA

56

24.

PANDURU GABRIEL

56

25.

ROTARU LUCIAN

56

26.

BÎGU DIANA GEORGIANA

56

27.

VIERU CLAUDIA

56

28.

ROMAN GABRIELA

54

29.

SCARLATACHE ROXANA-ESTERA

56

30.

MIHĂILĂ RALUCA

56

31.

HRIȚCU OVIDIU-PAUL

55

32.

GROSU ALEXANDRU

55

33.

SIBECHIROXANA-ALEXANDRA

55

34.

CODĂU GABRIELA-MIHAELA

55

35.

GÎTMAN PETRUȚA ANGELA

55

36.

HODOROABĂ DANIELA

55

37.

CIORNEI DANIEL-SEBASTIAN

55

38.

SEMENIUC CĂTĂLIN-CONSTANTIN

54

39.

RUSU ANDREEA NICOLETA

54

40.

GAVRILUȚE TIBERIU MARIAN

54

41.

MIHUȚĂ ALINA-GEORGIANA

54

42.

GROSU ANDREI

53

43.

UNGUREANU ȘTEFAN

53

44.

ONUȚI GEORGIANA-ANCUȚA

53

45.

JURESCHIANDREI-IONUȚ

52

46.

BOTEZATU SILVIA FLORENTINA

52

47.

BLEANCA GEORGIANA

52

48.

CLIM ANDREEA

52

49.

BUMBUIOANA-SORINA

52

50.

NENIC ANDREEA

52

51.

BUHĂCIANU MARINELA

51

52.

GHIDERS A ȘTEFAN-IONUȚ

51

53.

NEAȚĂ ALEXANDRA TEODORA

51

54.

ZEPCIUC ALEXANDRU RĂZVAN

50

55.

HUMELNICUIULIA-VALENTINA

50

56.

BUCACIUC SAMUEL-ANDREI

50

57.

LUNGU ANDREI-ALEXANDRU

50

58.

MACOVEI RĂZVAN

50

59.

MITOCARU ELENA

50

60.

FRANCIUC SIMONA GEANINA

50

61.

CLIMENCU MĂDĂLINA

49

62.

GROZAVU ANA BRÎNDUȘ A

48

63.

NENIC ANDREEA

52

64.

LEFTER DANIELA VIORICA

48

65.

VAȘCHIU ADRIAN MARCEL

48

66.

NEGREA MARIUS-ALEXANDRU

48

67.

ECOBOAEA SIMONA MARIA

48

68.

NICHITA LIVIU ȘTEFAN

46

69.

MUSCĂ IONUȚ-FLORIN

46

70.

NAIDA MARIANA

45

71.

RUSU MĂDĂLINA DUMITRIȚA

45

72.

GONTARIUIOANA-ANDRADA

45

73.

CĂRUCERIU ANDREEA

45

74.

BORȘ GEORGE

43

75.

BOSÎNCEANU ELENA

43

76.

FLUTUR SERGIU

43

77.

NISTOR SABRINA MARIANA

42

78.

ZAHARIA OVIDIU-FLORIN

42

79.

NISTOR CRISTIAN MARIAN

40

80.

ȘNAIDER MIHAEL A

40

81.

ALEXIUC Bl AN CA-DI AN A

40

82.

SĂVUȚ ANCUȚA-IONELA

40

83.

UNGUREANU DANIELA

39

84.

TURCULEȚ ANDREI

38

85.

BÂRLEAN ALEXANDRU

35