Hotărârea nr. 17/2020

Hotărâre privind zonarea intravilanului şi extravilanului Municipiului Suceava, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

JHmL municipiul suceava

HM B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind zonarea intravilanului și extravilanului municipiului Suceava, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare a Primarului Municipiului Suceava înregistrat sub nr. 44051/31.12.2019, Raportul Serviciului de Specialitate, înregistrat sub nr. 44052/31.12.2019, precum și Raportul Comisiei pentru încadrarea străzilor în una din cele 4 zone (A, B, C, D) ale intravilanului municipiului Suceava și avizul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului;

în baza prevederilor art. 465 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, completată de OUG 46/2016;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 139 alin. (3), art. 196 alin. (1) lita) privind Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă zonarea intravilanului și extravilanului municipiului Suceava, conform anexei care face parte integrantă din hotărâre.

Art.2. Se abrogă HCL 202/29.08.2003 privind zonarea intravilanului și extravilanului minicipiului Suceava cu modificările și completările ulterioare.

ArL3. Primarul municipiului Suceava, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.SEMNEAZĂ

AL MUNICIPIULUI

IUTAC

Nr. 17 din 30 Ianuarie 2020

ZONAREA INTRAVILANULUI MUNICIPIULUI SUCEAVA

1

BLD 1 MAI

2

STR. 6 NOIEMBRIE

'ȘA 1

3

STR. 28 NOIEMBRIE

# ș

4

BLD 1 DECEMBRIE 1918

5

STR. 22 DECEMBRIE

|A 4

6

STR. ALEXANDRU CEL BUN

7

STR. SLT. ALEXANDRU IENCEANU

A

8

STR. ALEXANDRU VLAHUȚĂ

9

STR. ALEXANDRU VOIEVIDCA

of

10

STR. ALUNULUI

w

11

STR. AMURGULUI

12

STR. ANA IPĂTESCU (NUMAI NR. 22)

13

STR. ANA IPĂTESCU (EXCEPȚIE NR. 22)

BBS

14

STR. ANASTASIE CRIMCA

15

STR. ANTON HOLBAN

16

STR. MR. ANTON IONESCU

D

17

STR. APEDUCTULUI

D

18

STR. ARCAȘILOR

AV

19

STR. ARMENEASCĂ

20

STR. ARON PUMNUL

21

STR. ARTURGOROVEI

22

STR. ARȚARULUI

23

STR. AUREL VLAICU

24

STR. AURORA

25

STR. AVÂNTULUI

B'j:|

26

STR. AVIATORULUI

27

STR. AVRAM IANCU

„pS

28

STR. BALADEI

29

STR. BARBU LĂZĂREANU

30

STR. BARBU ȘT. DELAVRANCEA

31

STR. BAZARULUI

32

STR. BAZELOR

33

STR. BERLIN

34

STR. BERNAT ANDREI

c

35

STR. BIRUINȚEI

36

STR. BISTRȚEI

37

STR. BOGDAN VODĂ

38

STR. BRADULUI

39

STR. BRĂDETULUI

40

STR. BRÂNDUȘEI

41

STR. BUJORILOR

ST

42

CALEA BURDUJENI

W.’

43

STR. CABANEI

44

STR. CALISTRAT HOGAȘ

45

STR. CAMIL PETRESCU

46

STR. CARIEREI

__1

47

STR. CASTANILOR

48

STR. CĂLIMANI

49

STR. CĂPRIOAREI

50

STR. CĂRĂMIDARILOR

51

STR. CELULOZEI

52

STR. CERNĂUȚI

53

STR. CETĂȚII

54

STR. CEZAR PETRESCU

55

STR. CIPRIAN PORUMBESCU

56

STR. CIREȘILOR

57

STR. CIREȘOAIA

11:

58

STR. CÂMPULUI

59

ALEEA COMERCIANȚILOR

60

STR. CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA

61

STR. CONSTANTIN MORARU

62

STR. CONSTANTIN SOFRONI

63

STR. CONSTRUCTORULUI

64

B-DULCORNELIUCOPOSU

65

STR. COSTACHE NEGRI

66

STR. CRINULUI

67

STR. CRISTOFOR SIMIONESCU

D

68

STR. CRÂNGULUI

69

STR. CURTEA DOMNEASCĂ

70

STR. CUZA VODĂ (STR. BOTOȘANILOR)

71

STR. DAFINULUI

72

STR. DEALULUI

73

STR. DECEBAL

W;

74

STR. DEMOSTENE BOTEZ

SET

75

STR. DEPOULUI

te

76

STR. DIMITRIE CANTEMIR

w

77

STR. DIMITRIE DAN

78

STR. DIMITRIE LOGHIN

79

STR. DIMITRIE ONCIUL

80

STR. DIONISIE PARA

81

STR. D-NA MARIA VOICHIȚA

-

82

STR. DOBRILĂ EUGEN

83

STR. DRAGOMIRNA

-i

84

STR. DRAGOȘ VODĂ

< A

85

ALEEA DUMBRĂVII (NR, 21 și NR. 23)

D

86

ALEEA DUMBRĂVII (FĂRĂ NR, 21 și NR. 23)

87

STR. PICTOR DUMITRU DACIAN

D

88

STR. DUMITRU TH. NECULUȚĂ

A 1

89

STR. DUZILOR

: B :

90

STR. ECATERINATEODOROIU

? 0-4

91

STR. ACAD EMANUEL DIACONESCU

■■ D A.

<         'iW,

92

STR. EMILCIORAN

D

93

STR. EMILRACOVIȚĂ

94

STR. ENERGETICIANULUI

95

STR. EPAMINONDA BUCEVSCHI

■Ș ■ ■’     /M!.-

96

STR. ERACLIE PORUMBESCU

■■ cfi'

97

STR. EROILOR

98

STR. ETERNITĂȚII

99

STR. EUDOXIU HURMUZACHI

fw

100

STR. EUGEN LOVINESCU

* D^-

101

STR. PROF. EUSEBIE POPOVICI

D

102

STR. EUSEBIU CAMILAR

103

str. FAGULUI,

h--

104

STR. FĂGETULUI

105

STR. FÂNTÂNA ALBĂ

,-t"’ - 's.

106

STR. FLORILOR

107

STR. FRASINULUI

<' * |

108

STR. FUNDĂTURA MITOCULUI

D

109

B-DUL PREF.GAVRIL TUDORAȘ

110

STR. GĂRII

111

STR. GEORGE BACOVIA

112

STR. GEORGE CALINESCU

113

STR. GEORGE COȘBUC

114

B-DUL GEORGE ENESCU

Erfi ■       ¥

115

STR. GEORGE TOPÂRCEANU

D

116

STR. GHEORGHE ASACHI

T

117

STR. GHEORGHE COZORICI

118

STR. GHEORGHE DOJA NR. 66,68,74,78,82,84,84BIS,86,86A

119

STR. GHEORGHE DOJA NR.66,68,74,78,82,84,84BIS,86,86A

120

STR. GHEORGHE ȘTEFAN

121

STR. GHERASIM BULIGA

122

STR. GHIOCELULUI

123

STR. GORUNULUI

124

STR. GRĂDINILOR

125

STR. GRIGORE ALEXANDRU GHICA

126

STR. CPT. GRIGORE ANDREI

'-pi

127

STR. GRIGORE ANTIPA

128

STR. GRIGORE COBĂLCESCU

*• ' LL'/r:- 1'

0 :

129

STR. GRIGORE URECHE

A .

130

STR. GRIGORE VIERU

D

131

STR. GRIGORE VINDIREU (DE LA INT. CU STR. S. I’SOPESCU PÂNĂ LA CAPĂT)

132

S1R. GRIGORE VINDIREU (DETĂ INT. CU STR. TUDOR VLADIMIRESCU PÂNĂ LA INT. CU STR.S ISOPESCU )

! -"A j

133

STR. HORIA, CLOȘCA Șl CRIȘAN

--..A f

134

STR. G-RAL IACOB ZADIK

135

STR. IANCU FLONDOR

136

STR. IASOMIEI

;•

137

STR. LC. BRĂTIANU

îp .

138

STR. IFTIMIE BARLEANU

i

139

STR. ILEANA BARDA

140

STR. ILIEILAȘCU (REZERVORULUI PÂNĂ LA NR. 14 INCLUSIV)

w

141

STR. ILIE ILAȘCU (DE LA NR. 16 PÂNĂ LA CAPĂT)

w

.f

142

STR. IOAN SLAVICI

143

STR. ION CARP FLUIERICI

144

STR. ION CREANGĂ

145

STR. ION DRAGOSLAV

146

STR. I.G. SBIEREA

147

STR. ION GRĂMADĂ

•-Ai

148

STR. ION IRIMESCU

149

STR. ION LUCACARAGIALE

c::

150

STR. ION NECULCE

.?;A.:

151

STR. ION NISTOR

—* .1 *

.

152

STR. IOAN PĂUN PINCIO

153

STR. ION VODĂ VITEAZUL

154

STR. IONEL TEODOREANU

155

STR. IULIU HOSSU

B:

156

STR. IULIU MANIU

SI#

157

STR. IZVOARELE CETĂȚII

158

STR. IZVOARELOR

159

STR. ÎNFRĂȚIRII

160

STR. JEAN BART

161

STR. JOSEPH SCHIMIDT

162

ALEEA JUPITER

A

163

ALEEA LALELELOR

164

STR. LASCĂR LUȚIA

165

STR. LAZĂR VICOL

. w

166

STR. PROF. LECA MORARIU

167

STR. G-RAL LEONARD MOCIULSCHI

168

STR. LEVTOLSTOI

169

STR. LIBERTĂȚII

170

STR. LILIACULUI

r ■

171

STR. LIPOVENI

172

STR. LIVEZILOR

173

STR. LIVIU REBREANU

174

STR. LONDRA

175

STR. LUCA ARBORE

176

STR. LUCEAFĂRULUI

177

STR. LUCIAN BLAGA

:! ■ ■ ■ :

178

STR. MADRID

■ "' ■ ■ ’ :

179

STR. MAGDA ISANOS

i              _ :

180

STR. MAGNOLIEI

181

STR. MARIN PREDA

182

STR. MARIN SORESCU

s’ |

183

STR. MATEI MILLO

■■ ' .

184

STR. MĂGUREI

185

STR. MĂRĂȘEȘTI (DE LA INTERSECȚIA CU ȘT. O. IOSIF Șl M. KOGĂLNICEANU PÂNĂ LA CAPĂT)

186

STR. MĂRĂȘEȘTI (DE LA BDUL1 MAI PÂNĂ LA IN 1. CU S1R. Ș1. 0. IOSIF Șl M. KOGĂLNICEANU)

■ :■                   i

187

STR. MĂRĂȘTI

188

STR. MERILOR

c

189

STR. MESERIAȘILOR

A

190

STR. MESTEACĂNULUI

B

191

STR. MICȘUNELELOR

C

192

STR. MIGDALULUI

; t {

193

STR. MIHAI BĂCESCU,

D

194

STR. MIHAI EMINESCU

A

195

STR. MIHAI VITEAZU

A

196

STR. MIHAIL KOGĂLNICEANU

D

197

STR. MIHAIL SADOVEANU

D

198

STR. MIORIȚEI

D

199

STR. MIRĂUȚILOR

D

200

STR. LT. MIRCEA DAMASCHIN

201

STR. MIRCEA HRIȘCĂ

c

202

STR. MIRCEA MOTRICI

c

203

STR. MIRCEAȚURCANU

A

204

STR. MIRON COSTIN

A

205

STR. MITOCELULUI

D

206

STR. MITOCULUI

C

207

STR. MITROPOLIEI

A

208

STR. MITROPOLITUL DOSOFTEI

C

209

STR. MITROPOLIT VLADIMIR REPTA

A

210

STR. MOLDOVITA

c

211

STR. MOLIDULUI

D

212

STR. MORII

D

213

STR. MUNCII

B

214

STR. MUNCITORULUI

C

215

STR. NARCISELOR

A

216

STR. NICHITASTANESCU

D

217

STR. NICOLAE BĂLCESCU

A

218

STR. LT. NICOLAE CĂTĂNESCU

D..

219

STR. NICOLAE COSTIN

A

220

STR. NICOLAE GRIGORESCU

D

221

STR. NICOLAE IORGA

C

222

STR. NICOLAE ISTRATI

D

223

STR. NICOLAE LABIȘ

D

224

STR. NICOLAE MILESCU

A

225

STR. NICOLAE PORUMBESCU

D

226

STR. NICOLAE TITULESCU

D

227

STR. NICU GANE

D

228

ALEEA NUCULUI

A ‘

229

CALEA OBCINILOR (B-DUL MAREȘAL ION ANTONESCU)

;A I

230

STR. OCTAV BĂNCI LĂ

A

231

STR. OCTAVIAN GOGA

D

232

STR. OITUZ

A

233

STR. PICTOR PANAITEANU

D

234

STR. PARCULUI(PLATOUL CETĂȚII)

C

235

STR. PARIS

D

236

STR. PĂCII

B

237

STR. PERILOR

C

238

STR. PETRE TUTEA

D

239

STR. PETRU COMARNESCU

D

240

STR. PETRU MUȘAT

D

241

STR. PETRU RAREȘ (NUMERE IMPARE)

C

242

STR. PETRU RAREȘ (NUMERE PARE)

D

243

STR. PETUNIILOR

B

244

STR. PICTOR ȘERBAN RUSU ARBORE

iB |

245

STR. PIETRĂRIEI

D

246

STR. PIMEN SUCEVEANUL

<D i

247

STR. PLAIULUI

D

248

STR. PLATOULUI

D

249

STR. PLĂIEȘILOR

A

250

STR. PLEVNEI

D

251

STR. PLOPULUI

D

252

STR. PRIETENIEI

B

253

STR. PRIVIGHETORII

C

254

STR. PRUNULUI

D

255

STR. PUTNA

C

256

STR. RARĂU

B

257

STR. RÂNDUNICII

B

258

STR. REPUBLICII

A

259

STR. ROMA

D

260

STR. PICTOR ROMEO CALANCEA

D

261

STR. RULMENTULUI

B

262

STR. SAMOIL ISOPESCU

A

263

STR. SĂLCIILOR

D

264

ALEEA SATURN

: Â;

265

STR. SCURTĂ

A

266

STR. SEMICERCULUI

D

267

STR. SEVERIN PROCOPOVICI

D

268

STR. SIMION FLOREA MARIAN

B

269

STR. SLĂTIOAREI

B

270

STR. SOCULUI,

D

271

STR. SOFIA VICOVEANCA

C

272

STR. SOLIDARITĂȚII

D

273

STR. SPICULUI

D

274

STR. SPIRU HARET

D

275

STR. STADIONULUI

C

276

STR. STAȚIUNII

B

TJ1

STR. STEJARULUI

A

STR. SUCEVIȚA

C

279

STR. ȘEPTILICI

D

280

STR. ȘIPOTULUI

D

281

STR. ȘOIMULUI

B

282

STR. ȘTEFAN CEL MARE

A

283

STR. ȘTEFAN DRACINSCHI

A

284

STR. ȘTEFAN LUCHIAN

D

285

STR. ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF

B

286

STR. ȘTEFAN RĂZVAN

D

287

STR. ȘTEFAN ȘTEFUREAC

D

288

STR. ȘTEFAN TOMȘA(D£ LA STR. ȘTEFAN CEL MARE PÂNĂ LA INTERSECȚIA CU PÂRÂUL CACAINA)

L z.

289

STR. ȘTEFĂNIȚĂVODĂ

D

290

STR. ȘTRANDULUI

C

291

STR. TAMARA BUCIUCEANU BOTEZ

D

292

STR. TĂBĂCARILOR '

D

293

STR. TEILOR

A

294

STR. TEODOR BALAN

D

295

STR. TEODOR ROBEANU

D

296

STR. TIBERIU POPEIA

D

297

STR. TINERETULUI

B

298

STR. TIPOGRAFIEI

A

299

STR. TITU MAIORESCU

D

300

STR. TRAIAN POPOVICI

D

301

STR. TRAIAN ȚĂRANU

D

302

STR. TRAIAN VUIA (NUMERE PARE)

C

303

STR. TRAIAN VUIA (NUMERE IMPARE)

B

304

STR. TRANDAFIRILOR

305

STR. TRIAJULUI

c

306

STR. TUDORARGHEZI

D

307

STR. TEODOR ȘTEFANELLI

D

308

STR. TUDORVIANU

D

309

STR. TUDOR VLADIMIRESCU

A

310

STR. SLT. TURTURICĂ

D

311

CALEA UNIRII (CU EXCEPȚIA NR. 22)

B

312

CALEA UNIRII NR. 22

C '

313

STR. UNIVERSITĂȚII

A

314

STR. VASILE ALECSANDRI

A

315

STR.VASILE BUMBAC

A

316

STR. VASILE ANDRIU

D

317

STR. ACAD.V. GRECU

318

STR. VASILE LUPU

C

319

STR. VASILE PÂRVAN

D

320

ALEEA VENUS

321

STR. VERONICA MICLE

A

322

STR. DR. VICTOR BABEȘ

323

STR. VICTORIEI

B

324

STR. VIENA

D

325

STR. VIITORULUI

B

326

STR. VIȘINILOR

A

327

STR. VORONET

C

328

STR. ZAMCEI

A

329

STR. ZEFIRULUI

D

330

STR. ZIMBRULUI

A

331

STR. ZORILOR

A

1

TARLA? ?J DUPĂ? GRĂDINI

D

2

TARLA 0 DUPĂ GARĂ 00000000000

D

3

TARLA 0LANIȘTE0

D

4

TARLA 0 STRĂDUINȚA 13

D

5

TARLA 3 ALE EA DUMBRĂVI 10

D

6

ZONA AUTOSERVICE00

D

7

ZONA METRO

A

8

zona TĂTĂRAȘ10000000000

D

9

DEALUL MĂNĂSTIRII

D

10

ZONA BAZAR (STR. BAZARULUI)

C

11

LUNCA RÂULUI SUCEAVA

D

12

LOCUL NUMIT VALCANESTI

D

13

LUNCA SUCEVEI

D

14

LA LOCUL NUMIT LUNCA

D

15

SOSEAUA DUPĂ GARA (STR. TRIAJULUILUI)

C

16

LA LOCUL NUMIT SĂLIȘTE

D

17

LA LOCUL NUMIT LA POIANA

C