Hotărârea nr. 16/2020

Hotărâre privind atribuirea unor denumiri de străzi în Municipiul Suceava - str. Tamara Buciuceanu Botez., str. Vasile Andriu

JBL MUNICIPIUL SUCEAVA

■■■ B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

:          Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind atribuirea unor denumiri de străzi în Municipiul Suceava str. Tamara Buciuceanu Botez., str. Vasile Andriu

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare a Primarului Municipiului Suceava înregistrat sub nr. 35636 din 24.10.2019, Raportul Serviciului Administrare Străzi și Sistematizare Rutieră, înregistrat sub nr. 35637 din 24.10.2019 și Avizul Comisiei de atribuire de denumiri a județului Suceava - aviz nr. 10/11.12.2019;

în temeiul dispozițiilor OG nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată de Legea nr. 48/2003 și modificată de Legea nr.279/ 2007 și Legea nr. 76/2007;

în baza prevederilor art.129 alin. (2) lit.c), alin. (6) lit.d), art.139 alin. (1), art.196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se atribuie denumire stradală arterei de circulație după cum urmează :

  • a) Artera de circulație în lungime de 250 m și lățime de 3,5 m, având capătul de intrare în partea de N-V, la o distanță de 110 m de strada Cuza Vodă (DN 29) și 30 m de str. Mircea Motrici iar capătul de ieșire în partea de S-E la limita orașului Salcea, propun să poarte denumirea de strada Tamara Buciuceanu Botez.

  • b) Artera de circulație în lungime de 200 m și lățime de 3,5 m, având capătul de intrare în partea de N-V, la o distanță de 160 m de strada Cuza Vodă (DN 29) și 80 m de str. Mircea Motrici iar capătul de ieșire în partea de S-E la limita orașului Salcea, propun să poarte denumirea de strada Vasile Andriu.

Art2. Primarul Municipiului Suceava prin Serviciul Administrare Străzi și Sistematizare Rutieră, va duce la îndeplinire prevederile acestei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GEmA^L MUNICIPIULUI

JrsJfeĂN CIUTAC

Nr. 16 din 30 Ianuarie 2020