Hotărârea nr. 105/2020

HOTĂRÂRE,privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită ,către Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava a unui număr de,10 ventilatoare transport / urgență tip Oxivent Oxi4,,10.000 măști de unică folosință și,1.000 combinezoane de protecție din TNT de 60gr/mp, închidere cu fermoar ,și fixare pe încheieturi și glezne

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Spitalul Județean de Urgență „Sfântul loan cel Nou” Suceava a unui număr de 10 ventilatoare transport / urgență tip Oxivent Oxi4, 10.000 măști de unică folosință și

1.000 combinezoane de protecție din TNT de 60gr/mp, închidere cu fermoar și fixare pe încheieturi și glezne

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava Înregistrat sub nr. 13.298/ 08.05.2020, Raportul de specialitate Înregistrat sub nr. 13.299/08.05.2020 și Avizul

Comisiei economico-fmanciară, juridică, disciplinară;

In conformitate cu:


 • - Ordonanța nr.2.din 21.03.2020 Militară privind măsuri COVID-19

 • - Ordonanța nr.3.din 24.03.2020 Militară privind măsuri COVID-19

 • - Ordonanța nr.4.din 29.03.2020 Militară privind măsuri COVID -19

 • - Ordonanța nr.5.din 30.03.2020 Militară privind măsuri

  de prevenire

  de prevenire

  de prevenire

  de prevenire


  a răspândirii

  a răspândirii

  a răspândirii

  a răspândirii


COVID -19

 • - Ordonanța nr.6.din 30.03.2020 Militară privind instituirea măsurii de carantinare asupra Municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofa, precum și a unei zone de protecția asupra unor unități administrativ-teritoriale din județul Suceava .

 • - Ordonanța nr.8.din 09.04.2020 Militară privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19

-ORDIN nr. 533 din 29 martie 2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19 și a Listei spitalelor de suport pentru pacienții testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2;

Potrivit Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

în temeiul prevederilor art.129, alin. (2) lit.d, alin.(6), lit.b, și alin.7 lit.c) și h) art.139, alin. (3) lit. a, art.140 și art. 196 alin.(l) lit.a), din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită către Spitalul Județean de Urgență „Sfântul loan cel Nou” Suceava a unui număr de 10 ventilatoare transport/urgență tip Oxivent Oxi4, achiziționate de către Primăria municipiului Suceava conform contractului de furnizare nr. 11232/06.04.2020, încheiat între Municipiul Suceava și BPM Tehnologica SRL, valoarea contractului fiind de 847.875 lei, inclusiv TVA, 1000 combinezoane de protecție din TNT de 60gr/mp, închidere cu fermoar și fixare pe încheieturi și glezne, achiziționate de municipiul Suceava din catalogul electronic de la firma înțes Texis SRL la prețul total de 29.000 lei fără TVA, precum și a unui număr de 10.000 măști de unică folosință.

.............                        ........ I .MlliUll


Art.l.


Art. 2. Predarea - primirea se va realiza odată cu recepționarea bunurilor menționate la


Art. 3. Spitalul Județean de Urgență „Sfântul loan cel Nou” Suceava răspunde pentru utilizarea în condiții optime a bunurilor menționate la Art.l.

Art. 4. Prevederile prezentei hotarari, vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.Contrj

Secretar gener

Jrs. IJ0?


iiiează

municipiului


N CIUTAC


Nr. 105 din 8 mai 2020