Proces verbal din 14.10.2016

Proces verbal ședință din 14 octombrie 2016

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

PROCES VERBAL încheiat astăzi 14 octombrie 2016

DL Doroftei- președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava convocata în baza Dispoziției Primarului nr. 2457/10.10.2016 pentru data de 14.10.2016, ora IO,00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava și informează că sunt prezenți 19 consilieri locali .D-nii.consilieri locali Bejinaru Mitică, Irimie Cristian , Păduraru Andrei George și Prorociuc Daniel, lipsesc motivat.

La ședința participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Harsovschi Lucian, dl. Secretar al municipiului loan Ciutac, d-na Maxim Simona consilier Birou buget, d-na Ungurean Doina -șef Birou evidența și administrarea imobilelor de locuit, Bujorean Violeta -sef serviciu acte administrative, relații publice, circulația si pastrarea documentelor , dl. Iftimie Paul -șef Serviciu contencios, administrativ Juridic .

Mai participă dl. Ciutac Andrei-președinte Consiliului de Administrație Asociația Sportiva Club Sportiv44 Foresta 44 Suceava , dl. Dorin Goian -președinte Club Sportiv “Foresta” Suceava

La ședința participa reprezentanți ai presei scrise și ai televiziunilor locale .

Dl. Doroftei, președintele de ședința, supune la vot ordinea de zi

  • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de repartizare a unei locuințe din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale -inițiator Primarul municipiului Suceava

  • 2.  Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016-inițiator Primarul municipiului Suceava

  • 3.  Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Club Sportiv „Foresta „ Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

  • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a intenției Municipiului Suceava de a constitui Grupul de Acțiune Locală “Suceava 2020 ” , în calitate de membru fondator-inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi

VOT -Da-19 voturi

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de repartizare a unei locuințe din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale -inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar -la ultima ședința când a fost discutat acest proiect au existat propuneri de defalcare în mai multe tranșe a venitului net lunar/membru de familie . între timp au fost cerute lămuriri de la Minister iar acest lucru nu este posibil.

Solicită votarea acestui proiect pentru a se putea întâlni de urgență comisia socială, urmând ca în data de 27 octombrie să fie repartizate o serie de locuițe sociale.

DL Mocanu - la ședința trecută proiectul a fost retras ca urmare a divergențelor privind venitul mediu net. La punctul 6 , unde se acordă puncte la venitul mediu net /membru de familie există următoarea situație -la punctul a se vorbește de salariu de bază minim brut, la punctul b se vorbește de minim brut și salariu mediu net, iar la punctul c se vorbește de salariu mediu net, iar punctajul favorizează pe cel care are salariul peste salariul minim net pe economie , Salariul mediu net pe economie este de 1892 lei net. Cel care pe membru de familie are peste acest venit consideră că poate închiria o locuință de pe piața , deci nu trebuie să aibă 4 puncte , iar cel care are salariu mai mic decât salariul minim brut să aibă numai 2 puncte.

Consideră că punctul c ar trebui să fie scos și să fie corectate punctele a și b.

Ca urmare a acestor aspecte domnia sa formulează următorul amendament din partea grupului PSD DL Primar -proiectul prezentat face referire la două tipuri de locuințe -locuințe sociale și locuințe din fondul locativ de stat, iar dl. Mocanu face referire la locuințele din fondul locativ de stat.

DL Secretar -în ședința trecută când a fost discutat acest proiect discuțiile s-au purtat vis a vis de locuințele soci ale. ( anexa 2 ). La locuințele din fondul locativ de stat este necesar a fi luat în calcul un anumit venit pentru ca trebuie avut în vedere faptul că va trebui plătită chiria, Întreținerea , etc., iar la locuințele sociale a fost scos complet.

DL Mocanu - la locuințele de stat trebuie să existe o ierarhizare

DL Secretar-exista și la locuințele de stat o ierarhizare în funcție de venit

DL Primar -dacă pentru locuințele sociale sunt situații când solicitanții au și 0 lei venit , pentru locuințele de stat, solicitantul trebuie să dovedească că are din ce sa-și plătească cheltuielile afemte întreținerii locuinței.

DL Mocanu —trebuie corectat și raportat totul Ia venitul net, pentru că nu se poate compara venitul brut cu venitul net.

DL Doroftei- o invită să ia cuvântul pe d-na Ungureanu , șefa serviciului evidența și administrarea imobilelor de locuit.

D-na Ungureanu-în Normele de aplicare a Legii 114 la criterii, condițiile de punctare sunt-numărul de copii , starea de sănătate și venitul net /membru de familie. La întocmirea acestui proiect a fost introdus și un criteriu restrictiv , respectiv titulatul cererii care depune dosar de locuință trebuie să fie angajat și să aibă un salariu de bază minim brut pe țară.

DLMocanu -în 2 din criteriile propuse se face referire la salariul minim brut și în al treilea criteriu la salariul mediu net

DL Andronache-comparația se face la venitul minim brut pentru că o persoană care are un venit mimim brut nu este egal cu altul care are tot un venit minim brut în ceea ce privește venitul net . Venitul net nu este egal la 2 persoane care au același venim minim brut. Nu se poate calcula un venit minim net.

DLMocanu -înseamnă că nu se poate calcula nici salariul mediu net de la punctul 3

DL Andronache- precizează ca salariul mediu net este dat de statistică . La Direcția Generală a Domeniului Public sunt 30 de angajați necalificați și au venitul minim brut pe țară, dar la net situația este diferită pentru fiecare dintre aceștia .

DL Mocanu —consideră că nu este corect ca în titlu să fie trecut venitul mediu net, iar in cuprins să se facă referire la venitul brut. Propune să fie scos “net” din titlu și va fi venitul mediu lunar pe membru de familie.

DL Brădățan - propune eliminarea punctului care se referă la -mai mic decât salariul minim brut pe țară , respectiv punctul a și să rămână celelalte două criterii sub venitul mediu net și peste venitul mediu net și punctaj diferențiat pentru aceste două criterii . 2 puncte pentru salariul sub mediu net pe economie și 4 puncte pentru salariul peste venitul mediu net pe economie.

DL Mocanu-după eliminarea “net ” din titlu consideră că trebuie acordat punctajul maxim celui care garantează că poate să plătească , dar în același timp trebuie să solicite o locuință de stat pentru că nu-și permite o locuință de pe piața liberă.Propune eliminarea criteriului de la punctul a și rămân criteriile b și c care vor deveni a și b cu 4 puncte la criteriul a și 2 puncte la criteriul b

D-na Ungureanu - cei care au venituri trebuie încurajați să depună dosare pentru a obține o locuință din fondul locativ de stat

Dl. Mocanu - trebuie încurajați cei care au venituri , dar în același timp trebuie acordate puncte și celui care are un venit , dar este mai mic și nu poate închiria de pe piața liberă și închiriază o locuință de stat.

Amendamentul concret este -Pentru venitul mediu lunar pe membru de familie , între salariul minim brut pe țară garantat în plată și salariul mediu net pe economie -4 puncte și cel de-al doilea criteriu -peste salariul mediu net pe economie se acordă 2 puncte

Se supune la vot amendamentul formulat de dl. Mocanu

VOT-Da-11 voturi

Nu-2 voturi Abț-6 voturi

Amendamentul a fost votat.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul votat mai sus.

VOT-Da-lO voturi

Nu-3 voturi Abț-6 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 2.Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016-inițiator Primarul municipiului Suceava

DI. Primar-precizează că a fost la București și a predat documentele aprobate in Consiliul Local pentru Sala Polivalentă și pentru că este o investiție de peste 30 milioane lei municipiul este obligat să realizeze un studiu de prefezabilitate în baza căruia se va scoate la licitație studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pentru Sala Polivalentă .Propune suma de 40.000 lei pentru studiu de prefezabilitate Sala Polivalentă Suceava și așa cum se știe pe data de 27 octombrie la ora 21,30 va avea loc meciul de fotbal Foresta Suceava -Steaua București , transmis in direct de Pro Tv . în ședința trecută a fost aprobată o sumă necesară pentru intocmirea unui studiu de fezabilitate pentru montare nocturnă definitivă la care se lucrează deja , urmând ca intr-o ședință viitoare să fie votați indicatorii tehnico economici. Până atunci , singura variantă de a juca acest meci este de a achiziționa o nocturnă mobilă .

DI. Mocanu -această subiect trebuie abordat la următorul proiect înscris pe ordinea de zi

Dl. Primar -întâi trebuie repartizată acestă sumă din fondul de rezervă . La momentul înscrierii acestui punct pe ordinea de zi nu era această problemă a meciului Foresta -Steaua, dar între timp a apărut această oportunitate de aducere a unei nocturne mobile în baza unui parteneriat . Prima dată se asigură banii din fondul de rezervă , după care se ajunge la contractul de asociere.

La acest proiect de hotărâre de repartizare a disponibilităților din fondul de rezervă 40.000 lei sunt pentru studiul de prefezabilitate pentru Sala Polivalentă și 225.000 lei pentru asocierea cu Clubul Foresta.

Dl. Mocanu -și la acest proiect ca și la primul înscris pe ordinea de zi se amestecă două situații total diferite . De aceea consideră că trebuie votată separat oprtunitatea închirierii sau nu a unei nocturne mobile și după aceea separat să fie votați banii pentru Sala Polivalentă, pentru că în situația actuală dacă un grup din Consiliul Local nu dorește închirierea nocturnei mobile va pica și partea cu banii pentru Sala Polivalentă, ceea ce nu consideră a fi corect pentru că sunt două lucruri total diferite, pentru ca una este să dai 50.000 euro pentru 2 ore și alta este să dai o sumă de bani pentru o investiție de lungă durată.

DL Primar -consideră că dl. Mocanu nu are dreptate în ceea ce afirmă , așa cum nici la primul punct nu a avut dreptate , daca nu apărea cuvântul “net” ar fi fost in ordine . Ceea ce s-a votat la punctul anterior este total greșit, pentru ca municipiul are criterii pentru locuințe sociale in baza cărora se acordă locuințe la salariile cele mai mici și celor care au venituri zero , iar domnia sa pentru locuințele de stat criteriile le-a propus invers pentru că în conformitate cu prevederile legale aceste locuințe se dau celor care au bani și posibilități de a plăti.

în ceea ce privește acest proiect de hotărâre , abia în cursul zilei de ieri s-a constatat că se poate închiria această nocturnă mobilă.

în ceea ce privește obiecțiunea d-lui Mocanu potrivit căreia cele două propuneri de rectificare să facă parte din proiecte distincte dl. Primar precizează că acest lucru nu este posibil pentru ca sunt și situații în care aceste proiecte au și zeci de modificări.

Proiectul prezentat are doar două componente , una inițială pentru Sala Polivalentă și alta suplimentară ce a fost definitivată în cursul zilei de ieri pentru nocturnă.

Dl. Doroftei -precizează că dintotdeauna aceste proiecte așa au fost întocmite și înțelege că este campanie electorală și trebuie să existe și opinii contra oricărei propuneri , doar că acestea trebuie să aibă argumente sustenabile . Observă că există și susținerea politică din partea unor lideri politici prezenți la această ședință care supraveghează dacă lucrurile se întâmplă așa cum s-a stabilit la partid , doar că este păcat ca se ajunge ca teme de interes pentru cetățenii municipiului să fie tratate strict printr-un caleidoscop politic .Trebuie avut în vedere ceea ce-și doresc cetățenii municipiului , care este efortul municipiului și daca merită, până în primăvară s-a tot motivat că echipa nu are rezultate , dar acum când rezultate există , se aruncă spre primar cu niște presupuneri.

Rugămintea este ca fiecare consilier să analizeze individual acest proiect , grupurile și presiunile să fie lăsate deoparte astfel încât împreună să fie realizat un lucru în interesul celor pe care îi reprezintă.

DL Arămescu -solicită tuturor consilierilor sa voteze acest proiect de hotărâre

DL Milici-în cursul zilei de ieri dl. deputat Băișanu Ștefan Alexandru a afirmat că 40.000 euro ar fi o sumă cam mare pentru un eveniment , dar acest eveniment trebuie să aibă loc Ia Suceava pentru că a produs un val de așteptare nu numai în municipiu , ci în întreg județul Suceava , de aceea echipa ALDE susține votarea acestui proiect pentru ca echipa Foresta să joace la Suceava . Alde are deplină încredere în președintele Clubului Foresta Dorin Goîan cât și în staful tehnic în ceea ce privește transparența în cheltuirea acestor bani.

D-na Zarojanu - fiecare consilier în parte înainte de a fi ales și-a propus să sprijine sportul în municipiul Suceava pentru că cetățenii își doresc acest lucru . Chiar daca domnia sa nu este fan fotbal, în momentul când echipa orașului are posibilitatea să joace la un nivel superior și când această echipă are și rezultate , doar dacă ești rău intenționat poți fi împotriva acestui proiect de hotărâre.

DL Andronache - pentru domnia sa este supărătoare comparația între municipiul Botoșani și municipiul Suceava și de aceea trebuie făcut ceva pentru ca Suceava să aibă și zonă de agrement și echipă de liga A și stadion cu nocturnă .Dacă meciul Foresta Suceava nu se va juca pe stadionul Areni , se va juca la Botoșani . Pentru echipa Foresta este un nou început și dacă Ii se taie acestă dorință probabil nu vom avea niciodată echipă în liga A și poate totul se va destrăma.

DL Bradățean- în proiectul prezentat nu se face vorbire de suma de 225.000 lei ci doar de suma de 40.000 lei pentru studiul de prefezabilitate pentru Sala Polivalentă

DL Primar-ca și inițiator a acestui proiect și ca urmare a discuțiilor din cursul serii de ieri în care s-a stabilit că nocturna mobilă poate fi adusă la Suceava , completează acest proiect de hotărâre cu propunerea de a se lua 225.000 lei de la fondul de rezervă pentru nocturna mobilă . Până aseară nu a s-a știut daca acestă nocturnă poate fi adusă la Suceava și de aceea acum domnia sa completează acest proiect cu acestă propunere.

DL Bradățean -întreabă dacă cele 2 amendamente nu pot fi votate separat

DL Doroftei -inițiatorul are dreptul și posibilitatea de a completa , modifica sau retrage proiectul de hotărâre până la momentul în care este supus votului

DI. Primar -este un singur proiect în care sunt propuse spre rectificare 2 sume ce vor fi luate de la fondul de rezervă , respectiv 40.000 lei pentru sala Polivalentă și 225.000 lei pentru contractul de asociere cu Foresta Suceava .

Dl. Brădâțean -domnia sa consideră că suma propusă pentru contractul de asociere este foarte mare , mai ales pentru periaoda de criză pe care o traversăm , precizând că este un punct de vedere personal, nevorbind în calitate de menbru de partid . în ceea ce privește comparația cu municipiul Botoșani , domnia sa precizează că la Botoșani au existat investiții private în fotbal , pe când la Suceava doar primăria s-a implicat de fiecare dată. De altfel și echipa Steaua funcționează tot cu investiții private.

Dl. Doroftei -consideră că s-a exagerat puțin cu discuțiile la acest punct, pentru că la punctul următor înscris pe ordinea de zi “vă veți putea exprima ca și opinie și prin vot.

Dl. Primar-dacă nu va fi votată acestă rectificare proiectul următor nu va mai fi supus la vot DI. Harșovschi -în momentul de față se discută o rectificare bugetară care prevede mutarea unor sume de bani, pentru ca ulterior prin alte proiecte să fie repartizați concret acei bani .Prin acest proiect se alocă 40.000 lei pentru Sala polivalentă și 225.000 lei pentru o viitoare asociere prin care cei de la Foresta Suceava se obligă să organizeze meciul la Suceava , astfel încât sucevenii să beneficieze de un spectacol.

Așa după cum se știe toți consilierii au sprijinit toate ramurile sportive cărora li s-au alocat și bani. Asocieri s-au mai votat in Consiliul Local, una cu Rapid Suceava , la începutul anului pentru suma de 200.000 lei pentru promovarea imaginii municipiului Suceava .

Consideră că acum este un moment prielnic de promovare a imaginii municipiului când meciul va fi transmis pe un post național de mare audiență .

Acum se discută o rectificare bugetară , care dacă va fi votată , se va discuta și punctul următor de pe ordinea de zi, respectiv asocierea cu Clubul Foresta.

Dl. Goian -mulțumește pentru sprijinul acordat până acum echipei de fotbal d-lui primar, d-lor viceprimari cât si consilierilor locali. La momentul la care s-a decis că echipa Foresta va juca contra echipei Steaua a primit o notificare verbală din partea portului Pro Tv prin care i s-a comunicat că acest meci este unul de interes maxim pentru acestă fază a Cupei României.Consideră că acesta este cel mai bun moment de promovare a municipiului Suceava .Precizează că și echipa se află într-un moment bun ( în campionatul de Liga a II a ) și consideră că sucevenii merită să aibă parte de un astfel de meci la Suceava . Există deja o mulțime de solicitări de bilete pentru acest meci, dar și solicitări din partea cetățenilor care își doresc ca acest meci să se joace la Suceava și nu la Botoșani.

Dl. Mocanu -îi reproșează d-lui Doroftei că atunci când au luat cuvântul colegii dumnealui i-a lăsat să vorbească, dar atunci când au vorbit colegii d-lui Mocanu , dl. Doroftei le-a spus că se vor purta discuții la punctul următor de pe ordinea de zi .Dl. Doroftei în calitate de președinte de ședință putea propune o inversare a punctelor de pe ordinea de , respectiv punctul 3 cu punctul 2. Dacă punctul 2 nu va trece se vor vota în altă ședință fondurile pentru Sala Polivalentă.

în altă ordine de idei felicită echipa de fotbal , care are un alt mod de a juca de când s-a schimbat conducerea.

Așa după cum afirma dl. Goian președintele clubului “ dacă nu ne putem permite o nocturnă ar fi foarte ok să jucăm după masă eventual la ora 15,00.” Acest lucru dovedește că dl. Goian este un președinte responsabil care are grijă de fondurile clubului . Amintește că în primăvară s-a votat in Consiliul Local împotriva montării nocturnei și a reamenajării stadionului.

Consiliul Local răspunde de banii tuturor sucevenilor și a celor care stau în frig și a celor care nu au locuri de parcare .în contextul în care în cursul acestei săptămâni dl. primar spunea că sunt probleme în incasarea banilor la bugetul local nu consideră oprtun să se cheltuiască 50.000 euro . Orice control financiar poate observa că nu sunt prevăzute venituri din vânzarea biletelor . Tot președintele clubului într-un alt articol preciza că într-o situație similară au fost cheltuiți doar 20.000 euro pentru nocturnă mobilă și prețul a fost acoperit din banii obținuți prin vânzarea biletelor . O soluție ar fi ca echipa să împrumute suma de bani de la Gigi Becali , urmând ca aceasta să fie retumată în două săptămâni, sau există varianta ca prin contract să se stabilească plata după închirierea nocturnei.

DL Goian -pentru Foresta Suceava ar fi fost ideal ca meciul sâ poată avea loc la ora 14 sau 15 , doar că acest lucru nu depinde de niciuna dintre cele 2 echipe de fotbal, precizând că postul de teviziune Pro Tv este singurul care decide ora de disputare a meciului. Pentru că meciul este considerat a fi de interes maxim , aceștia au decis ca ora de disputare a acestei partide să fie 21.30, joi 27 octombrie 2016.

în ceea ce privește discuția cu privire la costurile nocturnei, domnia sa precizează că sunt 2 firme care au de închiriat aceste nocturne mobile și nu sunt din România. Una este din Olanda și una din Italia .Firma din Olanda până în acest moment nu a mai organizat niciun meci de fotbal în nocturnă , aceștia organizând doar concerte și erau și mult mai scumpi decât firma din Italia.Firma din Italia, care a dus nocturna mobilă la Baia Mare anul trecut are costuri mai mici și au experiența necesară prin meciul pe care l-au organizat anul trecut pe un stadion mai rau decât cel de la Suceava .

Dl. Doroftei dă cuvântul d-lui Ciutac Andrei

DI. Ciutac Andrei -mulțumește pe această cale tuturor pentru sprijinul acordat. Informează că Regulamentul de organizare a Cupei României prevede că după ce sunt scăzute cheltuielile de organizare a meciului pe care clubul gazdă trebuie să le suporte profitul trebuie împărțit cu cealaltă echipă . Astfel încât echipa Foresta pe lângă costurile de organizare a meciului , respectiv nocturna , are și alte costuri legate de pază . Ținând cont de faptul că un meci cu Steaua este unul cu un grad mare de risc va fi necesar un număr de cel puțin 150 de stewarzi, pe lângă personalul jandarmeriei și cel al Poliției Locale . Costurile cu stewarzii sunt de aproximativ 20.000 lei, tot clubului trebuie să achite și baremul de arbitri care la un astfel de meci este un barem de Liga I , aproximativ 17.000 lei pe lângă cei 20.000 lei costuri de organizare a securității . Echipa Foresta la meciurile de Liga a II a plătește și Poliția Locală care vine la stadion . Se estimează că la acest meci vor fi aproximativ 8000 de spectatori . In proiectul prezentat aceste costuri nu sunt prevăzute și își exprimă speranța ca suma de bani ce va reveni Clubului Foresta să fie suficientă pentru acoperirea acestor costuri care nu sunt prevăzute în contractul de asociere.

DL Mocanu solicită o pauză de consultări cu colegii domniei sale.

Se supune la vot prin ridicarea mâinii, un timp de 3 minute de consultări pentru grupul PSD.

VOT-Da-18 voturi

Nu-1 vot

Se reia ședința.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu completările aduse proiectului de către inițiator.

VOT-Da-13 voturi

Nu-1 vot

Abț-5 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 3.Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Club Sportiv „Foresta „ Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

DL Primar- singura soluție legală prin care se poate ajuta Clubul Foresta să achiziționeze acestă nocturnă mobilă este acest contract de asociere . prin acest contract municipalitatea își va face publicitate , iar faptul că acest meci va fi transmis la o oră de vârf de un post național, respectiv Pro Tv , consideră ca este modalitatea cea mai bună de a face reclamă municipiului. DL Harșovschi -încă o dată amintește au mai fost aprobate asocieri, anul trecut s-a votat o asociere cu Rapid Suceava pentru suma de 200.000 lei, iar anul acesta s-a votat un contract de asociere pentru promovarea imaginii municipiului cu echipa de handbal pentru suma de 500.000 lei, astfel încât nu consideră a fi un capăt de țară aprobarea acestei sume pentru promovarea imaginii municipiului Suceava.

Domnia sa urează succes echipei Foresta !

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-13 voturi

Nu-4 voturi

Abț-2 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a intenției Municipiului Suceava de a constitui Grupul de Acțiune Locală “Suceava 2020 ” , în calitate de membru fondator-inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi

Dl. Primar -prezintă proiectul de hotărâre precizând totodată ca este doar un acord de principiu

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-19 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Dl. Doroftei, președintele de ședință , declară închise lucrările ședinșei și mulțumește celor prezenți pentru participare.


SECR]       NICIPIU

JR.C       )ANîntocmit

Delia Romega