Proces verbal din 13.01.2016

Proces verbal ședință din 13 ianuarie 2016

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL încheiat astăzi 13 IANUARIE 2016

DI Viceprimar Doroftei, președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava convocat în baza Dispoziției Primarului nr. 47/08.01.2016, pentru data de 13.01.2016, ora 12.00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava și informează că sunt prezenți 15 de consilieri locali din numărul total de 23 de consilieri în funcție. Lipsesc: dl Barbă, dl. Cîrlan, dl. Onofrei -Răileanu, dl. Prorociuc, dl. Ungurian și dl. Vîrvara. întârzie dl. Monacu și dl. Tătăranu.

La ședință participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar loan Ciutac, dl. Florin Cerlincă -director Direcția generală tehnică și de investiții și d-na. Violeta Bujorean - șef Serviciul acte administrative, relații publice, circulația și păstrarea documentelor.

Din partea mass-media participă reprezentanți ai presei scrise și ai televiziunilor locale.

Dl Viceprimar Doroftei informează că pentru Proiectul de hotărâre de la punctul nr. 2 este necesar votul a 16 consilieri locali. Prezintă ordinea de zi a ședinței și o supune la vot:

  • 1.  Proiect de hotărâre privind actualizarea prețurilor de referință a energiei termice destinate agenților economici și populației, precum și a prețului de facturare pentru populație, urmare a scăderii T.V.A. de la 24% la 20% - inițiator Primarul municipiului Suceava;

  • 2. Proiect de hotărâre privind închirierea bunurilor aflate în patrimoniul S.C. Termica S.A. -inițiator Primarul municipiului Suceava;

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății subvenției pentru acoperirea pierderilor reale înregistrate în perioada 01-15 octombrie 2015 pentru desfășurarea activităților de transport și distribuție a energiei termice ale S.C. Termica S.A. Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

VOT: DA-15

Ordinea de zi a fost aprobată.

Dl Viceprimar Harșovschi propune modificarea ordinei de zi în sensul inversării punctului 2 cu punctul 3 motivat de faptul că pentru punctul 2 sunt necesare 16 voturi.

Se supune la vot propunerea:

VOT: DA-15

Propunerea a fost aprobată.

A venit dl. Tătăranu - sunt prezenți 16 consilieri locali.

PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind actualizarea prețurilor de referință a energiei termice destinate agenților economici și populației, precum și a prețului de facturare pentru populație, urmare a scăderii T.V.A. de la 24% la 20% - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar mulțumește consilierilor local pentru prezență și amintește de invitația la ședința informală pentru distribuirea bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2016 ce va avea loc în sala 24 după terminarea lucrărilor acestei ședințe extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava.

Acest proiect de hotărâre propune reducerea prețului tarifului de producere a energiei termice și total producere, transport și distribuție motivat de reducerea TVA de la 24% la 20%, astfel de la 367 lei pentru producere, transport și distribuție prețul se reduce la 355 lei, rezultă o economie de 11 lei care e împărțită aproape egal între populație și Primărie. Sumele rezultate în urma acestei reduceri nu sunt foarte mari, este oportun ca și populația să beneficieze de această reducere a TVA - ului, o mână de ajutor pentru plata facturilor în așa fel încât să se poată echilibra situația la operatorul Thermonet și să se încaseze la timp facturile de la populație, municipalitatea face eforturi ori de câte ori este posibil pentru ca populația să plătească cât mai puțin.

Domnia sa informează că în cursul zilei de ieri a fost la Ministerul fondurilor europene, sunt șanse pentru ca municipalitatea să acceseze fonduri pentru reabilitarea rețelei de transport și distribuție, trebuie întocmită o documentație pentru ajutor de stat, aceste fonduri pentru reabilitarea rețelelor termice sunt considerate ajutoare de stat. Lucrurile merg însă destul de încet atât la Ministerul dezvoltării regionale pe POR cât și pe POIM, important este să se înceapă în acest an și să existe șansa reducerii acestor costuri, în așa fel încât să se reducă pierderile pe rețea, iar populația să plătească cât mai puțin.

A venit dl. Monacu - sunt prezenți 17 consilieri locali.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că prețul plătit de populație pentru o gigacalorie se reduce datorită diminuării TVA de la 24% la 20%, chiar și așa sunt probleme în municipiul Suceava. A fost o perioadă destul de friguroasă cu temperaturi de -16° în preajma sărbătorilor de iarnă, iar din nefericire în unele apartamente din municipiul Suceava temperatura agentului termic nu a fost optimă. Mai exact, în Consiliul Local au fost făcute eforturi pentru angajarea unui credit pentru plata în avans a subvenției, pentru cei de la Thermonet, Primăria a stat cu banii în cont mai multe zile decât trebuia pentru că operatorul nu a deschis la timp un cont escrow și nu au reușit să primească sumele necesare în condițiile în care Consiliul Local s-a întrunit în ședință de îndată de câte ori a fost nevoie pentru a rezolva problemele, iar în această perioadă sucevenii au stat în frig. Se speră ca această situație să nu se mai repete, explicația primită este una simplă care însă nu depinde de Primărie, respectiv agentul termic ar fi trebuit să plece cu o temperatură de aproximativ 100° de la producător, în grafice era trecută temperatura de 88°, dar în realitate erau 67° - 68°, astfel încât la temperaturi ale aerului de -16° și cu pierderile existente, temperatura ajunge la 50° - 55°, iar în casele sucevenilor caloriferele erau doar amorțite. Primăria municipiului Suceava și Consiliul Local și-au făcut treaba, însă și cu banii dați operatorul nu și-a rezolvat problemele, speră ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple, să se aprovizioneze cu biomasă, cu toții trebuie să plătim datoriile către asociațiile de proprietari, însă și operatorul pentru a încasa acești bani trebuie să presteze un serviciu optim, în așa fel încât să nu mai fie probleme. Domnia sa dorește să tragă un semnal de alarmă în Consiliul Local și să ajungă la cei responsabili pentru ca aceste situații să nu se repete, în condițiile în care este prognozată o nouă perioadă cu temperaturi de -11°, -12° noaptea și se dorește să nu se mai ivească astfel de probleme. Dacă până acum locuitorii din Burdujeni erau privilegiați dată fiind apropierea de Termica, în acest an cetățeni din zona ANL, Mărășești, precum și din alte zone ale municipiului s-au plâns că agentul termic din calorifere nu este la temperatura potrivită. Au avut loc și proteste, și sucevenii amenințau că nu vor plăti dările către asociație. Domnia sa menționează un lucru clar, cetățenii plătesc ceea ce au consumat, potrivit parametrilor înregistrați pe gigacalorimetrul din cămin, respectiv apă caldă, agent termic fierbinte, trebuie de avut un punct de vedere comun indiferent de culoarea politică pentru ca astfel de situații să nu se mai întâmple. Amintește că pentru o situație similară operatorul Radet în București a fost amendat de Oficiul pentru Protecția Consumatorului. Consideră că aceste lucruri trebuiau discutate și găsite soluții, însă din punctul de vedere al Consiliului Local și al municipalității au fost date acele sume de bani în avans la plata subvenției, operatorul trebuia să-și cumpere biomasă în așa fel încât să nu se ajungă la situația care s-a întâmplat.

DI Primar informează că în cursul zilei de vineri a avut o discuție fermă și serioasă cu reprezentanții Thermonet și Bioenergy, domnia sa a solicitat o discuție cu toți acționarii acestor două societăți pentru ca aceste situații să nu se mai întâmple. Consiliul Local nu a aprobat prima inițiativă de angajare a creditului de către municipalitate, s-a pierdut o perioadă de timp, s-au mai pierdut două săptămâni la operator cu lipsa contului escrow și s-a ajuns în jurul datei de 15 decembrie când nu se mai exploatează masă lemnoasă la pădure, s-a întârziat practic cu o lună de zile achiziționarea de masă lemnoasă deși municipalitatea și-a făcut datoria. Precizează că până la sfârșitul lunii va invita și consilierii locali la o discuție cu acționarii de la Thermonet și Bioenergy, municipalitatea și-a făcut datoria, le-a dat această variantă, și-au făcut investiția, le cumpărăm în totalitate energia termică, iar operatorii trebuie să-și facă datoria, iar Consiliul Local să plătească la timp subvenția, astăzi municipalitatea este la zi cu plata subvenției chiar sunt date sume în avans.

Dl Viceprimar Doroftei consideră nepotrivit ca un agent economic, Bioenergy să nu-și facă datoria știind foarte clar la ce s-a angajat, și să se aducă în discuție că Consiliul Local ar fi de vină. Consilierii locali au fost prezenți la toate dezbaterile legate de Termica, termoficare, privatizare, extemalizare, punerea serviciului de transport și distribuție într-o licitație publică. Neasigurarea stocului corespunzător de combustibil este doar vina Bioenergy, în contextul în care acest operator lucrează și pe gaz nu doar pe biomasă. Domnia sa consideră că nu există niciun motiv în care vina pentru lipsa căldurii în apartamente să aparțină Consiliului Local. Acesta și-a făcut datoria sub toate aspectele, în toate privințele, a făcut eforturi pentru a menține un serviciu în parametri și în condiții de civilitate pentru cetățenii acestui municipiu.

Dl Mocanu „remarc și apreciez punctul dumneavoastră de vedere chiar dacă îl contrazice pe al colegiului dumneavoastră de primărie dl. Viceprimar Harșovschi aici reprezentant al grupului PDL care a uitat să spună că a vorbit în numele grupului PDL, nu poate să-și aroge dreptul de a vorbi în numele Consiliului Local așa cum a afirmat în mod repetat și îi atrag încă o dată atenția că afacerea Thermonet - Bioenergy este o afacere de partid PDL îl are pe directorul Vasile Ilie la toate ședințele de partid acolo și să aibă curajul să-i spună acolo d-lui director „vedeți că o să pierdem voturi dacă în continuare fabricile PDL - ului nu vor da căldură la timp”. Revin la problema Consiliului Local vă rog să nu mai aduceți ingerințe și să vorbiți în numele Consiliului Local pentru o afacere care nu merge acolo. Foarte bine a remarcat dl președinte de ședință, nu poate, chiar dacă PDL - ul a fost obișnuit în timp să facă afaceri cu banii statului și ai oamenilor, nu poate o firmă să-și facă afacerile așteptând subvențiile de la Consiliul Local, trebuia să-și facă stocurile la timp. înțeleg că aveți sarcină să bruiați pe ceilalți și să îl lăsați numai pe dl Harșovschi, nu mă bruiați pentru că vorbesc în interesul cetățenilor orașului”.

Dl Viceprimar Doroftei solicită ca potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local discuțiile să fie purtate pe marginea subiectului propus a fi dezbătut.

Dl Mocanu „sunt exact la subiect, faptul că nu a fost căldură în oraș se datorează nu nouă Consiliului Local ci agentului care prestează această acțiune care este condus de Vasile Ilie, vicepreședintele PDL, și i-am spus colegului Harșovschi să se adreseze d-lui director și să-i spună acest lucru”.

Dl Viceprimar Doroftei solicită d-lui Mocanu ca în momentul când domnia sa dorește să facă declarații politice, poate fi inițiată o astfel de propunere și să fie declarații politice în Consiliul Local, propune respectarea ordinii de zi, iar discuțiile să fie purtate la subiect.

Dl Viceprimar Harșovschi menționează d-lui Mocanu faptul că anterior a precizat clar că Consiliul Local și-a făcut treaba, „nu cred că am spus ceva diferit față de dumneavoastră, am să dau la sfârșitul ședinței înregistrarea, stenogramele și o să vedeți exact ce am spus eu pentru că dumneavoastră vreți să auziți doar ce vă interesează, eu am spus exact ca și colegul meu dl Doroftei, că noi ne-am făcut treaba în Consiliul Local chiar mai mult am dat în avans bani printr-un credit, iar cei de la Bioenergy și Thermonet care trebuiau să încaseze acești bani, nu au avut cont escrow, au întârziat și nu și-au cumpărat biomasă, asta am spus domnule consilier și dacă dumeavoastră ați înțeles altceva îmi pare rău”.

Dl Arămescu vreau să argumentez ce a spus dl Mocanu, are perfectă dreptate, cu precizarea că drumul cel mai scurt era la dl. Vasile Ilie dacă voiați să obțineți informațiile.

Dl Viceprimar Doroftei solicită menținerea discuțiilor la ordinea de zi, domnia sa face apel la toți consilierii, discuțiile să fie purtate strict la subiectele de pe ordinea de zi. întreabă dacă mai sunt dezbateri strict pe acest punct de pe ordinea de zi.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-16

ABȚ-1

Hotărârea a fost adoptată.

Dl Seredenciuc „declarații politice, nepolitice haideți să nu trecem prea ușor peste astfel de ieșiri, dacă dl Mocanu are vreun exemplu în care vreun membru al PDL din Consiliul Local a furat pentru că așa a zis că a furat, eu am să-l rog frumos să spună aici, dacă nu eu îl dau în judecată, mâine deschid acțiune împotriva d-lui. consilier Mocanu, m-a acuzat că am furat, deci PDL, consilierii PDL din Suceava sunt obișnuiți să fure, cum a spus dumnealui, am să iau înregistrarea de acolo. Deci nu putem să facem astfel de afirmații nefondate chiar dacă dumnealui o să spună că nu s-a referit la mine, nu are nicio importanță, este vorba de colegii noștri, este vorba de oameni din Consiliul Local. Deci dl. Mocanu aveți vreun exemplu în care un consilier local PDL a furat cum ați spus dumenavoastră?

DI Mocanu „da, acum am un exemplu, dumneavoastră ați furat vorbele mele și le-ați interpretat cum ați vrut, vorbele mele nu au fost acestea, ați furat în această secundă și dacă veți lua înregistrarea, nu am folosit cuvintele: consilieri locali și nici furat, deci ați furat două vorbe din dicționar pe care mi le-ați pus mie în gură, ați făcut două fapte penale: una furt de vorbe și a doua trafic de influență”.

PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind aprobarea plății subvenției pentru acoperirea pierderilor reale înregistrate în perioada 01 - 15 octombrie 2015 pentru desfășurarea activităților de transport și distribuție a energiei termice ale S.C. Termica S.A. Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar în calitate de inițiator face o modificare, respectiv modificarea titlului și art.l „aprobarea acoperirii pierderilor reale...” deoarece s-a strecurat o greșeală.

Prezintă proiectul de hotărâre, există un angajament al Consiliului Local de suportare a pierderilor, domnia sa consideră că este ultimul an când au mai fost probleme de fond pe termoficare, respectiv neasigurarea masei lemnoase. Problema nu este doar a Bioenergy, aceasta nu a mai încasat din vară niciun leu, s-a schimbat operatorul, tocmai de aceea trebuie de apreciat faptul că Termica prin administratorii judiciari și lichidatori au fost de acord să ajute Primăria pentru asigurarea acestui serviciu, a fost un caz de forță majoră și s-a continuat activitatea și după intrarea în faliment cu angajamentul Consiliului Local de acoperire a pierderilor’ înregistrate în această perioadă. Această propunere a mai fost inclusă pe ordinea de zi, s-au făcut corecturile de rigoare, anexa a fost refăcută, consideră că trebuie să se dea dovadă de corectitudine față de Termica cu care colaborarea va mai continua având în vedere faptul că o parte mare din patrimoniu există acolo, solicită aprobarea plății acestor pierderi pentru a putea încheia un capitol referitor la funcționarea ca operator al S.C. Termica S.A.

Dl Viceprimar Doroftei consideră că nu este cazul unei condiționări, este vorba strict de un serviciu prestat, de o asumare printr-un proiect de hotărâre dezbătut și aprobat în Consiliul Local, ceea ce reconfirmă faptul că consilierii locali au făcut tot posibilul pentru ca cetățenii municipiului să aibă căldură și apă caldă. Cât privește probabilitatea ca acesta să fi fost ultimul an, pentru că anul 2016 nu a început sub auspicii favorabile, iar dacă consilierii vor participa la discuția cu asociații Bioenergy și Theroment, vor putea solicita certitudini și garanții că în municipiul Suceava vor fi servicii la calitatea și parametrii solicitați, angajați de altfel prin grafice înaintate de producător și de către distribuitor.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificarea inițiatorului: VOT: DA-14

ABȚ-3

Hotărârea a fost adoptată

PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind închirierea bunurilor aflate în patrimoniul S.C. Termica S.A. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Viceprimar Doroftei precizează că acest proiect de hotărâre a mai fost supus dezbaterii în Consiliul Local, deși personal domnia sa a făcut această solicitare de mai bine de doi ani de zile.

Dl Primar precizează că s-a constituit o comisie pentru cumpărarea acestor active, între timp s-au schimbat raporturile în masa credală, aceste mijloace fixe vor fi vândute și municipalitatea și-a exprimat intenția de cumpărare. Ideea de închiriere până la clarificarea patrimonială a venit din partea administratorilor și lichidatorilor, oferta înaintată municipalității este de 400.000 lei lunar, Primăria a solicitat un Raport de evaluare din care a rezultat chiria de 100.000 lei pe lună. Aprobarea acestui proiect de hotărâre asigură că nu vor fi tulburări în ceea ce privește funcționarea instalațiilor privind transportul și distribuția energiei termice în această iarnă.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Roibu consideră că ar fi fost oportună participarea la lucrările acestei ședințe a reprezentanților Termica, Thermonet și Bioenergy.

Dl Primar precizează că acest proiect a mai fost discutat și că a reținut sugestia d-lui. Roibu.

Dl Girigan precizează că anexă la proiectul de hotărâre este Lista echipamentelor și mijloacelor fixe care deservesc activitatea de transport energie termică, care însă nu este semnată de nimeni și întreabă cine își asumă responsabilitatea că bunurile trecute pe listă sunt necesare, că sunt folosite la capacitate.

Dl Viceprimar Doroftei precizează că Anexa 1 - Lista principalelor mijloace fixe care deservesc activitatea de transport energie termică este semnată pe fiecare pagină de dl. Cerlincă -directorul Direcției Generale Tehnice și de Investiții.

Dl Girigan precizează că Bioenergy dă energie în sistem tot prin celulele incluse în această listă și consideră că cineva trebuie să-și asume responsabilitatea pentru această listă. Prin acest sistem se alimentau altă dată 50.000 de apartamente, acum că acest număr s-a redus la jumătate, trebuie aceste capacități menținute?

Dl Viceprimar Doroftei precizează că Bioenergy dă energie în sistem prin stația de 110, în această anexă nu sunt trecute toate facilitățile, nici toate celulele, nici toate pompele, ci doar cele necesare pentru prestarea activității. Menționează faptul că domnia sa a participat, consilierii local au fost invitați la Termica împreună cu dl Cerlincă și dl Dumitrescu, s-a mers la fața locului în acest sens.

Dl Girigan consideră că ar trebui delegați unul sau ambii viceprimari pentru a nu se greși la această preluare a patrimoniului.

Dl Primar amintește că în Consiliul Local a fost aprobată constituirea unei comisii de cumpărare a acestor bunuri, bunurile au fost identificate în teren, în acest moment este propusă închirierea acestora potrivit procedurii falimentului pentru ca ulterior să fie cumpărate de Primărie.

Dl Girigan întreabă cum s-a ajuns de la solicitarea administratorului judiciar cu o chirie de 400.000 lei la propunerea din proiectul de hotărâre de 100.000 lei.

Dl Viceprimar Doroftei precizează că în calitate de autoritate publică Primăria nu poate plăti cât cere un operator, există propria procedură cu Raport de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat, și aceasta este suma pe care municipalitatea și-o permite.

Dl Primar precizează că cele două evaluări corespund aproximativ, suma prevăzută în Raportul de evaluare este calculată pentru procentul de utilizare de 25% în care sunt folosite aceste conducte, chiria solicitată de Termica era fundamentată la procentul de utilizare la capacitate de 100%, eventualele divergențe pornesc de la acest grad de utilizare.

Dl Girigan consideră că trebuie făcute toate demersurile pentru ca toată activitatea Termica care este subordonată lichidatorului judiciar să nu fie subvenționat cu banii pe care îi va plăti Primăria pe chirie.

Dl Viceprimar Harșovschi propune un amendament concret, respectiv menținerea nivelului chiriei nete pe lună menționate în Raportul de evaluare fără a fi rotunjită, respectiv suma de 99.025 lei / lunar. Amintește că țevile trec pe terenul Primăriei municipiului Suceava, deci pe lângă acest preț de 99.025 lei lunar, municipalitatea mai dă și terenul în folosință.

Dl Mocanu menționează că creditorii în situația de faliment doresc să obțină o valoare cât mai mare, iar Consiliul Local este pus să păzească banii și bugetul local și să cheltuiască o sumă cât mai mică. Domnia sa consideră că lipsește un element foarte important, respectiv trebuie definite de către specialiști aceste fluxuri de transport și distribuție și cel al curentului electric. Dacă patrimoniul Termica se împarte în trei mari categorii: distribuția, producerea curentului electric și alte anexe înseamnă că la orice gândire de închiriere / cumpărare trebuie definite de către specialiști aceste fluxuri, cu mențiunea că sunt necesare aceste stacade, conducte, pompe care intră pe transport și distribuție și nu sunt necesare și intră pe curent electric acestea care sunt puse la dispoziția celor care produc curent electric să le închirieze, să le cumpere, și alte anexe cum ar fi de la alimentarea cu cărbune, din toate acestea trei consilierii pot vota în cunoștință de cauză. Se evită astfel închirierea unor piese componente a unui flux de pe hârtie care în realitate să nu fie, și să se plătească acești bani. Consideră că expunerea de motive întocmită în acest fel care susține acest proiect de hotărâre, nu duce la o bună documentare a consilierilor locali.

Dl Primar precizează că aceste bunuri au fost stabilite de comisia de cumpărare aprobată de Consiliul Local, comisia condusă de dl Cerlincă și dl Frunzaru a lucrat cel puțin două luni de zile pe teren, a participat și domnia sa și domnii viceprimari și consilieri locali. Evaluatorul a lucrat pe baza bunurilor solicitate în urma identificării lor de Primărie. Propune aprobarea acestui proiect de hotărâre pentru a evita un blocaj, situația va intra în normal după ce Thermonet va încasa de la populație și Primăria își va plăti subvențiile. De asemenea menționează și posiblitatea atragerii de fonduri europene pentru eliminarea pierderilor pe rețele termice. Propune aprobarea acestui proiect de hotărâre pentru a nu mai fi pierdut timp cum a fost cazul angajării creditului.

DI Mocanu consideră că proiectele de hotărâre trebuie axate pe o gândire logică, trebuie trași la răspundere cei care fundamentează proiectele de hotărâre deoarece această muncă pe care domnia sa a imaginat-o trebuie să se încheie cu un document ce trebuie prezentat Consiliului Local.

Dl Viceprimar Harșovschi amintește că proiectul de hotărâre privind angajarea creditului de către municipalitate a fost aprobat în ședință extraordinară după trei zile după ce a fost propus prima dată.

Dl Grosar consideră că era necesar și punctul de vedere profesionist al operatorului respectiv Thermonet referitor la această listă și menționează că nu a făcut parte din comisia la care s-a făcut vorbire anterior.

Dl Primar precizează că această listă este însușită și asumată de cei de la Thermonet și cuprinde bunuri necesare desfășurării activității acestui operator.

Preia în calitate de inițiator amendamentul propus de dl Viceprimar Harșovschi, respectiv preia prețul din Raportul de evaluare fără a fi rounjit, respectiv 99.025 lei/lună.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA -15

ABȚ - 2

Hotărârea nu a fost adoptată

Dl Primar invită consilierii locali la sala 24 la ședința informală pe marginea bugetului local al municipiului Suceava și întocmirea unei foi de parcurs a întâlnirilor pentru aprobarea bugetului.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că prin votul dat astăzi se riscă ca municipiul Suceava să nu mai aibă căldură. Consideră potrivit nivelul chiriei de 99.000 lei față de 400.000 lei propus de operator, iar dacă creditorii vor alege să nu mai folosească acele țevi pe care municipalitatea le folosește gratuit acum, domnia sa întreabă ce se va face mâine când nu va mai fi căldură în municipiul Suceava.

Dl Viceprimar Doroftei declară închise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava din data de 13 ianuarie 2016 și mulțumește celor prezenți pentru participare.

^-•informeze „pe dl Primar cu o realitate care o trăiesc cetățenii municipiului Suceavaj0^^ttâ"^$^teria de fluidizare a traficului în zona Carrefour”.


Dl Arămescu do


ICIPIU

CIUTAC


ÎNTOCMIT ANCUȚA GRĂMADĂ