Proces verbal din 08.01.2016

Proces verbal ședință din 8 ianuarie 2016

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL încheiat astăzi 8 IANUARIE 2016

Dl Viceprimar Doroftei, președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței de îndată a Consiliului Local al municipiului Suceava convocat în baza Dispoziției Primarului nr. 46/07.01.2016, pentru data de 08.01.2016, ora 10.00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava și informează că sunt prezenți 17 de consilieri locali din numărul total de 23 de consilieri în funcție. Lipsesc: dl Barbă, dl. Brădățan, dl. Cîrlan, dl. Onofrei - Răileanu, dl. Păduraru si dl. Prorociuc.

La ședință participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar loan Ciutac, d-na. Elisabeta Văideanu - director Direcția buget, contabilitate și fiscalitate, d-na. Violeta Bujorean - șef Serviciul acte administrative, relații publice, circulația și păstrarea documentelor și d-na. Carmen Greceanu - șef Serviciul financiar - contabilitate.

Din partea mass-media participă reprezentanți ai presei scrise și ai televiziunilor locale.

Dl Viceprimar Doroftei urează „La mulți ani” celor prezenți la prima ședință a anului 2016, un an în care ca și în anul precedent, grupul consilierilor PNL va face tot posibilul pentru a vota un buget pentru dezvoltarea municipiului Suceava. Prezintă ordinea de zi a ședinței și o supune la vot:

1. Proiect de hotărâre privind apobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de funcționare din excedentul bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2015 și a utilizării, în cursul anului 2016, a excedentului bugetului local rămas în sumă de 243.489,33 lei - inițiator Primarul municipiului Suceava;

VOT: DA -17

Ordinea de zi a fost aprobată.

PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind apobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de funcționare din excedentul bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2015 și a utilizării, în cursul anului 2016, a excedentului bugetului local rămas în sumă de 243.489,33 lei - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar mulțumește consilierilor locali pentru prezență, urează „La mulți ani” și speră la o bună colaborare și în acest an.

Informează că în data de 13.01.2016 la ora 12,00 va avea loc o ședință extraordinară a Consiliului Local referitoare la societatea de termoficare.

Domnia sa invită consilierii locali miercuri 13 ianuarie 2016 după ședința extraordinară a Consiliului Local, în sala 24 unde va avea loc prima discuție pe marginea proiectului de buget local 2016. Până atunci vor fi adunate cât mai multe date, în cursul acestei zile se repartizează banii la Consiliul Județean, urmează a fi primiți și de la Finanțe, pentru ca ulterior, miercuri să se

discute în ședință informală prima variantă de buget pe care toată lumea îl dorește un buget al dezvoltării.

Precizează că a convocat această ședință de îndată a Consiliului Local având în vedere faptul că au fost publicate niște norme de închidere a exercițiului financiar pe anul 2015 în data de 31.12.2015, în data de 04.01.2016 au ajuns în Monitorul Oficial, potrivit cărora municipalitatea este obligată ca până în data de 08.01.2016 inclusiv, să supună aprobării Consiliului Local acoperirea deficitului dacă este cazul, iar municipiul Suceava are un deficit la activitatea de funcționare.

Anul 2015 a fost început cu două excedente la secțiunea de funcționare și la secțiunea de dezvoltare, cel de 642.288,15 lei la Secțiunea de funcționare, în acest an la Secțiunea de funcționare am înregistrat un deficit de 515.995,26 lei, ca atare acoperim acest deficit din excedentul de la începutul anului și mai rămân în sold 126.292,89 lei la Secțiunea de funcționare. La secțiunea de dezvoltare, la începutul anului a fost un excedent de 113.346,83 lei, ne-am înregistrat cu un excedent și la sfârșitul anului 2015 de 3.849,61 lei, pe total excedentul la dezvoltare este 117.196,44 lei. Total sumă excedent rămasă la sfârșitul anului 2015 este 243.489,33 lei din care propunem să fie repartizată 117.196,44 lei la cheltuieli de dezvoltare și la secțiunea de funcționare 126.292,89 lei pentru acoperirea golurilor de casă pentru a putea face plăți curente.

Dl Viceprimar Harșovschi urează „La mulți ani” precizează că urmează un an greu dar frumos, an în care vor fi făcute multe lucruri în municipiul Suceava fiind și un an electoral, consideră că dacă va fi păstrat ritmul de anul trecut sucevenii vor avea de câștigat.

Domnia sa face o observație, respectiv excedentul în sumă de 3.849,61 lei de la secțiunea de dezvoltare putea fi cheltuit. Susține acest proiect de hotărâre și pentru că suma de 117.196,44 lei va merge la secțiunea de dezvoltare. Anul acest speră să fie un buget de dezvoltare ca și în anul precedent, iar acest lucru să se vadă în municipiul Suceava.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-17

Hotărârea a fost adoptată.

Dl Secretar convoacă consilierii locali prezenți pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava ce va avea loc în data de 13 ianuarie 2016 la ora 12,00, mapele urmează să fie comunicate în cel mai scurt timp. Consilierii locali care lipsesc vor fi convocați telefonic.

Dl Primar amintște de invitația la ședința informală pe marginea bugetului local al municipiului Suceava ce va avea loc în data de 13 ianuarie 2016 după ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava.