Hotărârea nr. 47/2016

HOTĂRÂRE,pentru modificarea HCL 202/17.09.2010 – privind reglementarea repartizării energiei termice în imobilele fără repartitoare de costuri şi sancţiuni pentru nerespectarea Ordinului ANRSC nr.343/2010

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL 202/17.09.2010 - privind reglementarea repartizării energiei termice în imobilele fără repartitoare de costuri și sancțiuni pentru nerespectarea Ordinului ANRSC nr.343/2010

Având în vedere expunerea de motive a Primarului și viceprimarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 5381 din 17.02.2016, raportul Serviciului Asociații de proprietari înregistrat la nr.5382 din 17.02.2016 și Raportul Comisiei de Servicii Publice;

Ținând cont de Ordinul ANRSC 483/2008, privind aprobarea contractului cadru pentru furnizarea agentului termic;

în temeiul prevederilor art.46 din Ordinul ANRSC 343/2010, pentru aprobarea normelor tehnice privind repartizarea consumului de energie termică între consumatorii din imobil de tip condominiu în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum;

în temeiul art. 36 alin. 6, pct. 14, art. 45 alin. 1 și art. 49 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică art. 3 din HCL 202/17.09.2010, modificat prin HCL 177/26.09.2012 privind reglementarea repartizării energiei termice în imobilele fără repartitoare de costuri și sancțiuni pentru nerespectarea Ordinului ANRSC nr.343/2010 care va avea următorul cuprins:

„Art.3: Societățile comerciale, întreprinderile familiale, persoanele fizice autorizate, cabinetele notariale, cabinetele de avocatură, practicienii în insolvență și societățile profesionale ale acestora, birourile executorilor judecătorești, cabinetele de expertiză, cabinetele medicale, farmaciile, asociațiile, fundațiile, ONG, casele de ajutor reciproc, băncile, instituțiile de învățământ, culturale și culte, instituții de asistentă socială (în afara spațiilor de locuit pentru persoane fizice); care își desfășoară activitatea în blocurile de locuințe branșate la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice și beneficiază de încălzire din acest sistem sau care și-au montat alte surse de încălzire, debranșându-se de la încălzirea centralizată, dar au coloane care străbat spațiul respectiv(izolate sau nu),urmeaza ca in termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei să încheie contracte comerciale cu S.C. THERMONET S.R.L., furnizorul și distribuitorul agentului termic pentru furnizarea și plata energiei termice care este consumată de instalația comună din imobil (coloane de tranzit a spațiului respectiv și conductele de la subsolul blocului)”.

Art.H. Celelalte art. din HQL2.02/2010 rămân nemodificate.


Art. III. Se revocă HCL


PREȘEDINTE

DOROFTEIIOCONTRAS SECRET JR. CI

Nr. 47 Din 25 februarie 201