Hotărârea nr. 366/2016

HOTĂRÂRE,Privind aprobarea repartizării a 7 locuințe aflate în administrarea Municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

ROMÂNIA

JUDEȚULSUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROIECT

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea repartizării a 7 locuințe aflate în administrarea Municipiului Suceava

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava și a Viceprimarului municipiului Suceava, înregistrată cu nr. 39220/14.12.2016, raportul biroului evidența și administrarea imobilelor de locuit înregistrat cu nr. 39221/14.12.2016, cât și raportul comisiei de învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte și protecție socială;

în temeiul prevederilor Legii locuinței nr.114/1996 republicată și modificată, a HG nr. 1275/2000 astfel cum a fost modificată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr.114/1996, a Legii 152/1998, republicată și modificată, privind înființarea Agenției Naționale a Locuinței și a HG nr.962/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind modificarea și completarea Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998.

în conformitate cu dispozițiile art.36 alin.l, alin.2 lit. c, alin.5 lit.a-b, art.45 alin.3, art.47, art.49 din Legea, a administrației publice locale m.215/2001, republicată și modificată:

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă repartizarea a 7 locuințe aflate în administrarea Municipiului Suceava, după cum urmează:

- apartamentul nr.9, compus din 2 camere și dependințe situat în Suceava str. Pictor Șerban Rusu Arbore nr.10, Bl. E2- familiei Antonovici Gabriela Alina;

  • - apartamentul nr.10, compus din 2 camere și dependințe situat în Suceava str. Pictor Șerban Rusu Arbore nr. 10, Bl. E2- familiei Ivaniciuc Alina Ramona;

  • - apartamentul nr.12, compus din 1 cameră și dependințe situat în Suceava str. Pictor Șerban Rusu Arbore nr.10, Bl. E2- familiei Fediuc George Eugen;

  • - apartamentul nr.7, compus din 2 camere și dependințe situat în Suceava str. Pictor Șerban Rusu Arbore nr. 10, Bl. E2- familiei Ghiuță Veronica Lidia;

  • - apartamentul nr.l, compus din 2 camere și dependințe situat în Suceava str. Putna nr. nr.12, B1.A02 - familiei Țîrdea Florentina;

  • - apartamentul nr.3, compus din 2 camere și dependințe situat în Suceava str. Putna nr. nr.22, Bl. Â5 - familiei Serediuc Maria Magdalena;

- camera nr. 3, etaj III, Situată în Suceava CI. Unirii nr.l 5, cămin 2 - Purice Filuță Vlad.

Art.2 Primarul municipiului Suceava, prin Biroul evidența și administrarea imobilelor de locuit va duce la îndeplinire edefjle prezentei hotărâri.


NEAZĂ


ICIPIU CIO AN