Hotărârea nr. 350/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a unui număr de 2598 locuri de veci în cimitirul din zona Dealul Mănăstirii din cartierul Burdujeni, județul Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui număr de 2598 locuri de veci în cimitirul din zona Dealul Mănăstirii din cartierul Burdujeni, județul Suceava

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava înregistrata la nr. 38601 din 09.12.2016 si raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 38602 din 09.12.2016 precum si raportul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară

In temeiul prevederilor art.36 al.2, lit.c și art.45, al.3, art.49 și art 124 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, către Parohia “Sfanțul Andrei”, din cartierul Cuza Vodă I, a unui număr de 1294 locuri în cimitirul din zona Dealul Mănăstirii - cartierul Burdujeni;

Art.2. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, către Parohia “Sfinții împărați Constantin și Elena”, din Cartierul Cuza Vodă I, a unui număr de 368 locuri în cimitirul din zona Dealul Mănăstirii -cartierul Burdujeni;

Art.3. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, către Parohia “Sfântul Vasile cel Mare”, din Cartierul Cuza Vodă I, a unui număr de 74 locuri în cimitirul din zona Dealul Mănăstirii - cartierul Burdujeni;

Art.4, Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, către Parohia “Acoperământul Maicii Domnului”, din Cartierul Cuza Vodă II, a unui număr de 298 locuri în cimitirul din zona Dealul Mănăstirii - cartierul Burdujeni;

Art.5. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, către Parohia “Izvorul Tămăduirii”, din cartierul Burdujeni sat, a unui număr de 254 locuri în cimitirul din zona Dealul Mănăstirii - cartierul Burdujeni;

Art.6. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, către Parohia Romano-Catolică “Sfântul loan Nepomuk Suceava”, a unui număr de 24 locuri în cimitirul din zona Dealul Mănăstirii - cartierul Burdujeni;

Art. 7. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, către Biserica Adventistă de ziua a șaptea “Conferința Moldova”, a unui număr de 66 locuri în cimitirul din zona Dealul Mănăstirii - cartierul Burdujeni;

Art.8. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, către Biserica Baptistă Betania, a unui număr de 21 locuri în cimitirul din zona Dealul Mănăstirii - cartierul Burdujeni;

Art. 9. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, către Biserica lui Dumnezeu Apostolică E mânu el, a unui număr de 153 locuri în cimitirul din zona Dealul Mănăstirii - cartierul Burdujeni;

Art.10. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, către Biserica Creștină după Evanghelie Betel, a unui număr de 46 locuri în cimitirul din zona Dealul Mănăstirii - cartierul Burdujeni;

Art.l 1. Administrarea și amenajarea cimitirelor se face de către fiecare cult în parte, din cele menționate mai sus, prin reprezentanții unităților de cult, în funcție de forma de organizare a fiecărei unități în parte.

Art. 12. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate, PREȘEDINTE DE ȘEDlrf^..J^*<^              CONTRASEMNEAZĂ

LUCIAN HARȘQ^Stmk\\            SECRETARMUNICIPIU

ll tt j.: .'- •                  i|                                                     //

: A? r               JR- WTACIOAN

//

Nr. 350 Din 15 decembrie 2M6                                '