Hotărârea nr. 348/2016

HOTARARE,privind aprobarea de principiu a preluării unor terenuri din fondul forestier de stat în domeniul public al Municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www. primariasv« ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind aprobarea de principiu a preluării unor terenuri din fondul forestier de stat în domeniul public al Municipiului Suceava

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrata la nr.386O3 din 09.12.2016, raportul Direcției Patrimoniu și Protecția Mediului înregistrat la nr. 38604 din 09.12.2016 cat si raportul comisiei economico-financiara, juridica, disciplinara;

In temeiul prevederilor art. 36, al.2, lit. c al. 5 lit. a și lit. b, art. 45, al. 2, lit. c, art. 47 si art. 49 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 - republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă, de principiu, transmiterea unor parcele de teren proprietate publică a statului - din fondul forestier de stat și administrate de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local prin ocolul silvic autorizat.

Parcelele de teren ce urmeaza a fi transmise Municipiului Suceava aparțin de Ocolul Silvic Patrauți UPI Todirești trup Cetate - Bradet cum ar fi: u.a. 4A - 4,61 ha, u.a. 4B - 0,99 ha , u.a. 5A- 3,5 ha, u.a. 5B- 10,56 ha, u.a. 5F- 1,18 ha, u.a. 5G - 0,48 ha, u.a 5R1- 0,33 ha, u.a 5R2- 0,31 ha, u.a 6A-1,86 ha, u.a.6B-1,44 ha, u.a. 6C - 0,58 ha, u.a. 7A

  • - 4,82 ha, u.a. 7E - 5,28 ha, u.a. 47P - 10,05 ha, u.a. 47 M - 0,41 ha, u.a. 49A - 1,1 ha, u.a. 49B - 1,5 ha, u.a. 49 C-l,56 ha și trup Zamca: u.a. 8A - 2,03 ha, u.a. 8B -11,44 ha, u.a.8C

  • - 2,18 ha, u.a. 8D - 7,65 ha, u.a.8E - 0,41 ha, u.a.D8 - 0,2 ha, u.a.8M - 0,17 ha, u.a.9A -8ha, u.a.9B - 18,8ha, u.a.9C-0,49 ha, u.a.9D - 1,37 ha, u.a.9E - 0,68 ha, u.a.9F - 2,81 ha, u.a.9G - 2,29 ha, u.a.9H-4,86 ha, u.a.lOA - 40,87 ha, u.a.lOB - 0,77 ha, u.a.DIO - 0,7 ha.

Art. 2. Prevederile hotărârii, vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava, prin compartimentele de specialitate.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR WINTCIPIU JR. CIWACIOAN