Hotărârea nr. 310/2016

HOTĂRÂRE,privind atribuirea denumirii – Str. CONSTRUCTORULUI,– unei artere de circulație nou create din Municipiul Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.priinariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind atribuirea denumirii - Str. CONSTRUCTORULUI - unei artere de circulație nou create din Municipiul Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 28453/13.09.2016, Raportul Serviciului Administrare Străzi și Sistematizare Rutieră, înregistrat sub nr. 28454/13.09.2016 Raportul Comisiei de Amenajarea Teritoriului, Urbanism și Protecția Mediului și Avizul Comisiei județene de atribuire denumiri din cadrul Prefecturii Județului Suceava

în temeiul dispozițiilor OG nr. 63 / 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată de Legea nr. 48 / 2003 și modificată de Legea nr.279/ 2007 și Legea nr. 76 / 2007.

în baza prevederilor art. 36 alin. 5 lit. d, art. 45 alin. 1 , art. 47 și art.49 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215 / 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se atribuie denumire stradală arterei de circulație nou create din cartierul Burdujeni, după cum urmează:

a) strada Constructorului, arterei de circulație în lungime de 700 m., având capătul de intrare din breteaua de acces în strada Calea Unirii, pe partea dreaptă a căii ferate Suceava Nord - București, iar capătul de ieșire în terenul proprietate a SC SUCT SA.

Art.2. Primarul Municipiului Suceava prin Serviciul Administrare Străzi și Sistematizare Rutieră, va duce la îndeplinire prevederile hotărârii.


Contrasvrnnează

Secret^jpunicipiu

Jr. IQ^N CIUT AC

Nr. 310 din 27 octombrie 2016