Hotărârea nr. 309/2016

HOTĂRÂRE ,privind atribuirea denumirii – Str. Acad. EMANUEL DIACONESCU ,arterei de circulație nou create din cartierul Europa, Municipiul Suceava

e MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. SA, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea denumirii - Str. Acad. EMANUEL DIACONESCU arterei de circulație nou create din cartierul Europa, Municipiul Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 28454/13.09.2016, Raportul Serviciului Administrare Străzi și Sistematizare Rutieră, înregistrat sub nr. 28456/13.09.2016 și Raportul Comisiei de Amenajarea Teritoriului, Urbanism și Protecția Mediului și Avizul Comisiei județene de atribuire denumiri din cadrul Prefecturii Județului Suceava

în temeiul dispozițiilor OG nr. 63 / 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată de Legea nr. 48 / 2003 și modificată de Legea nr.279/ 2007 și Legea nr. 76/2007.

în baza prevederilor art. 36 alin. 5 lit. d, art. 45 alin. 1 , art. 47 și art.49 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se atribuie denumire stradală arterei de circulație nou create din cartierul Europa, după cum urmează:

a) acad. EMANUEL DIACONESCU, arterei de de circulație în lungime de 700 m., având capătul de intrare în partea de N- E din str. Izvoarele Cetății, pe partea dreaptă a acesteia, iar capătul de ieșire în partea de N- V în str. Madrid.

Art.2. Primarul Municipiului Suceava prin Serviciul Administrare Străzi și Sistematizare Rutieră, va duce la îndeplinire prevederile acestei hotărâri.Contras

Secreta

Jr. IO