Hotărârea nr. 26/2016

HOTĂRÂRE,privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: ,martie, aprilie, mai 2016

t MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: martie, aprilie, mai 2016

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Raportul Secretarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. /16.02.2016;

în temeiul prevederilor art. 10 din O.G. nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;

în baza dispozițiilor art. 35 alin.l, art. 45 alin.2, art. 47 și art. 49 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic : Este ales președinte de ședință pentru lunile: martie, aprilie, mai 2016 dl. Harsovschi Lucian. 9


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARmUNICIPIU JR. CIWAC IO AN

Nr. 26 Din 25 februarie 2016