Hotărârea nr. 258/2016

Hotărâre de completare a Anexei la H.C.L. nr. 312/28.11.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Administrația Piețelor

f MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod:/720224

www.primariasv.ro, primsV@jjrimariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0'23.0-520593-

CONSILIUL LOCALAL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

de completare a Anexei la H.C.L. nr. 312/28.11.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Administrația Piețelor

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și a Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșoyschi înregistrată sub nr. 23.385/26.07.2016, Raportul Direcției Administrația Piețelor înregistrat sub nr. 23.386/ 26.07.2016 și Raportul Comisiei servicii publice;

în temeiul prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței, producătorilor din sectorul agrilcol cu modificările si completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.l, art. 45 alin. 1 și art. 49 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se aprobă completarea Anexei la H.C.L. nr. 312/28.11.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Administrația Piețelor cu un nou articol 81, care va avea următorul conținut:

„Art. 81 Piețele agroalimentare sunt sectorizate conform Legii nr. 145/2014 cu modificările si completările ulterioare, creându-se compartimente distincte pe categorii de produse ținându-se cont de faptul că producătorii cu atestat trebuie să ocupe cel puțin 40% din suprafața existentă destinată produselor din sectorul agricol.”

Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 312/28.11.2013 rămân neschimbate.

Nr. 258 Din 25 august 2016