Hotărârea nr. 238/2016

Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: septembrie, octombrie, noiembrie 2016

t MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: septembrie, octombrie, noiembrie 2016

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Raportul Secretarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 26.695/25.08.2016;

în temeiul prevederilor art. 10 din O.G. nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;

în baza dispozițiilor art. 35 alin.l, art. 45 alin.2, art. 47 și art. 49 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Este ales președinte de ședință pentru lunile: septembrie, octombrie, noiembrie 2016 dl. OVIDIU DOROFTEI.


Contrașejnnează

Secretiw/ipuhicipiu

Jr. IOANCIUT AC

Nr. 238 din 25 august 2016