Hotărârea nr. 224/2016

HOTĂRÂRE,privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind ,atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA


HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 23.088/22.07.2016, Raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 23.089/22.07.2016 și Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit. “c”, ale art. 45 alin.(3), ale art.47 și art.49 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se completează anexa nr. 2 la HCL nr.151 din 29.05.2014 conform anexei nr.l la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se completează anexa nr. 17 la HCL nr.151 din 29.05.2014 conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se completează anexa nr. 18 la HCL nr.151 din 29.05.2014 conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

Art. 4. Se modifică anexa nr. 1 la HCL nr.151 din 29.05.2014 conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre.

Art. 5. Se modifică anexa nr. 6 la HCL nr.151 din 29.05.2014 conform anexei nr.5 și nr. 6 la prezenta hotărâre.

Art. 6. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Nr. 224 din 28 iulie 2016

Anexa nr. 1 la HCL nr.<>M^/-^ privind com

pletarea anexei nr. 2 La HCL nr.151/2014

Nr. im

Denumirea bunului

Elemente de identificare a amplasamentului

Supraf mp

Situația juridică actuală

Valoare inventar

1.

Teren ocupat de garaje

str. Universității

33

Contract de superficie

BUCATAR MIHAIL TEBERIU

3487,23

2.

Teren ocupat de garaje

B-dul George

Enescu -Cartodrom

15,00

Contract de superficie

PIROJOC IURIE_______

1585,10

Anexa nr-2 la HCL        din

privind completarea anexei nr. 17 la HCL nr.151/2014

Nr. inv

Denumirea bunului

Elemente de identificare a amplasamentului

Supraf mp

Situația juridică actuală

Valoare inventar

1.

Teren

viran/concesionat

B-dul George

Enescu nr.29

13,9

municipiul Suceava

TOMA ELENA

1468,86

2.

Teren

viran/concesionat

B-dul George

Enescu nr.2

33

municipiul Suceava

SC MIHALEX COM SRL

3487,23

3

Teren

viran/concesionat

str. |Ștefan Dracinschi

6

municipiul Suceava

Albu Octavian Alexandru

634,04

Anexa nr.3 la HCL nr. J^țdin              privind completarea anexei nr. 18 Ia HCL nr.151/2014

Nr. inv Cod clasifica

./

re

Denumirea bunului

Elemente de identificare a amplasamentului

Nr.

bucăți

Situația juridică actuală

Valoare inventar

1.3.24

Stație autobuz Obcini (Premier)

Cartier Obcini, Magazinul Premier

1

municipiul Suceava

municipiul Suceava

5520 (cu TVA)

1.3.24

Stație autobuz George Enescu (Mobilă)

B-dul George Enescu la magazinul Mobilă

1

municipiul Suceava

municipiul Suceava

5520 (cu TVA)

1.3.24

Stație autobuz George Enescu (Doma)

B-dul George Enescu (Doma)

1

municipiul Suceava

municipiul Suceava

5520 (cu TVA)

1.3.24

Stație autobuz George Enescu (Bebeluș)

B-dul George Enescu (Bebeluș)

1

municipiul Suceava

municipiul Suceava

5520 (cu TVA)

1.3.24

Stație autobuz

Policlinică

str. Ștefan cel Mare

1

municipiul Suceava

municipiul Suceava

8520(cu TVA)

1.3.24

Stație autobuz Policlinică

str. Ștefan cel Mare

1

municipiul Suceava

municipiul Suceava

8520 (cu TVA)

1.3.24

Stație autobuz Tipografie

str. Tipografiei

1.3.24

Stație autobuz

Calea Unirii (Pod

Bazar)

str. Calea Unirii (pod bazar)

1.3.24

Stație autobuz Calea Burdujeni (Torino)

str. Calea Burdujeni (Torino)

1.3.24

Stație autobuz

Calea Unirii (Primăria Burdujeni)

str. Calea Burdujeni (Primăria Burdujeni)

1.3.24

Stație autobuz str. Plevnei (Burdujeni sat) intersecție cu strada Vasile Pârvan

strada Plevnei (Burdujeni sat) intersecție cu strada Vasile Pârvan

1

municipiul Suceava

municipiul Suceava

8520 (cu TVA)

1

municipiul Suceava

municipiul Suceava

5520 (cu TVA)

1

municipiul Suceava

municipiul Suceava

5520 (cu TVA)

1

municipiul Suceava

municipiul Suceava

5520 (cu TVA)

1

municipiul Suceava

municipiul Suceava

5520 (cu TVA)

Anexa ni

.4 la HCL nr^A din^Q^ptvind eliminarea unor bunuri din anexa nr. 1 Ia HCL nr.151/2014

Nr. inv

Denumirea bunului

Elemente de identificare a amplasamentului

Supraf mp

Situația juridică actuală

Valoare inventar

TR1210.4

Teren ocupat de garaj

strada Universității

33

contract de închiriere (transformat în contract de superficie)

BUCATAR MIHAIL TIBERIU

3487,23

Anexa nr.5 la HCL nr.oL24 din&^pivind eliminarea unor bunuri din anexa nr. 6 Ia HCL nr.151/2014_______________________Rlpmpnfe dp._______ _ ......

Nn înv.

Denumirea bunului

identificare a amplasamentul ui

Supra f mp

Situația juridică actuală

Valoare inventar

TR 1339.2

Teren ocupat de alte spatii

Str. Ana Ipatescu

73,00

contract de concesiune

SC ACET SA

8.970,93

TR 1340.1

Teren ocupat de alte spatii

Str. Apeductului

3346,00

contract de concesiune

SC ACET SA

409.102,21

TR1864

Teren ocupat de alte spatii

Str. Aurel Vlaicu

260,00

contract de concesiune

SC ACET SA

26.392,60

TR 1346.4

Teren ocupat de alte spatii

Str. Calea Unirii

50,00

contract de concesiune

SC ACET SA

6.007,93

TR 1346.5

Teren ocupat de alte spatii

Str. Calea Unirii

6,00

contract de concesiune

SC ACET SA

720,95

TR 1348.1

Teren ocupat de alte spatii

Str. Cuza Vodă

600,00

contract de concesiune

SC ACET SA

72.095,59

TR 1364.1

Teren ocupat de alte spatii

Str, Marasesti

290,00

contract de concesiune

SC ACET SA

35.637,86

TR 1370.1

Teren ocupat de alte spatii

Str. Slatioara

248,00

contract de concesiune

SC ACET SA

30.476,55

TR 1373.4

Teren ocupat de alte spatii

Str. Universității

544,00

contract de concesiune

SC ACET SA

66.851,84

TR1952.3

Teren curți construcții ocupat de alte spații

str. Scurtă nr. 3

3880

municipiul

Suceava

Serviciul de Ambulanță Județean Suceava

410013,67

Page 1