Hotărârea nr. 208/2016

HOTĂRÂRE,privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Suceava în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei constituite în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA


B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230 212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Suceava în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației constituite în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava

Consiliul local al municipiului Suceava;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr.20046/24.06.2016, în baza Raportului Biroului Finanțare învățământ și încasări directe, înregistrat sub nr. 20047/24.06.2016, și Raportul Comisiei învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte , protecție socială si relația cu societatea civila

Văzând prevederile art' 361 din Legea educației naționale nr. 1/2011, ale art. 1 din Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3753/09.02.2011;

Având în vedere prevederile ale art. 11 alin.(4) lit e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată prin Legea nr. 87/2006;

în temeiul art.36, alineat 1 și alineat 9; art.45, alineat 1 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată , cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl Se aprobă reprezentanții Consiliului local Suceava în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației constituite în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava, conform anexei care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

Art.2 Se abrogă prevederile HCL nr.289/27.11.2014 .

Art.3 Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESE

LUCI


NTACONTRASEMNEAZĂ

SECRETA^MUNICIPIU

JR. CIUTACTOAN


Nr. 208 Din 30 iuWrOlâ


MUNICIPIUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

Anexa la HCL nr.208/30.06.2016

Tabel nominal cu desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Suceava în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației, constituite în cadrul unităților de _____________învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava___

Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică - Adresa Nr. telefon /fax

Numele și prenumele reprezentantului Consiliului local

1.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "GULIVER" SUCEAVA - Suceava, str. Aleea Lalelelor nr. 10, 0230/515015.

Cemescu Petru Marius

2.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "AȘCHIUȚĂ" SUCEAVA - Suceava, str. Alexandru cel Bun nr. 31, cod 720051,0230/215223.

Girigan Eugen

3.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ''PRICHINDEL” SUCEAVA - Suceava, str. Baladei nr. 5,0230/252953.

Ungurian Daniel

4.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”1-2-3" SUCEAVA - Suceava, str. Tineretului nr. 8A, 0230/519795, 0230/519795.

Roibu Marcel Dan

5.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "OBCINI” SUCEAVA - Suceava, str. Slătioarei nr. 2D, 0230/515214,0230/510997.

Ungurian Daniel

6.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "ȚĂNDĂRICĂ" SUCEAVA - Suceava, Str. Muncii FN, tel/fax 0230/518677, 0230/518677

Crețu Silviu Cristinel

7.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SUCEAVA -Suceava, str. Tudor Vladimirescu nr. 1, 0230/522497.

Cocriș Doinița Nela

8.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 3 SUCEAVA-Suceava, Str. Mărășești nr. 38, cod 720172, 0230/215136.

Munteanu Constantin

9.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 4 SUCEAVA -Suceava, str. Zorilor nr. 10, cod 720237, 0330/106000.

Bejinaru Mitica

10.

ȘCOALA GIMNAZIALA "JEAN BART” SUCEAVA - Suceava, str. Calea Unirii nr, 53, cod 720119, 0330401946

Mocanu Vasile

11.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 6 SUCEAVA -Suceava, str. 22 Decembrie nr. 189,0230/401955, 0230/519414.

Milici Ovdiu

12

ȘCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE GHICA VOIEVOD” SUCEAVA - Suceava, str. Epaminonda Bucevschi nr.5, cod 720075, 0230/525051

Flutur Alexa Mihai

13.

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 8 SUCEAVA -Suceava, str. Aleea Jupiter nr. 12, cod 720256, 0230/550065,0230/550012.

Păduraru Andrei George

14.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" SUCEAVA - Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, 0330/102210.

Doroftei Ovidiu

Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică - Adresa Nr. telefon /fax e-mail

Numele și prenumele reprezentantului Consiliului local

15.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 SUCEAVA -Suceava, str. Baladei nr. 4A, 0230/516170, 0230/251952.

Zarojanu Angela

16.

ȘCOALA GIMNAZIALA "MIRON

COSTIN" SUCEAVA - Suceava, str. Păcii FN, cod 720099, 0230/519780.

Boberschi Cristian Neculai

17.

COLEGIUL NATIONAL "ȘTEFAN CEL MARE" SUCEAVA - Suceava, str. Vasile Alecsandri nr. 3, cod 720001,0230/551342.

Doroftei Ovidiu

18.

SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX "MITROPOLITUL DOSOFTEI" SUCEAVA - Suceava, str. Ion Vodă Viteazul nr, 2, 0230/531804.

Flutur Alexa Mihai

19.

COLEGIUL NAȚIONAL "PETRU RAREȘ" SUCEAVA -Suceava, str Mihal Viteazu nr. 24, cod 720059, 0230/520822, 0330/401178.

Doroftei Ovidiu

20.

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" Suceava- Suceava, str. Marășești nr. 57, cod 720214,0230/524349,0330/401440.

Cemescu Petru Marius

21.

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ "SPIRU HARET" SUCEAVA - Suceava, str. Zorilor nr. 17, 0230/513399,0230/512603.

Irimie Cristian Anton

22.

COLEGIUL DE ARTA "CIPRIAN PORUMBESCU" SUCEAVA-Suceava, str. Curtea

Domnească nr. 58, 0230/520990.

Zarojanu Angela

23.

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA-Suceava, B-dul George Enescu nr. 26A, 0230/524931.

Prorociuc Daniel

24.

COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" SUCEAVA - Suceava, str. prof. Leca Morariu nr. 17A, cod 720174, 0230/520462.

Bejinaru Mitica

25.

COLEGIUL TEHNIC "AL. I. CUZA" SUCEAVA -Suceava, str. Calea Unirii nr. 49, 0230/516752, 0230/516753.

Arămescu Adrian

26.

COLEGIUL TEHNIC "PETRU MUSAT" SUCEAVA -Suceava, str. Calea Unirii nr. 15, 0230/524728.

Arămescu Adrian

27.

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA SUCEAVA - Suceava, str. Dimitrie Cantemir nr. 5, 0230/522304,0230/52305

Brădățan Tiberius Marius

28.

COLEGIUL TEHNIC "SAMUIL ISOPESCU" SUCEAVA - Suceava, str. Samuil Isopescul nr. 19, 0230/216234,0230/222851.

Grosar Alexandru Cornel

29.

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ SUCEAVA -Suceava, str. Zorilor nr. 17, 0230/421062.

Flutur Alexa Mihai