Hotărârea nr. 201/2016

constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

t MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

Consiliul Local al municipiului Suceava

Județul Suceava

In baza dispozițiilor art.54 și art.45 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, ale art.15 și 30 din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l în cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava se organizează un număr de 5 comisii de specialitate, după cum urmează :

 • a. Comisia amenajarea teritoriului, urbanism si protecția mediului

 • b. Comisia economico- financiara Juridica , disciplinara

 • c. Comisia servicii publice

 • d. Comisia invatamant, relații externe , sanatate, familie, cultura, culte , protecție sociala si relația cu societatea civila

 • e. Comisia dezvoltarea mediului de afaceri, turism, tineret si sport

Art. 2 Se stabilește numărul de consilieri pentru fiecare Comisie de specialitate după cum urmeaza :

 • 1.  Comisia amenajarea teritoriului, urbanism si protecția mediului 7 consilieri

 • 2.  Comisia economico financiara, juridica, disciplinara 5 consilieri

 • 3.  Comisia servicii publice 5 consilieri

 • 4.  Comisia invatamant, relații externe, sanatate, familie, cultura, culte , protecție sociala si relația cu societatea civila 3 consilieri

 • 5.  Comisia dezvoltarea mediului de afaceri,turism, tineret si sport 3 consilieri

Art.3 Se stabilește numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri al partidelor politice, Înregistrate in Consiliul Local, in fiecare Comisiei de specialitate, după cum urmeaza :

 • 1.  Comisia amenajarea teritoriului, urbanism si protecția mediului

-consilieri PNL-4

-consilieri PSD-2

-consilieri ALDE-1

 • 2. Comisia economico- financiara, juridica , disciplinara

-consilieri PNL-3

-consilieri PSD-1

-consilieri ALDE-1

 • 3. Comisia servicii publice

-consilieri PSD-3

-consilieri ALDE-1

-consilieri PMP-1

 • 4. Comisia invatamant, relații externe , sanatate, familie, cultura, culte , protecție sociala si relația cu societatea civila

-consilieri PNL-1

-consilieri PSD-1

 • 5.Comisia dezvoltarea mediului de afaceri,turism, tineret si sport

-consilieri PNL-1

-consilieri PSD-1 -consilieri PMP-1

Art.4 Se stabilește componenta nominala a fiecărei Comisii de specialitate după cum urmeaza:

 • 1.Comisia amenajarea teritoriului, urbanism si protecția mediului

 • 1. Doroftei Ovidiu

 • 2. Harsovschi Lucian

 • 3. Aramescu Adrian

 • 4. Flutur Mihai

 • 5. Milici Ovidiu

 • 6. Mocanu Vasile

 • 7. Paduraru Andrei George

 • 2.Comisia economico- financiara Juridica, disciplinara

 • 1. Ungurian Daniel

 • 2. Cretu Silviu Cristinel

 • 3. Bicsi Bogdan

 • 4. Roibu Marcel Dan

 • 5. Bejinaru Mitica

 • 3.Comisia servicii publice

 • 1. Girigan Eugen

 • 2. Andronache Marian

 • 3. Boberschi Cristian

 • 4. Cocris Doinita Nela

 • 5. Cemescu Petru Marius

 • 4.Comisia invatamant, relații externe , sanatate, familie, cultura, culte , protecție sociala si relația cu societatea civila

 • 1. Irimie Cristian Anton

 • 2. Zarojanu Angela

 • 3. Bradatan Tiberius Marius

 • 5.Comisia dezvoltarea mediului de afaceri,turism, tineret si sport

 • 1. Munteanu Constantin

 • 2. Prorociuc Daniel


iv teritoriale va asigura comunicarea prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE D HARȘOVSC


Contrasemnează Secretai municipiu Jr. IOÂN CIUTAC