Hotărârea nr. 200/2016

HOTĂRÂRE ,privind alegerea Viceprimarilor Consiliului Local

t MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind alegerea Viceprimarilor Consiliului Local

Consiliul Local al municipiului Suceava Județul Suceava

Având în vedere art.57 alin.(l) și art.45 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 11 -13 din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. în urma stabilirii rezultatului votului secret, se declară aleși Viceprimarii ai municipiului Suceava, județul Suceava, domnii consilieri locali:

  • 1. HARȘOVSCHI LUCIAN

  • 2. ANDRONACHE MARIAN

Art 2. Secretarul unității administrativ teritoriale va asigura comunicarea prezentei hotărâri.


Contraseitfnează

Secretar/mipiicipni

Jr. IQĂNCIUTAC