Hotărârea nr. 198/2016

HOTĂRÂRE ,privind constituirea Consiliului Local

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind constituirea Consiliului Local

Consiliul Local al municipiului Suceava

Județul Suceava

în baza prevederilor art.34, alin.(2) și art. 45 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare cât și ale art.8 alin (6) din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. în urma validării mandatelor consilierilor aleși la data de 05.06.2016 și a depunerii jurământului de către un număr de 23 de consilieri validați, se declară legal constituit Consiliul Local al municipiului Suceava, județul Suceava.

Art. 2. Secretarul unității administrativ teritoriale va asigura comunicarea prezentei hotărâri.Asistenți

DANIEL PR OCIUC


LUCIAN HARȘOVSCH

Contrasemnează


Secretai Jr.

Nr. 198 Din 22 iunie 2016