Hotărârea nr. 197/2016

HOTĂRÂRE ,privind validarea mandatelor consilierilor

# MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatelor consilierilor

Consiliul Local al municipiului Suceava

Județul Suceava

Având în vedere Procesul - verbal privind propunerile de validare a consilierilor locali, prezentat de Comisia de validare ;

în baza prevederilor art.31, art, 31A1 și art. 45 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.7 din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Validează mandatele consilierilor aleși la data de 05.06.2016 pentru Consiliul local al municipiului Suceava, județul Suceava, după cum urmează:

 • 1. ANDRONACHE MARIAN

 • 2. ARAMESCU ADRIAN

 • 3. BEJINARU MITICA

 • 4. BICSI BOGDAN

 • 5. BOBERSCHI CRISTIAN NECULAI

 • 6. BRĂDĂTAN TIBERIUS MARIUS

 • 7. CERNESCU PETRU MARIUS

 • 8. COCRIS DOINITA NELA

9                           5

 • 9. CRETU SILVIU CRISTINEL

 • 10. DOROFTEI OVIDIU

1LFLUTUR ALEXA MIHAI

 • 12. GIRIGAN EUGEN

 • 13. GROSAR ALEXANDRU CORNEL

 • 14.HARSOVSCHI LUCIAN 9

15.IRIMIE CRISTIAN ANTON

 • 16. MILICI OVIDIU

 • 17. MOCANU VASILE

 • 18. MUNTEANU CONSTANTIN

 • 19. PĂDURARU ANDREI GEORGE

 • 20. PROROCIUC DANIEL

 • 21. ROIBU MARCEL DAN

 • 22. UNGURIAN DANIEL

 • 23. ZAROJANU ANGELA

  Art. 2. Cu drept de contestație în 5 zile de la adoptarea/comunicarea prezentei hotărâri, la instanța de contencios administrativ.

  Art. 3. Secretarul unității administrativ teritoriale va asigura comunicarea prezentei hotărâri.  Asistenți:

  DANIEL PROROCIU LUCIAN HA OVSCHI

  Contrasemnea Secretar mu^ițlpiu Jr. IO  Nr. 197


  Din 22 iunie 2016