Hotărârea nr. 196/2016

HOTĂRÂRE ,privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.prirnariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA


HOTĂRÂRE


privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor

Consiliul Local al municipiului Suceava

Județul Suceava

în baza prevederilor art.31 alin.(2) și art. 45 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 4 din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002;


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Comisia de validare a mandatelor de consilieri locali va fi formată dintr-un număr de 3 consilieri.

Art.2. Se alege Comisia de validare a mandatelor de consilieri locali, în următoarea componență:

  • 1. Cretu Silviu Cristinel

  • 2. Ungurean Daniel

  • 3. Bejinaru Mitica

Art. 3. Secretarul unității administrativ teritoriale va asigura comunicarea prezentei


hotărâri.Asistenți;


DANIEL


LUCIAN HARSOVSCHI

5 F


Contrasemnează Secretar râuliicipiu Jr. IOArmUTĂC


icipiu

TTĂC


Nr. 196 din 22 iunie 2016