Hotărârea nr. 139/2016

Hotărâre privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!