Proces verbal din 12.02.2010

Proces verbal ședință din 12 februarie 2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

SUCEAVA

PROCES VERBAL încheiat astăzi 12 februarie 2010

Dl. Seredenciuc - președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava convocata în baza Dispoziției Primarului nr. 240/09.02.2010 pentru data de 12.02.2010, ora 12,00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava și informează că sunt prezenți toti consilierii locali .

La ședință participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Viorel Seredenciuc, dl. Viceprimar Lucian Harsovschi , dl. Secretar al municipiului Ioan Ciutac, , d-na Cerasela Prelipceanu- director Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului ,dl Mihai Jitariuc -director Directia Patrimoniu , dl. Greceanu Gelu- director Directia Administratia Pietelor , d-na Xenia Bondor -sef Serviciu urbanism,d-na Catargiu Camelia sef Serviciu patrimoniu, d-na Violeta Bujorean-sef Serviciu acte administrative , relatii publice, circulatia si pastrarea documentelor , din partea mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl. Valentin Adomnicăi - Crai Nou și d-ra Oana Slemco - Evenimentul de Iasi

Dl. Seredenciuc , presedintele de sedinta supune la vot ordinea de zi a sedintei .

  • 1.  Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului municipiului Suceava pe anul 2010-initiator Primarul municipiului Suceava

  • 2.  Proiect de hotarare privind aprobarea Master Planului pentru proiectul „ Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

  • 3.  Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 253/28.07.2005 pentru aprobarea contractului de parteneriat public privat privind extinderea Cimitirului „Pacea” incheiat intre Municipiul Suceava si S.C. Nil Construct S.R.L.-initiator Primarul municipiului Suceava

  • 4.  Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor-Parohia „ Inaltarea Domnului” a unei parcele de teren in suprafata de 1000 mp in vederea construirii unei biserici ortodoxe cu anexele aferente si utilitati tehnico edilitare-initiator Primarul municipiului Suceava

VOT : Da-21 voturi

Punctul 1.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului municipiului Suceava pe anul 2010-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar : bugetul pe anul 2010 este in suma de 372.650.454 ron, reprezentand atat veniturile cat si cheltuielile, comparativ cu bugetul anului trecut fiind mai mic , aproximativ 93%, fiind un buget de austeritate in ceea ce priveste functionarea primariei. Au fost inghetate salariile , dar si angajarile si au fost reduse o serie de sporuri salariale.

Caracterizeaza bugetul ca fiind unul optimist , intrucat municipalitatea isi propune sa realizeze cat mai multe investitii, in contextul in care si economia isi va reveni. Procentul cel mai mare, respectiv 30,19 % este alocat pentru ” combustibili si energie”, aici fiind incluse si cele 700.000.000.000 lei referitoare la reglememntarea patrimoniala intre primarie si S.C. Temica S.A.

20,99% din buget a fost alocat cap. „invatamant” si aici banii alocati fiind mai putini ,comparativ cu anul trecut , profesorii au de incasat banii reprezentand sporuri salariale castigate in instanta, sporuri care au fost prinse si in bugetul primăriei pentru salariatii care si ei au castigat in instanta aceste sporuri. Pentru acest an a fost prinsa 35% din aceasta suma , conform prevederilor legale. 13,06 % din buget este alocat pentru „locuințe servicii , dezvoltare publica”, 10,49% merge la cap.”transporturi”, asistenta sociala 5,54% , cultura , recreere, sport 4,55% , protectia mediului 4,22%, autoritati publice 4,1% , ordine publica 1,69% , sanatate 1,26 % .La toate aceste capitole sunt si investitii care reprezinta 116.854.473 lei , la care se adauga investitii ce nu au fost prinse in acest buget cum ar fi proiectul de finantare a Cetatii de Scaun (14.000.000.euro), cei 10.000.000 euro alocati de Ministerul Transporturilor pentru ruta ocolitoare . Anul trecut in municipiul Suceava au fost executate investitii receptionate in valoare de 50.000.000 euro. Pentru acest an ar fi pentru investitii 72,9 milioane euro din care 20.000.000 pentru programul ISPA , 22,4 mil euro din programul operational regional, 14mil euro pentru proiectul Cetatea de Scaun , 10.000.000euro pentru ruta ocolitoare si 6.500.000. euro de cheltuit din obligatiuni municipale.

Ca si lucrari de realizat in continuare ar fi : reabilitare puncte termice, reabilitarea termica a 1000 apartamente , actualizare PUG si P.U.Z-uri, ruta ocolitoare Moara -Mihoveni- Patrauti , finalizarea modernizarii bazarului si finalizarea reabilitarii strazii Cernauti.

La capitolul lucrari noi proiectul cel mai important -Suceava pol de dezvoltare urbana -cu cele 5 proiecte care fac parte din reabilitarea zonei centrale cu parcarea subterana, modernizare bulevard principal de la intrarea in municipiu pana la iesirea spre Botosani , modernizarea iluminatului public , realizarea Centrului de traditii populare precum si cresterea sigurantei si reducerea criminalitatii in municipiul Suceava .Acest proiect reprezinta prioritatea „zero” a municipalitatii . Se spera ca prin lunile iulie- august sa se semneze contractul de finantare pentru acest proiect . Alte proiecte noi pe care municipalitatea intentioneaza sa le demareze sunt: demararea lucrarilor la Cetatea de Scaun, realizarea Centrului Cultural Bucovina impreuna cu Consiliul Judetean, realizarea a 80 de locuinte noi prin programul ANL , sediul primariei in cartierul Itcani ( la cinematograful ARTA ) , realizarea unei baze de agrement in spatele uzinei electrice in parteneriat cu Ministerul Turismului, amenajarea unui cimitir in cartierul Itcani ( unde sunt probleme cu terenul aferent realizarii acestui proiect ) . La cap.”invatamant” pe capitolul de reparatii este prinsa suma de 1.000.000 euro.

Precizeaza ca acest proiect a fost supus dezbaterii publice .

In calitate de initiator , dl. Primar propune urmatoarele modificari ale proiectului de buget pe 2010 :

Modificarea programului anual al finantarilor nerambursabile din fonduri publice ale municipiului Suceava pentru anul 2010, anexa 13 dupa cum urmeaza:

-cresterea cu 80.000 lei a sumei alocate sustinerii spectacolelor de teatru (cap.67.02.50 ) si diminuarea corespunzatoare a sumei alocate subdomeniului fotbal ( cap. 67.02.05.01 ) -cresterea cu 20.000 lei a sumei alocate sustinerii activitatii de planorism (cap. 67.02.05.010 si diminuarea corespunzatoare a sumei alocate subdomeniului fotbal ( cap. 67.02.05.01 ) -scoaterea din programul finantarilor nerambursabile a domeniului Culte religioase pe considerentul alocarii sprijinului financiar, pentru completarea veniturilor proprii necesare construirii/repararii locasurilor de cult , in conformitate cu prevederile Ordonantei de Guvern nr.82/2001

Modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2010 dupa cum urmeaza : -cap.70.02.subcap.70.02.50 „ alte cheltuieli de investitii”-se diminueaza poz.6 -cadastru imobiliar-edilitar cu suma de 500.000 lei si poz.14-Documentatie necesara inscrierii in Cartea funciara a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, terenuri aflate in proprietatea publica sau privata a mun. Suceava cu suma de 1.138.110 lei ;suma totala rezultata -1.638.110 lei este utilizata pentru cresterea subventiilor TPL ( cap. 84.02, paragraful 84.02.03.02) -cap. 70.02., subcap.7002.50 „ alte cheltuieli de investitii” diminuarea poz.1 Avize , acorduri, organizarea licitatiilor , expertize cu suma de 15.000 lei suma necesara realizarii studiului de fezabilitate pentru infiintarea unei partii de sanius , poz.49 , Realizare partie sanius, studii SF -cap.70.02.subcap.70.02.50 „lucrari noi” -diminuarea poz.6 Amenajare parc Areni cu suma de 100.000 lei si utilizarea ei pentru introducerea unei noi pozitii 12, realizare partie de sanius;

-cap.70.02., subcap.70.02.05 , paragraful 70.02.05.02 „ lucrări in continuare” -creșterea poz.1 -Consolidare versant Dealul Manastirii-cu suma de 100.000 lei prin diminuarea cu aceeași suma a poz.10-amenajare cimitir Itcani , cap. 70.02., subcap.70.02.50-„Lucrari noi” -cap. 70.02., subcap.70.02.50 „ Lucrari noi” , adaugare poz.1 -Modernizare spatiu municipiu zona Areni-cu suma de 45.000 lei prin diminuarea cu aceeasi suma a Fondului de Rezerva -diminuarea Fondului de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale, subcap,50.02.05 , art.50.04 , cu suma de 50.000 lei si utilizarea acesteia pentru Evaluare cladiri Termica , cap.51.02., paragraful 51.02.01.03 -autoritati executive alineatul 20.01.30-alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dl. Barba: propune suplimentarea sumei alocata Liceului cu program sportiv cu 100.000 lei Dl. lordache : suplimentare numarului de abonamente pentru elevi si studenti , respectiv 500 de abonamente pentru elevi si 250 abonamente pentru studenti . Propune ca aceste abonamente sa fie repartizate pe criterii sociale dar si de performanta in invatamant. In acest sens solicita executivului sa faca demersurile necesare la nivelul fiecarei scoli pentru ca acestia in functie de numarul de cazuri sociale sa inainteze o situatie cu numarul acestora .

Un alt amendament propus de domnia sa se refera la eliberarea de abonamente gratuite pentru somerii care se regasesc in evidenta Agentiei judetene de ocupare a fortei de munca.Tot pentru aceeasi categorie sociala domnia sa propune reducerea cu 10 % la plata impozitelor. Un ultim amendament propus de dl. Iordache se refera la o alta categorie sociala, respectiv pensionarii , pentru care propune gratuitate pe mijloacele de transport in comun pana la un anumit cuantum al pensiei precum si acordarea unei reduceri de 50% pentru pensionarii care au o pensie mai mica decat salariul mediu pe economie.

Totodata domnia sa solicita sa se faca toate demersurile necesare pentru ca profesorii sa-si primeasca drepturile banesti castigate in instanta

Dl. Primar :precizeaza ca in principiu este de acord cu aceste amendamente dar modalitatea concreta de punere in aplicare se va stabili printr-un proiect de hotarare ce va fi discutat in sedinta ordinara a lunii februarie

Dl. Secretar : amendamentele formulate de dl.Iordache nu pot fi adoptate in cadrul acestei sedinte , intrucat nu se cunosc sumele exacte ce trebuie prinse in buget

Dl..Primar : propune sa se voteze astazi numarul abonamentelor acordate elevilor si studentilor , urmand ca in urmatoarea sedinta sa se stabileasca si suma exacta

Dl. Vornicu: propune suplimentarea cu 50.000 lei a sumei alocate pentru Scoala generala nr.3 ( anexa 5 , cap.20.02 ) , precum si redistribuirea sumei de 60.000 lei de la cap. “fotbal” si a sumei de 10.000 lei de la “baschet” astfel:

-30.000 lei pentru atletism

-15.000 lei pentru inot

-5000 lei pentru hochei

-20.000lei pentru planorism

Dl.Primar :precizeaza ca in modificarile proiectului de hotarare formulate la inceputul sedintei figureaza si 20.000 lei pentru planorism

Dl. Harsovschi : solicita suplimentarea sumei alocate Scolii generale nr.11 cu 50.000 lei pentru reparatii si investitii

Dl. Dragoi : propune suplimentarea sumei alocate Liceului alimentar cu 50.000 lei

D-na Petcu : dat fiind faptul ca Liceul “Stefan cel Mare “ aniverseaza 150 de ani de la infiintare si cu acest prilej au loc mai multe manifestari care marcheaza aceasta aniversare , domnia sa propune majorarea sumei alocate cu 150.000 lei

Dl. Dontu : considera ca nu este corect ca din bugetul “de criza” propus spre aprobare sa fie acordate prime de vacanta si acestea sa fie plătite ca urmare a majorării impozitelor si taxelor locale.

Propune ca suma alocata pentru reparatia drumurilor din municipiu sa fie majorata cu pana la 20 %( 2.000.000 lei)

Intrucat 30 % din buget se duce pe combustibili si energie , domnia sa doreste sa stie care este strategia finala cu privire la S.C. Termica S.A

Un alt amendament propus de domnia sa este construirea unei hale la S.C. T.P.L. S.A. pentru care solicita alocarea sumei de 1.000.000 lei si ultimul amendament propus, alocarea sumei de 100.000 lei pentru sectia de oncologie a Spitalului Judetean Suceava

Domnia sa mentioneaza ca in cazul in care echipa de fotbal “Cetatea “ nu mai joaca si nu mai participa la campionat , ar trebui constituita o comisie de ancheta care va analiza modul de cheltuire a banilor alocati acesteia.

D-na Dziubnschi : primele de vacanta se acorda in conformitate cu Statutul functionarilor publici si sunt prevazute si in Legea salarizarii unice

D-na lordachel : acest drept este prevazut de Statulul functionarilor publici , care in urmatoarele luni urmeaza sa fie modificat , dar sumele trebuie prinse in buget , iar odonatorul de credite daca nu pune in plata aceste sume trebuie sa demonstreze ca nu are posibilitatea de a acorda acesti bani

Dl. Primar : solutia in ceea ce priveste situatia de la S.C. Termica S.A. va fi discutata intr-o sedinta a Consiliului Local al municipiului Suceava din luna martie si asa cum au discutat si membri A.G.A. de la S.C. Termica S .A. Solutia ar fi o centrala termica care sa functioneze pe biomasa. In conditiile in care economia isi va reveni si va dori cineva sa cumpere societatea in conditiile deja stabilite de Consiliul Local , societatea va ramane intacta. Probabil ca iarna viitoarea societatea va functiona pe CAF-uri, intrucat pe actuala structura costurile sunt foarte mari.

In ceea ce priveste hala propusa de dl. Dontu a fi construita la S.C. T.P.L. S.A. , este putin probabil de a se realiza, specificand ca bani pentru construirea acesteia au fost prinsi si in bugetul anului trecut, dar din cauza problemelor de natura juridica cu S.C. T.A.S.A.S.A. acesta nu s-a putut realiza.

In ceea ce priveste echipa de fotbal “Cetatea” domnia sa mentioneaza ca solutia este una singura , aceea de a pune la dispozitia unui patron care detine o echipa de fotbal stadionul si utilitatile , in mod gratuit. Precizeaza ca echipa a ajuns in acesta situatie , deoarece din cauza crizei economice finantatorul principal nu mai putut sponsoriza echipa.

Dl. Bosancu : solicita ca la capitolul reabilitare strazi sa fi trecuta pentru a fi reabilitata cu prioritate portiunea de strada de pe Calea Burdujeni cuprinsa intre sensul giratoriu si str. Ghe. Doja

Dl. Primar : strada Gheorghe Doja va fi sparta in totalitate ca urmare a lucrarilor de reabilitare ce au loc in acea zona

Dl.Onofrei : solicita suplimentarea bugetului alocat Scolii generale nr. 8 cu 50.000 lei necesari pentru reaparatia acoperisului

Dl. Tataranu : solicita suplimentarea bugetului alocat Spitalului Judetean Suceava cu suma de 50.000 lei din care 20.000 lei pentru sectia de diabet si boli de nutritie si 30.000 lei pentru sectia de radiologie si imagistica medicala

Dl. Cretu : propune suplimentarea bugetului sectiei de hochei cu suma de 20.000 lei

Dl. Tcaciuc : solicita suplimentarea sumei alocate Colegiului National “ Petru Rares” cu 100.000 lei

D-na Enea : solicita suplimentarea bugetului alocat Colegiului Tehnic “Petru Musat” cu suma de 50.000 lei

Dl. Primar : specifica faptul ca sumele propuse , pentru suplimentarea fondurilor alocate școlilor mentionate mai sus vor fi redistributi astfel : 5.000.000 lei de la fondul de rezerva si 150.000 lei de la studiu de fezabilitate proiect ethnic Curtea Domneasca

Banii solicitati pentru domeniile sanatatii vor redistribuiti din fondurile acumulate din vanzarea cabinetelor medicale

Pentru realizarea halei TPL ( 500.000 lei ) , banii vor luati de la cap. “monument ecvestru”-100.0000 lei, “amenajare parc Areni”-100.000 lei, “amenajare cimitir Itcani”-100.000 lei, “registrul spatiilor verzi”-100.000 lei, “inregistrari documentatii privind dreptul de proprietate”-100.000 lei

Se supune la vot amendamentul formulat de dl. Barba, respectiv alocarea sumei de 100.000 lei pentru Liceul cu program sportiv

VOT : Da-23 voturi

Se supune la vot amendamentul formulat de dl. Vornicu , respectiv suplimentarea sumei alocate Scolii Generale nr.3, cu 50.000 lei

VOT : Da-20 voturi

Abt-3 voturi

Se supune la vot amendamentul formulat de dl. Vornicu, respectiv alocarea sumei de 30.000 lei pentru sectia sectia de atletism

Da-21 voturi

Abt-2 voturi

Se supune la vot amendamentul formulat de dl. Vornicu , respectiv suplimentarea sumei alocate pentru sectia de inot cu 15.000 lei

VOT : Da-23 voturi

Se supune la vot amendamentul formulat de dl. Vornicu, respectiv suplimentarea sumei alocate sectiei de hochei cu 5000 lei

VOT : Da-20 voturi

Abt-3 voturi

Se supune la vot amendamentul formulat de dl. Harsovschi, respectiv suplimentarea sumei alocate Scolii generale nr. 11 cu 50.000 lei

VOT : Da-22 voturi

Abt-1 vot

Se supune la vot amendamentul formulat de dl. Dragoi , respectiv suplimentarea sumei alocata Liceului alimentar cu 50.000 lei

VOT : Da-22 voturi

Abt-1 vot

Se supune la vot amendamentul formulat de d-na Petcu , respectiv suplimentarea sumei alocate Colegiului National “Stefan cel Mare” , cu 150.000 lei

VOT : Da-23 voturi

Dl. Dontu isi retrage amendamentul cu privire la alocarea sumei de 2.000.000 lei pentru reparatia drumurilor in contextul in care pe multe dintre ele se va lucra pentru finalizarea programului ISPA si programul operational regional

Se supune la vot amendamentul propus de dl. Dontu, respectiv , alocarea sumei de 500.000 lei pentru constructia unei hale la S.C. T.P.L. S.A.

VOT : Da-16 voturi

Abt-7 voturi

Se supune la vot amendamentul formulat de dl. Dontu , respectiv suplimentarea sumei alocate sectiei de oncologie a Spitalului Judetean Suceava , cu suma de 100.000 lei

VOT : Da-23 voturi

Se supune la vot amendamentul formulat de dl. Onofrei , respectiv suplimentarea sumei alocate Scolii Generale nr.8 cu 50.000 lei

VOT : Da-23 voturi

Se supune la vot amendamentul formulat de dl. Tataranu, respectiv suplimentarea sumei alocate Spitalului Judetean Suceava , cu 50.000 lei din care 20.000 lei pentru sectia de diabet si boli de nutritie si 30.000 lei pentru sectia radiologie si imagistica medicala

VOT : Da-23 voturi

Se supune la vot amendamentul formulat de dl. Cretu, respectiv suplimentarea sumei alocate pentru sectia de hochei , cu 20.000 lei

VOT : Da-19 voturi

Abt-4 voturi

Se supune la vot amendamentul formulat de dl. Tcaciuc , respectiv suplimentarea sumei alocate Colegiului National “ Petru Rares”, cu 100.000 lei

VOT : Da-23 voturi

Se supune la vot amendamentul formulat de d-na Enea, respectiv suplimentarea sumei alocate Colegiului Tehnic “ Petru Musat” , cu 50.000 lei

VOT : Da-22 voturi

Abt-1 vot

Se supune la amendamentul formulat de dl. lordache, respectiv suplimetarea numărului de abonamente pentru elevi cu 500 si pentru studenti cu 250 , urmand ca sumele reprezentand valoarea acestora sa fie aprobate intr-o sedinta ulterioara.

VOT : Da-23 voturi

Se supune la vot proiectul de hotarare cu modificarile aduse acestui proiect de dl primar si amendamentele votate mai sus.

VOT :Da-18 voturi

Abt-5 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 2.Proiect de hotarare privind aprobarea Master Planului pentru proiectul „ Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar : isi exprima speranta ca pana la 31.10.2010 prima etapa a proiectului ISPA sa fie finalizata , urmand sa inceapa etapa a II a in care sunt implicate si localitatile limitrofe, Plopeni , Sfintul Ilie, Mereni ,Salcea, municipiului Suceava fiindu-i alocata suma de 34.000.000 euro. Mentioneaza ca este un fapt benefic , care va permite ca in urmatorii an reabilitarea si extinderea retelelor de apa in municipiu.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dl. Casu : intreaba din ce bani se realizeaza lucrarile care se efectuaeaza in acest moment in cartierul George Enescu,str. Aleea Lalelelor?

Dl.Primar : se realizeaza prin proiectul ISPA, din fonduri de preaderare

Dl. Casu : sesizeaza ca raportul de specialitate anexat la proiectul de hotarare in discutie contine o greseala in sensul ca se mentioneaza ca proiectul ISPA se desfasoara pe parcursul a doua etape

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-23 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 3.Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 253/28.07.2005 pentru aprobarea contractului de parteneriat public privat privind extinderea Cimitirului „Pacea” incheiat intre Municipiul Suceava si S.C. Nil Construct S.R.L.-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dl. Casu : propune ca Arhiepiscopia care a primt 160.000 ha de teren sa dea la schimb cu cei 1000 mp teren pe care ii solicita municipalitatii , 1000 mp padure pentru realizarea unei partii de sanius

Dl. Primar : mentioneaza ca a purtat o discutie cu Inalt Prea Sfintia Sa , care a afirmat ca in masura in care acesta suprafa de teren ii va reveni Arhiepiscopiei, se va implica foarte serios in activitatea de asistenta sociala si de colaborare

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-18 voturi

Nu-1 vot

Abt-4 voturi

Punctul 4.Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor-Parohia „ Inaltarea Domnului” a unei parcele de teren in suprafata de 1000 mp in vederea construirii unei biserici ortodoxe cu anexele aferente si utilitati tehnico edilitare-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT : Da-19 voturi

Nu-1 vot

Abt-3 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Dl. Seredenciuc, presedintele de sedinta , declara inchise lucrarile sedintei si multumeste celor prezenti pentru participare.

PRESEDINTE DE SEDINTA VIOREL SEREDENCIUC


SECRETAR MUNICIPIU

JR. CIUTAC IOAN


INTOCMIT

ROMEGA DELIA