Proces verbal din 09.07.2010

Proces verbal ședință din 9 iulie 2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

SUCEAVA

PROCES VERBAL încheiat astăzi 9 iulie 2010

Dl. Donțu - președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava convocată în baza Dispoziției Primarului nr. 1861/08.07.2010 pentru data de 09.07.2010, ora 10,00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava și informează că sunt prezenți 17 consilieri locali, dl. Seredenciuc este în concediu de odihnă, d-na Cocriș și dl. Ursu au întârziat iar dl. Tătăranu și dl. Barbaș și lipsesc motivat.

La ședintă participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Lucian Harșovschi, dl. Secretar al municipiului loan Ciutac, dl. Mihail Jitariuc - director Direcția patrimoniu și protecția mediului, dl. Dan Dura - șef Serviciu integrarea europeană și strategii de dezvoltare, d-na Sofian Nicoară Mirela Rodica - consilier Compartimenul buget, d-na Bujorean Violeta - șef Serviciu acte administrative, relații publice, circulația și păstrarea documentelor,din partea mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl. Valentin Adomnicăi - Crai Nou , d-ra Oana Slemco -Evenimentul de Iași, dl. Dan Pricope - Obiectiv de Suceava.

Dl. Donțu ,președintele de ședință supune la vot ordinea de zi a ședinței:

Se supune la vot ordinea de zi

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Reabilitarea zonei centrale din municipiul Suceava, prin creare parcaje subterane, reabilitare pietonal și străzi-Sprijinire incintă din piloți secanți” - inițiator Primarul municipiului Suceava.

  • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.201/27 septembrie 2007 privind aprobarea contractării unui împrumut intern/extern în valoare de maxim 50 milioane lei, modificată prin HCL nr.1/31 ianuarie 2008 - inițiator Primarul municipiului Suceava.

  • 3.  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului creditelor externe pentru anul 2010 -inițiator Primarul municipiului Suceava.

  • 4.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului Suceava.

  • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită de către Asociația pentru Protecția Consumatorilor „Info Scut” Suceava a unei parcele de teren în suprafață de 25 mp teren situat în Suceava, str. Aleea Lalelelor fn - inițiator Primarul municipiului Suceava.

VOT : Da - 17 voturi

Dl. Iordache: Aș dori să fim anunțați din timp așa cum scrie în regulament cu trei zile înaintea ședinței extraordinare, deoarece nu mi se pare normal ca ieri să fim anunțați că astăzi este ședință extraordinară și solicit să ne lăsați la fiecare punct să avem timp să ne putem informa

Dl. Primar: Aveți dreptate și știți că tot timpul am respectat regulamentul însă acum este o situație „de forță majoră” având în vedere că noi nu puteam face rectificări bugetare mai repede de 1 iulie. Proiectul constituie primul punct de pe ordinea de zi pentru care am convocat această ședință extraordinară se referă la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările suplimentare din proiectul parcaje subterane l-am aprobat în Consiliul Local. În cursul zilei de marți voi pleca la București pentru a merge la minister și la Banca Direcției Comunale de Credit și am nevoie de această hotărâre. În principiu aveți dreptate însă nu am făcut în mod deliberat acest lucru având în vedere că este o situație „de forță majoră” și am considerat că este bine să avem această ședință astăzi.

A sosit d-na Cocriș.

Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Reabilitarea zonei centrale din municipiul Suceava, prin creare parcaje subterane, reabilitare pietonal și străzi-Sprijinire incintă din piloți secanți” - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar: Așa cum știți noi am aprobat aceste proiecte în programul operațional regional, am semnat acordul de finanțare, iar la realizarea proiectului tehnic și de execuție proiectanții au venit cu această solicitare de a efectua niște lucrări suplimentare în zona centrală în ideea de a face niște consolidări în vederea creării parcajelor subterane, aceste lucrări având rolul de a proteja blocurile și alte clădiri în vecinătatea imediată a acestor parcări subterane. Așa cum am spus, nu puteam face aceste modificări decât după data de 1 iulie având în vedere faptul că nu era prinsă poziție pe investiții deoarece la începutul anului nu știam de aceste lucrări suplimentare. Aceste lucrări fac parte componentă din proiectul de reabilitare a zonei centrale dar care trebuie suportate din banii municipiului Suceava deoarece sunt costuri neeligibile din acest proiect. Așa cum am spus „acum sau niciodata putem sa facem parcari subterane in municipiul Suceava avand in vedere suma care ni se alocă de la Comisia Europeană, aproape 9 milioane de euro, și trebuie să facem și noi un efort să venim cu aceste sume suplimentare pentru a realiza aceste consolidări. Noi aprobăm indicatorii tehnico-economici în varianta propusă de proiectant însă sunt convins că în momentul în care va fi licitația suma va fi mai mică dar trebuie să aprobăm indicatorii așa pentru a putea demara în primă fază consolidarea după care să trecem la realizarea efectivă a parcajelor.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil punctul 1.

Se supune la vot punctul 1.

VOT : Da-18 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.201/27 septembrie 2007 privind aprobarea contractării unui împrumut intern/extern în valoare de maxim 50 milioane lei, modificată prin HCL nr.1/31 ianuarie 2008 - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar : Acest punct este strâns legat de primul punct de pe ordinea de zi, fiind vorba de finanțarea acestor lucrări din zona centrală. Așa cum se știe noi avem acest împrumut de 50 milioane lei noi, adică 500 miliarde de lei vechi, pe obligațiuni municipale la Direcția Comunală Credit. La al doilea obiectiv de pe anexa respectivă referitoare la reabilitarea și optimizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, adică proiectul ISPA, am avut prinse 110 miliarde de lei, s-au consumat o parte din acești bani, dar din discuțiile pe care le-am avut cu cei de la SC ACET am găsit soluția de a lua de la poziția 2 - 6.913.282 lei în ideea că proiectul ISPA se apropie de final și nu vom cheltui toți acești bani. Printr-o colaborarea foarte bună între SC ACET și Primărie am reușit să facem toate plățile la TVA și toate celelalte cheltuieli neeligibile și chiar săptămâna trecută am vărsat în contul de dezvoltare la SC ACET suma de 10 miliarde de lei vechi. Noi estimăm că suma prinsă la ISPA este suficientă până la sfârșitul anului când se va încheia proiectul, și ca atare în urma discuțiilor avute cu banca, motiv pentru care o să merg săptămâna viitoare la București, ni s-a spus că este posibil să modificăm această anexă și Banca va fi de acord, în condițiile date, ca prin nemodificarea sumei totale să putem finanța parțial din acest proiect și reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-18 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului creditelor externe pentru anul 2010 - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar : Este vorba tot de rectificarea acestei sume, partea formală de regulizare în bugetul aprobat pe anul 2010, deci modificarea acestor sume în bugetul aprobat pe anul 2010.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-18 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar : Este vorba de o solicitare a Societății de Radio-Telecomunicații de a monta o antenă în zona Brdujeni pe str. Crîngului, pentru a realiza rețeaua de internet în cartierul Burdujeni sat. Am discutat cu dl. director de la Societatea de Radio-Telecomunicații și a afirmat că au sume limitate pentru investiții și dacă nu vom reuși să dăm o hotărâre de consiliu în acest sens vor merge în altă localitate, motiv pentru care am insistat și am pus-o pe ordinea de zi pentru a nu risca ca banii să meargă în altă localitate. În partea a doua este vorba de trecerea din domeniul public în domeniul privat a locuințelor pentru tineri care au fost construite în municipiul Suceava.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Bosancu: Aș dori să pun în discuție locul în care se amplasează această antenă, deoarece cunosc, că aceste antene au și unele efecte secundare în ceea ce privește radiațiile și au „efecte secundare în ceea ce privește zgomotul în cazul în care bate vântul și care noaptea deranjează”. Sunt importante distanțele de amplasare ale acestor antene față de locuințe și față de zonele populate.

Dl. Primar: Sunt de acord cu dumeavoastră. Avem de parcurs două etape: astăzi am intrat cu trecerea din domeniul public în domeniul privat și urmează ca probabil pe data de 29 în ședința ordinară să venim cu proiectul complet. Am discutat cu dl. director deoarece „oamenii sunt speriați și o să facă scandal”. El m-a asigurat că este doar pentru internet și nu pentru telefonie, deci nu prezintă pericol. Mai avem încă două săptămâni până la ședința ordinară a Consiliului Local și ne vom informa dacă cetățenii sunt de acord sau nu și să ne convingem că este antenă de internet.

Dl. Bosancu: Eu nu mă opun acestei probleme și au efecte și asupra dezvoltării normale a plantelor, a copacilor și a agriculturii în general dar dacă mai deranjează și zona locuită, persoanele care locuiesc în imediata vecinătate, este o problemă gravă.

Dl. Primar: Așa cum am zis sunt de acord cu dumneavoastră până la un punct și mai întâi să ne convingem că este așa și nu este nocivă pentru cetățenii din zonă.

Dl. Bosancu: Pe ei de obicei nu îi interesează unde amplasează această antenă și este bine să îi ajutăm să monteze această antenă , dar să se păstreze o distanță de locuințe de 10-15 metri.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-16 voturi Abț-3 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită de către Asociația pentru Protecția Consumatorilor „Info Scut” Suceava a unei parcele de teren în suprafață de 25 mp teren situat în Suceava, str. Aleea Lalelelor fn - inițiator Primarul municipiului Suceava.

Dl. Primar: Este vorba de o solicitare a Asocieției Info scut pentru protecția Consumatorilor de a le acorda în folosință gratuită 25 mp teren pentru a amplasa un chioșc pentru informare.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

dl. Cașu: Vreau să spun câteva cuvinte, nu în calitate de consilier ci de Președinte a acestei asociații care a făcut solicitarea pentru acordarea a 25 mp de teren în vederea amplasării unui chioșc metalic, punct de informare și consultație a consumatorilor din cadrul municipiului Suceava. Vreau să precizez că Asociația pentru Protecția Consumatorilor este o organizație neguvernamentală, fără scop lucrativ și nu se substituie organelor în drept care au atribuții pe cercetarea și luarea de măsuri care aduc atingere drepturilor consumatorilor. Altă precizare pe care doresc să o fac este că o dată cu aderarea României la UE, Consiliul Europei a recomandat țărilor care au aderat să-și adapteze condițiile și modul de lucru și a asociațiilor guvernamentale cu cele care există în UE în așa fel încât să poată fi accesate anumite fonduri. În acest sens la nivelul României s-a constituit Federația Națională a Consumatorilor, Asociația pentru Protecția Consumatorilor Suceava fiind fondatoare a acestei federații și membră a Consiliului director. Sperăm ca într-un timp mai scurt sau mai îndepărtat să putem să accesăm proiecte cu fonduri europene care vor ajunge în cadrul municipiului Suceava și vor fi de ajutor cetățenilor și celor care se găsesc nedreptățiți, mai ales de serviciile care se găsesc în municipiul Suceava. Majoritatea cetățenilor care se adresează Asociației noastre sunt nemulțumiți în special de serviciile de furnizare agent termic, distribuire apă caldă și apă rece, probleme de mediu, de transport și probleme care interesează întreaga comunitate. Momentan noi nu avem posibilitatea decât periodic să le acordăm asistență și consultanță asupra modului în care își pot rezolva aceste probleme. Constituirea acestui punct de informare va fi de mare folos atât pentru Asociație cât și pentru comunitate în general, precum și pentru administrația locală, cetațenii putând lua la cunoștință de Hotărârile luate de Consiliul Local, mai ales cele privind regulamentele de funcționare a SC ACET, SC TERMICA, al sociatății de transport, televiziune, telefonie și alte servicii de care beneficiază.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT : Da-16 voturi Abț-3 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Dl. Primar: Vreau să anunț că este posibil ca pe data de 21iulie să facem o altă ședință extraordinară cu referire la SC TERMICA privind stabilirea strategiei pe termen imediat și o clarificare a situației terenurilor la SC TERMICA. Am avut o discuție cu dl. Plăcintă de la SC TERMICA și singura soluție ar fi să majorăm capitalul de la SC TERMICA cu terenurile care sunt la Primăria municipiului Suceava. Pe data de 20 iulie este un termen de judecată între Primărie și SC TERMICA cu privire la aceste terenuri și sperăm să se clarifice acest lucru ca pe data de 21 iulie să putem face ședința extraordinară.

Aș vrea să vă mai spun că am fost la Prefectură la o ședință a Comitetului pentru situații de urgență. În municipiul Suceava avem pagube destul de însemnate ca urnare a ploilor abundente care au fost în ultima perioadă. Comisia constituită la nivel de Prefectură, Primărie a constatat că în Suceava au fost avariate ușor 9 case în Ițcani. Așa cum am anunțat, și colegii de la PSD au venit cu această propunere, vom ajuta persoanele din zona Ițcani care au fost afectate și vom intra în luna iulie cu un proiect de ședință în acest sens. Aceștia au suferit pagube minime în comparație cu ceea ce este în alte localități, pagube mari s-au înregistrat la barajul de la Berchișești fiind posibilă ruperea digului punând în pericol astfel alimentarea cu apă potabilă a municipiului Suceava. Am solicitat o sumă de 12 miliarde pentru repararea digului. O altă pagubă însemnată este la podul tehnologic peste râul Suceava unde a cedat un pilon. Avem o soluție să folosim tot acel pod prin montarea unei balustrade între cei doi stâlpi. Se va face o expertiză și sper să se rezolve această problemă. De asemenea, am solicitat sume de bani pentru alunecările de teren de pe dealul Teodoreni și din zona Zamca - Școala Filadelfia, câte 5 miliarde pentru fiecare locație. Chiar dacă nu am avut inundații foarte mari în municipiu pagubele sunt destul de însemnate.

Dl. Donțu: Eu vă rog să reflectați asupra majorării capitalului social la SC TERMICA. Din presă am aflat că aveți ca strategie majorarea prețului la gigacalorie cu un procent mai mic decât ar reieși din eliminarea subvențiilor și va fi afectat bugetul. Ați afirmat public că societatea se va înregistra cu pierderi și acest lucru ne va duce în situația spre o nouă centrală. In acest caz de ce capitalizăm noi o societate care va intra în faliment? Să aibă masa credală mai mult de împărțit? Nu înțeleg acest lucru și vă rog să îl clarificați.

Dl. Primar: Eu nu spun în presă decât ceea ce stabilim noi în Consiliul Local și dumneavoastră ați fost unul din strategii societății de termoficare. Așa cum am afirmat și altă dată, indiferent ce investitor va veni la SC TERMICA, trebuie să fie clarificată situația din punct de vedere patrimonial. Așa cum știți noi anul trecut am avut acea diminuarea de capital și firesc era să o majorăm înapoi cu terenurile pentru că așa este corect și așa ne-am consultat cu cei de la Curtea de Conturi. Nu are importanță valoarea pe care o punem acolo. Acesta este singura soluție legală ca astăzi să putem da aceste terenuri la TERMICA. Nu este nici o strategie de a face o altă societate, TERMICA rămâne o societate de sine stătătoare. Ceea ce se dorește să se facă este o societate de mici dimensiuni numai pentru termoficarea orașului, care nu are nici o legătură cu SC TERMICA. Este o societate paralelă în ideea că nu vom putea găsi o soluție, și se pare că nu în condițiile actuale, de a salva societatea SC TERMICA și trebuie să fim realiști și să avem posibilitatea să asigurăm căldură cetățenilor în iarna 2011-2012. In iarna 2010-2011, am avut o discuție cu dl director Plăcintă, și pe data de 12 iulie va fi prima licitație pentru cărbuni la TERMICA, se va implica Primăria municipiului Suceava prin garantarea a cel puțin 100 de miliarde pentru asigurarea cărbunilor în acest an, deci nu este nimic de ascuns, iar strategia nu o fac eu ci am stabilit-o în Consiliul Local.

Dl. Donțu: Dacă ați afirmat că nu știm dacă o mai putem salva de ce o capitalizăm?

Dl. Primar: Pentru a putea veni un investitor acolo să facă o nouă societate, firma de consultanță care a câștigat licitația la SC TERMICA, pune această condiție, „ca terenurile să fie la TERMICA” ca în momentul în care vine investitorul să aibă clarificată situația patrimonială. Va fi o colaborare între TERMICA care va pune la dispoziție acea suprafață de tren și acea societate care va veni să facă investiția.

Dl. Donțu: „Pentru noul investitor nu va fi o piatră de moară faptul că va trebui să intre în colaborare cu SC TERMICA, o societate care tocmai ați spus că nu o putem salva?”

Dl. Primar: Am spus că nici într-un caz nu putem salva SC TERMICA pe actuala structură. „Firma de avocatură Boștină” și avocații de la București care fac consultanța la TERMICA, cer clarificarea situației patrimoniale privind trecerea terenurilor la SC TERMICA. Singura soluție este de a majora capitalul social după care împreună cu Registrul Comerțului urmează să vedem care vor fi următorii pași. Inclusiv cei de la ANRSC și ANRE în momentul în care am diminuat capitalul social, având în vedere consecințele pe care le au ele asupra tarifelor, au pus această întrebare la care le-am răspuns că este vorba de o diminuare urmată de o majorare de capital social prin regularizarea patrimonială între TERMICA și Primărie cu terenurile.

Dl. lordache: Doresc să fac o propuenere pentru ședința extraordinară din data de 21 sau 26 iulie. Vreau să vă informez că am redactat proiectul de hotărâre pentru ajutor bănesc acordat celor din Ițcani, suma ridicându-se la aproximativ 180 de milioane de lei vechi. Vis-a-vis de ceea ce ați spus dumneavoastră și de datele la care a ajuns Comisia pe care dumneavoastră ați numit-o vă spun că nu sunt 9 case ci 11, 2 case nu au fost identificate de această comisie. Am trecut aceste 2 case în această listă a familiilor a căror locuințe au suferit pagube la inundațiile din 28-29 iunie și aș dori ca pe ordinea de zi a ședinței extraordinare să punem și acest proiect pentru că oamenii aceia trebuie să își refacă locuințele.

Dl. Primar: Comisia este numită de Prefectură nu prin dispoziția Primarului. Cei care fac parte din această comisie au fost la fața locului și au constatat că sunt avarii ușoare la 9 case, suma propusă de ei pentru despăgubiri este de 156 de milioane de lei vechi. Așa cum știți totdeauna i-am ajutat când au fost calamități în municipiul Suceava însă eu sunt de părere să mai așteptăm puțin pentru a vedea dacă primim sau nu niște bani de la Guvern. Eu voi colabora cu dumneavoastră iar în măsura în care nu avem șanse să primin bani de la Guvern vom intra în Codiliul Local în ședința din luna aceasta.

Dl. lordache: Mai doresc să subliniez un lucru și să mulțumesc persoanelor din cadrul Primăriei care mi-au pus niște date la dispoziție pentru a le confrunta cu datele obținute de noi.

Dl. Harșovschi: In ultima ședință de Consiliu Local dl. consilier Donțu mi-a solicitat să îi pun la dispoziție facturile de pe perioada zilelor Sucevei. Vreau să anunț că a doua zi după finalizarea acestora l-am contactat telefonic pe dl. Donțu și l-am invitat la Primărie a venit și a discutat cu dl. Hostiuc director la Direcția de ecologizare și cred că s-a înțeles faptul că în municipiul Suceava contractul cu Rosal presupune doi termeni clari și anume că gunoiul în municipiul Suceava se ridică indiferent de cantitate fie că sunt sărbătorile de Paști, de Crăciun sau Zilele Sucevei. Deci nu sunt facturi suplimentare pentru zilele Sucevei iar la măturatul stradal tot timpul sunt prevăzute doar suprafețe și niciodată nu au fost prevăzute suprafețe maxime sau minime care trebuie măturate așa cum apare în contractul încheiat cu Rosal. Cred că dl. Donțu a înțeles acest lucru și în urma discuțiilor avute cu dumnealui urmează să vină cu o solicitare scrisă astfel încât să îi punem la dispoziție contractul cu ROSAL și actele adiționale și în acest mod el să ne spună exact ceea ce dorește.

Dl. Donțu: Imi pare rău că avem păreri diferite cu privire la discuția pe care am avut-o. Este adevărat că din 2007 s-a schimbat modul în care este administrată salubritatea în municipiul Suceava. Asta nu înseamnă că până ați ajuns dumeavoastră viceprimar sistemul de colectare a gunoiului nu era cum am precizat eu. Avem nevoie de contractul de salubrizare din 2004,voi solicita și în scris, dar problema nu s-a finalizat. Din respect pentru dl. director Hostiuc care pleca în concediu de odihnă am acceptat să reluăm aceste lucruri după ce se întoarce din concediul de odihnă. Nu o tratați ca pe o chestiune rezolvată pentru că vă pripiți.

Dl. Harșovschi: Am informat Consiliul Local datorită faptului că eram obligat să aduc aceste informații și rămâne ca dumneavoastră să aduceți o crere scrisă specificând ce anume doriți să știți.

Dl. Donțu: Sunt surprins că din acea discuție în care eu am înțeles un om care pleca în concediu dumneavoastră ați înțeles altceva.

Dl. Secretar: Dl. lordache a depus deja proiectul pentru acordarea despăgubirilor bănești pentru inundații

Dl. Donțu, președintele de ședință, declară închise lucrările ședinței și mulțumește celor prezenți pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ DONȚU OVIDIU LIVIU ’


SECRETAR MUNICIPIU

JR. CIUTAC IOAN


ÎNTOCMIT

ROIBU SIMONA ANDREEA