Hotărârea nr. 299/2010

HOTĂRÂRE,De completare a HCL nr. 191/2010 privind punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava ’’ a terenului pentru reabilitare şi extindere câmp de puţuri Berchişeşti; zonă de protecţie sanitară pentru sursa de apă Berchişeşti ; reabilitare staţie de tratare a apei Mihoveni

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                  

 

 HOTĂRÂRE

 

            De completare a HCL nr. 191/2010 privind punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava ’’ a terenului pentru reabilitare şi extindere câmp de puţuri Berchişeşti; zonă de protecţie sanitară pentru sursa de apă Berchişeşti ; reabilitare staţie de tratare a apei Mihoveni

 

          Consiliul Local al Municipiului Suceava.

Având în vedere:

Expunerea de motive  înregistrată cu nr.37657 / 13.12.2010

Raportul Serviciului investiţii nr. 37658 / 13.12.2010 şi Raportul Comisiei economico-financiară, juridică şi disciplinară;

În conformitate cu prevederile Legii nr.  273 din 2006 privind finanţele publice locale.

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. (b)- alin.4 lit.(d), art. 45, alin. 1, art. 47 şi art. 49 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

 

-Art.I.   Se completează  şi modifică art. 1 aliniat 1 din HCL nr. 191/2010, privind punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul  Suceava” a terenului pentru reabilitare şi extindere câmp de puţuri Berchişeşti; zonă de protecţie sanitară pentru sursa de apă Berchişeşti; reabilitare staţie de tratare a apei Mihoveni , şi va avea următorul conţinut:

Art. 1(1) Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Suceava” a terenului pentru obiectivele:

 -reabilitare şi extindere câmp de puţuri Berchişeşti -75 puţuri;

- zonă de protecţie sanitară pentru sursa de apă Berchişeşti;

- reabilitare staţie de tratare a apei Mihoveni”

-Art.II.    Se completează art.2 aliniat 1 din HCL nr.191/2010 şi va avea următorul conţinut:

Art. 2 (1) -reabilitare şi extindere câmp de puţuri Berchişeşti – 75 puţuri”

Art.III. Celelelate prevederi ale hotărârii rămân valabile.