Hotărârea nr. 187/2010

HOTĂRÂRE,privind mandatarea reprezentantului consiliului local al municipiului Suceava, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava pentru alegerea Consiliului director al Asociaţiei şi semnarea actelor adiţionale de modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

                                                                                                                                  

 

 

 

 HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului consiliului local al municipiului Suceava, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava pentru alegerea Consiliului director al Asociaţiei şi semnarea actelor adiţionale de modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei

 

          Consiliul local al municipiului Suceava;

          Având în vedere Expunerea de motive nr. 26512/24.08.2010  Raportul Serviciului investiţii nr. 26513/24.08.2010 şi Raportul Comisiei economico-financiară, juridică si disciplinară;

          În temeiul  art.36 alin.(6) lit.a) pct. 14, şi al art. 45 alin. (1), din Legea  administaţiei publice locale nr.215/2001, republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE :

 

          Art. unic  Se mandatează domnul primar Ion Lungu, reprezentantul Consiliului Local al municipiului Suceava, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava pentru alegerea Consiliului director al Asociaţiei şi semnarea actelor adiţionale de modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei

 

            

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                      Contrasemneaza

TCACIUC NELU-VASILE                                                              SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                    JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

Nr. 187 Din 26 august 2010