Hotărârea nr. 143/2010

H O T A R A R E,Privind repartizarea apartamentului nr.1 şi a apartamentului nr.2 din blocul 140, situate pe str. Gheorghe Doja nr.156, BL.140, sc.A, familiei Cojocaru Lucşa Dănuţ şi familiei Iacob Veronica

 

Anexă

 
MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593       

                   

 

SERVICIUL EVIDENŢA ŞI ADMINISTRAREA IMOBILELOR DE LOCUIT

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Nr.                 din

 


APROB,

PRIMAR

 

 

RAPORT

Privind repartizarea apartamentului nr.1 şi a apartamentului nr.2 din blocul 140, situate pe str. Gheorghe Doja nr.156, BL.140, sc.A, familiei Cojocaru Lucşa Dănuţ şi familiei Iacob Veronica

 

In conformitate cu prevederile Legii 114/1996 si HG nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 114/1996, art. 30, comisia sociala intrunita in data de 29.06.2010, a propus repartizarea a două apartamente, în care şi-a desfăşurat activitatea Grădiniţa nr.13,  situate in Suceava, str. Gheorghe Doja nr.156, bl.140, sc.A, familiilor Cojocariu Lucşa Dănuţ şi Iacob Veronica, pentru urmatoarele motive:

Locuinţele situate în Suceava, str. Gheorghe Doja nr.156, bl.140, au fost deţinuţe cu chirie de Grădiniţa nr.13, în care şi-a desfăşurat activităţi de educaţie şi care a predat spaţiile după restrîngerea activităţii .

În şedinta comisiei sociale din data de 29.06.2010 s-a aprobat repartizarea celor două apartamente familiilor Cojocariu Lucşa Dănuţ şi Iacob Veronica.

D-nul Cojocariu Lucşa Dănuţ este anagajatul firmei SC FGM IAŞI-punctul de lucru în Municipiul Suceava, în prezent aflîndu-se în concediul de paternitate.

Este căsătorit din anul 2003 cu d-na Cojocariu Lucşa Rodica, soţia acestuia prestând activităţi individuale la domiciliu (croitorie), realizând lunar un venit de 500 lei.

Din relatia de căsătorie au rezultat 3 copii minori, în vârstă de 6 ani, 4 ani şi 3 ani ( Cojocariu Lucşa Robert, Cojocariu Lucşa Teodora, Cojocariu Lucşa Emanuel) fiind toţi încadraţi într-un grad de handicap- Deficienţă funcţională medie, conform certificatelor medicale eliberate de Comisia pentru Protecţia Copilului Suceava.  Minorii au fost supuşi în repetate rânduri evaluărilor medicale si urmează tratament medicamentos în permanenţă.

Familia Cojocariu Lucşa Dănuţ locuieşte cu chirie pe str. Şeptilici nr.3, într-o cameră şi bucătărie, cu o suprafaţă totală de 18 mp, fără grup social. Imobilul prezintă stare avansată de degradare, emanând miros de mucegai ce periclitează şi mai mult sănătatea copiilor, diagnosticaţi cu bronşită asmatiformă, pneumonie interstiţială dispneizantă, suflu sistolic, tumoare suprarenală dreaptă.

Familia Cojocariu Lucşa Dănuţ este nevoită să părăsească locuinţa, întrucât proprietarul doreşte să-şi vândă casa şi terenul.

 Familia Cojocariu Lucşa Dănuţ are depus dosar de locuintă la serviciul evidenţa  şi administrarea imobilelor de locuit din anul 2008, fiind luat în discuţie ca un caz social prioritar.

Potrivit Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, autorităţile publice au obligaţia să ia măsuri pentru introducerea unui criteriu de prioritate pentru închirierea unei locuinţe. Astfel, persoanele cu handicap, printre alte drepturi, au prioritate la acordarea unei camere de locuit, suplimentar faţă de normele minimale de locuit.

Având în vedere situaţia prezentată mai sus, ţinând cont şi de faptul că cei 3 copii sunt încadraţi într-un grad de handicap,  precum si faptul ca familia Cojocariu Lucşa Dănuţ nu dispune de posibilitati materiale pentru a-şi cumpăra o locuinţă propunem repartizarea apartamentului nr.1, compus din 3 camere şi bucătărie, situat în str. Gheorghe Doja nr.156, bl.140.sc.A.

Un alt caz social prioritar este cel al familiei Iacob Veronica.

D-na Iacob Veronica este încadrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, în prezent aflîndu-se în concediul de maternitate.

Este căsătorită din anul 2004 cu d-nul Iacob Daniel Ionuţ, soţul acesteia fiind angajat la Primăria Comunei Ilişesti.

Din relaţia de căsătorie au rezultat 3 copii minori, în vârstă de 1 an, 3 ani şi 5 ani  (Iacob Lăcrămioara, Iacob Andreea şi Iacob Gabriela).

Familia Iacob Veronica locuieşte cu chirie pe str. Lazăr Vicol nr.1, bl.E4, sc.B, ap.9, compus din două camere şi bucătărie, cu o suprafaţă totală de 20 mp. D-na Iacob Veronica, împreună cu copiii şi soţul, este nevoită să predea locuinţa închiriată, deoarece proprietara urmează să efectueze lucrări de reamenajare pentru viitoarea familie a fiului său. Situaţia familiei Iacob este disperată întrucât proprietarii ce-şi dau spre închiriere locuinţele refuză familiile ce au în întreţinere mai mult de 1 copil, cu atât mai mult cu cât sunt şi minori. De altfel, nici situaţia financiară a celor doi soţi( bugetari) nu le mai permite achitarea unei chirii în condiţiile pieţii.

Familia Iacob Veronica are depus dosar de locuintă la serviciul evidenţa  şi administrarea imobilelor de locuit din anul 2005, fiind luat în discuţie ca un caz social prioritar.

Ţinând cont de faptul că familia Iacob Veronica nu dispune de posibilităţi materiale pentru a-si cumpăra o locuinţă propunem repartizarea apartamentului nr.2, compus din 3 camere şi bucătărie, situat în str. Gheorghe Doja nr.156, bl.140, sc.A.

Analizând cele două cazuri, prioritar sociale, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

 

SEF SERVICIU,

MURESAN LORENA

 

 

 

 

 

 

 

Anexă

 
MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593       

                   

 

PRIMAR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Nr.                 din

 

 

 


EXPUNERE DE MOTIVE

Privind repartizarea apartamentului nr.1 şi a apartamentului nr.2 din blocul 140, situate pe str. Gheorghe Doja nr.156, BL.140, sc.A, familiei Cojocaru Lucşa Dănuţ şi familiei Iacob Veronica

 

 

 

 

 

            Analizând în şedinţa comisiei sociale, întrunită în data de 29.06.2010, documentatia aflată în dosarele  depuse  în vederea repartizarii locuinţelor situate in Suceava, str. Gheorghe Doja nr.156, bl.140, sc.A, conform Legii 114/1996 si HG nr.1275/2000, studiind raportul Serviciului Evidenţa şi Administrarea Imobilelor de locuit, propun Consiliului Local spre aprobare repartizarea apartamentului nr.1 şi a apartamentului nr.2 din blocul 140, situate pe str. Gheorghe Doja nr.156, BL.140, sc.A, familiei Cojocaru Lucşa Dănuţ şi familiei Iacob Veronica.

            În motivaţie am reţinut următoarele aspecte soaiale ale celor două familii:

1. D-nul Cojocariu Lucşa Dănuţ este anagajatul firmei SC FGM IAŞI-punctul de lucru în Municipiul Suceava, în prezent aflîndu-se în concediul de paternitate.

Este căsătorit din anul 2003 cu d-na Cojocariu Lucşa Rodica, soţia acestuia prestând activităţi individuale la domiciliu (croitorie), realizând lunar un venit de 500 lei.

Din relatia de căsătorie au rezultat 3 copii minori, în vârstă de 6 ani, 4 ani şi 3 ani ( Cojocariu Lucşa Robert, Cojocariu Lucşa Teodora, Cojocariu Lucşa Emanuel) fiind toţi încadraţi într-un grad de handicap- Deficienţă funcţională medie, conform certificatelor medicale eliberate de Comisia pentru Protecţia Copilului Suceava.  Minorii au fost supuşi în repetate rânduri evaluărilor medicale si urmează tratament medicamentos în permanenţă.

Familia Cojocariu Lucşa Dănuţ locuieşte cu chirie pe str. Şeptilici nr.3, într-o cameră şi bucătărie, cu o suprafaţă totală de 18 mp, fără grup social. Imobilul prezintă stare avansată de degradare, emanând miros de mucegai ce periclitează şi mai mult sănătatea copiilor, diagnosticaţi cu bronşită asmatiformă, pneumonie interstiţială dispneizantă, suflu sistolic, tumoare suprarenală dreaptă.

Familia Cojocariu Lucşa Dănuţ are depus dosar de locuintă la serviciul evidenţa  şi administrarea imobilelor de locuit din anul 2008, fiind luat în discuţie ca un caz social prioritar şi este somată să predea locuinţa proprietarului.

 Potrivit Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, autorităţile publice au obligaţia să ia măsuri pentru introducerea unui criteriu de prioritate pentru închirierea unei locuinţe. Astfel, persoanele cu handicap, printre alte drepturi, au prioritate la acordarea unei camere de locuit, suplimentar faţă de normele minimale de locuit.

Având în vedere situaţia prezentată mai sus, ţinând cont şi de faptul că cei 3 copii sunt încadraţi într-un grad de handicap,  precum si faptul ca familia Cojocariu Lucşa Dănuţ nu dispune de posibilitati materiale pentru a-şi cumpăra o locuinţă propun repartizarea apartamentului nr.1, compus din 3 camere şi bucătărie, situat în str. Gheorghe Doja nr.156, bl.140.sc.A.

2.D-na Iacob Veronica este încadrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, în prezent aflîndu-se în concediul de maternitate.

Este căsătorită din anul 2004 cu d-nul Iacob Daniel Ionuţ, soţul acesteia fiind angajat la Primăria Comunei Ilişesti.

Din relaţia de căsătorie au rezultat 3 copii minori, în vârstă de 1 an, 3 ani şi 5 ani  (Iacob Lăcrămioara, Iacob Andreea şi Iacob Gabriela).

Familia Iacob Veronica locuieşte cu chirie pe str. Lazăr Vicol nr.1, bl.E4, sc.B, ap.9, compus din două camere şi bucătărie, cu o suprafaţă totală de 20 mp. D-na Iacob Veronica, împreună cu copiii şi soţul, este nevoită să predea locuinţa închiriată, deoarece proprietara urmează să efectueze lucrări de reamenajare pentru viitoarea familie a fiului său. Situaţia familiei Iacob este disperată întrucât proprietarii ce-şi dau spre închiriere locuinţele refuză familiile ce au în întreţinere mai mult de 1 copil, cu atât mai mult cu cât sunt şi minori. De altfel, nici situaţia financiară a celor doi soţi( bugetari) nu le mai permite achitarea unei chirii în condiţiile pieţii.

Familia Iacob Veronica are depus dosar de locuintă la serviciul evidenţa  şi administrarea imobilelor de locuit din anul 2005, fiind luat în discuţie ca un caz social prioritar.

Ţinând cont de faptul că familia Iacob Veronica nu dispune de posibilităţi materiale pentru a-si cumpăra o locuinţă propunem repartizarea apartamentului nr.2, compus din 3 camere şi bucătărie, situat în str. Gheorghe Doja nr.156, bl.140, sc.A.

Analizând cele două cazuri, prioritar sociale, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

 

 

 

INITIATOR,

P R I M A R,

ION LUNGU

 

 

 

 

 

 

                             ROMANIA

                    JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

 

 

H O T A R A R E

Privind repartizarea apartamentului nr.1 şi a apartamentului nr.2 din blocul 140, situate pe str. Gheorghe Doja nr.156, BL.140, sc.A, familiei Cojocaru Lucşa Dănuţ şi familiei Iacob Veronica

 

Consiliul Local al municipiului Suceava

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrata cu nr.                                       , Raportul Serviciului Evidenţa şi Administrarea Imobilelor de locuit înregistrat cu nr.                                               şi Raportul comisiei învăţământ, relatţexterne, sănătate, familii, cultură culte şi protecţie socială;

            În temeiul prevederilor art.43, art.44, art.48 din Legea locuinţei nr. 114/1996 si art. 30 din HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 114/1996;

            În baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. “c”, alin.5 lit”a”, art.45 alin.3, art.47 şi art.49 din Legea 215/2002, privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare:

 

H O T A R A S T E

 

Art.1 Se aproba repartizarea apartamentului nr.1 şi a apartamentului nr.2 din blocul 140, situate pe str. Gheorghe Doja nr.156, BL.140, sc.A, familiei Cojocaru Lucşa Dănuţ şi familiei Iacob Veronica

Art.2 Primarul municipiului Suceava prin Serviciul Evidenţa şi Administrarea Imobilelor de Locuit va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                             CONTRASEMNEAZA

  DONTU OVIDIU LIVIU                                                SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                JR. CIUTAC IOAN

 

 

 

Nr. 143 Din 30 iunie 2010