Hotărârea nr. 134/2010

HOTĂRÂRE,privind modificarea HCL 332/16.12.2009 a condiţiilor şi a preţului de vînzare a spaţiilor medicale din Centrul Medical Bucovina str. Calea Uniri nr.24-26

                  

                  ROMANIA

         JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                    SUCEAVA                                                                                                                

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL 332/16.12.2009 a condiţiilor şi a preţului de vînzare a spaţiilor medicale din Centrul Medical Bucovina str. Calea Uniri nr.24-26

 

            Consiliul Local al Municipiului Suceava;

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava inregistrata la nr. 21011/25.06.2010,raportul Serviciului Patrimoniu inregistrat la nr.21012/25.06.2010 precum şi raportul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară ;

            În baza prevederilor art. 5 alin. (2) şi art. 10 alin. (1) din OUG nr. 68/28.05.2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical;

În temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c şi al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicată a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;. 

 

HOTARASTE:

 

Art. I.   Se modifică art. 2 al.1 din HCL nr.332/16.12.2009 şi va avea următorul cuprins:

     „Art. 2. Se aprobă condiţiile şi noul preţ de vânzare din procesul verbal de negociere încheiat între comisia pentru vânzarea spaţiilor medicale şi titularul acestuia conform anexei la prezenta hotărâre.”

Art. II.   Se modifică art.4 din HCL nr.332/16.12.2010 şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. Raportul de evaluare întocmit pentru spaţiile medicale respectiv camerele 47,48,49,50  precum şi noul proces verbal de negociere constituie anexă la prezenta hotărâre.”

Art. III. Celelalte prevederi ale HCL. Nr. 332/16.12.2009 rămân neschimbate.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                              CONTRASEMNEAZA

   DONTU OVIDIU LIVIU                                                             SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                                    JR. CIUTAC IOAN

 

 

Nr. 134 Din 30 iunie 2010