• Hotărârea 123/2021 - Municipiul Suceava - 27.05.2021

  Hotărâre privind acordarea mandatului special Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să declanșeze procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății ACET SA conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 122/2021 - Municipiul Suceava - 27.05.2021

  Hotărâre privind aprobarea proiectului ”Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național Petru Rareș” și a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului
 • Hotărârea 121/2021 - Municipiul Suceava - 27.05.2021

  Hotărâre privind transformarea unor posturi în statul de funcții al Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava
 • Hotărârea 120/2021 - Municipiul Suceava - 27.05.2021

  Hotărâre privind transformarea unui post în statul de funcții al Primăriei municipiului Suceava
 • Hotărârea 119/2021 - Municipiul Suceava - 27.05.2021

  Hotărâre privind aprobarea rezultatului final al procedurii de evaluare a managementului Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava
 • Hotărârea 118/2021 - Municipiul Suceava - 27.05.2021

  Hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare ca administratori de condominii
 • Hotărârea 117/2021 - Municipiul Suceava - 27.05.2021

  Hotărâre privind aprobarea efectuării schimbului și repartizarea a șase locuințe aflate în administrarea Municipiului Suceava
 • Hotărârea 116/2021 - Municipiul Suceava - 27.05.2021

  Hotărâre privind aprobarea repartizării a 13 locuințe pentru tineri,destinate închirierii realizate prin programul ANL,din Ansamblul Metro,bl.30,Ansamblul Metro Petrom și Ansamblul Privighetorii
 • Hotărârea 115/2021 - Municipiul Suceava - 27.05.2021

  Hotărâre privind procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C Transport Public Local S.A. Suceava
 • Hotărârea 114/2021 - Municipiul Suceava - 27.05.2021

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de autotaxare în parcările cu plată din municipiul Suceava
 • Hotărârea 113/2021 - Municipiul Suceava - 27.05.2021

  Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava împreună cu Muzeul Național al Bucovinei în vederea înființării unei stații de încărcare trotinete electrice amplasate la Cetatea de Scaun a Sucevei
 • Hotărârea 112/2021 - Municipiul Suceava - 27.05.2021

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind drepturi,obligații și sancțiuni în utilizarea serviciului de închiriere trotinete electrice
 • Hotărârea 111/2021 - Municipiul Suceava - 27.05.2021

  Hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 19/29.01.2015 privind acordarea de facilități pentru transportul public local și aprobarea contractului – cadru de acordare a subvenției pentru transportul public local de călători,cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 110/2021 - Municipiul Suceava - 27.05.2021

  Hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor bunuri imobile nou identificate,precum și modificarea elementelor de identificare a unor bunuri imobile evidențiate în inventarul domeniului privat al municipiului Suceava,aprobat prin HCL nr. 26 din 30.01.2020
 • Hotărârea 109/2021 - Municipiul Suceava - 27.05.2021

  Hotărâre privind prelungirea duratei de atribuire în folosință gratuită către Fundația de Binefacere a Nevăzătorilor din România ”Orbul Bartimeu” Suceava a unor spații în suprafață totală de 60,56 mp,situate în incinta imobilului proprietate publică a municipiului Suceava,din Suceava,str. Petru Rareș nr. 58
 • Hotărârea 108/2021 - Municipiul Suceava - 27.05.2021

  Hotărâre privind vânzarea către Centrul Medical Bucovina a cotelor părți în suprafață de 0,81 mp și respectiv 0,82 mp proprietate privată a municipiului Suceava aferente spațiilor în suprafață de 15,9 mp și respectiv 16 mp rezultate ca urmare a operațiunii de subapartamentare a spațiului situat în Suceava str. Calea Unirii nr. 26
 • Hotărârea 107/2021 - Municipiul Suceava - 27.05.2021

  Hotărâre privind acceptarea în domeniul privat al municipiului Suceava a donației constând în conductă apă potabilă,cămin apometru și hidrant din partea S.C. SOCAR PETROLEUM S.A
 • Hotărârea 106/2021 - Municipiul Suceava - 27.05.2021

  Hotărâre privind respingerea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea locuințe colective,spații comerciale,locuri de parcare,sistematizare verticală,împrejmuire,racorduri/branșamente,pe teren proprietate privată – Solicitant: Sanemi S.R.L
 • Hotărârea 105/2021 - Municipiul Suceava - 27.05.2021

  Hotărâre privind aprobarea numărului de burse școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava
 • Hotărârea 104/2021 - Municipiul Suceava - 27.05.2021

  Hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Culturală ”Romantic Art” Șcheia,Suceava
 • Hotărârea 103/2021 - Municipiul Suceava - 27.05.2021

  Hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Științifică de Drept și Administrație Publică Suceava
 • Hotărârea 102/2021 - Municipiul Suceava - 27.05.2021

  Hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Suceava pentru anul 2021,a proiectelor declarate câștigătoare de Comisia de evaluare și selecție în data de 18.05.2021
 • Hotărârea 101/2021 - Municipiul Suceava - 27.05.2021

  Hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România
 • Hotărârea 100/2021 - Municipiul Suceava - 27.05.2021

  Hotărâre privind rectificarea Bugetului Instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2021
 • Hotărârea 99/2021 - Municipiul Suceava - 27.05.2021

  Hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2021
 • Hotărârea 98/2021 - Municipiul Suceava - 27.05.2021

  Hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pentru bugetul general al municipiului Suceava și situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2020
 • Hotărârea 96/2021 - Municipiul Suceava - 22.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind conferirea post-mortem a titlului de,„Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava” domnului Alexandru-Cornel Grosar
 • Hotărârea 95/2021 - Municipiul Suceava - 22.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava”,,doamnei Prof. univ. dr. Elena-Brândușa Steiciuc
 • Hotărârea 94/2021 - Municipiul Suceava - 22.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind actualizarea statului de funcții al ,Primăriei municipiului Suceava
 • Hotărârea 93/2021 - Municipiul Suceava - 22.04.2021

  HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ AL,MUNICIPIULUI SUCEAVA
 • Hotărârea 92/2021 - Municipiul Suceava - 22.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 300 din ,25 octombrie 2018, cuprinzând norme privind buna conviețuire, ordinea și liniștea publică, transportul public de călători, gospodărirea orașului și protecția mediului, precum și comercializarea produselor și serviciilor de piață în municipiul Suceava, modificată și completată prin H.C.L. nr. 23/2020
 • Hotărârea 91/2021 - Municipiul Suceava - 22.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea de principiu a înfiinţării unei autogări de către ,S.C. CEZTRANS COMPANY S.R.L.
 • Hotărârea 90/2021 - Municipiul Suceava - 22.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a piețelor agroalimentare și a Complexului Comercial Bazar situate în municipiul Suceava
 • Hotărârea 89/2021 - Municipiul Suceava - 22.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind modificarea HCL nr. 350/14.12.2017 privind cuantumul ratelor lunare/anuale stabilite sub forma unei sume egale cu chiria stabilită pe piața liberă ,și a tarifelor aplicabile pentru anul 2018
 • Hotărârea 88/2021 - Municipiul Suceava - 22.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii farmaciei existente la parterul blocului de locuințe siuate în Suceava, str. Calea Burdujeni nr.20, bl.147
 • Hotărârea 87/2021 - Municipiul Suceava - 22.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor bunuri imobile și mobile nou identificate, precum și modificarea elementelor de identificare a unor bunuri imobile evidențiate în inventarul domeniului privat al municipiului Suceava, ,aprobat prin HCL nr. 26 din 30.01.2020
 • Hotărârea 86/2021 - Municipiul Suceava - 22.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind atribuirea în folosință gratuită către Asociația Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, Centrul Medico – Social de Îngrijire la Domiciliu a unui spațiu în suprafață totală de 391,75 mp, situat în Suceava, str. Calea Unirii nr.15
 • Hotărârea 85/2021 - Municipiul Suceava - 22.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea listelor cu bunurile imobile terenuri/construcții ce fac obiectul coridoarelor de expropriere aferente investițiilor inițiate de Municipiul Suceava ,în zona Cartierului Obcini și str. Ștefan Tomșa
 • Hotărârea 84/2021 - Municipiul Suceava - 22.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind numirea grupului de lucru cu rol consultativ pentru stabilirea temei, obiectivelor și cerințelor Planurilor Urbanistice Zonale inițiate de municipiul Suceava
 • Hotărârea 83/2021 - Municipiul Suceava - 22.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism – CTATU şi a regulamentului de funcţionare al acesteia, conform Legii 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 82/2021 - Municipiul Suceava - 22.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind modificarea anexei la HCL nr. 273/26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugetare din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Suceava
 • Hotărârea 81/2021 - Municipiul Suceava - 22.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava împreună cu Muzeul Național al Bucovinei în vederea înființării unei stații de încărcare trotinete electrice amplasate la Cetatea de Scaun a Sucevei
 • Hotărârea 80/2021 - Municipiul Suceava - 22.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind modul de calcul a contribuției lunare de întreținere a copiilor ce frecventează Creșa Nr.1 Suceava
 • Hotărârea 79/2021 - Municipiul Suceava - 27.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat care nu dețin locuință pe teritoriul municipiului Suceava
 • Hotărârea 78/2021 - Municipiul Suceava - 22.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava
 • Hotărârea 77/2021 - Municipiul Suceava - 22.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind modificarea HCL nr. 197 din 25.07.2019 privind aprobarea proiectului “Revitalizare spaţiu public urban din Municipiul Suceava” şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului
 • Hotărârea 76/2021 - Municipiul Suceava - 22.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind modificarea anexei la HCL nr. 62 din 28 martie 2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici din cadrul proiectului “Revitalizare spațiu public urban din Municipiul Suceava” cod SMIS 129478
 • Hotărârea 75/2021 - Municipiul Suceava - 22.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea ACORDULUI DE PARTENERIAT,în cadrul Programului Social „Dăruiește Responsabil”
 • Hotărârea 74/2021 - Municipiul Suceava - 22.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava şi,Fundația FARA - Centrul de Zi de Recuperare Emanuel Suceava
 • Hotărârea 73/2021 - Municipiul Suceava - 22.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava şi ,Asociaţia Lumină Lină Suceava –„Centrul social de noapte şi reinserţie socială ,a persoanelor fără adăpost - Sfânta Vineri”
 • Hotărârea 72/2021 - Municipiul Suceava - 22.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2021, încheiat între Municipiul Suceava şi Asociaţia ”Lumină Lină” –,Centrul Social de zi „Sfânta Vineri” Suceava
 • Hotărârea 71/2021 - Municipiul Suceava - 22.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2021, încheiat între Municipiul Suceava şi ,Asociația pentru Intervenție în Autism Suceava (AIAS) -Centrul de Zi „Atipic"
 • Hotărârea 70/2021 - Municipiul Suceava - 22.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2021 ,încheiat între Municipiul Suceava şi ,Asociaţia ''ASOCIAȚIA CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAȘI''- ,Serviciul social de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice
 • Hotărârea 69/2021 - Municipiul Suceava - 22.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2021 încheiat între Municipiul Suceava şi Asociaţia ''Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava''- Serviciul social de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice, proiect intitulat ,''Alături de cei nevoiaşi şi suferinzi''
 • Hotărârea 68/2021 - Municipiul Suceava - 22.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ, pentru anul 2021
 • Hotărârea 67/2021 - Municipiul Suceava - 22.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență familiei Lupu Adrian ,a cărui locuință de pe strada Crângului, nr. 22A a fost distrusă ,în urma incendiului din data de 15.03.2021
 • Hotărârea 66/2021 - Municipiul Suceava - 22.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Bugetului pentru anul 2021 ,al Societății Comerciale Parcuri Industriale Bucovina S.A.
 • Hotărârea 65/2021 - Municipiul Suceava - 22.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al ,S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2021
 • Hotărârea 64/2021 - Municipiul Suceava - 22.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Fundaţia Evanghelică de Binefacere a Nevăzătorilor din România ,„Orbul Bartimeu” Suceava
 • Hotărârea 63/2021 - Municipiul Suceava - 22.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Asociația „10 pentru folclor” Udești, Suceava
 • Hotărârea 62/2021 - Municipiul Suceava - 22.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult,aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
 • Hotărârea 61/2021 - Municipiul Suceava - 22.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului creditelor interne al Municipiului Suceava ,pentru anul 2021
 • Hotărârea 60/2021 - Municipiul Suceava - 22.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava,pentru anul 2021
 • Hotărârea 59/2021 - Municipiul Suceava - 22.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava pentru,trimestrul I al anului 2021, pe cele două secţiuni:,Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare
 • Hotărârea 58/2021 - Municipiul Suceava - 16.04.2021

  H O T Ă R Â R E,privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava și desemnarea reprezentantului municipiului Suceava care să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei,,precum și împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama municipiului Suceava, Actele adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava
 • Hotărârea 57/2021 - Municipiul Suceava - 16.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea finanțării de la bugetul local al Municipiului Suceava a proiectelor inițiate de către structurile sportive de drept public pentru anul 2021, în baza prevederilor Legii Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, declarate eligibile de Comisia de evaluare și selecție în data de 15.04.2021
 • Hotărârea 56/2021 - Municipiul Suceava - 16.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Suceava pentru anul 2021, a proiectelor declarate câștigătoare de Comisia de evaluare și selecție în data de 15.04.2021
 • Hotărârea 55/2021 - Municipiul Suceava - 16.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind modificarea Listei de investiții pentru proiecte finanțate din Bugetul creditelor interne pentru anul 2021
 • Hotărârea 54/2021 - Municipiul Suceava - 16.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind modificarea anexei la HCL nr. 31//25.02.2016, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 25.000.000 lei, ,cu modificările ulterioare
 • Hotărârea 53/2021 - Municipiul Suceava - 02.04.2021

  HOTĂRÂRE,privind modificarea HCL nr. 27/25.03.2021 privind,aprobarea Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava pe anul 2021
 • Hotărârea 52/2021 - Municipiul Suceava - 25.03.2021

  Hotărâre privind darea în folosință gratuită Spitalului Județean de Urgență “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava a unui spaţiu având destinaţia de cabinet medical, spaţiu situat în Suceava str. Ştefan cel Mare nr.78, în suprafaţă totală de 39,03 mp, identic cu unitatea individuală 31151-C1-U18 compus din 2 (doua) camere (1 cameră de 12,98 mp, a doua cameră de 11,72 mp), împreună cu cota indiviză de 14,33 mp din părţile comune ale cabinetului şi cota parte de 10,97 mp din terenul cabinetului
 • Hotărârea 51/2021 - Municipiul Suceava - 25.03.2021

  Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: aprilie, mai și iunie 2021
 • Hotărârea 50/2021 - Municipiul Suceava - 25.03.2021

  Hotărâre privind nominalizarea de către Consiliului Local al municipiului Suceava a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al municipiului Suceava
 • Hotărârea 49/2021 - Municipiul Suceava - 25.03.2021

  Hotărâre de modificare a Programului de Transport din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Suceava aprobat prin HCL nr. 333 din 24.11.2016, privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, cu modificările și completările HCL nr.52/2018
 • Hotărârea 48/2021 - Municipiul Suceava - 25.03.2021

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de evaluare a managementului Teatrului „Matei Vişniec” Suceava precum şi a comisiei de evaluare şi a celei de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 47/2021 - Municipiul Suceava - 25.03.2021

  Hotărâre privind participarea Municipiului Suceava la programul Comisiei Europene “Proposed Mission-100 Climate–neutral Cities by 2030 – by and for the Citizens”
 • Hotărârea 46/2021 - Municipiul Suceava - 25.03.2021

  Hotărâre privind aprobare “Regulament privind drepturi, obligaţii şi sancţiuni în utilizarea serviciului de închiriere trotinete electrice”
 • Hotărârea 45/2021 - Municipiul Suceava - 25.03.2021

  Hotărâre privind modificarea art. 2 din HCL nr. 137 din 10.07.2008 privind aprobarea listei spaţiilor proprietate privată a municipiului Suceava aflată în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava, în care funcţionează unităţi medicale precum şi a celor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor OUG nr. 68 din 28.05.2008 şi desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Suceava în Comisia constituită în vederea vânzării spaţiilor medicale, modificată prin HCL nr. 356 din 14.12.2017
 • Hotărârea 44/2021 - Municipiul Suceava - 25.03.2021

  Hotărâre privind aprobarea declanșării procedurilor legale în vederea realizării obiectivului de investiții Parcare str. Ștefan Tomșa din municipiul Suceava pe terenul în suprafață de 4512 mp
 • Hotărârea 43/2021 - Municipiul Suceava - 25.03.2021

  Hotărâre privind acceptarea în domeniul privat al municipiului Suceava a donației constând în parcela de teren în suprafață de 100 mp identică cu parcela cu număr cadastral 56531 din cartea Funciară a UAT Suceava, situată în Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918
 • Hotărârea 42/2021 - Municipiul Suceava - 25.03.2021

  Hotărâre privind declanșarea procedurilor legale în vederea realizării obiectivului de investiții Parcare în cartierul Obcini pe terenul în suprafață de 1538 mp limitrof străzilor Mesteacănului, Duzilor și b-dul Corneliu Coposu
 • Hotărârea 41/2021 - Municipiul Suceava - 25.03.2021

  Hotărâre privind declanşarea procedurilor legale în vederea realizării obiectivului de investiţii Parcare în cartierul Obcini pe terenul în suprafață de 3020 mp limitrof strazii Duzilor și B-dul Corneliu Coposu
 • Hotărârea 40/2021 - Municipiul Suceava - 25.03.2021

  Hotărâre privind declanșarea procedurilor legale în vederea realizării obiectivului de investiții –construire Grădiniță în cartierul Obcini pe terenul în suprafață de 1666 mp limitrof străzilor Duzilor și Mesteacănului
 • Hotărârea 39/2021 - Municipiul Suceava - 25.03.2021

  Hotărâre privind aprobarea închirierii pe bază de licitaţie publică, a unui imobil-spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Suceava , str. Cuza Vodă nr.25 în suprafaţă de 194mp, identic cu p.c.55822-C1
 • Hotărârea 38/2021 - Municipiul Suceava - 25.03.2021

  Hotărâre privind apartenenţa la domeniul privat al municipiului Suceava a unor bunuri imobile nou identificate în Cartierul Obcini şi zona Tătăraşi – str. Ştefan Tomşa
 • Hotărârea 37/2021 - Municipiul Suceava - 25.03.2021

  Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Consiliului Judeţean Suceava a unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă, în suprafaţă utilă de 290,07 mp situat în Suceava str. Nicolae Bălcescu nr.2 spaţiu ce aparţine domeniului privat al municipiului Suceava
 • Hotărârea 36/2021 - Municipiul Suceava - 25.03.2021

  Hotărâre privind solicitarea transmiterii sectoarelor de drumuri naționale și a terenurilor aferente aflate în domeniul public al statului, cu indicativele-DN2 km431+180-431+400, DN2 km441+500-442+211, DN17 km252+404-252+420, DN29A km 3+000-4+207, din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava și privind solicitarea transmiterii sectorului de drum național și a terenului aferent aflat în domeniul public al statului cu indicativul-DN29 km5+964-6+000, din administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
 • Hotărârea 35/2021 - Municipiul Suceava - 25.03.2021

  Hotărâre privind respingerea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea de locuințe colective, spații comerciale, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată, solicitant SANEMI S.R.L.
 • Hotărârea 34/2021 - Municipiul Suceava - 25.03.2021

  Hotărâre privind aprobarea organizării concursului de soluții, constituirea comisiei tehnice pentru elaborarea temei de proiectare și evaluarea ofertelor în cadrul concursului de soluții pentru proiectul „Zona de agrement Parc Șipote”
 • Hotărârea 33/2021 - Municipiul Suceava - 25.03.2021

  Hotărâre privind aprobarea participării la Programul Termoficare şi a eşalonării multianuale a implementării proiectului pentru obiectivul de investiţii “Deviere conducte de termoficare –reţele de transport 2x Dn700 strada Apeductului din municipiul Suceava”
 • Hotărârea 32/2021 - Municipiul Suceava - 25.03.2021

  Hotărâre privind aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici precum și a finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție potrivit prevederilor OUG 18/2009 pentru “Reabilitare termică clădiri de locuit multietajate, etapa I-10 imobile”
 • Hotărârea 31/2021 - Municipiul Suceava - 25.03.2021

  Hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia “XS Motor Sport” Iaşi
 • Hotărârea 30/2021 - Municipiul Suceava - 25.03.2021

  Hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia “Sing Bucovina/Bucovina cântă” Suceava
 • Hotărârea 29/2021 - Municipiul Suceava - 25.03.2021

  Hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Culturală “Ansamblul Maestro Art”Suceava
 • Hotărârea 28/2021 - Municipiul Suceava - 25.03.2021

  Hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
 • Hotărârea 27/2021 - Municipiul Suceava - 25.03.2021

  Hotărâre privind aprobarea Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava pe anul 2021
 • Hotărârea 26/2021 - Municipiul Suceava - 25.02.2021

  Hotărâre privind completarea Regulamentului de funcționare a sistemului de autotaxare în parcările cu plată din municipiul Suceava aprobat prin HCL nr. 215 din 25.07.2019
 • Hotărârea 25/2021 - Municipiul Suceava - 25.02.2021

  hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului municipiului Suceava, județul Suceava, în Adunarea Generală a Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să voteze pentru adoptarea Actelor Adiționale de actualizare, modificare și completare a Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava și împuternicirea Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama UAT municipiului Suceava, Județul Suceava, Actul Adițional la Actul Constitutiv și Actul Adițional la Statutul AJAC Suceava
 • Hotărârea 24/2021 - Municipiul Suceava - 25.03.2021

  Hotărâre privind transformarea unui post în statul de funcții al Primăriei municipiului Suceava
 • Hotărârea 23/2021 - Municipiul Suceava - 25.02.2021

  Hotărâre privind modificarea art.10, punctul 1) din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare menajeră în municipiul Suceava nr. 32211/1377/26.09.2018 aprobat prin HCL a municipiului Suceava nr. 133/2017
 • Hotărârea 22/2021 - Municipiul Suceava - 25.02.2021

  Hotărâre privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință pentru tineri, destinată închirierii în municipiul Suceava
 • Hotărârea 21/2021 - Municipiul Suceava - 25.02.2021

  Hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință și a listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL
 • Hotărârea 20/2021 - Municipiul Suceava - 25.02.2021

  Hotărâre privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință cu chirie din fondul locativ de stat și locuințe sociale
 • Hotărârea 19/2021 - Municipiul Suceava - 25.02.2021

  Hotărâre privind asocierea între municipiului Suceava și Casa de Cultură a Studenților din municipiul Suceava
 • Hotărârea 18/2021 - Municipiul Suceava - 25.02.2021

  Hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor bunuri imobile, terenuri aferente rețelelor de transport și distribuție a agentului termic
 • Hotărârea 17/2021 - Municipiul Suceava - 25.02.2021

  Hotărâre privind completarea anexei nr.18 la HCL nr. 26 din 30.01.2020 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava
 • Hotărârea 16/2021 - Municipiul Suceava - 28.01.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea modificării prețului pentru energia termică produsă în cogenerare, modificarea tarifului pentru transportul și distribuția energiei termice furnizate prin S.A.C.E.T., precum și al prețului local pentru energia termică
 • Hotărârea 15/2021 - Municipiul Suceava - 28.01.2021

  HOTĂRÂRE,privind actualizarea statului de funcții al ,Primăriei municipiului Suceava
 • Hotărârea 14/2021 - Municipiul Suceava - 28.01.2021

  HOTĂRÂRE,privind Planul cu principalele activităţi ce urmează a fi desfăşurate de ,Poliţia Locală Suceava în anul 2021, obiectivele stabilite şi indicatorii de performanță
 • Hotărârea 13/2021 - Municipiul Suceava - 28.01.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea cotei de 0,8%, aplicată la valoarea de înlocuire a construcţiei, destinată administratorilor locuinţelor, pentru stabilirea chiriei locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL, pentru administrarea, întreţinerea şi reparaţiile curente, precum şi reparaţiile capitale şi cota de 0,5%, aplicată la valoarea de înlocuire a construcţiei, care se constituie venit al administratorilor locuinţelor, pentru stabilirea chiriei locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL, ,care se aplică chiriaşilor care au împlinit vârsta de 35 de ani
 • Hotărârea 12/2021 - Municipiul Suceava - 28.01.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Parteneriatului Cadru de colaborare cu Organizațiile care,implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului,,conform Legii 31/2019 de aprobare a OUG nr. 74/2018 pentru acoperirea costurilor ,de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale
 • Hotărârea 11/2021 - Municipiul Suceava - 28.01.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea vînzării directe a unei parcele de teren în suprafață de 300 mp, ,identică cu pc. nr. 36868 din CF 36868 proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Viena, nr. 16, cartier Tătărași, către domnul Țiculeanu Florin-Gheorghe, proprietarul imobilului casă de locuit amplasată pe această parcelă de teren
 • Hotărârea 10/2021 - Municipiul Suceava - 28.01.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea modificării valorilor de inventar pentru bunurile imobile, ,proprietate a Municipiului Suceava, ce fac obiectul contractul de delegare a gestiunii,prin concesionare a serviciului public de transport, distribuţie şi furnizare,a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava, ,contract înregistrat la SC Thermonet SRL sub nr. 66 din 15.10.2015 şi,înregistrat la registratura Primăriei municipiului Suceava sub nr. 30104 din 15.10.2015
 • Hotărârea 9/2021 - Municipiul Suceava - 28.01.2021

  HOTĂRÂRE,privind darea în administrare unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat a bunurilor imobile,,terenuri şi clădiri, aparţinând domeniului public al Municipiului Suceava
 • Hotărârea 8/2021 - Municipiul Suceava - 28.01.2021

  HOTĂRÂRE,privind respingerea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism aferent,pentru construirea locuinte colective, spatii comerciale, locuri de parcare, sistematizare verticala, imprejmuire, racorduri/bransamente, pe teren proprietate privată,Solicitant: SANEMI S.R.L.
 • Hotărârea 7/2021 - Municipiul Suceava - 28.01.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism aferent,pentru construire bloc de locuinte cu spatii de depozitare, locuri de parcare si boxe la demisol, spatii comerciale, prestari servicii si birouri la parter, spatii de locuit la etaje, locuri de parcare supraterane, sistematizare verticala, amenajari exterioare, racorduri/bransamente, pe teren proprietate privată,Solicitant: DAVASY BUILDARS S.R.L.
 • Hotărârea 6/2021 - Municipiul Suceava - 28.01.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC ZONAL si Regulament de Urbanism aferent,pentru construire bloc de locuințe cu regim de înălțime D1+D2+P+4E+5parțial cu locuri de parcare și boxe la demisol, spații comerciale, spații pentru prestări servicii și spații de locuit la parter și etaje, sistematizare verticală, locuri de parcare supraterane, spații verzi, branșamente/racorduri pe teren proprietatea privată,Solicitant: S.C. UCASY BIULDARS S.R.L.
 • Hotărârea 5/2021 - Municipiul Suceava - 28.01.2021

  HOTĂRÂRE,privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Suceava pentru anul școlar 2021-2022
 • Hotărârea 4/2021 - Municipiul Suceava - 28.01.2021

  HOTĂRÂRE,privind modificarea art. 6 din Contractul nr. 4880/251543/2020 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor,medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ, aprobat în baza HCL 83/26.03.2020
 • Hotărârea 3/2021 - Municipiul Suceava - 28.01.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea utilizării, în cursul anului 2021, a excedentului bugetului local ,rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020, în sumă de 551.155,41 lei
 • Hotărârea 2/2021 - Municipiul Suceava - 18.01.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea participării UAT Municipiul Suceava în cadrul proiectului,„Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură”,,aprobarea cheltuielilor legate de proiect, precum şi aprobarea acordului de parteneriat
 • Hotărârea 1/2021 - Municipiul Suceava - 18.01.2021

  HOTĂRÂRE,privind schimbarea temporară a destinației spațiilor situate în municipiul Suceava:,str. 1 Decembrie 1918, fn – Sala de Sport a Școlii Generale ”Ion Crengă”, ,str. Păcii nr. 10 - Sala de Sport a Școlii Generale ”Miron Costin”, ,str. Vasile Alecsandri nr. 3 – Sala de sport a Colegiului Național ”Ștefan cel Mare”,,str. Grigore Ghica Voievod - Sala de Sport a Școlii Generale ”Grigore Ghica Voievod” ,în structuri medicale – centre de vaccinare