• Hotărârea 261/2020 - Municipiul Suceava - 06.11.2020

  hGtărâre privind aprobarea proiectului „Echipamente electronice pentru unități de învățământ preuniversitar de stat – Școala online” şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului
 • Hotărârea 260/2020 - Municipiul Suceava - 06.11.2020

  Hotărâre rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020
 • Hotărârea 259/2020 - Municipiul Suceava - 29.10.2020

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea proiectului,„Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin consolidarea, reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava”,şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului
 • Hotărârea 258/2020 - Municipiul Suceava - 29.10.2020

  HOTĂRÂRE,privind premierea sportivilor suceveni Toma Dorel și Tcaciuc Cristi Mihai ,pentru performanțele sportive deosebite obținute la ,Campionatul European de Culturism din Spania, ,Campionatul național de Culturism și Fitness de la Sibiu ,și la competiția Balcan Championships de la Drobeta Turnu Severin
 • Hotărârea 257/2020 - Municipiul Suceava - 29.10.2020

  HOTĂRÂRE,privind modificarea alin. 6.1, alin. 6.2 din art.6 precum și alin 7.1, alin 7.2 din art.7 ,a Contractului nr. 251225/4.03.2020 aprobat prin HCL nr.48/27.02.2020 încheiat între Municipiul Suceava şi Asociaţia „Lumină Lină” Suceava –„Centrul social de noapte şi reinserţie socială a persoanelor fără adăpost - Sfânta Vineri”
 • Hotărârea 256/2020 - Municipiul Suceava - 29.10.2020

  HOTĂRÂRE,privind atribuirea unor denumiri de străzi în Municipiul Suceava:,str. BOGDAN BICSI, str. CORNEL GROSAR
 • Hotărârea 255/2020 - Municipiul Suceava - 29.10.2020

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult,aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
 • Hotărârea 254/2020 - Municipiul Suceava - 29.10.2020

  HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului Instituțiilor publice,finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2020
 • Hotărârea 253/2020 - Municipiul Suceava - 29.10.2020

  HOTĂRÂRE,privind efectuarea de virări de credite și,repartizarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al Bugetului Local,al municipiului Suceava pentru anul 2020
 • Hotărârea 252/2020 - Municipiul Suceava - 29.10.2020

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava pentru,trimestrul III al anului 2020, pe cele două secţiuni:,Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare
 • Hotărârea 251/2020 - Municipiul Suceava - 23.10.2020

  Hotărâre privind desemnarea înlocuitorului de drept al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu
 • Hotărârea 250/2020 - Municipiul Suceava - 23.10.2020

  Hotărâre privind alegerea Viceprimarilor municipiului Suceava
 • Hotărârea 249/2020 - Municipiul Suceava - 23.10.2020

  Hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitat
 • Hotărârea 248/2020 - Municipiul Suceava - 23.10.2020

  Hotărâre privind constituirea Comisiei de constatare a rezultatului votului secret prin folosirea buletinelor de vot
 • Hotărârea 247/2020 - Municipiul Suceava - 23.10.2020

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2020
 • Hotărârea 246/2020 - Municipiul Suceava - 30.09.2020

  Hotărâre privind vânzarea unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, având destinația de curți construcții proprietarilor construcțiilor
 • Hotărârea 245/2020 - Municipiul Suceava - 30.09.2020

  Hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor bunuri imobile nou identificate precum și modificarea elementelor de identificare a unor bunuri imobile evidențiate în inventarul domeniului privat al municipiului Suceava, aprobat prin H.C.L nr. 26 din 30.01.2020
 • Hotărârea 244/2020 - Municipiul Suceava - 30.09.2020

  Hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, str. Ștefan cel Mare nr.70, bl.70, sc.A
 • Hotărârea 243/2020 - Municipiul Suceava - 30.09.2020

  Hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, pentru amenajarea unei scări de acces din exterior la apartamentul nr. 3 situat în Suceava, str. Ana Ipătescu nr.2
 • Hotărârea 242/2020 - Municipiul Suceava - 30.09.2020

  Hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii farmaciei existente la parterul blocului de locuințe situate în Suceava, strada Calea Burdujeni nr. 20, bl.147
 • Hotărârea 241/2020 - Municipiul Suceava - 30.09.2020

  Hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava str. Cireșoaia identic cu parcela cadastrală nr. 55411, în vederea amplasării unui garaj
 • Hotărârea 240/2020 - Municipiul Suceava - 30.09.2020

  Hotărâre privind prelungirea duratei concesiunii unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situat în Suceava, strada Stațiunii fn și aprobarea prețului concesiunii
 • Hotărârea 239/2020 - Municipiul Suceava - 30.09.2020

  Hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii apartamentului nr.1 situat în Suceava, str.Tineretului nr.3, bl.38, sc.F cu windfang
 • Hotărârea 238/2020 - Municipiul Suceava - 30.09.2020

  Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei parcele de teren situate în Suceava, B-dul George Enescu în vederea amplasării unui chioșc pentru desfacere produse alimentare și nealimentare
 • Hotărârea 237/2020 - Municipiul Suceava - 30.09.2020

  Hotărâre conferirea titlului de “Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava” domnului Ştefan - Valentin Mandachi
 • Hotărârea 236/2020 - Municipiul Suceava - 30.09.2020

  Hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență dlui Țurcă Ionuț-Silvestru, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 235/2020 - Municipiul Suceava - 30.09.2020

  Hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
 • Hotărârea 234/2020 - Municipiul Suceava - 30.09.2020

  Hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Culturală “Romantic Art” Suceava
 • Hotărârea 233/2020 - Municipiul Suceava - 30.09.2020

  Hotărâre privind actualizarea statului de funcții al Primăriei municipiului Suceava
 • Hotărârea 232/2020 - Municipiul Suceava - 30.09.2020

  Hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, B-dul George Enescu nr.19, bl.T38, sc.A
 • Hotărârea 231/2020 - Municipiul Suceava - 30.09.2020

  Hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, strada Dimitrie Cantemir nr.4, bl.14, sc.A
 • Hotărârea 230/2020 - Municipiul Suceava - 30.09.2020

  Hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, strada Prieteniei nr.4, bl.90, sc.D
 • Hotărârea 229/2020 - Municipiul Suceava - 30.09.2020

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului
 • Hotărârea 228/2020 - Municipiul Suceava - 30.09.2020

  Hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență doamnei Hodoroabă Ernestina-Rodica, pentru fiica Hodoroabă Iszabell, conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 227/2020 - Municipiul Suceava - 30.09.2020

  Hotărâre privind rectificarea Bugetului creditelor interne pentru anul 2020
 • Hotărârea 226/2020 - Municipiul Suceava - 30.09.2020

  Hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020
 • Hotărârea 225/2020 - Municipiul Suceava - 02.09.2020

  Hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020
 • Hotărârea 224/2020 - Municipiul Suceava - 27.08.2020

  HOTĂRÂRE,privind actualizarea statului de funcții al ,Primăriei municipiului Suceava
 • Hotărârea 223/2020 - Municipiul Suceava - 27.08.2020

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult,aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
 • Hotărârea 222/2020 - Municipiul Suceava - 27.08.2020

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea coridorului de mobilitate integrat pe axa Vest-Est, cuprins între strada Sofia Vicoveanca - strada Calea Burdujeni și stăzile adiacente acestora, considerat strategic și care sprijină transportul public de călători, deplasările cu bicicleta și circulația pietonală, în scopul depunerii unei cereri de finanțare, în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020
 • Hotărârea 221/2020 - Municipiul Suceava - 27.08.2020

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a,indicatorilor tehnico-economici ai proiectului,„Obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul National „Petru Rareș”
 • Hotărârea 220/2020 - Municipiul Suceava - 27.08.2020

  HOTĂRÂRE,privind alegerea președintelui de ședință
 • Hotărârea 219/2020 - Municipiul Suceava - 27.08.2020

  HOTĂRÂRE,privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul ,familiei ocupaţionale „Administraţie” valabile începând cu data de 1 august 2020,pentru instituţia de spectacole Teatrul Municipal „Matei Vişniec” Suceava
 • Hotărârea 218/2020 - Municipiul Suceava - 27.08.2020

  HOTĂRÂRE,privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” valabile începând cu data de 1 august 2020,și actualizarea statului de funcții pentru Creşa nr.1 Suceava
 • Hotărârea 217/2020 - Municipiul Suceava - 27.08.2020

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea atribuirii în locaţiune cu titlu oneros a unei locuințe aflată în administrarea Municipiului Suceava, Str. Victoriei nr. 10, bl. G2, sc. A, ap.1,,domnului Baciu Bogdan
 • Hotărârea 216/2020 - Municipiul Suceava - 27.08.2020

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea efectuării schimbului şi repartizarea a două locuinţe ,aflate în administrarea Municipiului Suceava
 • Hotărârea 215/2020 - Municipiul Suceava - 27.08.2020

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea listei de priorităţi cuprinzând solicitanţii ,care au acces la o locuinţă pentru tineri, destinată închirierii în municipiul Suceava
 • Hotărârea 214/2020 - Municipiul Suceava - 27.08.2020

  HOTĂRÂRE,privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată,a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava,,B-dul. George Enescu nr. 19, bl. T38, sc. A
 • Hotărârea 213/2020 - Municipiul Suceava - 27.08.2020

  HOTĂRÂRE,privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată ,a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava,,str. Dimitrie Cantemir nr.4, bl.14, sc.A
 • Hotărârea 212/2020 - Municipiul Suceava - 27.08.2020

  HOTĂRÂRE,privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată ,a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava,,str. Prieteniei nr. 4, bl. 90, sc. D
 • Hotărârea 211/2020 - Municipiul Suceava - 27.08.2020

  HOTĂRÂRE,de modificare a valorii unor bunuri din anexa 1 la HCL 28 din 30.01.2020 ,privind atestarea bunurilor ce fac parte din domeniul public al Municipiului Suceava, județul Suceava, administrate de SC Thermonet SA
 • Hotărârea 210/2020 - Municipiul Suceava - 27.08.2020

  HOTĂRÂRE,privind modificarea anexei 1 la HCL 74 din 27.02. 2020, privind atestarea bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava,,administrate de ACET SA, ca urmare a reevaluării efectuate la 31.12.2019
 • Hotărârea 209/2020 - Municipiul Suceava - 27.08.2020

  HOTĂRÂRE,privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în,domeniul privat al municipiului Suceava, bunuri ce fac obiectul contractului ,de dare în administrare către Colegiul Tehnic „Petru Mușat”, ,în vederea scoaterii din funcțiune și valorificării
 • Hotărârea 208/2020 - Municipiul Suceava - 27.08.2020

  HOTĂRÂRE,privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor bunuri imobile ,nou identificate precum și modificarea elementelor de identificare a unor bunuri imobile evidențiate în inventarul domeniului privat al municipiului Suceava, ,aprobat prin HCL nr. 26 din 30.01.2020
 • Hotărârea 207/2020 - Municipiul Suceava - 27.08.2020

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC DE DETALIU ,pentru construire locuință colectivă cu regim de înălțime D+P+2E, locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, branșamente/racorduri, pe teren proprietate privată ,Solicitant: S.C. DEMO-TECH INVEST S.R.L.
 • Hotărârea 206/2020 - Municipiul Suceava - 27.08.2020

  HOTĂRÂRE,privind premierea sportivului sucevean Hiliuță Raul Alexandru ,pentru performanțele sportive deosebite obținute în anul 2020
 • Hotărârea 205/2020 - Municipiul Suceava - 27.08.2020

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ,ai proiectului lucrări de protejare la eroziune a malului drept al râului Suceava ,în zona investiției „Revitalizare spațiu public urban în municipiul Suceava”
 • Hotărârea 204/2020 - Municipiul Suceava - 27.08.2020

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici,aferenți obiectivului de investiţii „Modernizare și extindere magazie metalică ,(str. Universității nr.2 - sediu D.G.D.P.)”
 • Hotărârea 203/2020 - Municipiul Suceava - 27.08.2020

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ,aferenți obiectivului de investiţii ,„Reabilitare tronson rețea de canalizare pluvială strada Calea Burdujeni”
 • Hotărârea 202/2020 - Municipiul Suceava - 27.08.2020

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea asocierii Municipiului Suceava cu Orașul Salcea și Comuna Ipotești ,în vederea realizării obiectivului de investiții,„Drum ocolitor DN2-DJ208A-DN29, județul Suceava”
 • Hotărârea 201/2020 - Municipiul Suceava - 27.08.2020

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul nr. 35056/2013
 • Hotărârea 200/2020 - Municipiul Suceava - 27.08.2020

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea sprijinului financiar pentru,Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România – ,Comunitatea Regională Penticostală Suceava
 • Hotărârea 199/2020 - Municipiul Suceava - 27.08.2020

  HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Filiala Suceava a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”
 • Hotărârea 198/2020 - Municipiul Suceava - 27.08.2020

  HOTĂRÂRE,privind efectuare de virări de credite și ,repartizarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al Bugetului Local ,al municipiului Suceava pentru anul 2020
 • Hotărârea 197/2020 - Municipiul Suceava - 27.08.2020

  HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava,pentru anul 2020
 • Hotărârea 196/2020 - Municipiul Suceava - 21.08.2020

  HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava,pentru anul 2020
 • Hotărârea 195/2020 - Municipiul Suceava - 21.08.2020

  HOTĂRÂRE,pentru modificarea și completarea HCL nr. 315 din 12.11.2019 privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind transmiterea, cu titlu gratuit, a suprafețelor de fond forestier din grupa I funcțională – vegetație forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.b. – păduri constituite în zone verzi în jurul localităților incluse în intravilan și subgrupa 1.4.a. – păduri special amenajate în scop recreativ (păduri parc) din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în domeniul public al Municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava
 • Hotărârea 194/2020 - Municipiul Suceava - 05.08.2020

  HOTĂRÂRE,privind mutarea și transformarea unor posturi – funcții contractuale vacante
 • Hotărârea 193/2020 - Municipiul Suceava - 05.08.2020

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a,indicatorilor tehnico-economici a proiectului ,„Creșterea eficienței energetice a cantinei - internat ,din cadrul Colegiului Național „Petru Rareș”, Suceava
 • Hotărârea 192/2020 - Municipiul Suceava - 05.08.2020

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici,aferenți obiectivului de investiţii „Modernizare strada Lipoveni (fundătură)”
 • Hotărârea 191/2020 - Municipiul Suceava - 05.08.2020

  HOTĂRÂRE,privind modificarea anexei la HCL nr. 31/25.02.2016,privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe,în valoare de 25.000.000 lei, cu modificările ulterioare
 • Hotărârea 190/2020 - Municipiul Suceava - 05.08.2020

  HOTĂRÂRE,privind repartizarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă ,al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020
 • Hotărârea 189/2020 - Municipiul Suceava - 05.08.2020

  HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava,pentru anul 2020
 • Hotărârea 188/2020 - Municipiul Suceava - 23.07.2020

  HOTARARE,privind transmiterea către Asociația Județeană a Medicilor Generaliști/Medici de Familie Suceava a unor materiale consumabile –măști de unică folosință în nunmăr de 20.000 bucăți
 • Hotărârea 187/2020 - Municipiul Suceava - 23.07.2020

  HOTARARE,privind manifestarea disponibilității preluării Palatului Copiilor Suceava şi a Clubului Sportiv Școlar Suceava din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei și Cercetării prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava în domeniul public al Municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava
 • Hotărârea 186/2020 - Municipiul Suceava - 23.07.2020

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a,indicatorilor tehnico-economici a proiectului,“Obtinere autorizatie de construire pentru corp cladire cu sali de clasa si laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul National Petru Rares”
 • Hotărârea 185/2020 - Municipiul Suceava - 23.07.2020

  HOTĂRÂRE,privind transformarea unor posturi în statul de funcții ,al Teatrului Municipal “Matei Vișniec” Suceava
 • Hotărârea 184/2020 - Municipiul Suceava - 23.07.2020

  H O T Ă R Â R E,privind mutarea și transformarea unui post – funcție contractuală vacantă
 • Hotărârea 183/2020 - Municipiul Suceava - 23.07.2020

  H O T Ă R Â R E,privind aprobarea în formă actualizată a ,Regulamentului de Organizare și Funcționare a ,Direcției de Asistență Socială
 • Hotărârea 182/2020 - Municipiul Suceava - 23.07.2020

  HOTĂRÂRE,pentru aprobarea Regulamentului privind ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate, a vehiculelor staționate neregulamentar, a vehiculelor aflate în zona lucrărilor edilitare pe domeniul public sau privat al municipiului Suceava, precum și înlăturarea vehiculelor avariate în urma unui eveniment rutier aflate pe partea carosabilă
 • Hotărârea 181/2020 - Municipiul Suceava - 23.07.2020

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar, familiilor cu copii preşcolari ,pentru plata serviciilor oferite de bonă
 • Hotărârea 180/2020 - Municipiul Suceava - 23.07.2020

  HOTĂRÂRE,privind modificarea HCL nr. 120/2019 privind numirea reprezentanților ,Consiliului Local al Municipiului Suceava în Adunarea generală a Asociaților la ,SC Transagent SRL Suceava
 • Hotărârea 179/2020 - Municipiul Suceava - 23.07.2020

  HOTĂRÂRE,privind organizarea licitației pentru concesionarea unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava strada Petru Rareș nr.52 , în vederea construirii unei clădiri cu destinația depozit și atelier creații modă textile
 • Hotărârea 178/2020 - Municipiul Suceava - 23.07.2020

  HOTĂRARE,privind organizarea licitației pentru concesionarea unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava str. Calea Burdujeni fn identic cu parcela cadastrală nr. 54840, în vederea amplasării unei stații de încărcare mașini electrice
 • Hotărârea 177/2020 - Municipiul Suceava - 23.07.2020

  HOTĂRÂRE,privind modificarea art.1 din HCL nr.234 din 27.07.2017 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui spațiu situat la etajul I al sălii de sport al Liceului cu Program Sportiv Suceava, către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava
 • Hotărârea 176/2020 - Municipiul Suceava - 23.07.2020

  HOTĂRÂRE,privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor parcele de teren situate în Suceava, strada Zamca, strada Profesor Leca Morariu nr.2, B-dul George Enescu, strada Nicolae Titulescu și strada Ciresilor nr. 28A
 • Hotărârea 175/2020 - Municipiul Suceava - 23.07.2020

  HOTĂRÂRE,privind împuternicirea doamnei Irimia Delia Elena - director adjunct la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava, să semneze contractul de finanțare și documentele aferente contractării și implementării proiectului SMIS 132173 „Practica -punte între școală și muncă”
 • Hotărârea 174/2020 - Municipiul Suceava - 23.07.2020

  HOTĂRÂRE,privind acordarea de recompense financiare elevilor din unitățile de învățământ de pe raza municipiului Suceava care au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat – sesiunea iunie-iulie 2020
 • Hotărârea 173/2020 - Municipiul Suceava - 23.07.2020

  HOTĂRÂRE,privind completarea anexei la H.C.L nr. 154 din 25.06.2020 privind acordarea de recompense financiare elevilor din unitățile de învățământ de pe raza municipiului Suceava care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională – sesiunea iunie 2020
 • Hotărârea 172/2020 - Municipiul Suceava - 23.07.2020

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Studiilor de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii "Reabilitare termică clădiri de locuit multietajate"
 • Hotărârea 171/2020 - Municipiul Suceava - 23.07.2020

  HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Clubul Național Bucovina al Crescătorilor și Proprietarilor de ,Câini de Rasă Ciobănesc de Bucovina, Suceava
 • Hotărârea 170/2020 - Municipiul Suceava - 23.07.2020

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Suceava pentru anul 2020, a proiectelor declarate câștigătoare de Comisia de evaluare și selecție în data de 15.07.2020
 • Hotărârea 169/2020 - Municipiul Suceava - 23.07.2020

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Suceava pentru anul 2020, a proiectelor declarate câștigătoare de Comisia de evaluare și selecție în data de 15.07.2020
 • Hotărârea 168/2020 - Municipiul Suceava - 23.07.2020

  HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava,pentru anul 2020
 • Hotărârea 167/2020 - Municipiul Suceava - 23.07.2020

  HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului Instituțiilor publice ,finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2020
 • Hotărârea 166/2020 - Municipiul Suceava - 23.07.2020

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava pentru ,trimestrulII al anului 2020, pe cele două secţiuni:,Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare
 • Hotărârea 165/2020 - Municipiul Suceava - 07.07.2020

  Hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.333 din 29 noiembrie 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții din cadrul proiectului “Sistem integrat de transport public ecologic în municipiul Suceava”
 • Hotărârea 164/2020 - Municipiul Suceava - 07.07.2020

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia “Sală Polivalentă 5000 locuri, municipiul Suceava, judeţul Suceava”
 • Hotărârea 163/2020 - Municipiul Suceava - 25.06.2020

  Hotărâre privind transformarea unui post – funcție publică
 • Hotărârea 162/2020 - Municipiul Suceava - 25.06.2020

  Hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru 2020, încheiat între Municipiul Suceava și Asociația ”Lumină Lină” – Centrul Social de zi ”Sfânta Vineri” Suceava
 • Hotărârea 161/2020 - Municipiul Suceava - 25.06.2020

  Hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren în suprafață de 24 mp, identic cu parcela cadastrală nr.54775, situată în Suceava str.Luceafărului nr. 1, bl.E54, sc.A, ap.3 și stabilirea prețului concesiunii în vederea extinderii spațiului de locuit cu un balcon
 • Hotărârea 160/2020 - Municipiul Suceava - 25.06.2020

  Hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiul Suceava a unor parcele de teren situate în Suceava, str. Cireșoaia, str. Ana Ipătescu nr. 2, str. Cuza Vodă nr. 25, str. Nicolae Grigorescu și str. Dimitrie Cantemir nr. 4
 • Hotărârea 159/2020 - Municipiul Suceava - 25.06.2020

  Hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava str. Calea Burdujeni fn identic cu parcela cadastrală nr. 54840, în vederea amplasării unei stații de încărcare mașini electrice
 • Hotărârea 158/2020 - Municipiul Suceava - 25.06.2020

  Hotărâre privind transmiterea închirierii spațiului în suprafață de 27,44 mp, situat în Suceava, strada Petru Rareș, nr. 44, ce aparține domeniului privat al municipiului Suceava, de la titularul contractului dl. Teliban Constantin către dl.Baicu (Rainer) Dan
 • Hotărârea 157/2020 - Municipiul Suceava - 25.06.2020

  hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava str. Petru Rareș nr.52, identic cu parcela cadastrală nr. 54813, pentru construirea unei clădiri cu destinația depozit și atelier creații modă textile
 • Hotărârea 156/2020 - Municipiul Suceava - 25.06.2020

  hHtărâre privind darea în folosință gratuită Universității ”Ștefan cel Mare Suceava” a unei suprafețe de 52 mp teren din parcul Universității, identică cu numărul cadastral 54850 teren ce aparține domeniului public al municipiului Suceava, dezmembrat din parcela cu numărul cadastral 31887
 • Hotărârea 155/2020 - Municipiul Suceava - 25.06.2020

  Hotărâre privind aprobarea închirierii de către municipiul Suceava a unui imobil – curți construcții în suprafață totală de 5100 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, strada Universității fn, pe care sunt amplasate șase construcții – sere flori
 • Hotărârea 154/2020 - Municipiul Suceava - 25.06.2020

  Hotărâre privind acordarea de recompense financiare elevilor din unitățile de învățământ de pe raza municipiului Suceava care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională – sesiunea iunie 2020
 • Hotărârea 153/2020 - Municipiul Suceava - 25.06.2020

  Hotărâre privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință cu chirie din fondul locativ de stat și locuințe sociale
 • Hotărârea 152/2020 - Municipiul Suceava - 25.06.2020

  Hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință și a listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL
 • Hotărârea 151/2020 - Municipiul Suceava - 25.06.2020

  Hotărâre privind completarea și modificarea H.C.L. nr.215 din 25.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de autotaxare în parcările cu plată din municipiul Suceava, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. nr.384/19.12.2019
 • Hotărârea 150/2020 - Municipiul Suceava - 25.06.2020

  Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.19/29.01.2015 privind acordarea de facilități pentru transportul public local și aprobarea contractului-cadru de acordare a subvenției pentru transportul public local de călători, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 149/2020 - Municipiul Suceava - 25.06.2020

  Hotărâre privind aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în scopul închirierii prin licitație publică a unei parcele de teren situată în Suceava, str.Ștefan cel Mare fn în vederea amplasării unui chioșc comercializare flori
 • Hotărârea 148/2020 - Municipiul Suceava - 25.06.2020

  Hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii spațiului comercial situat în Suceava, strada Ștefan cel Mare nr.6
 • Hotărârea 147/2020 - Municipiul Suceava - 25.06.2020

  Hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, strada Rarău nr.3, bl.13
 • Hotărârea 146/2020 - Municipiul Suceava - 25.06.2020

  hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent pentru construire bloc de locuințe, locuri de parcare, spațiu de joacă pentru copii, sistematizare verticală, racorduri / branșamente, împrejmuire, pe teren proprietate privată – solicitant S.C. Ericada S.R.L
 • Hotărârea 145/2020 - Municipiul Suceava - 25.06.2020

  Hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent inițiat în vederea construirii unei locuințe colective, locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, racorduri / branșamente pe teren proprietate privată – solicitant S.C. Fidocat Construct S.R.L
 • Hotărârea 144/2020 - Municipiul Suceava - 25.06.2020

  hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală și branșamente / racorduri la rețelele de utilități tehnico - edilitare pe teren proprietate privată – solicitant S.C. Bioartemisia S.R.L
 • Hotărârea 143/2020 - Municipiul Suceava - 25.06.2020

  hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava a unui număr de 22 de termometre non contact cu infraroșu (tip pistol) și a 22 tuneluri de dezinfecție
 • Hotărârea 142/2020 - Municipiul Suceava - 25.06.2020

  Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Extindere rețea de apă potabilă pe strada Marin Preda”
 • Hotărârea 141/2020 - Municipiul Suceava - 25.06.2020

  Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Utilități la locuințe sociale – branșament apă potabilă și racord canalizare locuință socială, strada Grigore Alexandru Ghica nr.9, apt.1; racord canalizare locuință socială Gheorghe Doja nr.20; racord canalizare locuință socială strada Sublocotenent Turturică nr.1”
 • Hotărârea 140/2020 - Municipiul Suceava - 25.06.2020

  Hotărâre privind declararea zilei de 27 iunie 2020 zi de doliu în Municipiul Suceava în memoria Î.P.S Pimen Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților
 • Hotărârea 139/2020 - Municipiul Suceava - 25.06.2020

  Hotărâre privind efectuarea de virări de credite și repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020
 • Hotărârea 138/2020 - Municipiul Suceava - 25.06.2020

  Hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020
 • Hotărârea 137/2020 - Municipiul Suceava - 27.05.2020

  HOTĂRÂRE,privind actualizarea statului de funcții ,al Primăriei municipiului Suceava
 • Hotărârea 136/2020 - Municipiul Suceava - 27.05.2020

  HOTĂRÂRE,privind completarea bunurilor de retur ce fac obiectul contractului de delegare,a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 17/5013/13.04.2010, ,încheiat între Municipiul Suceava și ACET S.A.
 • Hotărârea 135/2020 - Municipiul Suceava - 27.05.2020

  HOTĂRÂRE,privind încetarea transmiterii în folosință gratuită a unor bunuri imobile,- cămin în suprafață de 847 mp, identic cu nr. cadastral 40983-C2, din incinta Colegiului Național de Informatică ”Spiru Haret”,- internatul nr. 1, în suprafață de 617 mp, identic cu nr. Cadastral 52766-C9 din incinta Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară;,- căminul nr. 1 în suprafață de 593 mp, identic cu nr. cadastral 47995 – C1 din incinta Colegiului Național Mihai Eminescu, către Spitalul Județean de Urgență Sf. Ioan cel Nou -Suceava - secția pentru bolnavii oligo/asimptomatici ,și darea în administrare către unitățile de învățământ, respectiv,Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară și Colegiul Național „Mihai Eminescu”
 • Hotărârea 134/2020 - Municipiul Suceava - 27.05.2020

  HOTĂRÂRE,privind sistarea plății chiriei aferente lunii mai 2020 pentru terenurile ocupate de chioșcurile din Complexul Comercial Bazar, precum și pentru terenurile ocupate de chioșcurile de alimentație publică și terase sezoniere situate pe terenul aparținând domeniului public și privat ,al municipiului Suceava
 • Hotărârea 133/2020 - Municipiul Suceava - 27.05.2020

  HOTĂRÂRE,privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unei parcele de teren situată în Suceava, str. Petru Rareș, nr.52A
 • Hotărârea 132/2020 - Municipiul Suceava - 27.05.2020

  HOTĂRÂRE,privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unei parcele de teren situată în Suceava, str. Aleea Nucului, nr. 3
 • Hotărârea 131/2020 - Municipiul Suceava - 27.05.2020

  HOTĂRÂRE,privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unei parcele de teren situată în Suceava, str. Luceafărului
 • Hotărârea 130/2020 - Municipiul Suceava - 27.05.2020

  HOTĂRÂRE,privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unei parcele de teren situată în Suceava, str. Prieteniei, nr. 4
 • Hotărârea 129/2020 - Municipiul Suceava - 27.05.2020

  HOTĂRÂRE,privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unei parcele de teren situată în Suceava, str. Calea Burdujeni, fn
 • Hotărârea 128/2020 - Municipiul Suceava - 27.05.2020

  HOTĂRÂRE,privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unei parcele de teren situată în Suceava, str. B-dul George Enescu, nr. 19, bl. T38, sc. A, ap. 2
 • Hotărârea 127/2020 - Municipiul Suceava - 27.05.2020

  HOTĂRÂRE,privind apartenența la domeniul public al municipiului Suceava ,a unui bun imobil situat în Suceava, str. Petru Rareș nr. 58 - 60
 • Hotărârea 126/2020 - Municipiul Suceava - 27.05.2020

  HOTĂRÂRE,privind concesionarea fără licitaţie a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava strada Tineretului nr. 3, ,în vederea extinderii apartamentului nr. 1 din bl. 38, sc. F cu un windfang
 • Hotărârea 125/2020 - Municipiul Suceava - 27.05.2020

  HOTĂRÂRE,privind concesionarea fără licitaţie a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii spaţiului comercial situat în Suceava, ,strada Ștefan cel Mare nr.6
 • Hotărârea 124/2020 - Municipiul Suceava - 27.05.2020

  HOTĂRÂRE,privind modificarea HCL nr. 62 din 27.02.2020 privind Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, ,înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 123/2020 - Municipiul Suceava - 27.05.2020

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea schimbării funcţiunii parcelei cadastrale nr. 34278 în suprafaţă de,476 mp teren proprietate privată situat pe B-dul. Ana Ipătescu, dintr-o zonă cu funcţiunea de spaţii verzi (Vp) – parcuri, spaţii publice sau semi-publice (pentru riverani), asa cum este tratată parcela de teren în PUZ zona centrală aprobat prin HCL nr. 94/26.04.2009, într-o zonă cu funcţiune mixtă (M) – locuinţe şi dotări compatibile cu funcţiunea de locuire, astfel cum este tratată parcela de teren adiacentă parcelei cadastrale nr. 34278 ,în suprafata de 476 mp teren,Solicitant: Trifina Marius Liviu, în calitate de administrator al SC DUO STIL SRL
 • Hotărârea 122/2020 - Municipiul Suceava - 27.05.2020

  ,HOTĂRÂRE ,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism aferent,pentru construirea unui cartier de locuințe și funcțiuni complementare locuirii, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată,Solicitant: VIVAT CONSTRUCT SRL
 • Hotărârea 121/2020 - Municipiul Suceava - 27.05.2020

  HOTĂRÂRE,privind respingerea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism aferent,inițiat în vederea construirii unei locuințe colective, locuri de parcare,,împrejmuire, sistematizare verticală, racorduri/branșamente,pe teren proprietate privată,Solicitant: FIDOCAT CONSTRUCT SRL
 • Hotărârea 120/2020 - Municipiul Suceava - 27.05.2020

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism aferent,pentru construirea ansamblului rezidential „Ștefan cel Mare” cu functiuni complementare si dotari aferente, pe terenuri proprietați private,Solicitanți: GENERAL CONSTRUCT SRL, PAROHIA SFÂNTUL NICOLAE, ,ADO TRAVEL COMPANY SRL, CROITORU GHEORGHE și CROITORU LINA
 • Hotărârea 119/2020 - Municipiul Suceava - 27.05.2020

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism aferent,pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, pe teren proprietate privată,Solicitant: SC IMPERIUM PALAS SRL
 • Hotărârea 118/2020 - Municipiul Suceava - 27.05.2020

  HOTĂRÂRE,privind respingerea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC ZONAL și Regulament de urbanism aferent,pentru construire bloc de locuințe, locuri de parcare, spațiu de joacă pentru copii, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, împrejmuire, ,pe teren proprietate privată,Solicitant: S.C. ERICADA S.R.L.
 • Hotărârea 117/2020 - Municipiul Suceava - 27.05.2020

  HOTĂRÂRE,privind respingerea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC ZONAL și Regulament de urbanism aferent,pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietatea privată,Solicitant: S.C. BIOARTEMISIA S.R.L.
 • Hotărârea 116/2020 - Municipiul Suceava - 27.05.2020

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii "Sistem de supraveghere video pentru amplasamentele îngropate și semiîngropate pentru colectarea deșeurilor de pe raza municipiului Suceava"
 • Hotărârea 115/2020 - Municipiul Suceava - 27.05.2020

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea participarii Municipiului Suceava,în calitate de partener la realizarea proiectului „Health&Greenspace –Health-responsive planning and management of urban green infrastructure – Planificarea si gestionarea responsabilă a zonelor urbane verzi” cod 5584, faza de implementare, cofinanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de cooperare teritorială URBACT III cât şi asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului anterior menţionat
 • Hotărârea 114/2020 - Municipiul Suceava - 27.05.2020

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2020 încheiat între Municipiul Suceava şi Asociaţia „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”- Serviciul social de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice, proiect intitulat „Alături de cei nevoiaşi şi suferinzi”
 • Hotărârea 113/2020 - Municipiul Suceava - 27.05.2020

  HOTĂRÂRE,de aprobare a acordării de ajutoare de urgență familiilor ,Buracioc Mihai și Huțuleac Luminița Genovica, ,a căror locuințe au fost distruse în urma incendiului din 10.05.2020
 • Hotărârea 112/2020 - Municipiul Suceava - 27.05.2020

  HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului creditelor interne pentru anul 2020
 • Hotărârea 111/2020 - Municipiul Suceava - 27.05.2020

  HOTĂRÂRE,privind efectuarea de virări de credite și ,repartizarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al Bugetului Local ,al municipiului Suceava pentru anul 2020
 • Hotărârea 110/2020 - Municipiul Suceava - 27.05.2020

  HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava,pentru anul 2020
 • Hotărârea 109/2020 - Municipiul Suceava - 27.05.2020

  HOTĂRÂRE,privind modificarea anexei 10 privind Numărul maxim de posturi pentru anul 2020, aprobată prin HCL nr. 2/30.01.2020
 • Hotărârea 108/2020 - Municipiul Suceava - 27.05.2020

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pentru bugetul general al municipiului Suceava şi situaţiilor financiare anuale la data de 31.12.2019
 • Hotărârea 107/2020 - Municipiul Suceava - 27.05.2020

  HOTĂRÂRE,privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: ,iunie, iulie și august 2020
 • Hotărârea 106/2020 - Municipiul Suceava - 08.05.2020

  HOTĂRÂRE,privind modificarea „Programului obiectivelor de investiții pentru anul 2020” ,al municipiului Suceava
 • Hotărârea 105/2020 - Municipiul Suceava - 08.05.2020

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită ,către Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava a unui număr de,10 ventilatoare transport / urgență tip Oxivent Oxi4,,10.000 măști de unică folosință și,1.000 combinezoane de protecție din TNT de 60gr/mp, închidere cu fermoar ,și fixare pe încheieturi și glezne
 • Hotărârea 104/2020 - Municipiul Suceava - 30.04.2020

  Hotărâre privind prelungirea suspendării temporare a activității din Complexul Comercial Bazar și sistarea plății chiriei pentru terenurile ocupate de chioșcurile din Complexul Comercial Bazar, terenurile ocupate de terasele sezoniere, precum și terenul ocupat de operatorul economic a cărui activitate este sistată prin Ordonanța nr.1 din 17 martie 2020 Militară privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomemerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, pe întreaga durată a situației de urgență decretată de Guvernul României
 • Hotărârea 103/2020 - Municipiul Suceava - 30.04.2020

  Hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărărea Consiliului Local nr. 75 din 30.03.2017 cu privire la organizarea unor ceremonii în vederea premierii cuplurilor sucevene care sărbătoresc 50 de ani de căsătorie
 • Hotărârea 102/2020 - Municipiul Suceava - 30.04.2020

  Hotărâre privind diminuarea valorii finanțării rambursabile și modificarea anexei nr. 1 aprobate prin HCL nr. 365/19.12.2019, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne / externe în valoare de 27.966.605,98 lei
 • Hotărârea 101/2020 - Municipiul Suceava - 30.04.2020

  Hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020
 • Hotărârea 100/2020 - Municipiul Suceava - 30.04.2020

  Hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul I al anului 2020, pe cele două secțiuni:Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare
 • Hotărârea 99/2020 - Municipiul Suceava - 13.04.2020

  Hotărâre privind aprobarea asigurarii hranei personalului Spitalului Județean de Urgență “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava care au optat pentru carantinarea voluntară în spațiile puse la dispoziție în căminul C2 al Universității “Ștefan cel Mare” din Suceava
 • Hotărârea 98/2020 - Municipiul Suceava - 13.04.2020

  Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Spitalul Județean de Urgență “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava a unui număr de 2000 teste pentru diagnosticare moleculară Real Time PCR-
 • Hotărârea 97/2020 - Municipiul Suceava - 13.04.2020

  Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor bunuri imobile-cămin în suprafață de 847 mp, identic cu nr. cadastral 40983-C2, din incinta Colegiului Național de Informatică “Spiru Haret”, -internatul nr.1, în suprafață de 617 mp, identic cu nr. cadastral 52766-C9 din incinta Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară, -colegiul nr.1 în suprafață de 593 mp, identic cu nr.cadastral 47995-C1 din incinta Colegiului Național “Mihai Eminescu” către Spitalul Județean de Urgență Suceava “Sfântul Ioan cel Nou” –secția pentru bolnavi oligo/asimpotomatici
 • Hotărârea 96/2020 - Municipiul Suceava - 13.04.2020

  Hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020
 • Hotărârea 95/2020 - Municipiul Suceava - 08.04.2020

  HOTĂRÂRE privind respingerea transmiterii în folosință gratuită a tuturor bunurilor imobile din incinta Colegiului Național de Informatică “ Spiru Haret “ către Spitalul Județean de Urgență Suceava
 • Hotărârea 94/2020 - Municipiul Suceava - 08.04.2020

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractelor de Servicii nr. 11300/07.04.2020 având ca obiect asigurarea de locuri de cazare pentru personalul medical și auxiliar şi nr. 10288/23.03.2020 având ca obiect servicii de cazare în vederea instituirii măsurii de carantină
 • Hotărârea 93/2020 - Municipiul Suceava - 03.04.2020

  Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Spitalul Judeţean de Urgenţă “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava a unui pachet de echipamente necesare pentru funcţionarea unui laborator pentru testare COVID-19
 • Hotărârea 92/2020 - Municipiul Suceava - 03.04.2020

  Hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al Municipiului Suceava pentru anul 2020
 • Hotărârea 91/2020 - Municipiul Suceava - 26.03.2020

  Hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Suceava pe baza Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă aprobate prin Ordinul 75 din 27 iunie 2019
 • Hotărârea 90/2020 - Municipiul Suceava - 26.03.2020

  Hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Suceava
 • Hotărârea 89/2020 - Municipiul Suceava - 26.03.2020

  Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „Finalizare lucrări și punere în funcțiune grădiniță cu program prelungit nr. 4, realizare / modernizare grădiniță și extindere cu un corp nou”
 • Hotărârea 88/2020 - Municipiul Suceava - 26.03.2020

  Hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” – S.A. a amplasamentului și asigurării condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect Tip – „Construire bază sportivă TIP 1, adiacent străzii Iuliu Hossu (Cardinal 1917 – 1970), municipiul Suceava”
 • Hotărârea 87/2020 - Municipiul Suceava - 26.03.2020

  Hotărâre privind aprobarea suspendării activității Complexului Comercial Bazar în perioada 18.03.2020 – 31.03.2020
 • Hotărârea 86/2020 - Municipiul Suceava - 26.03.2020

  Hotărâre privind aprobarea numărului de burse școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava
 • Hotărârea 85/2020 - Municipiul Suceava - 26.03.2020

  Hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență doamnei State Nicoleta, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 84/2020 - Municipiul Suceava - 26.03.2020

  Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava şi Fundaţia FARA
 • Hotărârea 83/2020 - Municipiul Suceava - 26.03.2020

  Hotărâre privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ, pentru anul 2020
 • Hotărârea 82/2020 - Municipiul Suceava - 26.03.2020

  Hotărâre privind încheierea unui ACORD DE ÎNFRĂŢIRE între Municipiul Suceava, Judeţul Suceava din România şi Comuna Mahala, Raionul Noua Suliţă, Regiunea Cernăuţi din Ucraina
 • Hotărârea 81/2020 - Municipiul Suceava - 26.03.2020

  Hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local al Municipiului Suceava a proiectelor iniţiate de către structurile sportive de drept public pentru anul 2020, în baza prevederilor Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000, declarate eligibile de Comisia de evaluare şi selecţie
 • Hotărârea 80/2020 - Municipiul Suceava - 26.03.2020

  Hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al Municipiului Suceava pentru anul 2020
 • Hotărârea 79/2020 - Municipiul Suceava - 23.03.2020

  Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a bunului imobil – cămin din incinta Colegiului Naţional de Informatică “Spiru Haret” către Spitalul Judeţean de Urgenţă Suceava
 • Hotărârea 78/2020 - Municipiul Suceava - 23.03.2020

  Hotărâre privind repartizarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020
 • Hotărârea 77/2020 - Municipiul Suceava - 23.03.2020

  Hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al Municipiului Suceava pentru anul 2020
 • Hotărârea 76/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din Bugetul local al municipiului Suceava pentru anul 2020 a proiectelor declarate câștigătoare de Comisia de evaluare și selecție în data de 25.02.2020
 • Hotărârea 75/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „Instalații semaforizare din municipiul Suceava”
 • Hotărârea 74/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind atestarea bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava administrate de ACET S.A. ca urmare a reevaluării efectuate la 31.12.2019
 • Hotărârea 73/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre de aprobare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe anul 2020 pentru Municipiului Suceava
 • Hotărârea 72/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind Planul de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2020 al Municipiului Suceava
 • Hotărârea 71/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind actualizarea statului de funcții al Primăriei municipiului Suceava și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social „Cantina de Ajutor Social”
 • Hotărârea 70/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Primăria municipiului Suceava valabile începând cu data de 1 februarie 2020
 • Hotărârea 69/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea includerii în Registrul local al spațiilor verzi din Municipiul Suceava a unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională – vegetație forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.b – păduri constituite în zone verzi în jurul localităților incluse în intravilan și subgrupa 1.4.a – păduri special amenajate în scop recreativ (păduri parc) aflate în domeniul public al Statului Român
 • Hotărârea 68/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei parcele de teren situate în Suceava, str. Ștefan cel Mare fn. în vederea amplasării unui chioșc comercializare flori
 • Hotărârea 67/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind respingerea concesionării fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii spațiului comercial situat în Suceava, strada Ștefan cel Mare nr. 6
 • Hotărârea 66/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, strada Rarău nr. 3, bl. 13
 • Hotărârea 65/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind darea în folosință gratuită Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Suceava a unui spațiu cu altă destinație decât locuință, proprietate privată a Municipiului Suceava, situat în Suceava, str. Avram Iancu nr. 1
 • Hotărârea 64/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind preluarea Stadionului Ițcani, din administrarea Liceului cu Program Sportiv Suceava în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava
 • Hotărârea 63/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind exproprierea unor bunuri imobile – terenuri proprietate privată situate în coridorul de expropriere aferent obiectivului de investiții Ruta alternativă Suceava – Botoșani
 • Hotărârea 62/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 61/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre de completare a HCL nr. 26 din 30.01.2020 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava cu terenul identic cu nr. topografic Top : 81/1, situat în Suceava, str. Aurel Vlaicu
 • Hotărârea 60/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind respingerea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală și branșamente / racorduri la rețelele de utilități tehnico - edilitare pe teren proprietate privată – solicitant S.C. Bioartemisia S.R.L.
 • Hotărârea 59/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal pentru complex rezidențial (locuințe și funcțiuni complementare locuirii) cu regim mic de înălțime, sistematizare verticală, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico – edilitare și branșamente / racorduri la rețelele de utilități tehnico - edilitare pe teren proprietate privată – solicitant S.C. Operațional Autoleasing S.R.L.
 • Hotărârea 58/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind respingerea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, pe teren proprietate privată – solicitant S.C. Imperium Palas S.R.L.
 • Hotărârea 57/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2020
 • Hotărârea 56/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor – cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al României și a contractelor / acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Suceava
 • Hotărârea 55/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind modul de calcul a contribuției lunare de întreținere a copiilor ce frecventează Creșa Nr. 1 Suceava
 • Hotărârea 54/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniveristar de stat care nu dețin locuință pe teritoriul municipiului Suceava
 • Hotărârea 53/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniveristar de stat din municipiul Suceava
 • Hotărârea 52/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivului de investiții „Instalații de încălzire în Complexul Comercial Bazar din municipiul Suceava”
 • Hotărârea 51/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „Achiziționare și punere în funcțiune Roată panoramică, municipiul Suceava”
 • Hotărârea 50/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hde hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „Extindere rețea gaze naturale strada Cernăuți”
 • Hotărârea 49/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Asociația „Multicare” Suceava precum și finanțarea necesară organizării proiectului „Femei de Succes – performanță la superlativ”, care va avea loc la data de 06.03.2020
 • Hotărârea 48/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Asociația „Lumină Lină” Suceava – „Centru social de noapte și reinserție socială a persoanelor fără adăpost – Sfânta Vineri”
 • Hotărârea 47/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Sportivă „XS Motorsport” Iași
 • Hotărârea 46/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Suceava
 • Hotărârea 45/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Culturală „Romantic Art” Suceava
 • Hotărârea 44/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Culturală „Ansamblul Maestro Art” Suceava
 • Hotărârea 43/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Inspectoratul Școlar Județean Suceava
 • Hotărârea 42/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România
 • Hotărârea 41/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020
 • Hotărârea 40/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2020
 • Hotărârea 39/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local al Municipiului Suceava a proiectelor / programelor sportive inițiate și derulate de către structurile sportive de drept public
 • Hotărârea 38/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie, mai 2020
 • Hotărârea 37/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind acordul de principiu pentru înfrățirea Municipiului Suceava, Județul Suceava din România cu Comuna Mahala, Raionul Noua Suliță, Regiunea Cernăuți din Ucraina
 • Hotărârea 36/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 209/30.06.2016 privind desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugetare din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Suceava
 • Hotărârea 35/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 208/30.06.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Suceava în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației constituite în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava
 • Hotărârea 34/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind modificarea punctului 5 din cadrul Art. 4 al HCL nr. 201/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
 • Hotărârea 33/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui. Jescu Aurel în Consiliul Local al municipiului Suceava
 • Hotărârea 32/2020 - Municipiul Suceava - 27.02.2020

  Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui. Prorociuc Daniel și declararea ca fiind vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Suceava
 • Hotărârea 31/2020 - Municipiul Suceava - 30.01.2020

  Hotărâre privind atribuirea locuinţei, aparţinând domeniului public al municipiului Suceava, str. Calea Unirii nr.15, cămin nr.2, camera nr.20, doamnei Dafin Georgeta
 • Hotărârea 30/2020 - Municipiul Suceava - 30.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuinţe pentru tineri, destinate închirierii realizate prin programul ANL, din Ansamblul Privighetorii, Str. Privighetorii nr. 3B, Bl. B5, ap.11, dnei Paicu Adina Elena
 • Hotărârea 29/2020 - Municipiul Suceava - 30.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea „Strategiei de alimentare cu energie termică a municipiului Suceava”
 • Hotărârea 28/2020 - Municipiul Suceava - 30.01.2020

  Hotărâre privind atestarea bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, administrate de S.C. Thermonet S.R.L.
 • Hotărârea 27/2020 - Municipiul Suceava - 30.01.2020

  Hotărâre privind atestarea bunurilor imobile – teren și clădiri – proprietate publică a municipiului Suceava aflate în administrarea unităților de învățământ preuniversitar
 • Hotărârea 26/2020 - Municipiul Suceava - 03.01.2020

  Hotărâre privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava
 • Hotărârea 24/2020 - Municipiul Suceava - 30.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea manifestărilor cultural – artistice și finanțarea necesară organizării împlinirii celor 632 de ani de atestare documentară a Sucevei și a Cetății de Scaun a Sucevei în perioada 14 – 15 februarie 2020
 • Hotărârea 23/2020 - Municipiul Suceava - 30.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr.300 din 25 octombrie 2018, cuprinzând norme privind buna conviețuire, ordinea și liniștea publică, transportul public de călători, gospodărirea orașului și protecția mediului, precum și comercializarea produselor și serviciilor de piață în municipiul Suceava
 • Hotărârea 22/2020 - Municipiul Suceava - 30.01.2020

  Hotărâre privind Planul cu principalele activităţi ce urmează a fi desfăşurate de Poliţia Locală Suceava în anul 2020, obiectivele stabilite şi indicatorii de performanţă
 • Hotărârea 21/2020 - Municipiul Suceava - 30.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea Acordul de Parteneriat în cadrul Programului Social “Dăruieşte Responsabil”
 • Hotărârea 20/2020 - Municipiul Suceava - 30.01.2020

  Hotărâre privind atribuirea în locaţiune cu titlu oneros a unei locuinţe proprietate publică a Municipiului Suceava situată în Suceava, str. Putna nr.14, Bl.A01, ap.7 către Spitalul Judeţean de Urgenţă “Sfântul Ioan cel Nou” – Suceava, respectiv dnei State Nicoleta
 • Hotărârea 19/2020 - Municipiul Suceava - 30.01.2020

  hotărâre privind actualizarea statului de funcţii al Primăriei Municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava
 • Hotărârea 18/2020 - Municipiul Suceava - 30.01.2020

  Hotărâre privind atribuirea autorizaţiilor taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi
 • Hotărârea 17/2020 - Municipiul Suceava - 30.01.2020

  Hotărâre privind zonarea intravilanului şi extravilanului Municipiului Suceava, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
 • Hotărârea 16/2020 - Municipiul Suceava - 30.01.2020

  Hotărâre privind atribuirea unor denumiri de străzi în Municipiul Suceava - str. Tamara Buciuceanu Botez., str. Vasile Andriu
 • Hotărârea 15/2020 - Municipiul Suceava - 30.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea Registrului Agricol în format electronic pentru perioada 2020-2024
 • Hotărârea 14/2020 - Municipiul Suceava - 30.01.2020

  Hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Casa de Cultură a Studenţilor din Municipiul Suceava
 • Hotărârea 13/2020 - Municipiul Suceava - 30.01.2020

  Hotărâre privind concesionarea şi stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a Municipiului Suceava, situată în Suceava, strada Mihai Eminescu nr. 30 în vederea extinderii clinicii stomatologice existente la parterul blocului de locuinţe nr. 36
 • Hotărârea 12/2020 - Municipiul Suceava - 30.01.2020

  Hotărâre privind concesionarea şi stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a Municipiului Suceava, situată în Suceava, strada Mihai Eminescu nr. 30 în vederea extinderii clinicii stomatologice existente la parterul blocului de locuinţe nr. 36
 • Hotărârea 11/2020 - Municipiul Suceava - 30.01.2020

  Hotărâre privind organizarea licitaţiei pentru concesionarea unei parcele de teren proprietate privată a Municipiului Suceava, situată în Suceava, strada Calea Unirii, în vederea amplasării unui spaţiu de producţie şi desfacere produse de patiserie şi îngheţată
 • Hotărârea 10/2020 - Municipiul Suceava - 30.01.2020

  Hotărâre privind apartenenţa la domeniul public al Municipiului Suceava a străzii “Emil Cioran”
 • Hotărârea 9/2020 - Municipiul Suceava - 30.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reţea canalizare strada Ştrandului, Iţcani, municipiul Suceava”
 • Hotărârea 8/2020 - Municipiul Suceava - 30.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici a proiectului “Reabilitarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Tehnic “Petru Muşat” cod SMIS 126402
 • Hotărârea 7/2020 - Municipiul Suceava - 30.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Tehnic “Petru Muşat” cod SMIS 126402 şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului
 • Hotărârea 6/2020 - Municipiul Suceava - 30.01.2020

  Hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia “10 pentru folclor” Udeşti, Suceava
 • Hotărârea 5/2020 - Municipiul Suceava - 30.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
 • Hotărârea 4/2020 - Municipiul Suceava - 30.01.2020

  Hotărâre pentru aprobarea “Regulamentului privind încheierea contractelor de asociere între Municipiul Suceava şi persoane juridice, în vederea realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local” ;
 • Hotărârea 3/2020 - Municipiul Suceava - 30.01.2020

  Hotărâre pentru aprobarea “Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile acordate din fonduri publice pentru activităţi nonprofit de interes local”
 • Hotărârea 2/2020 - Municipiul Suceava - 30.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea Bugetului General centralizat al Municipiului Suceava pe anul 2020
 • Hotărârea 1/2020 - Municipiul Suceava - 30.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea utilizării, în cursul anului 2020, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, în sumă de 217.212,18 lei - inițiator Primarul municipiului Suceava;