• Hotărârea 16/2021 - Municipiul Suceava - 28.01.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea modificării prețului pentru energia termică produsă în cogenerare, modificarea tarifului pentru transportul și distribuția energiei termice furnizate prin S.A.C.E.T., precum și al prețului local pentru energia termică
 • Hotărârea 15/2021 - Municipiul Suceava - 28.01.2021

  HOTĂRÂRE,privind actualizarea statului de funcții al ,Primăriei municipiului Suceava
 • Hotărârea 14/2021 - Municipiul Suceava - 28.01.2021

  HOTĂRÂRE,privind Planul cu principalele activităţi ce urmează a fi desfăşurate de ,Poliţia Locală Suceava în anul 2021, obiectivele stabilite şi indicatorii de performanță
 • Hotărârea 13/2021 - Municipiul Suceava - 28.01.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea cotei de 0,8%, aplicată la valoarea de înlocuire a construcţiei, destinată administratorilor locuinţelor, pentru stabilirea chiriei locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL, pentru administrarea, întreţinerea şi reparaţiile curente, precum şi reparaţiile capitale şi cota de 0,5%, aplicată la valoarea de înlocuire a construcţiei, care se constituie venit al administratorilor locuinţelor, pentru stabilirea chiriei locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL, ,care se aplică chiriaşilor care au împlinit vârsta de 35 de ani
 • Hotărârea 12/2021 - Municipiul Suceava - 28.01.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Parteneriatului Cadru de colaborare cu Organizațiile care,implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului,,conform Legii 31/2019 de aprobare a OUG nr. 74/2018 pentru acoperirea costurilor ,de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale
 • Hotărârea 11/2021 - Municipiul Suceava - 28.01.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea vînzării directe a unei parcele de teren în suprafață de 300 mp, ,identică cu pc. nr. 36868 din CF 36868 proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Viena, nr. 16, cartier Tătărași, către domnul Țiculeanu Florin-Gheorghe, proprietarul imobilului casă de locuit amplasată pe această parcelă de teren
 • Hotărârea 10/2021 - Municipiul Suceava - 28.01.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea modificării valorilor de inventar pentru bunurile imobile, ,proprietate a Municipiului Suceava, ce fac obiectul contractul de delegare a gestiunii,prin concesionare a serviciului public de transport, distribuţie şi furnizare,a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava, ,contract înregistrat la SC Thermonet SRL sub nr. 66 din 15.10.2015 şi,înregistrat la registratura Primăriei municipiului Suceava sub nr. 30104 din 15.10.2015
 • Hotărârea 9/2021 - Municipiul Suceava - 28.01.2021

  HOTĂRÂRE,privind darea în administrare unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat a bunurilor imobile,,terenuri şi clădiri, aparţinând domeniului public al Municipiului Suceava
 • Hotărârea 8/2021 - Municipiul Suceava - 28.01.2021

  HOTĂRÂRE,privind respingerea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism aferent,pentru construirea locuinte colective, spatii comerciale, locuri de parcare, sistematizare verticala, imprejmuire, racorduri/bransamente, pe teren proprietate privată,Solicitant: SANEMI S.R.L.
 • Hotărârea 7/2021 - Municipiul Suceava - 28.01.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism aferent,pentru construire bloc de locuinte cu spatii de depozitare, locuri de parcare si boxe la demisol, spatii comerciale, prestari servicii si birouri la parter, spatii de locuit la etaje, locuri de parcare supraterane, sistematizare verticala, amenajari exterioare, racorduri/bransamente, pe teren proprietate privată,Solicitant: DAVASY BUILDARS S.R.L.
 • Hotărârea 6/2021 - Municipiul Suceava - 28.01.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC ZONAL si Regulament de Urbanism aferent,pentru construire bloc de locuințe cu regim de înălțime D1+D2+P+4E+5parțial cu locuri de parcare și boxe la demisol, spații comerciale, spații pentru prestări servicii și spații de locuit la parter și etaje, sistematizare verticală, locuri de parcare supraterane, spații verzi, branșamente/racorduri pe teren proprietatea privată,Solicitant: S.C. UCASY BIULDARS S.R.L.
 • Hotărârea 5/2021 - Municipiul Suceava - 28.01.2021

  HOTĂRÂRE,privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Suceava pentru anul școlar 2021-2022
 • Hotărârea 4/2021 - Municipiul Suceava - 28.01.2021

  HOTĂRÂRE,privind modificarea art. 6 din Contractul nr. 4880/251543/2020 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor,medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ, aprobat în baza HCL 83/26.03.2020
 • Hotărârea 3/2021 - Municipiul Suceava - 28.01.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea utilizării, în cursul anului 2021, a excedentului bugetului local ,rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020, în sumă de 551.155,41 lei
 • Hotărârea 2/2021 - Municipiul Suceava - 18.01.2021

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea participării UAT Municipiul Suceava în cadrul proiectului,„Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură”,,aprobarea cheltuielilor legate de proiect, precum şi aprobarea acordului de parteneriat
 • Hotărârea 1/2021 - Municipiul Suceava - 18.01.2021

  HOTĂRÂRE,privind schimbarea temporară a destinației spațiilor situate în municipiul Suceava:,str. 1 Decembrie 1918, fn – Sala de Sport a Școlii Generale ”Ion Crengă”, ,str. Păcii nr. 10 - Sala de Sport a Școlii Generale ”Miron Costin”, ,str. Vasile Alecsandri nr. 3 – Sala de sport a Colegiului Național ”Ștefan cel Mare”,,str. Grigore Ghica Voievod - Sala de Sport a Școlii Generale ”Grigore Ghica Voievod” ,în structuri medicale – centre de vaccinare