Proces verbal din 30.03.2020

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 30.03.2020 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

PROC ES - VERBAL

încheiat astăzi, 30.03.2(120 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Ședința începe la ora 13.00.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris prin Dispoziția nr.664/2020 în temeiul ari. 133 alin. 2. ari. 134 alin. 4. art. 196 alin. 1 lit. b. art. 243 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Dl. secretar general Dorin Ilie Nistor: Bună ziua, d-na Primar, vă aduc la cunoștință că există cvorum pentru desfășurarea ședinței, fiind prezenți on-line un număr de 21 consilieri.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Doamnelor și domnilor consilieri, vă spun bună ziua Ia această ședința extraordinară a Consiliului Local convocată in conformitate cu prevederile Codului administrativ și cu Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local așa cum a fost el modificat de HC1. nr.83/2020.

Din 23 de consilieri sunt prezenți on-line 21, drept urmare Consiliul Local este legal constituit și putem începe ședința în sistem de videoconferință.

Domnul consilier Paul-Constantin Mezei. vă rog să preluați conducerea ședinței.

Absenfi:dl.consilier Liviu Cotârlă, dl consilier Zeno Karl Pinter )

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

Doamna Primar, doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat.

Se intonează imnul de stat.

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

Doamna primar Astrid Cora Fodor în conformitate cu prevederile art. 135 alin.7 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi propus pentru ședința de astăzi.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ?

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local

- inițiator primar Astrid Cora Fodor

Dacă sunt luări de cuvânt ? Vă rog frumos.

Poftiți domnul consilier.

Dl. consilier Gerold Hermann: Mulțumesc.

Bună ziua. Proiectul pe care îl dezbatem astăzi este unul binevenit și important.

Eu aș dori să prezint poziția grupului de consilieri FDGR în contextul acestui proiect de hotărâre. Sper că sunteți cu toții de acord că Primăria Sibiu și Consiliul Local, administrația locală, nu numai că s-au achitat de obligațiile financiare care le revin și au fost întotdeauna deschiși pentru rezolvarea problemelor reale chiar dacă acestea au apărut în mod neașteptat. Considerăm deci că nu sunt necesare apeluri publice legate de cheltuieli pentru care Primăria Sibiu și Consiliul Local asigură finanțare. Mai concret, considerăm că cetățeanul Sibiului nu trebuie să fie apelat de instituții sau asociații conexe, fiindcă oricum în acest moment, trebuie să se aștepte la confruntarea cu situații foarte dificile. Noi vedem o excepție, acoperirea cheltuielilor pentru care Primăria Sibiu nu arc baza legală. însă, ne exprimăm toată considerația față de oamenii care sunt dispuși să doneze, să ajute financiar, dar în contextul prezentat trebuie să fie o inițiativă individuală. în opinia noastră, apelurile lansate de firme au o altă legitimitate morală. Ele sunt binevenite. întrucât firmele beneficiază de înlesniri fiscale in urma donațiilor. Vă mulțumesc.

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

Dacă mai sunt luări de cuvânt?

Dl. consilier loan Stroie:

Ce să înțeleg din asta dl.Hermann ? Că nu sunteți de acord cu acest proiect, sau ce?

Dl. consilier Gerold Hermann:

Nu, nu. Deci, sunt absolut de acord cu acest proiect și in contextul dificil în care ne aflăm, nemaintâlnit în toată lumea, eu cred că. apelurile către cetățeni trebuie să fie legate strict de necesități care nu pot ii acoperite din bugetul public.

Dl. consilier loan Stroie:

Nu am citit proiectul. Nu știu ce spune proiectul, că nu am apucat să îl citesc. Vine Primăria cu o sumă către Spitalul de Pediatrie ?

Dl. consilier Gerold Hermann:

Da. exact cineva din cadrul Primăriei poate să vă dea explicații, cu mă refeream la un aspect care este tangențial cu cele prezentate în proiect. Deci, proiectul după mine, este necesar și binevenit.

Dl. consilier loan Stroie:

Eu nu am reușit să citesc proiectul, v-am spus, deci nu știu ce conține acest proiect dar, dacă susține să aloce Primăria o sumă de bani, sunt de acord.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Dacă îmi dați voie domnul președinte?

Dl. consilier loan Stroie:

Da, vă rugăm să ne explicați dumneavoastră pentru că știți mai bine.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Domnule consilier, proiectul prevede alocarea unor sume de bani care sunt necesare Spitalului de Pediatrie, atât pentru cheltuieli materiale cât și pentru dotări. Sunt mai multe prevăzute în proiect, deci este o listă de necesități și acest proiect prevede aprobarea acestor cheltuieli.

Dl. consilier loan Stroie:

Perfect, e în regulă.

Chiar nu am înțeles ce a zis domnul Hermann. dar mă rog, asta este. Eu sunt de acord.

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

Dacă mai sunt luări de cuvânt?

Dl. consilier Moșin Daniel:

Aș întreba eu ceva. Toata lista de necesități acoperă nevoile spitalului? Să nu mai revenim iarăși peste o săptămână sau două. Să ne spună doamna director de la Spitalul de Pediatrie. Nu e vorba de sumă, este vorba de oameni, noi suntem de acord, dar să ne spuneți exact, când ați făcut lista de necesități, poate ați inclus un plus de zece la sută ca să aveți tot ce este necesar pentru oameni.

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

Aveți cuvântul doamna doctor.

Doamna Camelia Grigore-Director Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu:

Din partea Spitalului de Pediatrie la acest moment, sunt materialele la care ne-am gândit pentru o perioadă. Nu pot să spun că sunt singurele de care vom avea nevoie, pentru că nu pot să estimez grandoarea fenomenului. Ne-am dotat. în această listă, cu ce am crezut că avem nevoie, material vorbind, iar dacă vom avea nevoie de materiale de protecție suplimentare pe măsura derulării acestei crize, probabil vom mai apela pentru că. la momentul acesta avem foarte multe comenzi făcute, dar neonorate. Problema noastră cea mai mare este faptul că nu ne livrează firmele in momentul acesta. De o lună de zile ne târguim pentru foarte puține echipamente de protecție. Cele care sunt echipamente, de cumpărat, de pe liste, pe acelea probabil o să ni le livreze intr-un anumit timp, așa încât nu pot să vă spun, dar în principiu, am lacul un necesar de materiale pentru o lună. Dacă in luna a doua se va dovedi că este nevoie de mai mult decât atât, o să mai cerem fonduri suplimentare. Mi-e greu să spun fiindcă acum două săptămâni nu puteam să îmi imaginez câte o să ne trebuiască. Numărul materialelor de protecție pe care le consumă personalul sunt foarte multe și vor deveni tot mai multe pe măsură ce procesul se va accentua.

La momentul acesta ca să știți cu toții, avem doar suspecți, nu avem cazuri internate, ne-am relocat cu totul secțiile spitalului. La aceasta ne-am putut gândi acum.

Poate peste o lună o să avem nevoie, de lucruri mult mai multe ca și materiale de protecție, în principal, nu ca și dotări. Sau. să sperăm că nu ca și dotări.

Asta este ce pot să vă spun acum.

1)1. consilier Moșin Daniel:

Sunt perfect conștient că și eu lucrez în domeniu achizițiilor și credeți-mă. peste tot pe glob toată lumea caută aceleași lucruri, deci clar că este gravă situația, dar ideea era să vedem dacă putem să punem comenzi de acum chiar dacă sunt onorate peste o lună, o lună jumate. Să avem comenzi în plus, să ne luăm o marjă de eroare cât mai mare ca să putem să avem ce ne trebuie la un moment dat. Că nicio firmă nu le livrează mâine.

Doamna Camelia Grigore-Director Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu:

Nici măcar nu primesc comenzile, neputând să îmi spună când se pot livra. Nu îmi spun. da. vă iau comanda, dar să vină prima dată transportul și după aceea, mai vedem data viitoare. Aceasta este problema.

Acum avem comandate măști care sunt cele mai deficitare la momentul acesta, că în rest combinezoane, botoșei. ochelari, liziere ne-am cumpărat. Măști de protecție CCP 2 și 3 nu prea avem. Am primit odată douăzeci de bucăți și odată douăzeciși cinci de la 1SU, adică patruzeci și cinci de bucăți care azi încercăm să vedem dacă putem să le resterilizăm. Patruzeci și cinci de bucăți (măști ), la patru sute de oameni câți lucrează în spital sigur nu avem suficiente, de câte este nevoie. Poate că o să ajungem să apelăm la foruri superioare, să ne mai distribuie și nouă din rezervele lor. Chiar dacă am făcut comandă de trei săptămâni pentru asta ne-au spus că nu au de unde să ne aducă. Deci, degeaba fac comandă.

Marea noastră problemă, nu știm cât de tare trebuie să strigăm, ați văzut cu toții că ne străduim să ne organizăm un laborator de biologie moleculară. Vom încerca în această săptămână să începem să facem primele o sută de testări, dar nu avem nici o promisune de la firma care livrează chiturile. că săptămâna viitoare ne mai aduce măcar o sută, pentru că nici ei nu au primit transport. Și au zis că ne mai aduc peste două săptămâni dar mai devreme, nu.

După ce văd că cele o sută de teste am reușim tehnic să le facem, o să începem să spunem și ministerului: ne-am organizat, laboratorul funcționează.

Dl. consilier Moșin Daniel:

Laboratorul este utilat? Nu vă supărați.

Doamna Camelia Grigore-Director Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu:

Mâine va veni cea de a doua hotă de care avem nevoie, restul materialelor și echipamentelor existau dintr-un proiect de cercetare anterior, deci nu au fost utilizate, acum le-am pus în funcțiune, am trimis oameni să se instruiască. Astăzi ne-am întâlnit cu cei din Spitalul Județean care și ei sunt in aceeași stare, adică pun la cale un laborator. Le împrumutăm o sută de teste de extracție de la noi să înceapă și ei să vadă dacă merge, ce merge, pentru că ei au numai chituri de amplificare, nu au și chituri de extracție. 100 Ia noi, 100 la ei. Nu avem promisiuni de la firmă, că săptămâna viitoare vom mai primi o sută sau două sute de teste. Această problemă a testelor este o problemă dificilă, pentru că toți deodată ne-am apucat să facem, iar firmele nu erau pregătite să aducă mii de teste. Pe măsură ce o să se întâmple și o să vă pot spune săptămâna viitoare, da. merge, funcționează, de acum o să putem doar să strigăm după teste. Atunci o să avem nevoie de tot sprijinul, oriunde se poate, cât de sus se poate, să primim și noi alături de celelalte spitale chiluri de testare, fiindcă din acelea nu sunt destule. Cel care vine să ne instruiască pentru punerea in funcțiune a aparatelor, ne-a proms inițial că vine Ia 1 aprilie, acum ne-a spus că nu poate să vină la 1 aprilie, fiindcă este la .Arad, iar apoi este la Fundeni. Deci, toată lumea in același timp face același lucru. Si fac și ci cum se poate. Cei din Județean au angajat pe cineva care a lucrat pe PSR la Universitate și ne-am înțeles astăzi că o să ni -1 împrumutăm de la unul la altul, ca să putem să fim cât de competenți în a face probele respective, dar nu avem destule chituri. Adică nu pot să vă spun că. cu regularitate vom face următoarele 2000 de teste, fiindcă nu le avem. Pot să vă spun că noi putem face pe zi tehnic cam 40 de determinări, poate 50, cam pe acolo. Asta înseamnă că și Județeanul are cam aceeași capacitate ca și noi, va putea face alte 50 pe zi, deci o să fie cam maxim 100 pe zi. Dacă o să reușim să facem mai multe nu o să fie în săptămâna următoare, va fi ulterior. Deci cam asta ar fi posibilitatea la momentul acesta.

Dl. consilier loan Stroie:

Testele le faceți doar pentru copii sau și pentru adulți?

Doamna Camelia Grigore-Director Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu:

Testele nu au nici gen. nici vârstă. Pot să se facă pentru oricine. Noi când am primit am zis că le facem doar pentru copii. însă dacă va fi nevoie și nu vom avea destui copii pe care să îi testez, vom face și la adulți. că nu are importanță cui le fac. în egală măsură în care, sper, ca și Spitalul Județean va face pentru noi același lucru, dacă ei o să poată și noi o să avem niște urgențe. Deci asta era ideca. să ne ajutăm reciproc. Astăzi ne-am întâlnim cu toții, din Județean și de la Pediatrie, să facem o singură echipă, să știm unii de alții, ce avem, ce putem, ca să lucrăm cât de cât concentrați, să pornim aceleași lucruri deodată. Nu vreau să fim în competiție, care face primul, care face al doilea. Să încercăm să pornească aceste laboratoare, fiindcă sunt foarte greu de pornit tehnic. Deci nu e ceva foarte ușor. E o chestiune destul de delicată.

Dl. consilier Daniel Moșin:

Deci asta era ideea. să ne ajutăm.

DL consilier Paul-Constantin Mezei:

Dacă mai sunt luări de cuvânt?

D-na consilier Fazakas Ekaterina Annemarie:

Există o listă cu denumirile la toate materialele care sunt necesare?

Doamna Camelia Grigore-Director Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu:

Da, există o listă pe care o are Primăria, cu tot ce am avut nevoie. Astăzi ne-am făcut și o listă cu cele necesare în laborator, ce avem, ce nu avem? Mai comandăm un fortex. mai comandăm câte ceva? Care sunt, să zicem că sunt niște detalii. Niște tuburi, niște eprubete, niște pipete, care sunt niște detalii și sperăm să vină în câteva zile.

Dl. consilier loan Stroie:

Câte persoane poate să testeze acel aparat, doamna doctor?

Doamna Camelia Grigore-Director Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu:

Deci v-am spus, că noi o să putem face pe zi, cam 40 de testări, cam aceeași este capacitatea și la Spitalul Județean, cam de 40 teste pe zi.

DL consilier loan Stroie:

Dar câte? Poate să se facă sute de mii de testări?

Nu într-o zi, într-un an.

Doamna Camelia Grigore-Director Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu:

Da. într-un an. în funcție de capacitate.

1)1. consilier loan Stroie:

Același aparat.

Doamna Camelia Grigorc-Director Spitalul Clinic de Pediatric Sibiu:

Aparatul rulează cât poți tu să faci extracția.

Dl. consilier loan Stroie:

Ani înțeles. Si cam cât costă așa un aparat? Aveți idee?

Doamna Camelia Grigorc-Director Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu:

Aparatul costă înjur de 100 de mii de euro. Cam așa.

Problema nu este numai cât costă aparatul, ci modul în care acest laborator funcționează, nu e un laborator obișnuit. Trebuie foarte multă experiență. Nu doar punem proba în aparat și iasă rezultatul. E mult mai complicat decât atât.

Dl. consilier Daniel Moșin:

Și câte paturi aveți în cadrul spitalului?

Doamna Camelia Grigorc-Director Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu:

Noi în Pediatrie avem 185.

Dl. consilier Daniel Moșin:

Am înțeles.

D-na consilier Fazakas Ekaterina Annemarie:

Și câte paturi sunt ocupate?

Doamna Camelia Grigorc-Director Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu:

In momentul acesta avem vreo 50 ocupate.

Ce a mai rămas din Pediatrie și din boli contagioase. Așteptăm să apară suspecții de COVID. De astăzi am văzut pe listă, erau 6 suspecți.

Dl. consilier Daniel Moșin:

Copii?Până la ce vârstă?

Doamna Camelia Grigorc-Director Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu:

Copii bineînțeles, copii. Restul sunt copii internați cu afecțiuni diverse în Pediatrie și în boli infecțioase : diaree, bronșite, pneumonii. Pe chirurgie mai avem două cazuri.

Dl. consilier Kiss Lorant:

Aș dori să vă întreb dacă aveți informații de existența unor copii în hotelul Ramada și Păltiniș, în carantină cei care în ultima perioadă s-au întors din străinătate. Dacă aveți informații despre existența eventualelor familii cu copii, și dacă da, acești copii sunt luați în evidență, eventual Spitalul poate să Iacă un examen, o examinare asupra acestor copii. în condițiile respectării securității cadrelor medicale?

Doamna Camelia Grigore-Director Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu:

Până în acest moment orice persoană suspectă a fost adusă la spital. Până în acest moment niciun copil suspect din carantină, nu a venit la spital. Au venit suspecți din izolare sau contacți cu persoane din izolare, din familiile respective. Niciuna nu a venit din carantină.

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

Dacă mai sunt intervenții? Dacă nu, supunem la vot.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Numai o clipă, domnul consilier.

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

Da. doamna Primar, vă aud.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Vreau să fac o scurtă precizare. Listele care au fost menționate de d-na manager sunt anexă la raport, fac parte din raport și din raportul pentru această ședință extraordinară și au fost anexate și la raportul pentru ședința ordinară. Deci se pot studia de fiecare consilier, suntem transparenți. este afișat, este asumat. Asta am vrut să mai precizez și totodată vreau să-i mulțumesc doamnei manager pentru prezența în ședință și pentru informațiile care le-a furnizat și pentru felul in care colaborează cu Spitalul Județean.

Doamna C amelia Grigore-Director Spitalul C linic de Pediatrie Sibiu:

Aș mai avea să fac o singură precizare. O să facem de fiecare dată demersuri, să cerem ce avem nevoie. în momentul acesta am mai avea nevoie din partea Primăriei, de locuri de cazare pentru personalul medical, care poate nu va mai putea să stea în izolare la domiciliu, ci doar intr-un spațiu destinat și dacă Primăria ar putea să ne asigure, ne-am gândit noi, la circa 40-50 locuri de cazare. în Continental Forum, care este aproape de Spitalul de Pediatrie, sau într-o altă locație. Vom lucra în grupe de personal medical, care va pleca după 2-3 zile de lucru acasă, vor veni celelalte grupe, astfel încât să nu contaminăm grupele și dacă vor fi contaminări, să nu fie toată lumea de pe o secție contaminată. Ca să poată să se odihnească, ar trebui să doarmă undeva. Inițial am spus că o să dormim în Pediatrie la ultimul nivel, dar pentru faptul că sunt foarte multe cazuri de copii cu infecții respiratorii, care în acest moment sunt declarați în definiția de caz ca suspecți de COVID, am mutat tot ce înseamnă infecție respiratorie la copii în mansardă, unde inițial ne-am gândit că vom dorini.

Deci, dacă se poate, nu avem nevoie astăzi, dar în zilele următoare, s-ar putea să avem nevoie de spațiu de cazare undeva.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

D-na Manager, așa cum prevede și Ordonanța militară, d-voastră vă faceți un necesar care să fie bine justificat din punct de vedere economic, al eficienței. îl vom analiza, dar nu este nicio problemă să facem încă o ședință extraordinară pentru alocare de fonduri. Așteptăm să ne depuneți solicitarea. Să fie doar foarte bine fundamentată Doamna Camelia Grigore-Director Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu:

La sfârșitul săptămânii o să vă anunț exact ce am reușit să facem și noi și Județeanul, să pornim laboratoarele, ca cineva de oriunde să ne ajute să facem rost de chituri. Mulțumesc foarte mult.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Și noi vă mulțumim.

Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

Dragi colegi, supunem la vot

1. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al .Municipiului Sibiu nr. 128/2020 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate dc voturi (21 voturi pentru). Dl. consilier Paul-Constantin Mezei:

Cu această vă mulțumesc. Vă doresc Sărbători Pascale, alături de cei dragi, liniște și pace!

Dl. consilier Tiberiu Mitrea:

O întrebare aș mai fi avut, în legătură cu dezinfecția, dezinsecția. Pe străzi cum stăm? Avem ceva contracte încheiate?

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Dezinfecția se continuă, am început de mai mult timp, în anumite zone, cele mai circulate zone, alei pietonale, zona centrală, parcuri. Dar, pe măsură ce se schimbă situația, noi lucrăm gradual. Acum am început să ne îndreptăm, începând de sâmbătă, spre cartierele de blocuri, unde sunt cele mai aglomerate cartiere și se continuă, conform unui grafic, prin tot orașul. De asemeneam în urma Ordonanței Militare care a apărut ieri, vom începe cu dezinfecția în scările de bloc.

Dl. consilier Tiberiu Mitrea:

Mulțumesc!

D-na vieeprimar Corina Bokor:

A.ș dori să fac și eu o completare, d-na primar. Tot de săptămâna trecută, din 26 martie, operatorul de salubrizare Soma a reluat activitatea de dezinfecție a platformelor de colectare a deșeurilor din zonele de blocuri și de spălare a containerelor. Această activitate a fost începută pentru prima dată în 17 martie. Deci acum este reluată acțiunea de salubrizare platforme.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Este foarte important să urmăriți comunicatele pe care le dă Primăria, cu graficul de lucrări, cu zonele unde se face dezinfecția pe cartiere, am dat și comunicat cu dezinfecția aleilor în zonele de blocuri, urmărindu-le veți primi răspunsul la o seric întreagă de întrebări și dacă aveți și alte întrebări, noi vă stăm la dispoziție, doamnelor și domnilor consilieri, ne contactați, ne sunați, aveți numerele noastre de telefon și noi vă lămurim.

Mulțumesc pentru explicații, pentru prezență. Să ne vedem cu bine.

Ședința se încheie la ora 13,30.

Secretar general. Dorin llie Nistor


Președinte de.ședință, Paul-Constantih Mezei