Proces verbal din 28.05.2020

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 28.05.2020 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

PROCES- VERBAL

încheiat astăzi, 28.05.2020 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Ședința începe la ora 14,00.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris prin Dispoziția nr. 904/2020 în temeiul art. 133 alin. 1, art. 134 din OLTG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

D-na primar Astrid Cora Fodor: Bună ziua. Domnul secretar, vă rog...

Dl. secretar general Dorin Ilie Nistor:

Bună ziua doamna Primar, au răspuns convocării dumneavoastră un număr total de 23 consilieri, sunt prezenți toți on-line, există cvorum pentru desfășurarea ședinței.

D-na primar Astrid Cora Fodor: Mulțumesc.

Vă spun din nou bună ziua. De această dată, la ședința Consiliului Local după cum ați auzit din 23 de consilieri sunt toți prezenți. deci putem înecepe ședința, ședință care a fost organizată cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local.

Avem cvorum și predau conducerea ședinței domnului consilier Ciprian Fulea.

Domnul consilier, vă rog frumos preluați conducerea ședinței.

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea:

Vă mulțumesc.

Doamna primar, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați, vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat.

Se intonează imnul de stat.

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea:

în conformitate cu dispozițiile art. 138 alin. 15 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, îl rog pe domnul secretar general Dorin Nistor să supună la vot procesul verbal al ședinței Consiliului Local Sibiu din luna aprilie 2020.

Dl. secretar general Dorin Ilie Nistor:

Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră, procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sibiu din data de 30.04.2020.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri? Vă mulțumesc.

Domnule președinte, procesul verbal a fost aprobat.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Doamnelor și domnilor consilieri supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi și proiectul ordinii de zi suplimentare.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Domnul secretar, toți consilierii au fost de acord cu ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară.

Dl. secretar general Dorin Ilie Nistor:

Am notat, vă mulțumesc.

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea:

 • 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea acordării de gratuitate pentru utilizarea parcărilor publice cu plată din Municipiul Sibiu pentru personalul medico-sanitar și auxiliar pe perioada stării de alertă cauzată de prevenirea răspândirii virusului SARS COV-2.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri?

Vă mulțumesc.

Proiectul a fost adoptat în unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 156/2020 privind prelungirea acordării de gratuitate pentru utilizarea parcărilor publice eu plată din Municipiul Sibiu pentru personalul medico-sanitar și auxiliar pe perioada stării de alertă cauzată de prevenirea răspândirii virusului SARS COV-2, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea:

 • 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități de plată a impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul a fost adoptat în unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 157/2020 privind acordarea unor facilități de plată a impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, cu unanimitate de voturi (23 pentru ).

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea:

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.

Proiectul a fost adoptat în unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 158/2020 privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea:

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii temporare a

amplasamentelor teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, în anul 2020, ca urmare a respectării măsurilor impuse în vederea limitării răspândirii infecției cu virusul SARS CoV-2.

Dl consilier loan Stroie:

Nu se aude prea bine, vă rugăm sonorul.

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea:

Să repet proiectul?

Dl consilier loan Stroie:

Vă rugăm să repetați proiectul, se aude întrerupt.

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea:

Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii temporare a amplasamentelor teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, în anul 2020, ca urmare a respectării măsurilor impuse în vederea limitării răspândirii infecției cu virusul SARS CoV-2.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul a fost adoptat în unanimitate de voturi

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.159/2020 privind aprobarea extinderii temporare a amplasamentelor teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, în anul 2020, ca urmare a respectării măsurilor impuse în vederea limitării răspândirii infecției cu virusul SARS CoV-2, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea:

 • 5. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 342/2005 și a HCL nr. 57/2007 privind reglementarea circulației în Centrul Istoric al Municipiului Sibiu.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.160/2020 pentru completarea HCL nr. 342/2005 și a HCL nr. 57/2007 privind reglementarea circulației în Centrul Istoric al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

Dl. secretar general Dorin Ilie Nistor:

Domnul președinte, vă rog frumos solicitați domnilor consilieri să închidă microfoanele pe durata în care dumneavoastră citiți rapoartele și le supuneți votului pentru că apar interferențe.

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea:

Vă rog să opriți microfonul.

D-na consilier Elena-Manuela Colceriu:

Am o rugăminte domnul președinte, vă rog să spuneți și numărul proiectului.

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea: Bine.

D-na consilier Elena-Manuela Colceriu:

In momentul cînd citiți, citiți și numărul proiectului. Vă mulțumesc mult.

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea: Proiectul numărul 6.

 • 6. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru amplasarea de terase pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.Cine este pentru? împotrivă?Abțineri?

Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.161/2020 privind instituirea taxei speciale pentru amplasarea de terase pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea: Proiectul numărul 7.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului și taxelor de utilizare pentru Stadionul Municipal Sibiu.

D-na primar Astrid Cora Fodor: Domnul președinte, doresc să retrag acest proiect de pe ordinea de zi.

Dl. secretar general Dorin Ilie Nistor:

Retragerea de către inițiator a proiectului numărul 7 de pe ordinea de zi a ședinței.

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea: în regulă, contiuăm.

Pot să continui? Vă rog opriți microfoanele, domnul Stroie.

Proiectul numărul 8.

 • 8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului și taxelor de utilizare pentru terenul sintetic de fotbal al Stadionului Municipal Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc.

Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 162/2020, cu unanimitate de voturi ( 23 pentru).

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea: Nouă.

 • 9.   Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor temporare pentru atenuarea efectelor economice ca urmare a instituirii stării de urgență pe teritoriul României pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-COV-2.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.163/2020 privind aprobarea măsurilor temporare pentru atenuarea efectelor economice ca urmare a instituirii stării de urgență pe teritoriul României pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-COV-2, eu unanimitate de voturi ( 23 pentru).

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea: Zece.

 • 10.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a Skatepark-ului - zona de agrement Obor.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor .

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.164/2020 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a Skatepark-ului - zona de agrement Obor, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea: Unsprezece.

 • 11.   Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Școlar "Șoimii" Sibiu a unor spații aflate în incinta Stadionului Municipal Sibiu.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ?

Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 165/2020 privind transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Școlar “Șoimii” Sibiu a unor spații aflate în incinta Stadionului Municipal Sibiu, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea: Doisprezece.

 • 12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu la programul de stimulare a înnoirii parcului auto național conform Ordinului nr. 324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc.

Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.166/2020 privind aprobarea participării Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu la programul de stimulare a înnoirii parcului auto național conform Ordinului nr. 324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea: Treisprezece.

 • 13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Iluminat Public Eco-Eficient - zona Industrială Vest ( str. Salzburg, str. Monaco, str. Barcelona, str. Turda, str. Lyon, str. Europa Unită, str. Milano, str. Munchen. str. Florian Rieger)”.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ?

Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.167/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Iluminat Public Eco-Eficient - zona Industrială Vest ( str, Salzburg, str. Monaco, str. Barcelona, str. Turda, str. Lyon, str. Europa Unită, str. Milano, str. Munchen, str. Florian Rieger)”, cu unanimitate de voturi ( 23 pentru).

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea: Paisprezece.

 • 14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ?

Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 168/2020 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea: Cincisprezece.

 • 15.   Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Sibiu

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ?

Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.l69/2020 privind modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Sibiu, cu unanumitate de voturi ( 23 pentru).

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea: Șaisprezece.

 • 16. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ?

Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.l 70/2020 privind actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A., cu unanimitate de voturi (23 pentru).

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea: Șaptesprezece.

 • 17. Proiect de hotărâre.privind diminuarea suprafeței imobilului - teren aferent Grupului Școlar A. lancu, înregistrat în evidența Municipiului Sibiu, aparținând domeniului public al acestuia, aflat în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, ca urmare a restituirii în natură a unui teren.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ?

Proiectul a fost cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.171/2020 privind diminuarea suprafeței imobilului - teren aferent Grupului Școlar A. lancu, înregistrat în evidența Municipiului Sibiu, aparținând domeniului public al acestuia, aflat în administrarea Serviciului Public de Administrare a .....            7 Â ......—                                                                     A Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, ca urmare a restituirii m natură a unui teren, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea: Optsprezece.

 • 18. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat a imobilului -teren în suprafață de 223,66 mp, situat în Sibiu, str. Hochmeister nr.ll, proprietatea publică a Municipiului Sibiu

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ?

Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.l72/2020 privind preluarea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat a imobilului - teren în suprafață de 223,66 mp, situat în Sibiu, str. Hochmeister nr.ll, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea: Nouăsprezece.

 • 19.   Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu a investiției realizată la Stadionul Municipal, proprietate publică a Municipiului Sibiu.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ?

Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 173/2020 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu a investiției realizată la Stadionul Municipal, proprietate publică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi ( 23 pentru).

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea: Douăzeci.

 • 20.   Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, a unui spațiu din imobilul situat în Sibiu, Piața Mică, nr. 22, proprietatea publică a Municipiului Sibiu.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ?

Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 174/2020 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, a unui spațiu din imobilul situat în Sibiu, Piața Mică, nr. 22, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea: Douăzeci și unu.

 • 21.   Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 29 mp situat în Sibiu, str. Săcel. nr. 100, cu destinația: drum.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ?

Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.175/2020 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 29 mp situat în Sibiu, str. Săcel, nr. 100, cu destinația: drum, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea: Douăzeci și doi.

 • 22.    Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 57 mp situat în Sibiu. B-dul G-ral V. Milea, nr. 29, cu destinația: drum.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 176/2020 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 57 mp situat în Sibiu, B-dul G-ral V. Milea, nr. 29, cu destinația: drum, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea: Douăzeci și trei.

 • 23. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 79 mp, situat în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 94 cu destinația: drum.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.l77/2020 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 79 mp, situat în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 94 cu destinația: drum, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea: Douăzeci și patru.

 • 24.    Proiect de hotărâre privind aprobarea calculării chiriei lunare aplicabilă locuințelor pentru tineri, destinate închirierii construite de ANL. aflate în administrarea Municipiului Sibiu și concesiunea S.C. Urbana S.A. Sibiu, prin grija S.C. Urbana S.A.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.178/2020 privind aprobarea calculării chiriei lunare aplicabilă locuințelor pentru tineri, destinate închirierii construite de ANL, aflate în administrarea Municipiului Sibiu și concesiunea S.C. Urbana S.A. Sibiu, prin grija S.C. Urbana S.A., cu unanimitate de voturi (23 pentru).

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea: Douăzeci și cinci.

 • 25.  Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr.2 la H.C.L. nr. 97/2019 privind calcularea chiriei pentru locuințele realizate prin "Programul de construire de locuințe pentru tineret /\NL, destinate închirierii", situate pe raza Municipiului Sibiu.

Comisia de buget a avizat favorabil proiectul de hotărâre cu următorul amendament: în cuprinsul articolului nr.l din proiectul de hotătâre, sintagma: întreaga perioadă de valabilitate a acestor contracte se înlocuiește cu:

pentru o perioadă de maxim 12 luni.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor Supun la vot.

Dl. consilier loan Stroie:

Am o intervenție aici domnul președinte.

DL consilier Ciprian-Gheorghe Fulea:

Vă ascult.

Dl. consilier loan Stroie:

Noi nu vom vota acest proiect pentru simplul motiv că, nu suntem de acord ca unul să greșească și altul să plătescă.

Chiriașii respectivi, care locuiesc în acele locuințe, nu se fac vinovați de calcularea inexactă a chiriei. în altă ordine de idei, vreau să menționez că angajații primăriei, care și așa sunt destul de puțini și au foarte mult de lucru, sunt supuși greșelii.

In acest sens, v-aș ruga doamna primar, dacă mă auziți, să facem oarecum, să ne interesăm, să vedem dacă le putem face celor care sunt mai expuși acestor greșeli, să le facem un fel de asigurare profesională. Eu cred că ar fi benefic pentru ei. că e normal când muncești și ai atâtea pe cap mai și greșești și atunci în cazul acesta ar fi plătit din asigurări.

Să ne străduim să gândim în slujba omului, Știu că duinneavoastă vă gândiți la oameni de aceea vă spun.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Domnul consilier, o să analizăm propunerea dumneavoastră. îl rog pe domnul secretar să vă și explice, am înțeles punctul de vedere al formațiunii pe care o reprezentați, îl respect și pentru a clarifica acest aspect îl rog pe domnul scretar să explice, de ce practic nici nu avem altă variantă.

Domnul secretar, vă rog frumos.

Dl. secretar general Dorin-Ilie Nistor: Vă mulțumesc.

Domnule consilier, un răspuns la problema ridicată de dumneavoastră este exact termenul de prescripție reglementat de Codul Civil și anume cei trei ani de la data la care se constată o eroare. Intr-adevăr o eroare în calcul a existat, însă, beneficiarul este exact acel chiriaș ANL, în articolul 1345 în Codul Civil, legea care reglementează această îmbogățire fără justă cauză primul, cel care plătește acest beneficiu este însuși chiriașul. Apoi, dacă, în termenul general de prescripție nu se constată o eroare, este pasibil de a plăti funcționarul care a greșit impunerea. De aceea prima asigurare este aceea ca, în termenul de prescripție funcționarul să fie vigilent și să poată să își corecteze propriile greșeli eventual făcute.

Dl. consilier loan Stroie:

Eu am înțeles lucrul acesta și punctul dumneavoastră de vedere, al legii- mai bine spus, că legea așa spune, însă totuși considerăm că dacă ai greșit, cineva trebuie să plătească este evident. Primăria nu poate să plătească pentru că, Curtea de conturi nu este de acord cu acest lucru și de undeva banii trebuie recuperați, în final, a căzut pe chiriași. Dar chiriașii aceștia, acum, cu noul preț care îl facem acum, le cresc odată chiriile plus că le mai adăgăm un an de zile și pentru anul 2019-2020. Din cauza aceasta, am rugat-o pe doamna primar, vă rog pe dumneavoastră să vă interesați, să vedeți, să studiați problema că și dumneavoastră sunteți acolo în funcție s-ar putea să greșiți și s-ar putea să beneficiați de aceasta, mi se pare corect.

D-na primar AstridCora Fodor:

Da domnule consilier, vom analiza propunerea care ați tăcut-o, vedem în ce măsură avem pentru ea o bază legală și ce înseamnă aceasta pentru bugetul local.

Dl. consilier loan Stroie:

Da. sigur. Mulțumesc frumos, mulțumesc.

DI. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea:

Continuăm ședința cu proiectul numărul 25.

Dl. consilier loan Stroie:

Supuneți la vot domnul președinte.

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea:

Da, cu proiectul nr.25 continuăm.

Supun la vot proiectul numărul 25.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Domnul secretar, vă rog să mă ajutați cu numărul de voturi împotrivă. Abțineri?

Dl. secretar general Dorin-llie Nistor:

Domnul președinte, eu am numărat 6 voturi împotrivă.

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea:

Proiectul a fost adoptat cu un număr de 17 voturi pentru și 6 voturi împotrivă și nicio abținere.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 179/2020 privind modificarea Anexei nr.l și Anexei nr.2 la H.C.L. nr. 97/2019 privind calcularea chiriei pentru locuințele realizate prin "Programul de construire de locuințe pentru tineret ANL, destinate închirierii", situate pe raza Municipiului Sibiu, cu 17 voturi pentru și 6 voturi împotrivă ( Colceriu Elena-Manuela, Cotârlă Liviu, Mitrea Vasile-Tiberiu, Moșin Daniel, Simtion Claudia- Mery, Stroie loan ).

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea: Douăzeci și șase.

 • 26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D.

- „Construire Casă unifamilială S+P+E și branșamente utilități ” în Sibiu, Calea Șurii Mici, nr.l 1.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.180/2020 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. - „Construire Casă unifamilială S+P+E și branșamente utilități ” în Sibiu, Calea Șurii Mici, nr.ll, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea: Douăzeci și șapte.

 • 27.     Proiect de hotărâre privind modificarea art. 4 din cuprinsul Hotărârii nr. 481/2018 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru aprobarea documentației de urbanism PUZ: "Construire case de vacantă", în Sibiu, zona Tropinii Noi, nr. FN. modificată prin H.C.L nr.72/2019.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.181/2020 privind modificarea art. 4 din cuprinsul Hotărârii nr. 481/2018 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru aprobarea documentației de urbanism PUZ: "Construire case de vacantă", în Sibiu, zona Tropinii Noi, nr. FN, modificată prin H.C.L nr.72/2019, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea: Douăzeci și opt.

 • 28.    Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 256/2018 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea documentației de urbanism PUZ si RLU: Zona de urbanizare -locuințe cu regim redus de înălțime în Sibiu, str. Gutuilor nr. 35.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.182/2020 pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 256/2018 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea documentației de urbanism PUZ si RLU: Zona de urbanizare - locuințe cu regim redus de înălțime în Sibiu, str. Gutuilor nr. 35, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea: Douăzeci și nouă.

 • 29.  Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Construcție nouă cu destinația de creșă la Școala Gimnazială nr. 1”, aprobați prin HCL nr. 381/2017. modificată și completată prin HCL nr. 36/2018

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat în unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.l 83/2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Construcție nouă cu destinația de creșă la Școala Gimnazială nr. 1”, aprobați prin HCL nr. 381/2017, modificată și completată prin HCL nr, 36/2018, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea: Treizeci.

 • 30. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Modernizarea străzii Calea Dumbrăvii din municipiul Sibiu”, aprobați prin H.C.L. nr. 443/2018, modificată și completată prin H.C.L. nr. 297/2019.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.184/2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Modernizarea străzii Calea Dumbrăvii din municipiul Sibiu”, aprobați prin H.C.L. nr. 443/2018, modificată și completată prin H.C.L. nr. 297/2019, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea: Treizeci și unu.

 • 31.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.

Cu privire la acest proiect, comisia de buget s-a întâlnit astăzi și a rediscutat o completare conform raportului de specialitate numărul 35044 din 27 mai 2020 întocmit de Direcția Economică.

Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil cu propuneri cuprinse în acest raport.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.l85/2020 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi ( 23 pentru).

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea: Treizeci și doi.

 • 32.   Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție, a bilanțului contabil și a situațiilor financiare anuale ale bugetului local la data de 31.12.2019.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 186/2020 privind aprobarea contului anual de execuție, a bilanțului contabil și a situațiilor financiare anuale ale bugetului local la data de 31.12.2019, cu unanimitate de voturi ( 23 pentru).

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea: Treizeci și trei.

 • 33.   Proiect de hotărâre privind modificarea Programului minimal al Teatrului

pentru Copii și Tineret “GONG” Sibiu pe anul 2020.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor .

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 187/2020 privind modificarea Programului minimal al Teatrului pentru Copii și Tineret “GONG” Sibiu pe anul 2020, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea: Treizeci și patru.

 • 34.  Proiect de hotărâre privind completarea Programului minimal pe anul 2020

al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, aprobat prin H.C.L. nr. 146/30.04.2020

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate de voturi..

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 188/2020 privind completarea Programului minimal pe anul 2020 al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, aprobat prin H.C.L. nr. 146/30.04.2020, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea: Treizeci și cinci.

 • 35.   Proiect de hotărâre privind modificarea Programului minimal al Teatrului

Național “Radu Stanca” Sibiu pe anul 2020.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat în unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.189/2020 modificarea Programului minimal al Teatrului Național “Radu Stanca” Sibiu pe anul 2020, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea: Treizeci și șase.

 • 36.   Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.190/2020 privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi ( 23 pentru).

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fuiea: Treizeci și șapte.

 • 37.   Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de acordare a finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru proiectele culturale aprobate prin HCL nr. 155/2020. Anexa 2.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.l91/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de acordare a finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru proiectele culturale aprobate prin HCL nr. 155/2020, Anexa 2, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fuiea: Treizeci și opt.

 • 38.  Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației membrilor specialiști din cadrul comisiilor de selecție pentru evaluarea proiectelor aferente Agendei Culturale. Agendei Sport și Agendei Comunității și de Tineret, conform HCL nr.l49 și 155/2020.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate de voturi..

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.l92/2020 privind stabilirea cuantumului indemnizației membrilor specialiști din cadrul comisiilor de selecție pentru evaluarea proiectelor aferente Agendei Culturale, Agendei Sport și Agendei Comunității și de Tineret, conform HCL nr.149 și 155/2020, cu unanimitate de voturi ( 23 pentru).

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fuiea:

La punctul 39 în Ordinea de zi este înscrisă:

 • 39.   Informarea nr.33810 privind misiunea de audit efectuată de către Camera de Conturi Sibiu în anul 2020 la UAT Municipiul Sibiu.

ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fuiea:

Mai avem pe ordinea de zi încă un proiect:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii de către Municipiul Sibiu a cererii de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat „SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA PĂDURILOR” aferentă Măsurii 15 „SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA PĂDURILOR” Submăsura 15.1 „PLĂȚI PENTRU ANGAJAMENTE DE SILVOMEDIU” PNDR 2014 - 2020.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 193/2020 privind aprobarea depunerii de către Municipiul Sibiu a cererii de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat „SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA PAPURILOR” aferentă Măsurii 15 „SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA PAPURILOR” Submăsura 15.1 „PLĂȚI PENTRU ANGAJAMENTE PE SILVOMEDIU” PNDR 2014 - 2020, cu unanimitate de voturi (23 pentru).

 • 40. întrebări, interpelări.

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea:

Aceasta a fost ședința de astăzi.

Dl. secretar general Dorin Ilie Nistor:

Domnule președinte, conform Regulamentului trebuie să întrebați dacă consilierii locali au de pus în discuția consiliului probleme.

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea:

Dacă sunt întrebări și intervenții din partea consilierilor?

Dl. secretar general Dorin Ilie Nistor:

Și acum, propunerea de alegere a unui președinte pentru ședința viitoare.

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea:

Stimați colegi, vă rog să propuneți președintele de ședință pentru luna iunie 2020.

Nu sunt propuneri?

D-na viceprimar Corina Bokor:

Propun ca ședința de luna viitoare să fie condusă de către domnul consilier Fotache Robert.

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea:

Domnul Fotache Robert va fi președinte de ședință pentru luna iunie.

Dl. secretar general Dorin Ilie Nistor:

Domnule președinte, vă rog supuneți la vot propunerea făcută de doamna viceprimar.

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea:

Supun la vot ca domnul Fotache Robert să fie președintele de ședință pentru luna iunie.

Cine este pentru? împotrivă?Abțineri?

Dl. secretar general Dorin Ilie Nistor:

S-a votat, domnul consilier Fotache va conduce ședința din luna iunie a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.194/2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iunie 2020, cu 22 voturi pentru și o abținere (dl. consilier Rohert-Nicolae Fotache )

Dl. consilier Ciprian-Gheorghe Fulea:

Vă mulțumesc, ședința din luna mai este închisă.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Și eu vă mulțumesc și vă doresc tuturor un weekend frumos.

Ședința se încheie la ora 14,30.


Secretar general, Dorin Ilie Nistor