Proces verbal din 25.06.2020

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 25.06.2020 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 25.06.2020 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Ședința începe la ora 14,00.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris prin Dispoziția nr. 904/2020 în temeiul art. 133 alin.l, art. 134 din OL'G nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Bună ziua. Din 23 de consilieri sunt prezenți 22 deci Consiliul Local este legal constituit. Predau conducerea ședinței doamnei viceprimar și consilier local Corina Bokor. Doamna viceprimar. aveți cuvântul.

Absent: dl. consilier Robert -Nicolae Fotache.

D-na viceprimar Corina Bokor: Mulțumesc.

Doamna primar, doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat.

Se intonează imnul de stat.

D-na viceprimar Corina Bokor:

In conformitate cu dispozițiile art. 138 alin. 15 din OL’G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, îl rog pe domnul secretar general Dorin Nistor să supună la vot procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local Sibiu din luna mai 2020.

Dl. secretar general Dorin Ilie Nistor: Mulțumesc.

Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră, procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sibiu din data de 15 mai 2020.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri? Vă mulțumesc.

Și de asemenea procesul-verbal al ședinței ordinare din 28 mai 2020.

Vă mulțumesc foarte mult. Ambele procese verbale au fost aprobate.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Doamnelor și domnilor consilieri supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi pentru ședința de astăzi inclusiv proiectul ordinii de zi suplimentare.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc.

Domnul secretar, ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară a fost aprobată în unanimitate.

Dl. secretar general Dorin Ilie Nistor: Mulțumesc, s-a notat doamna primar.

D-na viceprimar Corina Bokor: Punctul unu de pe ordinea de zi.

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Sibiu etapa I (Șoseaua Alba lulia, B-dul Gen.Vasile Milea. B-dul Corneliu Coposu, Calea Dumbrăvii - porțiunea între Vasile Milea și sensul giratoriu Aurel Vlaicu)”.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 199/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:“MODERNIZAREA SI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL SIBIU (Șoseaua Alba lulia, B-dul Gen.Vasile Milea, B-dul Corneliu Coposu, Calea Dumbrăvii- porțiunea între Vasile Milea și sensul giratoriu Aurel Vlaicu)”, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Doi.

 • 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție “Reabilitare și modernizare Baia Populară Sibiu”.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.200/2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții “Reabilitare si Modernizare Baia Populară Sibiu”, cu unanimitate de voturi (22 pentru ).

D-na viceprimar Corina Bokor:

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 4 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.201/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 4 obiective de investitii în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor:

 • 4. Proiect de hotărâreprivind modificarea art.3 din HCL nr.214/29.06.2017 cu modificările ulterioare, prin care a fost aprobată transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Școlar “Șoimii” Sibiu a unei părți din imobilul (corp B), aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Henri Coandă nr.51, din incinta Liceului Tehnologic “Henri Coandă” Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.202/2020 privind modificarea art.3 din HCL nr.214/29.06.2017 cu modificările ulterioare, prin care a fost aprobată transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Școlar “Șoimii” Sibiu a unei părți din imobilul (corp B), aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Henri Coandă nr.51, din incinta Liceului Tehnologic “Henri Coandă” Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor:

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. AL Odobescu nr. 2 în care funcționează Liceul de Artă Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun Ia vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.203/2020 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Al, Odobescu, nr.2 în care funcționează Liceul de Artă Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

l)-na viceprimar Corina Bokor: Proiectul numărul 6.

 • 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special doamnei Corina Bokor. reprezentantul Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale a A.D.I. "Asociația de Apă Sibiu", în vederea exercitării votului favorabil pentru aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare a SC APĂ CANAL SIBIU S.A.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.204/2020 privind acordarea unui mandat special doamnei Corina Bokor, reprezentantul Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale a A.D.I. "Asociația de Apă Sibiu", în vederea exercitării votului favorabil pentru aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare a SC APĂ CANAL SIBIU S.A., cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Proiectul numărul 7.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu la programul de stimulare a înnoirii parcului auto național conform Ordinului nr. 324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.205/2020 privind aprobarea participării Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sihiu la programul de stimulare a înnoirii parcului auto național conform Ordinului nr. 324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Proiectul numărul 8.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate .

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 206/2020 privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru),

D-na viceprimar Corina Bokor: Nouă.

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Baia Populară Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Eodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.207/2020 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Baia Populară Sibiu, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Zece.

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Eodor .

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.208/2020 privind modificarea statului de funcții al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Unsprezece.

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Eodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.209/2020 privind modificarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Doisprezece.

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.210/2020 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor ai Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Treisprezece.

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva ?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sihiu nr.211/2020 privind modificarea statului dc funcție al Direcției de Asistență Socială Sibiu, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Paisprezece.

 • 14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva ?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.212/2020 privind modificarea statului dc funcții si a organigramei la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Cincisprezece.

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu pe anul 2020.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ? Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sihiu nr.213/2020 privind aprobarea modificării statului de funcții, a organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare Ia Teatrul pentru Copii și Tineret Gong Sibiu pe anul 2020, cu unanumitate de voturi ( 22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Șaisprezece.

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sihiu nr,214/2020 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sihiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Șaptesprezece.

 • 17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Teatrului Național “Radu Stanca” Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri ?

Proiectul a fost cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.215/2020 modificarea statului de funcții al Teatrului Național “Radu Stanca” Sibiu., cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Optsprezece.

 • 18. Proiect de hotărâre privind suplimentarea valorii mijlocului fix ,.Parcare Casa de Cultură (a Sindicatelor)”, transmis în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, proprietate a Municipiului Sibiu, ca urmare a investiției realizate.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.216/2020 privind suplimentarea valorii mijlocului fix „Parcare Casa de Cultură (a Sindicatelor)”, transmis în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, proprietate Municipiului Sibiu, ca urmare a investiției realizate, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Nouăsprezece.

 • 19. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu a investiției realizată la Stadionul Municipal, proprietate publică a Municipiului Sibiu.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.217/2020 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu a investiției realizată la Stadionul Municipal, proprietate publică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Douăzeci.

 • 20. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului - teren aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Maierilor nr. 35, identificat în CF 115861 Sibiu, nr. top. 5134/2/10/48/2, în suprafață de 221 mp.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.218/2020 privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului - teren aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Maierilor, nr.35, identificat în CF 115861 Sibiu, nr. top. 5134/2/10/48/2, în suprafață de 221 mp, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Douăzeci și unu.

 • 21. Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 alin.(3) lit.e) din Contractul de administrare nr. 112/17.07.2008. care constituie .Anexa nr.l la H.C.L. nr. 222/2008. încheiat cu Serviciul Public Baia Populară Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.219/2020 privind modificarea art.3 alin,(3) lit.e) din Contractul de administrare nr. 112/17.07.2008, care constituie Anexa nr.l la H.C.L. nr. 222/2008, încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public Baia Populară Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Douăzeci și doi.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor - terenuri cu construcții, aferente Colegiului Național “Octavian Goga” din Sibiu, str. Mitropoliei nr.34.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.220/2020 privind aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor - terenuri cu construcții, aferente Colegiului Național “Octavian Goga” din Sibiu, str. Mitropoliei nr.34, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

l)-na viceprimar Corina Bokor: Douăzeci și trei.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului - teren cu construcții în suprafață de 902 mp. aferent Grădiniței cu PP nr.l6 din Sibiu, str. Mitropoliei nr.l9-21.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.221/2020 privind aprobarea documentației cadastrale dc dezmembrare a imobilului -teren cu construcții în suprafață de 902 mp, aferent Grădiniței cu PP nr.16 din Sibiu, str. Mitropoliei nr.19-21, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Douăzeci și patru.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului - teren cu construcție în suprafață de 4.714 mp. aferent Creșei nr.4 din Sibiu. Calea Poplăcii nr. 1 1 bis.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.222/2020 privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului -teren cu construcție în suprafață de 4.714 mp, aferent Creșei nr.4 din Sibiu, Calea Poplăcii nr. 11 bis, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Douăzeci și cinci.

 • 25. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 623 mp, situat în Sibiu, str.Viitorului. cu destinația: drum.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțunesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr, 223/2020 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 623 mp, situat în Sibiu, str. Viitorului nr.38, cu destinația drum, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Douăzeci și șase.

 • 26. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 167 mp, situat în Sibiu, str. Ogorului FN, cu destinația: drum.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 224/2020 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 167 mp, situat în Sibiu, str.Ogorului FN, cu destinația drum, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Douăzeci și șapte.

 • 27. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață totală de 590 mp. situat în Sibiu, str. Ogorului FN, cu destinația: drum.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.225/2020 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață totală de 590 mp, situat în Sibiu, str.Ogorului FN, cu destinația: drum, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Douăzeci și opt.

 • 28. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 1.347 mp. situat în Sibiu, zona str. Calea Șurii Mici, cu destinația: drum.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.226/2020 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 1.347 mp, situat în Sibiu, zona Calea Șurii Mici, cu destinația: drum, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Douăzeci și nouă.

 • 29. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Sibiu a investiției realizată la imobilul Cantina Municipiului Sibiu din Calea Gușteriței nr.22, proprietatea publică a Municipiului Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.227/2020 privind transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Sibiu a investiției realizată la imobilul Cantina Municipiului Sibiu din Calea Gușteriței nr.22, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Treizeci.

 • 30. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului teren situat în Sibiu. Piața Cibin nr.l. - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.228/2020 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului compus din teren și construcția edificată pe acesta, situat în Sibiu, Piața Cihin nr.l, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

l)-na viceprimar Corina Bokor: Treizeci și unu.

 • 31. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea contractului nr. 19/2019 de delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate in Municipiul Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.229/2020 privind modificarea și completarea contractului nr.19/2019 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Treizeci și doi.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de act adițional la contractele care au ca obiect închirierea standurilor, a mobilierului de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora din Piața Mică, strada Alexandru Papiu Ilarian și aleea de acces în Grădina Zoologică din Municipiul Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Comisia de buget a avizat favorabil acest proiect cu următoarele amendamente:

 • I. Articolul nr.l se completează cu aliniatul nr.2 care, va avea următorul conținut:

Actul adițional prevăzut la alin. 1 se va încheia la solicitarea fiecărui comerciant, pe durata suspendării activității cuprinsă în perioada 16.03.2020- până la încetarea stării de alertă instituită pe teritoriul României.

 • II. Articolul nr.l, din modelul actului adițional la contractul de închiriere prevăzut în anexa proiectul de hotărâre, se modifică astfel:

Se completează articolul 4, termenul închirierii, din contractul de închiriere, cu aliniatul 2 care va avea următorul conținut:

Pentru perioada 16.03.2020-până la încetarea stării de alertă instituită pe teritoriul României, contractul de închiriere își suspendă toate efectele.

Supun la vot acest proiect de hotărâre cu amendamentul aprobat de comisia de buget.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.230/2020 privind aprobarea modelului de act adițional la contractele care au ca obiect închirierea standurilor, a mobilierului de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora din Piața Mică, strada Alexandru Papiu Ilarian și aleea de acces în Grădina Zoologică din Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Treizeci și trei.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului și taxelor de utilizare pentru Stadionul Municipal Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.231/2020 privind aprobarea Regulamentului și taxelor de utilizare pentru Stadionul Municipal Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Treizeci și patru.

 • 34. Proiect de hotărâre privind reglementarea operațiunilor taxabile prestate de Serviciul Public Baia Populară Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate de voturi..

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.232/2020 privind reglementarea operațiunilor taxabile prestate de Serviciul Public Baia Populară Sibiu, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Treizeci și cinci.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea interzicerii distribuirii de pungi de transport din plastic cu mâner, la nivelul piețelor aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.233/2020 privind aprobarea interzicerii distribuirii de pungi de transport din plastic cu mâner, la nivelul piețelor aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Treizeci și șase.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z - „Extindere PUZ și RLU aprobat cu HCL nr. 148/2018 - constituire trup intravilan -construire hală depozitare, logistică servicii, mică producție, împrejmuire, drumuri, rețele, casă pompe, casă portar, post transformare” - jud. Sibiu, DN 14 (Sibiu-Mediaș) - Calea Șurii Mari. F.N.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.

Proiectul a fost adoptat în unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.234/2020 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z - „Extindere PUZ și RLU aprobat cu HCL nr. 148/2018 - constituire trup intravilan - construire hală depozitare, logistică servicii, mică producție, împrejmuire, drumuri, rețele, casă pompe, casă portar, post transformare'” - jud. Sibiu, DN 14 (Sibiu-Mediaș) -Calea Șurii Mari, F.N., cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Treizeci și șapte.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D-“Construire corp nou locuință unifamilială” - în Municipiul Sibiu, str. înfrățirii, nr. 37.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.235/2020 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE CORP NOU LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ IN MUN. SIBIU, STR. ÎNFRĂȚIRII, NR. 37, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Treizeci și opt.

 • 38. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității documentației de urbanism: PUD - „Construire complex cu funcțiuni de loisir public, spații comerciale, restaurant, funcțiuni sportive, P+2E și demolare imobil existent”, în Sibiu, str. Vasile Cârlova, FN, aprobată cu HCL nr. 216 / 29.06.2017.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.236/2020 privind prelungirea valabilității documentației de urbanism P.U.D - Construire complex cu funcțiuni de loisir public, spații comerciale, restaurant, funcțiuni sportive, P+2E si demolare imobil existent, în Sibiu, str. Vasile Cârlova, f.n, aprobată cu HCL nr.216/ 29.06.2017, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor:

La punctul 39 în Ordinea de zi este:

 • 39. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității documentației de urbanism: PUD - „Extindere mansardă imobil cu modificarea acoperișului existent și schimbare de destinație în funcțiuni turistice conform PUZ aprobat cu HCL nr. 224/2013”, în Sibiu, str. Viilor, FN, aprobată cu HCL nr. 218/ 29.06.2017

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.237/2020 privind prelungirea valabilității documentației de urbanism P.LLD - “Extindere mansardă imobil cu modificarea acoperișului existent și schimbare de destinație în funcțiuni turistice conform PUZ aprobat cu HCL nr. 224/2013” în Sibiu, str. Viilor, F.N, aprobată cu HCL nr. 218/29.06.2017, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Patru zeci.

 • 40. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico -economici pentru proiectul „Consolidarea capacității de gestionarea a crizei sanitare COVID 19 de către Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu".

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva ?

Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.238/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Consolidarea capacității de gestionarea a crizei sanitare COVID 19 dc către Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu**, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Patruzeci și unu.

 • 41. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unui acord de parleneriat cu Spitalul Clinic de Pediatrie pentru proiectul „Consolidarea capacității de gestionarea a crizei sanitare COVID 19 de către Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu".

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva ? Mulțumesc.

Proiectul a fost adoptat în unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.239/2020 privind aprobarea unui acord de parteneriat eu Spitalul Clinic de Pediatric pentru proiectul „Consolidarea capacității de gestionarea a crizei sanitare COVID 19 de către Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu**, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Patruzeci și doi.

 • 42. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico -economici pentru proiectul „Dotarea centrelor rezidențiale din cadrul Direcției de Asistență Socială Sibiu cu echipamente și materiale de protecție pentru gestionarea pandemiei cauzate de COVID 19".

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.240/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico -economici pentru proiectul,,Dotarea centrelor rezidențiale din cadrul PAS Sibiu cu echipamente și materiale de protecție pentru gestionarea pandemiei cauzate de COVID 19“, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Patruzeci și trei.

 • 43. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unui acord de parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Sibiu pentru proiectul „Dotarea centrelor rezidențiale din cadrul DAS Sibiu cu echipamente și materiale de protecție pentru gestionarea pandemiei cauzate de COVID 19“.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor .

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.241/2020 pentru aprobarea unui acord de parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Sibiu pentru proiectul "Dotarea centrelor rezidențiale din cadrul DAS Sibiu cu echipamente și materiale de protecție pentru gestionarea pandemiei cauzate dc COVID 19", cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Patruzeci și patru.

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de act adițional la contractele care au ca obiect închirierea spațiilor cu destinație alimentație publică și a contractului de concesiune pentru luciul de apă în vederea închirierii de ambarcațiuni, din incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sihiu nr.242/2020 privind aprobarea modelului de act adițional la contractele care au ca obiect închirierea spațiilor cu destinație alimentație publică și a contractului de concesiune pentru luciul de apă în vederea închirierii de ambarcațiuni, din incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sihiu, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Patruzeci și cinci.

 • 45. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordului de parteneriat în vederea organizării și desfășurării sesiunii de informare și training în domeniul managementului integrat al destinațiilor de ospitalitate - Fundația Eurolink - Casa Europei și Centrul Internațional de excelență a destinațiilor.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.243/2020 privind aprobarea Acordului de parteneriat în vederea organizării și desfășurării sesiunii de informare și training în domeniul managementului integrat al destinațiilor de ospitalitate - Fundația Eurolink - Casa Europei și Centrul Internațional de Excelență a destinațiilor, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

I)-na viceprimar Corina Bokor: Patruzeci și șase.

 • 46. Proiect de hotărâre privind avizarea Strategiei de contractare, a studiului de fundamentare, Studiului de oportunitate și a Documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare și compostare Șura Mică și stației de sortare Cisnădie - inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.244/2020 privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, Studiului de oportunitate si a documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare și compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Patruzeci și șapte.

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare si extindere Cămin din str. Oituz nr. 31 Sibiu în vederea mutării Liceului de Artă”

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate de voturi.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.245/2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul dc investiții “Reabilitare si extindere Cămin din Str. Oituz nr. 31 Sihiu în vederea mutării Liceului de Artă”, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

I)-na viceprimar Corina Bokor: Patruzeci și opt.

 • 48. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate de voturi..

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sihiu nr.246/2020 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor:

La punctul 49 în Ordinea de zi este:

 • 49. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2020.

 • - inițiatori consilierii locali membrii ai Comisiei Sociale.

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.247/2021) pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.48/2020, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ

D-na viceprimar Corina Bokor:

Trecem în continuare la proiectul ordinii de zi suplimentare.

Proiectul unu de pe ordinea de zi suplimentară.

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Comunității și de Tineret 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19.

-inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.248/2020 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri puhlicc alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Comunității și de Tineret 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

D-na viceprimar Corina Bokor: Doi.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea etapei 2 de extindere a zonei pietonale în Piața Mică.

-inițiator primar Astrid Cora Fodor

Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.249/2020 privind aprobarea etapei a Il-a de extindere a zonei pietonale în Piața Mică din Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • 50. întrebări, interpelări.

  D-na viceprimar Corina Bokor:

  Am ajuns la punctul întrebări, interpelări.

Dacă colegii consilieri au întrebări sau interpelări?

Da. domnule consilier Cotârlă. poftiți.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:

Mulțumesc, sărut mâna.

Doresc să vă rețin atenția foarte puțin cu o problemă de sănătate publică.

Luați de valul pandemic creat de virusul cel nou, să nu uităm de o problemă veche a comunității noastre care se acutizează în această perioadă respectiv, invazia de căpușe și de țânțari. în acest an cu atât mai mult a fost favorizată această invazie de vremea ploioasă și umiditatea extremă din atmosferă și vegetația deosebit de abundentă. Mă adresez celor responsabili de această problemă, primăriei, pentru intensificare acțiunilor de dezinsecție pentru căpușe și țânțari. Vă mulțumesc.

D-na viceprimar Corina Bokor:

Vă mulțumesc și eu.

Dacă îmi permiteți următoarea precizare, suntem în permanență interesați de acest aspect și este un subiect în atenția noastră și atribut important al nostru, în permanență dăm comenzi pentru cosire vegetație și am avut în comandă, parte din contractul de dezinsecție-deratizare-dezinfecție. împotriva căpușelor s- a acționat și urmează să intervenim împotriva țânțarilor dar. așa cum ați precizat și dumneavoastră domnule consilier, din cauza condițiilor meteo, încă nu s-a putut interveni dar. în urgență vom interveni în momentul când nu vor mai fi ploi.

Vă mulțumesc.

Dl. consilier Liviu Cotâriă: Mulțumesc.

D-na viceprimar Corina Bokor:

Vă rog să faceți propuneri pentru președintele de ședință a Consiliului Local pentru luna iulie.

Da. Doamna consilier Grecu,

D-na consilier Bianke-Marion Grecu:

Propun ca ședința din luna iulie să fie condusă de domnul consilier Helmut Lemer.

D-na viceprimar Corina Bokor: Mulțumesc.

Supun la vot Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc.

Ședința Consiliului Local din luna iulie va fi condusă de domnul consilier Helmut Lemer.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.250/2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iulie 2020, cu 21 voturi pentru și o abținere (dl. consilier Helmut Lcrner).

D-na viceprimar Corina Bokor:

Ordinea de zi precum și ordinea de zi suplimentară fiind epuizate declar lucrările ședinței Consiliului Local închise.

Vă mulțumesc.

Ședința se încheie la ora 14.30.

I

Președmtejde ședință, Corina Boj^or

Secretai4 general, Dorin llie Nistor