Proces verbal din 23.03.2020

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 23.03.2020 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 23.03.2020 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Ședința începe la ora 14,30.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris prin Dispoziția nr.600/2020 în temeiul art.133 alin. 2, art.134 alin. 4, art.196 alin. 1 lit. b, art. 243 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Doamnelor și domnilor consilieri, bine ați venit la ședința extraordinară a Consiliului Local, convocată în temeiul art.133, 134 din OUG nr. 57/2019.

Din 23 de consilieri sunt prezenți 20 consilieri.

Absenți:dl.consilier Robert-Nicolae Fotache, dl.consilier Lorant Kiss, dl.consilier Paul-Constantin Mezei.

Consiliul Local este legal constituit însă, domnul consilier Paul Mezei -președintele de ședință numit prin HCL 82/27.02.2020 lipsește, drept urmare vă rog să propuneți un președinte care să conducă această ședință. Poftiți domnul consilier.

Dl.consilier Zeno-Karl Pinnter:

Propun pe domnul Gerold LIermann.

Dl. secretar general Dorin Ilie Nistor:

Vă rog să vă exprimați votul.

Cine este pentru? Impotrivă?Abțineri?

Domnul Hermann Gerold va conduce ședința.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Domnul consilier Hermann. vă rog să preluați conducerea ședinței.

Dl. consilier Gerold Hermann :

Doamna Primar, doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Conform Regulamentului de funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat.

Se intonează imnul de stat.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Supun aprobării dumneavoastră ordinea de zi pentru ședința extraordinară.

Cine este pentru? Toată lumea este pentru.

Dl. consilier Gerold Hermann:

Ordinea de zi a fost aprobată.

Să trecem la singurul punct al ordinii de zi.

1. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, aprobat în anexa nr.l la HCL nr. 475/2019.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Poate înainte de vot să ne explice cineva?

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Eu vreau să spun câteva cuvinte înainte de vot.

Când am convocat Consiliul Local în ședință ordinară nu apăruse această Ordonanță militară care limitează numărul celor prezenți in diverse colectivități.

Această Ordonanță nu vorbește despre ședințele Consiliului Local care se țin în instituțiile publice dar vorbește despre alte activități care țin de instituții publice...despre activități religioase. Deci, prin asimilare am considerat că e cazul ca și ședința Consiliului Local să se desfășoare în condiții de siguranță cât mai mare atât pentru consilieri cât și pentru personalul Primăriei astfel încât varianta este, cea a videoconferinței. Regulamentul nostru nu prevede această modalitate de desfășurare așa că, am profitat de faptul că oricum ați fost la ședințele comisiilor și am convocat această ședință extraordinară. După votare veți primi și explicații despre cum se va desfășura.

Dl. consilier Gerold Hermann: Mulțumesc.

Dorește cineva să ia cuvântul?

Dacă nu, trecem la vot.

Cine este pentru aprobarea proiectului? Mulțumesc.

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.83/2020 privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare ai Consiliului Local al Municipiului Sibiu, aprobat în anexa nr.l la HCL nr. 475/2019, cu unanimitate de voturi (20 voturi pentru).

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Deci eu am să vă dau câteva explicații și domnul secretar, dacă este nevoie și el va completa și este și doamna Administrator, d-na Ioana Leca... Datorită acestui COV1D-19 am achiziționat în regim de urgență tablete .....Aceaste tablete vor fi

încărcate cu adresa d-voastră de e-mail și vă vor fi livrate la domiciliu împreună cu instrucțiuni de folosință. Vom lucra pe platforma ZOOM pentru că votul trebuie să fie vizibil, trebuie să vedem pe fiecare, cum ați votat. Pe sistemele noastre nu se poate vota. După ce dumneavoastră ați primit tabletele, citiți instrucțiunile. In cursul zilei de miercuri sau poate joi dimineața vom reveni. Vă rog frumos atenție, răspundeți la telefon și e-mailuri. pentru că fiecare în parte veți fi instruit de către un responsabil de la serviciul informatică, cu tableta în față să vedem că funcționează. Ne-am propus să facem un exercițiu la care chiar dacă nu suntem toți prezenți să vedem cum funcționează. Dacă ne vedem cu toții în camere, dacă avem o vedere de ansamblu asupra Consiliului Local. Aceasta este in linii mari. Dacă mai aveți d-voastră întrebări? Să vedem poate putem să răspundem. Dacă avem răspunsuri. Poate nu avem. Important este să răspundeți la telefoanele și la e-mailurile noastre. Așa se va desfășura activitatea noastră.

Domnule secretar ne mai spuneți ceva cu votul?

1)1. secretar general Dorin llie Nistor:

Da. Deci votul se va consemna, de aceea aplicația ZOOM asigură prezența în mici căsuțe a tuturor consilierilor. Votul așa cum este înscris în Regulament, se face tot prin ridicarea mâinii și în situația în care este absolut necesar poate fi făcut și prin apelul nominal. Insă prin simpla ridicare a mâinii, prin conexiunea video se vede ca și "față în față" cum este exprimat votul: pentru. împotrivă sau abțineri.

Această aplicație asigură prezența tuturor consilierilor la votul proiectelor înscrise pe ordinea de zi și bineînțeles validări de voturi.

Dl. consilier Gerold Hermann:

Mulțumesc pentru explicații, pentru prezență. Să ne vedem cu bine.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Și eu vă mulțumesc și ne vedem la videoconferință.

Ședința se încheie la ora 14.40.

Președinte de ședință, Gerold Hermajjiu


Secretar general,

Dorin llie Nistor