Proces verbal din 14.02.2020

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 14.02.2020 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

PROCES - VERBAL

încheiat astăzi, 14.02.02.2020 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Ședința începe la ora 12.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris prin Dispoziția nr.383/2020 în temeiul art.133 alin.2 și 134 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu participă: d-na primar Astrid-Cora Fodor, d-na viceprimar Corina Bokor, dl.viceprimar Tiberiu-Cornel Drăgan, dl. secretar general Dorin- Ilie Nistor, d-na Ioana Leca, d-na Elena Buhoi, d-na Camelia Burlacu, d-na Carmen Chiș, dl. Adrian Aldea, d-na Nicoleta Slavu, d-ra Daniela Voina.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri. în temeiul art.133 alin.2 și 134 alin.l din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ am convocat Consiliul Local în ședință extraordinară. Din 22 de consilieri sunt prezenți 19 consilieri. Consiliul Local este legal constituit și predau conducerea ședinței extraordinare d-nei consilier Ecaterina Birk.

(Absenți', dl.consilier Liviu Cotărlă, d-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas, dl. consilier Gerold Hermann).

D-na consilier Ecaterina Birk:

Doamna Primar, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați, vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Conform Regulamentului de funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat.

Se intonează imnul de stat.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Doamnelor și domnilor consilieri supun aprobării dumneavoastră Proiectul Ordinii de zi. Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

D-na consilier Ecaterina Birk:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2020.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Proiectul care l-am supus aprobării dumneavoastră -cred că ați constatat și dumneavoastră - este un proiect generos, dacă ne uităm la venituri. Veniturile, comparativ cu anul 2019, sunt mai mari. De data aceasta nu din creșterea excedentului, căci excedentul a scăzut cu 55 milioane de lei față de anul trecut, ci din alte trei cauze. în primul rând, fondurile europene pe care am reușit să la contractăm, creșterea bazei de impozitare și alocarea din impozitul pe venit care este mult mai mare. Precizez că pentru această alocare, cifrele le avem de la Ministerul Finanțelor, deci rezultă din calculele făcute de minister. Dumneavoastră aveți un raport foarte detaliat, nu este exhaustiv și ca să vedeți, ce ne-am propus să facem în anul viitor trebuie să treceți prin toate anexele, dar oricum sunt foarte multe capitole detaliate. Aceste venituri ne permit, pe de o parte să continuăm lucrările începute în anul trecut și să le și finalizăm, și aici mă refer la Liceul de Artă, lucrările la Lacul lui Binder, Baia Populară, Cartierul Oțelarilor. De asemenea, ne permit să începem lucrări noi. La lucrări noi, vorbim de execuție și aici avem 44 de străzi de pământ, care sunt contractate, sunt ultimele cartiere de blocuri rămase de reabilitat- mă refer la cartierul Hipodrom I, Hipodrom II, Ștrand, Terezian și vom începe și lucrările de viabilizare în cartierul Veteranilor. De asemenea, vom avea lucrări de infrastructură în ce privește drumul care face legătura spre Tumișor prin Câmpșor cu cartierul Ștrand, lărgirea străzii Calea Cisnădiei, podul de pe Rozmarinului. Dacă etapele de contractare merg bine, vom putea începe și lucrările, dar nu putem fi siguri, fiind o procedură lungă și mai complicată: lărgirea podului Peco de pe Alba lulia. Vorbesc despre proiectele mari, suntem pe cale de a contracta, cred că în două săptămâni vom încheia contractul pentru studiul de prefezabilitate la noul centru de conferințe și spectacole și vom lansa după aprobarea proiectului, procedura pentru contractarea Planul Urbanistic Zonal pntru noul centru de sport și agrement în lunca Cibinului. Veniturile ne permit să facem aceste investiții și lucrări. Eu nu o să intru în detaliu, precizez că pentru o informare detaliată a cetățenilor despre buget, vom ieși în perioada următoare cu o serie de comunicate de presă și se pot vedea și pe site-ul Primăriei, pe fiecare capitol, vom explica în detaliu ce am prevăzut și ce intenționăm să facem. Vreau doar să aduc câteva procente în discuție, pentru că este mai ușor de înțeles bugetul dacă te uiți la procente. Dacă vorbim de investiții cel mai mare procent îl ocupă în bugetul nostru la cheltuieli investițiile, reparațiile, întreținerea și dotările în municipiul Sibiu - 42%. Este un procent foarte mare pentru administrație. Dacă vorbim de învățământ, 16% merge la acest capitol, iar aici nu sunt cuprinse cheltuielile cu salariile, care merg pe altă cale. Pentru Sănătate și asistență socială avem cuprinse 8% din buget, și aici, la fel, salariile care se plătesc medicilor și asistenților sociali nu sunt cuprinse în acest calcul, doar salariile asistenților și medicilor de la școli. Toate acestea le-am raportat bineînțeles la total venituri pentru că sursa de finanțare este în primul rând din veniturile proprii ale primăriei și vin totodată de la bugetul de stat sau din fonduri europene,sau după cum am mai spus de la Casa de asigurări de sănătate pentru medicii și asistenții de la școli. Sunt și cheltuieli pe care le suportăm strict din veniturile noastre proprii și când vorbesc de veniturile noastre proprii mă refer la impozite și taxe locale și încasările din impozitul pe venit. Aceste cheltuieli se referă în primul rând la finanțarea activității culturale, sportive, pentru tineret și comunitare (adică agendele orașului), Teatrul Radu Stanca, Teatrul Gong și Casa de cultură a municipiului. Acestea reprezintă peste 19% din veniturile noastre proprii, deci un procent foarte mare raportat la veniturile noastre. De asemenea, tot din venituri proprii - nu din alte surse, finanțăm Protecția mediului și salubrizarea stradală, care reprezintă peste 12% din veniturile proprii. Subvențiile pe care le plătim pentru transport reprezintă 13% din veniturile noastre proprii.

Deci vă puteți face o imagine în ce direcție se duc banii din bugetul local pe capitolele mari, bineînțeles se pot face statistici și pe capitole mai detaliate. Am vrut să vă prezint aceste cifre, ca să avem cu toții o viziune mai clară în ce direcție merg banii. Dacă doriți să mai adăugați ceva, eu atât am vrut să vă spun și mulțumesc.

D-na consilier Ecaterina Birk: Vă mulțumim doamna primar.

Dacă mai sunt intervenții? Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Dacă se abține cineva?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.50/2020 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2020, cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru).

D-na consilier Ecaterina Birk:

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către Ocolul Silvic Sibiu și Ocolul Silvic Valea Cibinului Săliște pe anul 2020 pentru administrarea fondului forestier proprietatea Municipiului Sibiu aflat în administrarea celor două ocoale silvice conform contractului de administrare nr. 70/2015.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt intervenții? Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.51/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către Ocolul Silvic Sibiu și Ocolul Silvic Valea Cibinului Săliște pentru anul 2020 privind administrarea fondului forestier proprietatea Municipiului Sibiu, aflat în administrarea celor două ocoale silvice conform contractului de administrare nr. 70/2015, cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru).

D-na consilier Ecaterina Birk:

 • 3. Proiect de hotărâre privind abrogarea H.C.L. nr. 2/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2019 pentru aprobarea proiectului „Traseu pietonal și pentru bicicliști de-a lungul râului Cibin” și a cheltuielilor legate de proiect.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt intervenții? Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.52/2020 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2020, cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru).

D-na consilier Ecaterina Birk:

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 463/2019 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru investiția "Spațiu multifuncțional de recreere, sport și educație activă în cartierul Gușterița".

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Eu doresc să fac o precizare legat de toate aceste proiecte.

Cred că ați observat, contribuția noastră scade substanțial datorită faptului că guvernul și-a asumat supracontractarea la toate proiectele care au fost predate la ADR și au trecut de evaluare. După cum v-am informat și în ședințele trecute - și în comunicatele de presă, toate proiectele noastre au trecut de evaluare, însă datorită faptului că se depășise valoarea alocată nu au fost aprobate la finanțare în procentul care îl prevede legislația europeană.

Prin această asumare a guvernului, mult mai mulți bani se întorc către bugetul local dacă ne gândim, mai ales la malurile râului Cibin, un proiect costisitor, la care ne-am asumat- acum câteva luni obligația să suportăm noi cheltuielile în cazul în care nu vor fi finanțate. Deci, este o modificare mai mult decât benefică și o asumare luată de guvern pe care o salutăm.

D-na consilier Ecaterina Birk:

Dacă mai sunt intervenții? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Dacă se abține cineva?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.53/2020 privind modificarea H.C.L. nr. 463/2019 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru investiția "Spațiu multifuncțional de recreere, sport și educație activă în cartierul Gușterița", cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru).

D-na consilier Ecaterina Birk:

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.339/2019 pentru aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Independenta”.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt intervenții? Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Dacă se abține cineva?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.54/2020 privind modificarea HCL nr.339/2019 pentru aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Independenta”, cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru).

D-na consilier Ecaterina Birk:

 • 6. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L.nr.357/2019 privind aprobarea Regulamentului privind funcționarea si exploatarea sistemului de supraveghere video pe raza Municipiului Sibiu.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Intervenții dacă sunt ? Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.55/2020 privind completarea Regulamentului privind funcționarea și exploaterea sistemului de supraveghere video pe raza Municipiului Sibiu, aprobat prin Anexa 1 la H.C.L. nr. 357/2019, cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru).

D-na consilier Ecaterina Birk:

 • 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor modificări, completări și actualizări ale Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general, denumit generic Agenda Culturală, aprobat prin HCL nr.81/2019, modificată și completată prin HCL nr. 173/2019.

 • - inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Intervenții dacă sunt ? Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.56/2020 pentru aprobarea unor modificări, completări și actualizări ale Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general, denumit generic Agenda Culturală, aprobat prin HCL nr.81/2019, modificată și completată prin HCL nr. 173/2019, cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru).

D-na consilier Ecaterina Birk:

 • 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor modificări, completări și actualizări ale Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes general, denumit generic Agenda Sport, aprobat prin HCL nr.82/2019.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Intervenții dacă sunt ? Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.57/2020 pentru aprobarea unor modificări, completări și actualizări ale Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes general, denumit generic Agenda Sport, aprobat prin HCL nr.82/2019, cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru).

D-na consilier Ecaterina Birk:

 • 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor modificări, completări și actualizări ale Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale, nonprofit, de interes general, denumit generic Agenda Comunității, aprobat prin HCL nr.83/2019, modificată și completată prin HCL nr. 212/2019.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Intervenții dacă sunt ? Supun la vot.

Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.58/2020 pentru aprobarea unor modificări, completări și actualizări ale Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale, nonprofit, de interes general, denumit generic Agenda Comunității, aprobat prin HCL nr.83/2019, modificată și completată prin HCL nr. 212/2019, cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru).

D-na consilier Ecaterina Birk: Și cu aceasta, ordinea de zi a luat sfârșit.

Vă doresc o zi frumoasă în continuare.

Ședința se încheie la ora 12,20.

Președinte de ședință, Ecaterina Birk

Secretar general, Dorin Ilte Nistor