Proces verbal din 09.01.2020

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 09.01.2020 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

PROCES -VERBAL

încheiat astăzi, 09.01.2020 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Ședința începe la ora 13.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris prin Dispoziția nr.8/2020 în temeiul art.133 alin.2 și 134 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu participă: d-na primar Astrid-Cora Fodor, d-na viceprimar Corina Bokor, dl. viceprimar Tiberiu-Comel Drăgan, dl. secretar Dorin Ilie Nistor, d-na Ioana Leca, d-na Mirela Gligore, d-na Camelia Burlacu, d-ra Daniela Voina.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

Bună ziua și la mulți ani doamnelor și domnilor consilieri. Am convocat consiliul local în ședință extraordinară cu respectarea prevederilor din legislație. Din 23 de consilieri sunt prezenți 18. Consiliul Local este legal constituit și predau conducerea ședinței extraordinare d-nei consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas.

(Absenți: dl.consilier Adrian- Cosmin Bibu, dl.consilier Livin Cotârlă, dl.consilier Fotache Robert-Nicolae, dl. consilier Lorant Kiss, dl. consilier Vasile Tiberiu Mitrea).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

Doamna Primar, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați, conform Regulamentului de funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat. Se intonează imnul de stat.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

în conformitate cu prevederile art.135 alin.7 din Codul Administrativ supun aprobării dumneavoastră Proiectul Ordinii de zi.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. A fost aprobat în unanimitate.

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

înainte de începerea ședinței doresc să vă urez și eu un la multi ani. un an nou mai bun, multe bucurii și sănătatate tuturor.

Primul proiect pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu.

Cine este pentru? Abțineri? împotrivă?

Proiectul a fost aprobat.

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.1/2020 privind utilizarea excedentului bugetar, cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

Proiectul numărul doi.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2019 pentru aprobarea proiectului „Traseu pietonul și pentru bicicliști de-a lungul râului Cibin” și a cheltuielilor legate de proiect.

- inițiator primar Astrid Cora Fodor.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru acest proiect? împotrivă? Abțineri?

Proiectul a fost aprobat în unanumitate..

S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.2/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2019 pentru aprobarea proiectului „Traseu pietonal și pentru bicicliști de-a lungul râului Cibin” și a cheltuielilor legate de proiect, cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru).

D-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas:

Vă mulțumesc mult. Ședința a luat sfârșit.

D-na primar Astrid Cora Fodor:

în această lună dorim să aprobăm spre finalul lunii bugetul. Mi-am făcut un calcul nu știu cum ne încadrăm s-ar putea să ținem ședința doar în data 31. Este un număr de zile care trebuie respectat, nu vreau nici să intrăm cu bugetul în luna februarie și din acest motiv decât să facem în 30 o ședință și în 31 una extraordinară, nu vă pot spune încă, dar să fiți pregătiți pentru eventualitatea că numărul de zile ne îndreaptă spre data de 31, să o luați în calcul.

Noi peste câteva zile știm dacă va fi 30 sau 31 și veți fi anunțați în timp util. Mulțumesc.

Ședința se încheie la ora 13, 10.

Președinte de ședință, Ekaterina-Annemarie Fazakas

Secretar general,


Dorin lic Nistor