Hotărârea nr. 82/2020

HOTĂRÂREA NR. 82 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2020

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.82 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna martie 2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2020,

Având în vedere propunerea formulată de domnul consilier local Gerold Hermann privind alegerea președintelui ședinței (lor) Consiliului Local din luna martie 2020,

în temeiul prevederilor art.123, art.196 alin. 1 lit.a) și art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Domnul consilier local Paul-Constantin Mezei se alege președinte al ședinței (lor) Consiliului Local al Municipiului Sibiu din luna martie 2020.

Adoptată în Sibiu la data de 27.02.2020.

Președinte de ședință


Ecaterina Birk


Y-7/P V


1

I / Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor