Hotărârea nr. 72/2020

HOTĂRÂREA NR. 72 privind scăderea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice si juridice aflate în stare de insolvabilitate

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 72

privind scăderea din evidența fiscală a persoanelor fizice si juridice aflate în stare de insolvabilitate

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 11600/ 17.02.2020 întocmit de inițiator Primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.11322/18.02.2020 prin care Direcția Fiscală Locală Sibiu propune scoaterea din evidența fiscală a persoanelor fizice și juridice aflate în stare de insolvabilitate,

Văzând avizul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 255 coroborate cu art. 265 si art.266 alin. 2 din Legea. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 243 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă scoaterea din evidența fiscală a persoanelor fizice si juridice aflate în stare de insolvabilitate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

-valoarea debitelor persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate - 107.536 lei.

-valoarea debitelor persoanelor juridice aflate în stare de insolvabilitate - 31.873 lei

Art.2. Directorul executiv al Direcției Fiscale Locale Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.02.2020.

Președinte de ședință Ecaterina BirkContrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa la HCL 72/2020


Tabel privind scoaterea definitivă din evidențele fiscale conform art.255 coroborat cu art.265 și art.266 alin.2 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală a debitori 1 or persoane fizice pentru care s-a constatat starea de insolvabilitate


Nume si Prenume

Babos Elisabeta

Badila Mircea Sandu

Banu Samir

Barascu Gheorghe

Barbulescu Ion

Bircea Corado Mugurel

Bircea Pardailean Daniel

Bogdan Crucită                      |

Bogdan loan                         |

Boica Petru Jr

Bondar Alexandru

Bordea Alexandru

Bozocea Dorin Toma

Breban Vasile                        1

Breica Adriana

Breica Remus

Bulai Gheorghita

Cinazan Nicolae Gheorghe

Cioban Ion

Ciulei Ion

Cocoși Teofil Beniamin

Comea Nicolae

Cosovan Ghe. Aurel

Costandache Vi orei

Covaci Lazar

Crasuleac Rares

Daju Mari a

Daju Marius Radu

Darzu Nicolae

Dbunea Adrian

Disaro Andrea

Dragoiu Petru                        1

Dumitrean Ciprian

Epure Daniela

Faoro Leonardo

Galdean Vasile

Gaspar Alexandru Marius

Ghebenei Octavian                  1

Girbea Anca Daniela

Grancea Nicoleta

Hadar Ciprian Robert

llampu Liliana                       1

Hegedus Mariana I

Hondru Mircea                     |


Cod Roi


Suma

78.00

262.00

123.00

283.00

131.00

359.00

943.00

137.00

5,602.00

226.00

500.00

1,443.00

212.00

204.00

42.00

60.00

304.00

326.00

506.00

503.00

2,208.00

2,025.00

19,058.00

103.00

304.00

1,002.00

6,637.00

409.00

270.00

481.00

525.00

770.00

254.00

610.00

906.00

14.00

2,519.00

1,516.00

111.00

620.00

3,044.00

603.00

156.00

103.00


Hurdubelea Eugen_________

lakab Dalia_________________

lordache Eduard____________

Jiga Elena__

Jurca Gavril_________________

Kloos loan__

Krumb Jens Holger_________

Drago iu Petru

Dumitrean Ciprian__________

Epure Daniela______________

Faoro Leonardo____

Galdean Vasile_____________

Gaspar Alexandru Marius Ghebenei Octavian

Girbea Anca Daniela

Grancea Nicoleta___________

Hadar Ciprian Robert_______

Hampu Liliana

Hegedus Mariana 1__________

Hondru Mircea____________

Hurdubelea Eugen__________

lakab Dalia_________________

lordache Eduard

Jiga Elena__________________

Jurca Gavril__________________

Kloos loan____________

Krumb Jens Holger_________

Lovin Elena_______________

Lovin Toader___

Maerean Marius

Mărginean Casiana Alexandra Milosoiu Mihail Alexandru Mocan Zaharie____________

Molfa Mircea______________

Motronea Doru Petru

Mustatea loan Alex._________

Negrea loan________________

Nîcolcea Gheorghe

Otves Mihaela______________

Palimariu loan_______________

Pazgu Petru Nicolae___

Petcu Decebal______________

Petric Adrian Bucur_________

Plugarii Petru Pavel _ Popa Claudia Andreea_______

Popa Dumitru

Popescu Despina___________

Popescu Florin Ciprian Poputoaia Adrian____________

Racean Ilie___________________

Racean Monica

Rostas Sorin_________________

Jurca Gavril____

Kloos loan__________

Krumb Jens Holger_________

42.00 741.00 572.00 116.00 751.00 551.00

83.00 770.00 254.00 610.00 906.00

14.00 2,519.00 1,516.00

111.00

620.00 3,044.00

603.00 156.00 103.00

42.00 741.00 572.00 116.00 751.00 551.00

83.00 1,530.00

204.00 548.00 329.00 265.00 7,801.00

506.00 2,433.00

706.00 103,00 104.00 ~ 156.00 1,457.00 4,683.00

1,514.00 243.00 652.00

3,496.00 584.00

400.00 1,864.00 1,058.00

262.00 1,042.00

58.00 751.00 551.00 ’ 83.00 “


Lovin Elena

Lovin Toader

Maerean Marius

Mărginean Casiana Alexandra

Milosoiu Mihail Alexandru

Mocan Zaharie

Motfa Mircea

Motronea Doru Petru

Mustatea loan Alex.

Negrea loan

Nicolcea Gheorghe

Otves Mihaela

Palimariu loan

Pazgu Petru Nicolae

Peteu Decebal

Petric Adrian Bucur

Plugaru Petru Pavel

Popa Claudia Andreea

Popa Dumitru

Popescu Despina

Popescu Florin Ciprian

Poputoaia Adrian

Racean 11 ic

Racean Monica

Rostas Sorin

Rotam Augustin Alexandru

Spatacian Alexandru Dan

Stanit Petru Sorin

Stoica Danut

Stoica Mariana

Stoica Nicolae

Szabo Elena Valeria Si Ovidiu

Toader Ion

TOCACIU (Ex-LUPU) ELENA

Toparcean loan

Trif Mihai-Marcel

Tudor Ilie

Ureche Adrian Gabriel

Varga Claudia

Voican Calin Nicolae

Zamacau Dumitru

TOTAL

Tabel privind scoaterea definitivă din evidențele fiscale conform art.255 coroborat cu art.265 și art.266 alin.2 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală a debitorilor persoane juridice pentru care s-a constatat starea de insolvabilitate

Denumire

CUI

Total

Activ Cargo Group SRL

25921396

18.00

Activ Cargo Group SRL

25921396

600.00

Aikido SRL

16083681

134.00

Aikido SRL

16083681

12.00

Claris Invest SRL

23825058

1,729.00

1,530 00

204.00

548.00

329.00

265.00

7,801.00

506.00

2,433.00

706.00

103.00

104.00

156.00

1,457.00

4,683.00

1,514.00

243.00

652.00

3,496.00

584.00

400.00

1,864.00

1,058.00

262.00

1,042.00

58.00

2,088.00

461.00

255.00

222.00

1,004.00

659.00

133.00

2,752.00

254.00

4,783.00

264.00

762.00

604.00

259.00

1,647.00

43.00

107.536.00


Claris Invest SRL

23825058

39.00

Cotora Sound & Lights SRL

22689519

150.00

Cotora Sound & Lights SRL

22689519

6,438.00

Cotora Sound & Lights SRL

22689519

52.00

Cotora Sound & Lights SRL

22689519

400.00

Crista Com SRL

6233412

293.00

Crista Com SRL

6233412

7.00

Dariana Impex SRL

15642475

400.00

Dariana Impex SRL

15642475

17.00

Euro Est SRL

17773256

2,696.00

Euro Est SRL

17773256

43.00

Fundația Genera

9045111

8,491.00

Fundația Genera

9045111

26.00

Global Metal I.M.T. SRL

19651387

3,580.00

Global Metal I.M.T. SRL

19651387

54.00

Hidro Serv SRL

23425442

813.00

Hidro Serv SRL

23425442

24.00

LHS SRL

18181295

35.00

LHS SRL

18181295

826.00

Prod - Instar SRL

6629825

920.00

Sib Car S Automobile SRL

22501622

289.00

Sib Car S Automobile SRL

22501622

10.00

Top Shoes SRL

15086213

815.00

Top Shoes SRL

15086213

407.00

Top Shoes SRL

15086213

36.00

Valmar SRL

18418350

1,410.00

Valmar SRL

18418350

53.00

West Bau SRL

24316087

29.00

West Bau SRL

24316087

1,027.00

TOTAL

31.873,00

Președinte de ședință Ecaterina Birk


Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor