Hotărârea nr. 71/2020

HOTĂRÂREA NR. 71 privind anularea creanţelor fiscale restante de până la 40 lei, ale persoanelor fizice şi juridice, aflate în sold la data de 31 decembrie 2019

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR. 71

privind anularea creanțelor fiscale restante de până la 40 lei, ale persoanelor fizice și juridice, aflate în sold la data de 31 decembrie 2019

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2020, Analizând referatul de aprobare nr.11596 din 17.02.2020 întocmit de inițiator Primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 11326/18.02.2020 prin care Direcția Fiscală Locală Sibiu propune anularea creanțelor fiscale restante de până la 40 lei ale persoanelor fizice și juridice, aflate în sold la data de 31 decembrie 2019,

Văzând avizul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 266 alin. (1) și (5) din Legea 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 243 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă anularea creanțelor fiscale restante aflate în sold la 31 decembrie 2019, mai mici de 40 lei, în valoare totală de 924 lei, astfel:

  • - persoane fizice - 885 lei - conform anexei 1 la prezenta hotărâre;

  • - persoane juridice - 39 lei - conform anexei 2 la prezenta hotărâre;

Art. 2. Directorul executiv al Direcției Fiscale Locale Sibiu va asigura executarea preveerilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.02.2020.

/

Președinte de ședință Ecaterina Birk


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor / / / /

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr.A.Ja HCL nr..2.*.../2020


Tabel cu creanțele fiscale restante de până la 40 de Iei ale persoanelor fizice, aflate în sold la 31.12.2019, propuse spre anulare

Debitor

Rol

Suma


Andrici Oana Valentina

Apafî Maria                                                         1

Aron Camelia                                                     1

Bacila Laura                                                            1

Bal an Ilie

Barbosa Dumitru

B ara a Valentin, B araa G heorghe

Beza Eugen,Beza Minodora

Blenessy Csaba Felix Si ElisabeLa

Boar Petru,Boar Ion

Boar Razvan Alexandru

Bodorin Ștefan

Bolcos Dragos Bogdan

Brânzei Daniel 0 vid iu,Brânzei Daniela

Bratu Nicolae Si Ecaterina

Breica Casandra

Brus Melania Mioara

Bunaciu Gheorghe (Bunaciu Simona;Bunaciu Adrian;Bunaciu Gheorghe-Valentin;Muntean Doina)

Butiu Carmen Mariana

Butiu Maria

Capraru Ion Si Andreea Simona

Carata Elena Paraschiva                                                 1

Cascu Vasile Sorin                                                      I

Ciortea Marcel Gheorghe       <                                      1

Cirdei Cristina Ramona

Ciungan Radu

Colesan Constantin,Colesan Elena,Colesan Cornelia

Colesan Constantin,Colesan Elena,Colesan Cornelia

Colibasanu Dan Dorin

Cristea Corina

Diaconescu Gheorghe

Dragoman Joan Ovidiu

Dragomir Pavel

Dragomir Victor

Dumitru Bogdan George

Fartalnicu Marcel

Fita Maria

Florea Radu Stelan

Frunzete Florina Gabriela

Gastou Maria (Gaston Mirela)

Gerebenes Matei

Goga Calin

Gorba Adrian Gheorghe

Groza Bogdan Lucian


4

34

20

20

8

4

1

16

2

1

8

40

8

2

1

36

37

10

24

4

19

4

4

16

20

I

1 1

1 1

1 8

1 4

1 12

1         8

4

8

19

4

1

1

3

1 ’ 1

1 4

4

16

1        32


Grozav llie

Grozea Maria Cab.Avocatura

Gusan Ioana__

LI. Hader loan__

Ihu Gheorghe Ovidiu _

llie Anton

loan Alexandra Corina

Lazar Claudiu loan__

Lazar Dorina Elena_________

Leca Ștefan Daniel

Marin Laurentiu Codruț Matei Rares Alin

Muntean Lucia Roxana______________

Muntean Sergiu Lucian,Muntean Maria Gabriela_____

Nandrea VirgiltNandrea Livia (Nandrea Cristina-Victoria;Barascu lulia-

Maria)_____

Oprea Irina Doina____________________

Papalau llie____________________________

Petrea Mihaita____________

Pirvu Cristina LI.______________________

Popa Doina____

Popp Traian Mircea Si Constantina____________________

Possa Alexandru_____________

Pușcaș Dumitru Eugen; Pușcaș Elisabeta Adina__

Rebegel Nicolae Si Maria

Rotarescu Minodora

Nicolae

Savescu

Savescu Dragos Nicolae

Soldan Cristian Lucian

Stanciu Maria,Stanciu Constantin

Stavariu loan

Strajescu Ovidiu Eduart Si Leon Valentin

Tarean Ana Maria

1 arcan Mihai

Turcu Sini ion

Vacaroiu Remus Gheorghe

Viju Daniela

Voican Marja

Zabiau Ioana

Zar ie Paraschiva

Zoltan loan


TOTAL

Președinte de ședință Ecaterina Birk

JAj

16

4

29

1

32

12

3

8

20

8

31

4

4

10

I

16

16

3

1

1

2

1 6

1 15

1        23

1 13

1         8

8

4

1

8

12

8

28

4

4

4

5

4

5

28

885


Contrasemnează Secretar General Dorin ilte Nistor


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Tabel cu creanțele fiscale restante de până la 40 de Iei ale societăților comerciale, aflate în sold la 31.12.2019, propuse spre anulare

Debitor

CNP/CUI

Adresa

Suma

Asociația Culturala Club 99

38204695

Str. Fetești Nr. 40, Sector 3 București

1

Comics Club Srl

39892452

Str. Europa Nr. 6bis Bl. J3 Sc. A Et. 4 Ap. 406, Stefanestii De Jos Jud Ilfov

1

First Maddy Srl

3906131

Str. Unghiului Nr. 52, Sibiel Jud Sibiu

1

Wirtz Total Consulting Srl

33499668

Str. Plugarilor Nr. 2 Bl. 105 Sc. C Ap. 54, Sibiu Jud Sibiu

1

Costina Pensiune Srl

36027635

Str. Ștefan Cel Mare Nr. 124, Sibiu Jud Sibiu

3

Hermannstadt Happy Tour Srl

36604105

Str. Dorului Nr. 20 Ap. 10, Sibiu Jud Sibiu

3

Coco & Isa Srl

16270817

Calea Tumisorului Nr. 45 Et. 1, Sibiu Jud Sibiu

4

Asociația Este Film

36863746

Str. Avrig Nr. 4-8, Sibiu Jud Sibiu

5

Brandviser Promo Srl

37546118

Str. Szmler Ferenc Nr. 14 Et. P, Mun.

Brașov Jud Brașov

6

Ivan Steel Srl

14437413

Str. Calugareni Nr. 34, Sibiu Jud Sibiu

7

Punchline Show Srl

40741240

Str. Cazărmii Bl. 438 Sc. C Ap. 3, Mun. Vaslui Jud Vaslui

• 7

TOTAL

39

Președinte de ședință Ecaterina Birk

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor


/(r