Hotărârea nr. 6/2020

HOTĂRÂREA NR. 6 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor, proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi, ca urmare a reevaluării acestora

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5


HOTĂRÂREA NR. 6

privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor, proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public pentru Administrare

Parcuri și Zone Verzi, ca urmare a reevaluării acestora

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 2269/14.01.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul nr.4679/2020 al Direcției Patrimoniu și Cadastru, prin care se propune actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor, proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi, ca urmare a reevaluării acestor,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere prevederile O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin (2), lit. “c” ”, alin.(6) lit.a) și alin. 14, art. 136 alin.1 și (8), art. 139 alin (3) lit. “g”, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor proprietatea publică a Municipiului Sibiu ca urmare a reevaluării acestora, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, potrivit procesului-verbal de reevaluare înregistrat cu nr. 98665/17.12.2019, întocmit de Comisia de reevaluare numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Sibiu nr. 65/2019.

Art.2. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de administrare nr. 11/2009, modificat și completat prin acte adiționale, încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu, conform celor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Patrimoniu și Cadastru și Serviciul Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu vor asigura executarea prezentei hotărâri.


Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas


Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. 1 la HCL nr. 6/2020


Mijloace fixe la care se majorează valoarea conform procesului verbal de reevaluare înregistrat cu nr. 98665/2019 al comisiei numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Sibiu nr. 65/2019

Nr.

Crt.

Denumire mijloc fix

Nr. Inventar

Sico

Valoare actuală/lei

Valoare reevaluată/1 ei

Majorare/Iei

1.

SERA SEMIINGROPATA

1004732

1,302.22

1,436.09

133.87

2.

SERA SEMIINGROPATA

1004733

1,302.22

1,436.09

133.87

3.

SERE METALICE

1004734

78,133.05

86,165.13

8,032.08

4.

ATELIER CONFECȚIONAT COROANE

1004726

37,141.93

40,960.12

3,818.19

5.

GRUP SOCIAL

1004728

20,898.72

23,047.11

2,148.39

6.

CHIOȘC FANFARA (PARC SUB ARINI)

1004742

36,907.08

40,701.13

3,794.05

7.

BIROURI SEDIU SOC-

CALEA.GUST.47A

NR.INV.PR1006747

1006747

749,162.14

826,176.03

77,013.89

8.

CLĂDIRE CENTRALA TERMICA

1004727

88,924.04

98,065.43

9,141.39

9.

VESTI ARE+GRUP

SANITAR+SALA MESE

1004730

192,228.25

211,989.32

19,761.07

10.

PARC ASTRA = 8974 MP

1004372

4,521,643.15

4,986,468.22

464,825.07

11.

PARC CETATII = 7853 MP

1004374

6,601,477.09

7,280,109.16

678,632.07

12.

PARC CRISTIAN.=29340 MP

NR.INV.PRIM.8001392

8001392

18,666,633.65

20,585,564.23

1,918,930.58

13.

PARC DAR WIN = 1417 MP

I.PRIM. 1004619

1004619

667,450.10

736,063.99

68,613.89

14.

PARC MARI A TEREZA = 3253 MP

8001403

447,146.40

493,113.07

45,966.67

15.

PARC POLICLINICII = 1200 MP

1004376

998,155.23

1,100,765.62

102,610.39

16.

PARC RECONSTRUCȚIEI = 5438 MP

1004381

2,370,571.52

2,614,266.35

243,694.83

17.

PARC TEREZIAN=12236 MP

1004382

7,136,570.25

7,870,209.92

733,639.67

18.

PARC TINERETULUI =11304 MP

1004375

6,889,766.40

7,598,034.62

708,268.22

19.

SCUAR PETOFI SANDOR = 6327 MP

1004379

2,553,845.93

2,816,381.38

262,535.45

20.

SCUAR PIAȚA CLUJ-2156 MP

NR.INV.PRIM. 1004385

1004385

968,685.64

1,068,266.56

99,580.92

21.

SCUAR TITEICA. 2539 MP NR.INV.PRIM. 1004384

1004384

1,664,902.65

1,836,054.70

171,152.05

22.

SERE TEREN 38855MP-STR.ANUL 1907 NR.14

1006505

5,109,496.61

5,634,753.04

525,256.43

23.

SPAȚIU V. MARAM.=19199MP

NR.INV.PRIM.8001394

8001394

12,214,747.77

13,470,424.26

1,255,676.49

24.

SPAȚIU V.CALEA

DUMBR.=18900MP

NR.INV.PRIM.8001393

8001393

15,720,944.71

17,337,058.36

1,616,113.65

25.

SPAȚIU V.ST.CEL

MARE=1053MP

1004417

669,937.46

738,807.05

68,869.59

26.

SPAȚIU VERDE ALBA IULIA = 27569 MP

1004404

791,841.67

873,243.02

81,401.35

27.

SPAȚIU VERDE B/DUL MIHAI VITEAZU = 6800 MP

1004393

4,326,281.82

4,771,023.74

444,741.92

28.

SPAȚIU VERDE B/DUL VASILE MILEA = 6800MP

1004394

5,656,212.90

6,237,671.78

581,458.88

29.

SPAȚIU VERDE BALEA= 155 MP

1004413

128,928.38

142,182.22

13,253.84

30.

SPAȚIU VERDE CALEA

POPLACII = 753 MP

1004405

479,072.09

528,320.72

49,248.63

31.

SPAȚIU VERDE DRAGONER = 168 MP

1004406

139,741.73

154,107.18

14,365.45

32.

SPAȚIU VERDE GHEORGHE DIMA = 315 MP

1004408

200,408.65

221,010.67

20,602.02

33.

SPAȚIU VERDE

GLADIOLELOR = 3718 MP

1004410

1,620,776.92

1,787,392.84

166,615.92

34.

SPAȚIU VERDE

HIPODROMULUI = 980 MP

1004416

815,160.09

898,958.58

83,798.49

35.

SPAȚIU VERDE ION NECULCE = 748 MP

1004419

475,891.01

524,812.62

48,921.61

36.

SPAȚIU VERDE MOLDOVEANU = 602 MP

1004411

500,741.20

552,217.41

51,476.21

37.

SPAȚIU VERDE NICOLAE

IORGA = 2512 MP

1004407

2,089,471.59

2,304,269.34

214,797.75

38.

SPAȚIU VERDE NICOLAE

TECLU = 1493 MP

1004398

1,241,871.45

1,369,535.88

127,664.43

39.

SPAȚIU VERDE OBOR = 16848 MP

1004402

7,344,499.62

8,099,514.43

755,014.81

40.

SPAȚIU VERDE OCTAVIAN

GOGA = 60MP

1004418

49,907.76

55,038.28

5,130.52

41.

SPAȚIU VERDE OITUZ = 475 MP

1004415

395,103.1 1

435,719.72

40,616.61

42.

SPAȚIU VERDE PECO MILEA =

8100 MP

1004401

3,531,009.43

3,893,997.32

362,987.89

43.

SPAȚIU VERDE RAHOVEI -757 MP

1004399

329,996.80

363,920.48

33,923.68

44.

SPAȚIU VERDE ȘCOALA DE ÎNOT = 5400 MP

1004396

4,491,698.49

4,953,445.25

461,746.76

45.

SPAȚIU VERDE SPITAL CFR = 450MP

1004412

374,308.21

412,787.11

38,478.90

46.

SPAȚIU VERDE ST.CEL

MARE=53451MP

NR.INV.8001391

8001391

23,300,738.92

25,696,055.68

2,395,316.76

47.

SPAȚIU VERDE STR.LUNGA = 1313 MP

1004409

572,372.27

631,212.16

58,839.89

48.

SPAȚIU VERDE VALEA AURIE = 2292 MP

1004400

999,144.89

1,101,857.02

102,712.13

49.

TEREN CONSTRUCȚII COPOSU SUB ZIDUL CETATII 4410MP

8001395

3,068,314.82

3,383,737.69

315,422.87

50.

TEREN CONSTRUCȚII COPOSU-VALUL DE PAMANT 846 MP

8001397

588,615.50

649,125.19

60,509.69

51.

TEREN PARC STRAND= 12900 MP

8001441

7,734,444.66

8,572,475.82

838,031.16

52.

TEREN PARC SUB .ARINI = 211164 MP

8001440

117,398,745.31

129,467,340.34

12,068,595.03

53.

TEREN

Z.V.BLOC.STRAND-140000MP

INV.PR.8001384

8001384

89,070,508.25

98,226,959.54

9,156,451.29

54.

Z. VERDE PIAȚA

SCHILLER=769 MP

8001405

216,693.50

238,969.60

22,276.10

55.

Z.VERDE SUB ZIDUL CETATII

- BDUL.COPOSU =6757 MP

8001396

5,204,197.32

5,739,188.98

534,991.66

56.

Z.VERDE VALUL DE PAM.=8244 MP

8001398

7,356,945.55

8,014,003.92

657,058.37

57.

ZONA V. BLOC.VASILE

AARGN=90000MP

INV.PR.8001389

8001389

39,233,438.15

43,266,636.93

4,033,198.78

58.

ZONA

V.BLOC.TIGLAR1=80000MP

INV.PR.8001390

8001390

34,874,167.25

38,459,232.83

3,585,065.58

59.

ZONA V.BLOCURI

HIPODR.=398884MP

NR.INV.PR.8001382

8001382

173,884,341.61

191,809,669.53

17,925,327.92

60.

ZONA V.BLOCURI

TEREZ.=90000MP

INV.PR.8001388

8001388

39,233,438.15

43,266,636.93

4,033,198.78

61.

ZONA V.BLOCURI VAL.

AUR.=270000MP

INV.PR.8001383

8001383

117,700,314.46

129,799,910.81

12,099,596.35

62.

ZONA VERDE BLOCURI TURNISOR = 10000 MP

1004421

4,359,270.90

4,807,404.10

448,133.20

63.

ZONA VERDE CASA DE CULTURA = 4046 MP

1004370

3,836,243.22

4,230,609.15

394,365.93

64.

ZONA VERDE MAGAZIN =

1715 MP

1004371

1,426,530.16

1,573,177.51

146,647.35

65.

ZONA VERDE NICOVALEI S=753MP NR.MF 8000001570

8001736

93,711.00

103,344.49

9,633.49

66.

ZONA VERDE PIAȚA UNIRII -

3654 MP I.PRIM.8001469

8001469

2,814,286.96

3,103,595.76

289,308.80

67.

ZONA VERDE PIAȚA UNIRII -1238 MP I.PRIM.8001464

8001464

953,499.52

1,051,519.30

98,019.78

68.

ZONA VERDE PIAȚA UNIRII -130 MP I.PRIM.8001468

8001468

100,125.15

110,418.02

10,292.87

69.

ZONA VERDE PIAȚA UNIRII -

203 MP I.PRIM.8001466

8001466

156,349.28

172,421.99

16,072.71

70.

ZONA VERDE PIAȚA UNIRII -2319 MP I.PRIM.8001467

8001467

1,786,078.67

1,969,687.62

183,608.95

71.

ZONA VERDE PIAȚA UNIRII -83 MP I.PRIM.8001465

8001465

63,926.06

70,497.66

6,571.60

72.

ZONA VERDE STRADA

TARGU CAILOR 2100MP

8001506

51,437.46

56,725.23

5,287.77

73.

ZONA VERDE SUB MATERN1T.=2.334MP ip. 1004377

1004377

2,718,440.65

2,997,896.44

279,455.79

TOTAL

802,187,216.77

884,645,795.81

82,458,579.04

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas

Contrasemnează

Secretar General

Dorin liie Nistor