Hotărârea nr. 49/2020

HOTĂRÂREA NR. 49 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna februarie 2020

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.49

privind alegerea președintelui de ședință pentru luna februarie 2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2020,

Având în vedere propunerea formulată de doamna consilier local Maria Gârleanu privind alegerea președintelui ședinței (lor) Consiliului Local din luna februarie 2020,

în temeiul prevederilor art.123, art.196 alin. 1 lit.a) și art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Doamna consilier local Ecaterina Birk se alege președinte al ședinței (lor) Consiliului Local al Municipiului Sibiu din luna februarie 2020.

Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas

/

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor