Hotărârea nr. 333/2020

HOTĂRÂREA NR. 333 privind aprobarea proiectului - Săptămâna Europeană a Mobilității Sibiu 2020

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


COPIE

ID VII. A.

HOTĂRÂREA NR. 333

privind aprobarea proiectului - Săptămâna Europeană a Mobilității Sibiu 2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 58361/19.08.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 58493/19.08.2020 prin care Serviciul Cultură, Sport și Turism propune ratificarea Proiectului Săptămâna Europeană a Mobilității,

Având în vedere următoarele:

 • - Săptămâna Europeană a Mobilității este o inițiativă a Comisiei Europene, o acțiune care se desfășoară în fiecare an, în perioada 16-22 septembrie, al cărei scop principal este descurajarea, pe cât posibil, a circulației cu automobilul personal sau de serviciu, în favoarea deplasării cu bicicleta, a mersului pe jos sau cu mijloace de transport în comun.,

 • - Primăria Municipiului Sibiu s-a alăturat campaniei Săptămâna Europeană a Mobilității și în 2017, 2018 și 2019, acțiunile demarate fiind un succes,

 • - anul acesta, Primăria Municipiului Sibiu va marca 3 zile (18, 19 și 20 septembrie 2020), care vor fi declarate, "Zile fără mașini, prin restricționarea accesului auto în anumite zone centrale, precum: Piața Mică, Piața Schiller, strada Arhivelor și strada Centumvirilor, perioadă când aceste spații publice vor fi eliberate de mașini și redate în întregime sibienilor și oaspeților orașului,

 • - încurajarea mijloacelor alternative de transport (mers pe jos, mers pe bicicleta și cu mijloacelor de transport mai puțin poluante) reprezintă una din prioritățile administrației sibiene, în acest scop lansând un concurs deschis tuturor bicicliștilor amatori, începători sau avansați,

Luând în considerare acest demers al Comisiei Europene, cât și direcțiile de dezvoltare a mobilității urbane stabilite prin Planul de Mobilitate Urbană a Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.d), alin.7 lit.c) și f), art.136 alin. 1 și 8, ale art.196 alin 1 lit. a) și art. 243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă proiectul - „Săptămâna Europeană a Mobilității", care va avea loc în Municipiul Sibiu, în perioada 16-22 septembrie 2020.

Art.2. (1) Se aprobă Regulamentul de participare al Concursului pentru copii - „Mergi pe jos! E sănătos!”, organizat în cadrul proiectului „Săptămâna Europeană a Mobilității”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă Regulamentul de participare al Concursului pentru adulți -„Mobilitate cu Zero Emisii pentru Toți ”, organizat în cadrul proiectului „Săptămâna Europeană a Mobilității", conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Serviciul Cultură, Sport și Turism va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.08.2020.

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Regulament participare Concurs - „Mergi pe jos! E sănătos!"

Pentru înscrierea, participarea și premierea participanților la Concursul Mergi pe jos! E sănătos! organizat de Primăria Municipiului Sibiu în data de 19 - 20.09.2020, toți participanții vor respecta prevederile prezentului regulament.

 • 1. Organizator:

Primăria Municipiului Sibiu, strada Samuel BrukentaL nr. 2, cod poștal 550178

 • 2. Parteneri:

Grădina Zoologică Sibiu, SC Tursib SA și Complexul Național Muzeal Astra.

 • 3. Mecanismul Concursului

  • 3.1 Concursul este destinat copiilor și se va desfășura în incinta Grădinii Zoologice Sibiu și va include o plimbare pe jos pe două trasee, create în scopul de a determina copiii să facă cât mai multă mișcare și totodată de a descoperi rute noi în incinta acestui spațiu.

  • 3.2 In incinta Grădinii Zoologice vor fi trasate două trasee distincte:

 • • traseul verde (denumit generic: drumul ursului}

 • • traseul galben (denumit generic: drumul zebrei).

 • 3.3 Traseul verde constă în găsirea a 6 pași din Grădina Zoo, desene care vor fi marcate pe aleile pietonale sub forma unor amprente grafice care vor reprezenta animalul urs. iar fiecare desen de pe acest traseu va conține în interiorul său câte un număr de la 1-6.

 • 3.4 Traseul galben constă în găsirea a 5 pași din Grădina Zoo, desene care vor fi marcate pe aleile pietonale sub forma unor amprente grafice care vor reprezenta o zebră, iar fiecare desen de pe traseul galben va conține în interiorul său câte un număr de la 1-5.

 • 3.5 înregistrarea participanților la Concurs se face pe pagina proprie de Facebook a fiecărui participant (copil sau părintele acestuia), prin postarea în perioada de 19 - 20 septembrie 2020, până la ora 23.59. a următoarelor:

 • 3.5.1 Fiecare participant va face poze cu pașii parcurși atât pe traseul galben, cât și cel verde, postând câte o fotografie din dreptul fiecărui desen (respectiv număr) al traseului.

 • 3.5.2 In fiecare fotografie trebuie să apară atât participantul, cât și numărul aferent

fiecărui traseu.

 • 3.5.3 Pe traseul verde vor fî postate 6 fotografii (cu participantul și numerele marcate de la 1-6), iar pe traseul galben vor fi postate 5 fotografii (cu participantul și numerele marcate de la 1-5).

 • 3.5.4 La finalul fiecărui traseu, participantul va face opțional, câte o poză atât zebrei, cât și ursului, postând și cele două fotografii alături de cele 11 de pe traseele inițiale.

 • 3.5.5 In cadrul postării de pe pagina de Facebook a participanților se vor folosi următoarele hashtag-uri: #MobilityWeek #zoosibiu

 • 3.5.6 Pentru a fi eligibilă, postarea trebuie să fie însoțită de ambele hashtag-uri de mai sus.

 • 3.6 Postările participanților vor fi publice, tară setări de confidențialitate, pentru a putea fi urmărite și înregistrate de Organizator.

 • 3.7 Fiecare participant se poate înscrie în Concurs o singură dată, cu un singur cont valid de Facebook.

 • 3.8 Doar participanții care postează minim 11 fotografii din locațiile stabilite la subpunctul 3.5.3, sunt eligibili și vor rămâne înscriși în Concurs.

 • 3.9 In cadrul Concursului se vor respecta:

normele de siguranță sanitară, prevăzute de normativul în vigoare la data de desfășurare a evenimentului (COVED-l 9).

Regulile de Vizitare ale Grădinii Zoologice Sibiu. Mai multe detalii pe site-ul https://zoo.sibiu.rO/info/detail/21.

 • 4. Generalități

  • • Concursul este deschis tuturor copiilor, participanți la acțiune, cu vârsta până în 14 ani (inclusiv) tară nicio discriminare, fără nicio taxă, cu respectarea normelor legale de siguranță. Acesta se va desfășura în condițiile reglementate în prezentul regulament;

  • • Prin „participant” se ințelege orice copil, care este însoțit și reprezentat de către un părinte sau de către un adult.

  • 4.1 Nu pot participa la Concurs angajații și partenerii Organizatorului concursului, precum și membrii familiilor acestora (copii/părinți, soț, soție).

  • 4.2 Prin participarea la Concurs, fiecare participant își dă acordul ca imaginea sa și respectiv a copilului din imagine, dar și alte date publice precum rezultatele obținute, clasamente, să fie folosite în materialele de promovare ale evenimentului, sub formă de fotografii, afișe, filme, interviuri etc. în mod gratuit și necenzurat;

  • 4.3 In cazul în care un participant postează fotografii sau mesaje cu caracter obscen, indecent, instigatoar la violență, etc., Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza înregistrarea acestuia în Concurs, din motive obiective.

  • 4.4 Participarea la Concurs se face pe proprie răspundere, în deplină cunoștință a capacității de a participa la eveniment și a stării de sănătate fizică și mentală.

  • 4.5 Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate și siguranță.

  • 4.6 Organizatorii, partenerii și personalul care participă la realizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfășurării evenimentului.

 • 5. Premiile concursului și desemnarea câștigătorilor

  • 5.1 Organizatorul va acorda 3 premii în obiecte, respectiv 3 trotinete pentru copii.

  • 5.2 Premiile vor fi înmânate câștigătorilor la sediul Primăriei Municipiului Sibiu din Piața Mare, în ziua festivității de premiere (conform punct. 7.1). Transportul trotinetelor și cheltuielile aferente transportului nu sunt asigurate de către Organizator.

  • 5.3 Câștigătorii premiilor vor fi desemnați printr-un mecanism de selecție aleatorie cu ajutorul site-ului miniwebtool.com

  • 5.4 Extragerile premiilor vor fi prezentate pe pagina de Facebook a Organizatorului Primăria Municipiului Sibiu, la o data anunțată ulterior.

  • 5.5 Toți participanții la Concurs trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

 • 6. Notificarea câștigătorilor

  • 6.1 . Câștigătorilor li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului în momentul extragerii astfel: vor fi menționați pe Pagina de Facebook a Organizatorului (Primăria Municipiului Sibiu) și apoi contactați printr-un mesaj Facebook. Aceștia sunt obligați să verifice în 24 de ore primirea mesajului și să răspundă cu datele personale la respectivul mesaj.

  • 6.2 In cazul în care câștigătorii nu trimit în 24 de ore informațiile solicitate de Organizator, sau dacă au furnizat date de contact eronate/incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales prin același mecanism, la o dată publicată ulterior.

 • 7. Predarea premiilor

  • 7.1 Câștigătorii vor intra personal în posesia premiului la o data care va fi anunțată public pe canalele de comunicare ale Organizatorului.

  • 7.2 în momentul intrării în posesia premiului, câștigătorii vor semna un proces verbal de predare - primire a premiului.

  • 7.3 Premierea se va face la sediul Organizatorului, Primăria Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2.

  • 7.4 Alte detalii, precum sala și ora premierii vor fi comunicate ulterior câștigătorilor.

 • 8. Dispoziții finale

  • 8.1 Organizatorul își rezervă dreptul să modifice prezentul Regulament ori de câte ori este necesar, cu informarea corespunzătoare a celor interesați și/sau a publicării modificărilor pe site-ul www.sibiu.ro și pe pagina de Facebook a Organizatorului.

  • 8.2 In caz de condiții meteo nefavorabile, Organizatorul poate modifica perioada de desfășurare a Concursului. In acest caz, Organizatorul va emite o informare pe pagina de Facebook proprie: Primăria Municipiului Sibiu, cât si pe site-ul www.sibiu.ro

I

ință

Contrasemnează


Președinte dezși

Corina Bofco^ ■ ,/

\                             Secreta/ General

Dorin Uite Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. cAl /la HCL nr. ^3 /2020


Regulament participare Concurs - „Mobilitate cu Zero Emisii pentru Toți”

Pentru înscrierea, participarea și premierea participanților la Concursul Mobilitate cu Zero Emisii pentru Toți organizat de Primăria Municipiului Sibiu în perioada 19 - 20.09.2020. toți participanții vor respecta prevederile prezentului regulament.

 • 1. Organizator:

Primăria Municipiului Sibiu, strada Samuel Brukental, nr. 2, cod poștal 550178

 • 2. Parteneri:

Grădina Zoologică Sibiu, SC Tursib SA și Complexul Național Muzeal Astra.

 • 3. Mecanismul Concursului

  • 3.1 Concursul se va desfășura pe raza municipiului Sibiu și va include o plimbare pe bicicletă'trotinetă, pe un anumit traseu stabilit de fiecare participant în parte, dar care trebuie să atingă cel puțin 5 obiective pe bicicletădrotinetă. din următoarele 7 locații stabilite de Organizator: bustul lui Friedrich Schiller (Piața Sehiller); atlanții de la intrarea în Biblioteca Astra din Parcul Astra; Tumul Dulgherilor sau Tumul Olarilor de pe str Cetății (foto exterior); cea mai mare pictură murală din țară - Piața Aurel Vlaicu, nr. 10, fațada Stadionului Municipal Sibiu din Parcul Sub .Arini. Grădina Zoologică Sibiu (intrare) și Muzeul ASTRA Sibiu (intrare).

  • 3.2 înregistrarea participanților la Concurs se face pe pagina proprie de Facebook a fiecărui participant prin postarea în perioada de 19 - 20 septembrie 2020. până la ora 23.59, a următoarelor:

 • 3.2.1 5 fotografii (alături de bicicletă sau trotinetă). în 5 locații diferite din cele 7 stabilite Ia punctul 3.1, folosind hashtagurile #Sibiumobilityweek #MobilityWeek;

 • 3.2.2 în fiecare fotografie trebuie să apară atât participantul alături de bicicletă sau trotinetă, cât și obiectivul stabilit la punctul 3.1.;

 • 3.2.3 In cadrul postării de pe pagina de Facebook a participanților se vor folosi următoarele hashtag-uri: #MobilityWeek #Sibiumobilityweek;

 • 3.2.4 Pentru a fi eligibilă, postarea trebuie să fie însoțită de ambele hashtag-uri de mai sus.

 • 3.3 Postările participanților vor fi publice, tară setări de confidențialitate, pentru a putea fi urmărite și înregistrate de Organizator.

 • 3.4 Fiecare participant se poate înscrie în Concurs o singură dată, cu un singur cont valid de Facebook.

 • 3.5 Doar participanții care postează minim 5 fotografii din locațiile stabilite la punctul 3.1 sunt eligibilii și vor rămâne înscriși în Concurs;

 • 3.6 în cadrul Concursului se vor respecta normele de siguranță sanitară, prevăzute de normativul în vigoare la data de desfășurare a evenimentului (COVID-19).

 • 4. Generalități

  • 4.1 Concursul este deschis tuturor persoanelor cu vârsta minimă de 15 ani, care se deplasează cu bicicleta/trotineta, tară nicio discriminare, tară nicio taxă, cu respectarea regulilor de circulație, a normelor legale de siguranță și distanțare socială în vigoare Ia data desfășurării concursului și în condițiile reglementate în prezentul regulament;

  • 4.2 Nu pot participa la Concurs angajații și partenerii Organizatorului concursului, precum și membrii familiilor acestora (copii/parinți, soț, soție).

  • 4.3 Pnn participarea la Concurs, fiecare participant își dă acordul ca imaginea sa sau alte date publice precum rezultatele obținute, clasamente, să fie folosite în materialele de promovare ale evenimentului, sub forma de fotografii, afișe, filme, interviuri etc. în mod gratuit și necenzurat;

  • 4.4 în cazul în care vreun participant postează fotografii sau mesaje cu caracter obscen, indecente, instigatoare la violență, etc., Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza înregistrarea acestuia în Concurs, din motive obiective.

  • 4.5 Participarea la Concurs se face pe proprie răspundere, în deplină cunoștință a capacității de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică și mentală, precum și a stării tehnice a echipamentului fiecărui participant.

  • 4.6 Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate și siguranță.

  • 4.7 Organizatorii, partenerii și personalul care participă la realizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfășurării evenimentului.

  • 4.8 Purtarea unei căști de protecție este indicată pe durata desfășurării concursului.

 • 5. Premiile concursului și desemnarea câștigătorilor

  • 5.1 Organizatorul va acorda 3 premii în obiecte, respectiv 3 biciclete.

  • 5.2 Premiile vor fi înmânate câștigătorilor la sediul Primăriei Municipiului Sibiu din Piața Mare, în ziua festivității de premiere (conform punct. 7.1).

  • 5.3 Câștigătorii premiilor vor fi desemnați printr-un mecanism de selecție aleatorie cu ajutorul site-ului miniwebtool.com

  • 5.4 Extragerile premiilor vor fi prezentate pe pagina de Facebook a Organizatorului, la o dată comunicată public ulterior.

  • 5.5 Toți participanții la Concurs trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

 • 6. Notificarea câștigătorilor

  • 6.1 . Câștigătorilor li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului in momentul extragerii astfel: vor fi menționați pe Pagina de Facebook a Organizatorului (Primăria Municipiului Sibiu) și apoi contactați printr-un mesaj Facebook. Aceștia sunt obligați să verifice în 24 de ore primirea mesajului și să răspundă cu datele personale la respectivul mesaj.

  • 6.2 In cazul în care câștigătorii nu trimit în 24 de ore informațiile solicitate de Organizator, sau dacă au furnizat date de contact eronate/incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales prin același mecanism, la o dată publicată ulterior.

 • 7. Predarea premiilor

  • 7.1 . Câștigătorii vor intra personal în posesia premiului, la o dată anunțată public de reprezentanții Organizatorului.

  • 7.2 In momentul intrării în posesia premiului, câștigătorii vor semna un proces verbal de predare - primire a premiului.

  • 7.3 Premierea se va face la sediul Organizatorului, Primăria Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2.

  • 7.4 Alte detalii, precum sala și ora premierii vor fi comunicate ulterior, câștigătorilor.

 • 8. Dispoziții finale

  • 8.1 Organizatorul iși rezervă dreptul să modifice prezentul Regulament ori de câte ori este necesar, cu informarea corespunzătoare a celor interesați și/sau a publicării modificărilor pe site-ul www.sibiu.ro și pe pagina de Facebook a Organizatorului.

  • 8.2 In caz de condiții meteo nefavorabile, Organizatorul poate modifica perioada de desfășurare a Concursului. în acest caz, Organizatorul va emite o informare pe pagina de Facebook proprie: Primăria Municipiului Sibiu, cât și pe site-ul www.sibiu.ro


   Președinta c^^Ședință

   CorinalB rContrasemnează Secretar General Dorin IlieiNistor